Клименко Сергій. Фото. Золочів (Львівська область), 2005 та 2016 роки
Золочів (Львівська область), 2005 та 2016 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Золочев (Львовская область), 2005 и 2016 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Золочів (Злочів, Злочев, польською Zloczow, німецькою Zlосzow) - старовинне українське місто у Львівській області, районний центр. Розташоване за 70 км від м. Львова на автомагістралі Львів-Тернопіль-Умань. Рік заснування міста - 1427. 1523 року Золочів отримав Магдебурзьке право. Окрасою міста є Воскресенська церква, церква св. Миколая та римо-католицький костел, цікава своїми оборонними елементами також Вознесенська церква.
Безумовно, чільною архітектурною пам'яткою й головним туристичним об'єктом Золочева є оборонний замок XVII століття.
Замок споруджено в 1634-1636 роках за схемою цитаделі з бастіонами. Замок розташований на горбі Купина при впаданні річки Млинівка в Золочівку. Архітектура споруди нагадує італійські палаци епохи Ренесансу. Однак, скоріш за все, його перший власник Якоб Собеський, знатний шляхтич і батько майбутнього короля Польщі Яна III Собеського (Jan III Sobieski), побудував замок на місці більш давніх захисних мурів.
У XVII-XVIII століттях замок належав Собеським і Радзивіллам. 1802 роцку сильно занедбаний замок купили поміщики Комарницькі, відреставрували замкові будівлі та переобладнали їх на житлові приміщення. Та близько 1840 замок придбав австрійський уряд під військові казарми. З 1872 австрійці почали використовувати фортецю як в`язницю. Із приходом "Влади Рад", з 1939 по 1941, у замку влаштував катівню НКВС; тут було замордовано близько 800 людей. Під час війни тут хазяйнували фашисти, а після війни замок віддали під ПТУ. У 1979 році в замку проводились реставраційні роботи.


Золочев - старинный украинский город во Львовской области, районный центр. Расположен в 70 км от г. Львова на автомагистрали Львов-Тернополь-Умань. Год основания города - 1427. В 1523 году Золочев получил Магдебургское право. Украшением города являются Воскресенска церковь, церковь св. Николая и римо-католический костел, интересна своими оборонными элементами также Вознесенская церковь.
Безусловно, главной архитектурной достопримечательностью и основным туристическим объектом Золочева является оборонный замок XVII века.
Замок построен в 1634-1636 годах по образцу цитадели с бастионами. Однако, скорее всего, его первый владелец Якоб Собеский, знатный шляхтич и отец будущего короля Польши Яна III Собеского, построил замок на месте более древних защитных стен. Замок расположен на холме Купина при впадении речки Млиновка в Золочевку. Архитектура сооружения напоминает итальянские дворцы эпохи Ренессанса.
В XVII-XVIII веках замок принадлежал Собеским и Радзивиллам. В 1802 году сильно запущенный замок купили помещики Комарницкие, отреставрировали замковые здания и переоборудовали их в жилые помещения. Но около 1840 замок приобрело австрийское правительство под военные казармы. С 1872 австрийцы начали использовать крепость как тюрьму. С приходом "Власти Советов", с 1939 по 1941, в замке устроил застенок НКВД; здесь было замучено около 800 людей. Во время войны здесь хозяйничали фашисты, а после войны замок отдали под ПТУ. В 1979 году в замке проводились реставрационные работы.


Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века. План замка. Фото травня 2005 року.
Львівська область, Золочів. Замок, пам`ятка архітектури XVII століття. План замку.
Лише 1986 року за ініціативою директора Львівської галереї мистецтв Бориса Григоровича Возницького було вирішено влаштувати тут музей.
Окрім пам'яток історико-архітектурних місто Золочів має великі природно-рекреаційні ресурси. Це, зокрема, два озера в межах міста, міські парки, неподалік Золочева розташовані джерело ріки Західний Буг (у селі Верхобуж), природний заповідник Біла Гора.
Нині в замку міститься філія Львівської галереї мистецтв, діє музей-заповідник "Золочівський замок" (працює в усі дні окрім понеділка з 10.00 до 17.00). Тут діятимуть зали Східного мистецтва, зали скульптури, також для туристичної привабливості тут обладнується зал для чайних церемоній. У замку знайшли прихисток уламки середньовічних будівель Львова, які були викинуті на сміття й не мали надії на збереження.


Львовская область, Золочев. Замок, памятник архитектуры XVII века. План замка.
Лишь в 1986 году по инициативе директора Львовской галереи искусств Бориса Григорьевича Возницкого было решено устроить здесь музей.
Кроме достопримечательностей историко-архитектурных город Золочив имеет большие природно-рекреационные ресурсы. Это, в частности, два озера в пределах города, городские парки, близ Золочева находятся источник реки Западный Буг (в селе Верхобуж), природный заповедник Белая Гора.
Ныне в замке находится филиал Львовской галереи искусств, действует музей-заповедник "Золочевский замок" (работает во все дни кроме понедельника с 10.00 до 17.00). Здесь будут действовать залы Восточного искусства, зала скульптуры, также для туристической привлекательности здесь оборудуется зал для чайных церемоний. В замке нашли прибежище обломки средневековых зданий Львова, которые были выброшены в мусор и не имели надежды на сохранение.


Львовская область. Золочев. Фото. Северо-западный бастион Золочевского замка, вид с севера (от равелина). Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Северо-западный бастион Золочевского замка, вид с запада. Фото травня 2005 року.
Північно-західний бастіон Золочівського замку, види з півночі (від равеліну) та із заходу.
На кожній із кутових веж - цифри «1634» та кам’яні плити з гербами з літерами «J. S.K.K.S.K.» (Jakob Sobieski, Krajczy Koronny, Starosta Krasnostawski).


Северо-западный бастион Золочевского замка, виды с севера (от равелина) и с запада.
На каждой из угловых башен - цифры «1634» та каменные плиты с гербами с буквами «J. S.K.K.S.K.» (Jakob Sobieski, Krajczy Koronny, Starosta Krasnostawski).


Львовская область. Золочев. Фото. Юго-западный бастион Золочевского замка, вид с юго-запада. Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Вид на Золочевский замок с юга. Фото вересня 2016 року.
Південно-західний бастіон Золочівського замку та вид на Золочівський замок з півдня.
Колись замок був оточений глибоким ровом, а до в’їзної брами вів звідний міст.


Юго-западный бастион Золочевского замка и вид на Золочевский замок с юга.
Когда-то замок был окружен глубоким рвом, а к въезным воротам вел разводной мост.


Львовская область. Золочев. Фото. Восстановленный равелин Золочевского замка. Въездные ворота, вид снаружи. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Восстановленный равелин Золочевского замка. Въездные ворота, вид изнутри. Фото вересня 2016 року.
Відновлений равелін Золочівського замку. В'їзна брама.
Равелін було відновлено 2007 року. Тепер у ньому розташовані ресторан, сувенірна крамниця, санвузол. Від равеліну до замкової брами веде новозбудований дерев'яний міст.


Восстановленный равелин Золочевского замка. Въездные ворота.
Равелин был восстановлен в 2007 году. Теперь в нем расположены ресторан, сувенирный магазин, санузел. От равелина к замковым воротам ведет заново построенный деревянный мост.


Львовская область. Золочев. Фото. Вид от равелина на северо-западный бастион Золочевского замка. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Вид от равелина на северо-восточный бастион Золочевского замка. Фото вересня 2016 року.
Вид від равеліну на північно-західний та північно-східний бастіони Золочівського замку.
Золочівський замок - єдина споруда оборонної архітектури в Європі, що збереглася майже в первозданному вигляді. Зараз у замку тривають реставраційні роботи.


Вид от равелина на северо-западный и северо-восточный бастионы Золочевского замка.
Золочевский замок - единственное сооружение оборонной архитектуры в Европе, сохранившееся почти в первозданном виде. Сейчас в замке идут реставрационные работы.


Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота замка. Вид снаружи замка. Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота замка. Вид снаружи замка. Фото вересня 2016 року.
Головна брама Золочівського замку. Види ззовні замку.
Останніми роками Золочівський замок став місцем міжнародних мистецьких пленерів, археологічних та реставраційних експедицій, театралізованих дійств та фестивалів. Тут щороку проводяться імпровізовані лицарські турніри, на які заїжджаються звідусіль шанувальники історії та культури, туристи. У вже відреставрованих залах замку проводяться виставки, симпозіуми, творчі зустрічі. Поруч з будівничими, що реставрують замок тут працює група досвідчених науковців та музейних працівників, які проводять велику дослідницьку роботу.


Главные ворота Золочевского замка. Виды снаружи замка.
В последние годы Золочевский замок стал местом международных художественных пленэров, археологических и реставрационных экспедиций, театрализующих действ и фестивалей. Здесь ежегодно проводятся импровизированные рыцарские турниры, на которые съезжаются отовсюду почитатели истории и культуры, туристы. В уже отреставрированных залах замка проводятся выставки, симпозиумы, творческие встречи. Рядом со строителями, реставрирующими замок, тут трудится группа опытных ученых и музейных работников, которые проводят большую исследовательскую работу.


Львовская область. Золочев. Фото. Восстановленный равелин Золочевского замка. Вид от замковых ворот. Фото вересня 2016 року.
Золочів. Відновлений равелін Золочівського замку.
Вид від замкової брами.


Золочев. Восстановленный равелин Золочевского замка.
Вид от замковых ворот.


Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота Золочевского замка. Вид изнутри ворот. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота Золочевского замка. Вид изнутри ворот. Фото вересня 2016 року.
Головна брама Золочівського замку.
Види зсередини брами.


Главные ворота Золочевского замка.
Виды изнутри ворот.


Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота Золочевского замка. Вид с внутреннего двора замка. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Замок, памятник архитектуры XVII века; главные ворота Золочевского замка. Вид с внутреннего двора замка. Фото вересня 2016 року.
Головна брама Золочівського замку.
Види з внутрішнього подвір`я замку.


Главные ворота Золочевского замка.
Виды с внутреннего двора замка.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, памятник архитектуры XVII века; внутренний двор и Китайский дворец. Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, памятник архитектуры XVII века; внутренний двор и Китайский дворец. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок, пам`ятка архітектури XVII століття; внутрішнє подвір`я та Китайський палац.
Вид від головної брами замку.
Син Якоба Собеського, король Польщі Ян III рідко перебував у своєму Золочівському замку, проте в останні роки його життя тут часто усамітнювалась його дружина, незрівнянна француженка Марія-Казимира. Про її вплив на чоловіка поляки казали: «Марися керує Яном, а вже Ян - Польщею».


Золочевский замок, памятник архитектуры XVII века; внутренний двор и Китайский дворец.
Вид от главных ворот замка.
Сын Якоба Собеского, король Польши Ян III редко бывал в своем Золочевском замке, однако в последние годы его жизни тут часто уединялась его супруга, несравненная француженка Мария-Казимира. О её влиянии на мужа поляки говорили: «Марыся управляет Яном, а уже Ян - Польшей».


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, Китайский дворец в форме ротонды. Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, Китайский дворец в форме ротонды. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок, Китайський палац у формі ротонди.
Саме з Марією-Казимирою пов`язують мистецький розквіт замку, зокрема, - будівництво Китайського палацу.
Кажуть, що цей палац будувався по кресленнях з Китайських пагод, проте його зодчі ніколи не бували в Китаї. Вийшло щось середнє між архітектурою тих часів і китайською архітектурою.


Золочевский замок, Китайский дворец в форме ротонды.
Именно с Марией-Казимирой связывают художественный расцвет замка, в частности, - строительство Китайского дворца.
Говорят, что этот дворец строился по чертежам с Китайских пагод, но его строители никогда не бывали в Китае. Получилось нечто среднее между архитектурой тех времен и китайской архитектурой.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, парковая скульптура. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Китайский дворец и парковая скульптура. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. Китайський палац і паркова скульптура.

Золочевский замок. Китайский дворец и парковая скульптура.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, Большой дворец. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, Большой дворец. Фото травня 2005 року.
Золочівський замок, Великий палац в стилі пізнього Ренесансу.

Золочевский замок, Большой дворец в стиле позднего Ренессанса.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, парковая скульптура. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, парковая скульптура. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. Паркова скульптура.

Золочевский замок. Парковая скульптура.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, «камень желаний». Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок, «камень желаний». Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок, «камінь бажань».
Ці два камені було привезено з колишнього оборонного яра в глухому нині лісі коло села Новосілки Золочівського району. Місцеві жителі казали, що коло цих каменів чіпляється блуд. На величезному пласкому камені висічено кілька рядків дивного тексту готичним шрифтом. Цей напис не має аналогів, і досі нікому не вдалося розшифрувати про що в ньому йдеться.


Золочевский замок, «камень желаний».
Эти два камня привезены из бывшего оборонного рва в глухом ныне лесу около села Новоселки Золочевского району. Местные жители говорили, что у этих камней цепляется блуд. На огромном плоском камне высечено несколько строк странного текста готическим шрифтом. Эта надпись не имеет аналогов, и до сих пор никому не удалось расшифровать о чём в нём идет речь.


На високому камені вирізьблено два сплетених вінки: правий із квітів, лівий із терну - символи життя та смерті. різьблення орієнтовно датується кінцем XIV - початком XV століть.
Існує повір'я, що у всіх, хто загадає бажання, вставить палець в отвір каменю та тричі покрутить, це бажання обов'язково збудеться. Якщо бажання матеріальне, то крутити слід у бік тернового вінка, якщо ж бажання духовне, то - у бік вінка квітучого.


На высоком камне вырезаны два сплетенных венка: правый из цветов, левый из терна - символы жизни и смерти. Резьба ориентировочно датируется концом XIV - началом XV веков.
Существует поверье, что у всех, кто загадает желание, вставит палец в отверстие камня и трижды покрутит, это желание обязательно сбудется. Если желание материальное, то крутить следует в сторону тернового венка, если же желание духовное, то - в сторону живого венка.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Орудия северо-восточного бастиона и вид с бастиона на город. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Северо-восточный бастион с орудиями. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Ансамбль Золочевского замка XVII века, общий вид с северо-восточного бастиона. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. Види з північно-східного бастіону.

Золочевский замок. Виды с северо-восточного бастиона.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Вид на Большой дворец с северо-западного бастиона. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Орудия северо-западного бастиона на фоне Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Орудия северо-западного бастиона и вид с бастиона на город. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. Види з північно-західного бастіону.

Золочевский замок. Виды с северо-западного бастиона.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Начало экспозиции. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция, посвящённая Маркиану Шашкевичу. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция, посвящённая Маркиану Шашкевичу. Портрет Маркиана Шашкевича. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Початок експозиції та експозиція, що присвячена Маркіяну Шашкевичу.


Золочевский замок. В музее.
Начало экспозиции и экспозиция, посвящённая Маркиану Шашкевичу.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция, посвящённая батальной тематике. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция, посвящённая батальной тематике. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция, посвящённая батальной тематике. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція, що присвячена батальній тематиці.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция, посвящённая батальной тематике.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадная лестница Большого дворца. Экспозиция, посвящённая теме охоты. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадная лестница Большого дворца. Экспозиция, посвящённая теме охоты. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Парадні сходи Великого палацу.
Експозиція, що присвячена темі полювання.


Золочевский замок. В музее.
Парадная лестница Большого дворца.
Экспозиция, посвящённая теме охоты.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадная лестница Большого дворца. Экспозиция, посвящённая теме охоты. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадная лестница Большого дворца. Экспозиция, посвящённая теме охоты. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Парадні сходи Великого палацу.
Експозиція, що присвячена темі полювання.


Золочевский замок. В музее.
Парадная лестница Большого дворца.
Экспозиция, посвящённая теме охоты.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадный зал Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Парадный зал Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Парадна зала Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Парадный зал Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на другому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на втором этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на другому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на втором этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на другому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на втором этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на втором этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на другому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на втором этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Возвращаемся на первый этаж Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Возвращаемся на первый этаж Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Повертаємось на перший поверх Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Возвращаемся на первый этаж Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Дворцовая часовня Пресвятой Богородицы. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. Дворцовая часовня Пресвятой Богородицы. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. Палацова капличка Благовіщення Пречистої Діви Марії.
Освячена Блаженнішим Любомиром Кардиналом Гузаром 20 червня 2004 року.


Золочевский замок. Дворцовая часовня Пресвятой Богородицы.
Освящена Блаженнейшим Любомиром Кардиналом Гузаром 20 июня 2004 года.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на первом этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на первом этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на першому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на первом этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на первом этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Золочевский замок. В музее. Экспозиция на первом этаже Большого дворца. Фото вересня 2016 року.
Золочівський замок. У музеї.
Експозиція на першому поверсі Великого палацу.


Золочевский замок. В музее.
Экспозиция на первом этаже Большого дворца.


Львовская область. Золочев. Фото. Древняя скульптура в парке перед Золочевским замком. Фото вересня 2016 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Древняя скульптура в парке перед Золочевским замком. Фото вересня 2016 року.
Золочів. Стародавня скульптура в парку перед Золочівським замком.

Золочев. Древняя скульптура в парке перед Золочевским замком.


Львовская область. Современный Золочев. Фото. Панорама площади Вячеслава Чорновола. Фото травня 2005 року.
Львівська область, сучасний Золочів. Краєвид майдану В’ячеслава Чорновола.
Ліворуч - пам’ятник В’ячеславу Чорноволу.


Львовская область, современный Золочев. Панорама площади Вячеслава Чорновола.
Слева - памятник Вячеславу Чорноволу.


Львовская область. Золочев. Фото. Воскресенская церковь, памятник архитектуры 1604 года. Фото травня 2005 року.
Львовская область. Золочев. Фото. Воскресенская церковь, памятник архитектуры 1604 года; иконостас церкви. Фото травня 2005 року.
Золочів. Воскресенська церква, пам`ятка архітектури 1604 року.
Належить до споруд галицької ренесансної архітектури. Після пожежі 1691 року церкву було відбудовано в 1693 році.


Золочев. Воскресенская церковь, памятник архитектуры 1604 года.
Относится к сооружениям галицкой ренессансной архитектуры. После пожара 1691 года церковь была отстроена в 1693 году.


Львовская область. Золочев. Фото. Костел Вознесения Девы Марии монастыря доминиканцев, памятник архитектуры 1726 г.
Фото травня 2005 року.
Золочів. Костел Вознесіння Діви Марії монастиря домініканців, пам`ятка архітектури 1726 року.
Вознесенський костел споруджено в стилі бароко. Його реставрували в 1878 та 1907 роках.


Золочев. Костел Вознесения Девы Марии монастыря доминиканцев, памятник архитектуры 1726 года.
Вознесенский костел сооружен в стиле барокко. Реставрировался в 1878 и 1907 годах.Першоджерела:
# «Золота підкова. Подорож Львівщиною», видавництво «Центр Європи», Львів-2002.
# Сайт «Асоціація міст України».
# Сайт «Наш край».
# Сайт «Українська спадщина».
# Сайт «Замки та храми України».
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2017 Сергій Клименко
Rambler's Top100