Клименко Сергій. Фото. На захід від Києва, серпень-вересень 2015 року. День дванадцятий: Яремче -> «Cтежка Довбуша» -> Яремче
На захід від Києва, серпень-вересень 2015 року.
День дванадцятий: Яремче -> «Cтежка Довбуша» -> Яремче

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На запад от Киева, август-сентябрь 2015 года.
День двенадцатый: Яремче -> «Тропа Довбуша» -> Яремче

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту Яремче -> «Cтежка Довбуша» -> Яремче.
Того дня ми вирішили прогулятися до «Скель Довбуша».


Схема маршрута Яремче -> «Тропа Довбуша» -> Яремче.
В тот день мы решили прогуляться к «Скалам Довбуша».


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о Карпатском национальном природном парке.
Фото вересня 2015 року.
Карпатський національний природний парк (Карпатський НПП) було створено 1980 року з метою збереження унікальних природних комплексів, які мають екологічну, історичну й естетичну цінність. Його площа - 50495 га. Територія Парку охоплює найбільш мальовничі ландшафти Чорногори і Горган, а також мальовничі традиційні гуцульські села із самобутньою культурою. Особливо цінні природні комплекси парку надають йому неповторності та привабливості. Це праліси, мінеральні джерела, долини річок і потоків, місцезростання рідкісних та ендемічних видів рослин. Цікавий і різноманітний тваринний світ парку. Під небом розкинулись квітучі полонини Пожижевська, Явірник, Маришевська; несуть свої кришталеві води річки Прут, Чорний Черемош, Жонка, Кам'янка, Женець; зачаровують сріблясті водоспади Пробій, Гук, Дівочі сльози. Для послуг відпочиваючих - екотуристичний візит-центр, екотуристичні маршрути, місця та зони відпочинку, вольєрне господарство.

Карпатский национальный природный парк (Карпатский НПП) был создан в 1980 году с целью сохранения уникальных природных комплексов, имеющих экологическую, историческую и эстетическую ценность. Его площадь - 50495 гектаров. Территория Парка охватывает наиболее живописные ландшафты Черногоры и Горган, а также живописные традиционные гуцульские сёла с самобытной культурой. Особенно ценные природные комплексы парка придают ему неповторимости и привлекательности. Это пралеса, минеральные источники, долины рек и потоков, места произрастания редких и эндемических видов растений. Интересен и разнообразный животный мир парка. Под небом раскинулись цветущие полонины Пожижевская, Яворник, Маришевска; несут хрустальные воды реки Прут, Чёрный Черемош, Жонка, Каменка, Женец; зачаровывают серебристые водопады Пробой, Гук, Девичьи слёзы. Для услуг отдыхающих - экотуристический визит-центр, экотуристические маршруты, места и зоны отдыха, вольерное хозяйство.

Carpathian National Nature Park (CNNP) established in 1980 with the purpose to preserve the unique natural complexes that have ecological, historical and aesthetic value. It covers an area of 50495 hectares. The territory of the Park includes the most picturesque landscapes of the Chornogora and Gorgany mountain ranges, together with lovely authentic Hutsul villages. The natural complexes of a special value make the Park unique and attractive. These are primeval forests, sources with mineral water, river and stream valleys, areas occupied with rare and endemic plant species. This territory also characterized by rich animal diversity. Beautiful alpine meadows Pozhyzhevska, Yavirnyk, Maryshevska stretch all around; the mountain rivers Prut, Chornyi (Black) Cheremosh, Zhonka, Zhenets sweep their crystal waters here; beautiful waterfalls Probiy, Huk, Lady's Tears are fascinating. Visitors invited to the Ecotourism Visitor Center, ecological tourism trails, recreation zones and places for rest, an animal enclosure.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Карпатский национальный природный парк. Начало «Тропы Довбуша» и указатель. Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Указатель на «Тропу Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Івано-Франківська область. Яремче.
Початок «Cтежки Довбуша».
Покажчик на «Cтежку Довбуша».


Ивано-Франковская область. Яремче.
Начало «Тропы Довбуша».
Указатель на «Тропу Довбуша».


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Карпатский национальный природный парк. Схема «Тропы Довбуша».
Фото вересня 2015 року.
Карпатський національний природний парк. Схема «Cтежки Довбуша».
Ступаючи на цю стежку, ви входите в живий музей природи, який є неповторним джерелом прекрасного та потребує уваги і любові.
Стежка Довбуша - своєрідний музей природи та історії. Ці місця овіяні легендами і пов'язані з іменем ватажка опришків - Олекси Довбуша та його побратимами, які діяли тут у 1738-1745 роках.
Рукотворні кам'яні композиції скульптора Дарія Грабаря присвячені народним месникам, борцям за свободу пригноблених селян. «Стежка Довбуша» бере початок в заповідному урочищі Дрібка Ямнянського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського національного природного парку, пролягає до скель і, опустившись вниз, замикає кільце. Екзотичний скельний ландшафт ямнянських пісковиків з печерами надає стежці природної краси та загадковості. За народними переказами, саме тут заховані Довбушеві скарби. Вхід у невидиму печеру вкаже безкорисливому сміливцю цвіт папороті в ніч на Івана Купала. Та на жадібнго тут чекає небезпека: він перетвориться на камінь...
Ця містична легенда привела нас до місця з не менш дивовижною природою.


Карпатский национальный природный парк. Схема «Тропы Довбуша».
Ступая на эту тропу, вы входите в живой музей природы, который является неповторимым источником прекрасного и нуждается во внимании и любви.
Тропа Довбуша - своеобразный музей природы и истории. Эти места овеяны легендами и связаны с именем вожака опришков - Олексы Довбуша и его побратимами, которые действовали здесь в 1738-1745 годах.
Рукотворные каменные композиции скульптора Дария Грабаря посвящены народным мстителям, борцам за свободу угнетаемых крестьян. «Тропа Довбуша» берет начало в заповедном урочище Дрибка Ямнянского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского национального природного парка, пролегает к скалам и, спустившись вниз, замыкает кольцо. Экзотичный скальный ландшафт ямнянских песчаников с пещерами придаёт тропе природной красоты и загадочности. По народным преданиям, именно здесь спрятаны Довбушевы сокровища. Вход в невидимую пещеру укажет бескорыстному смельчаку цветок папоротника в ночь на Ивана Купала. Но алчного тут ожидает опасность: он превратится в камень...
Эта мистическая легенда привела нас к месту с не менее удивительной природой.

Carpathian National Nature Park. Scheme of the "Dovbush Trail".
Stepping on this trail, you enter the living museum of nature, which is the unique source of natural values and needs to be love and protect.
The Dovbush Trail is an original museum of nature and history. This area area is legend and associated with the people's resistant army called Opryshky and their legendary leader Oleksa Dovbush. They operated here in 1738-1745 struggling for the liberation of oppressed peasants.
The hand-made stone compositions by the sculptor Dariy Hrabar are dedicated to those brave patriots. The Dovbush Trail lies in the protected massif Dribka of the Yamna nature protection and research division of the Carpathian National Nature Park. The trail leads to the rocks and then back downwards being a loop trail. The rocky landscape of yamnyansky sandstones and caves make the trail naturally beautiful and mysterious. Exactly here, as local people say, Dovbush has hidden his treasures. The blossom of the fern flower on Ivana Kupala night (Saint Ivan holiday) shows the entrance into the invisible cave only to a brave person with pure heart. However, the danger is awaiting a greedy one: he will be transformed into the piece of rock.
This mysterious story welcomes us to enjoy no less fabulous natural assets of the site.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Карпатский национальный природный парк. Посвященые движению опришек каменные композиции скульптора Дария Грабаря. Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Карпатский национальный природный парк. Посвященые движению опришек каменные композиции скульптора Дария Грабаря. Фото вересня 2015 року.
Івано-Франківська область. Яремче.
Присвячені опришківству кам'яні композиції скульптора Дарія Грабаря.


Ивано-Франковская область. Яремче.
Посвященые движению опришек каменные композиции скульптора Дария Грабаря.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о Галицком движении опришек.
Фото вересня 2015 року.
Галицьке опришківство. «Стежка Довбуша» створена як пам'ять народним месникам-опришкам та їх легендарному ватажку. Галицьке опришківство - це своєрідна форма протесту проти гніту польських магнатів, яка існувала кілька віків (XVI-XIX століття). Тікаючи від кривдників у гори, селяни знаходили у важкодоступних місцях захисток і, використовуючи партизанські методи боротьби, здійснювали сміливі напади на маєтки багатіїв. Однак, через відсутність чіткої програми дій, керівництва і організації, опришківський рух був приречений на поразку. З народних мас вийшли мужні ватажки месників: І. Пискливий, І. Пинтя, В. Баюрак, І. Бойчук, П. Орфенюкта та інші. Найбільшу популярність серед них завоював Олекса Довбуш (1700-1745 роки), уродженець села Печеніжина Коломийського району, загін якого діяв з 1738 по 1745 рік. Олекса був по зрадницькому вбитий 24 серпня 1745 року в селі Космач, проте опришківський рух продовжувався ще не один рік...

Галицкое движение опришек. «Тропа Довбуша» создана как память народным мстителям-опришкам и их легендарному вожаку. Галицкое движение опришек - это своеобразная форма протеста против гнета польских магнатов, которая существовала несколько возрастов (XVI-XIX века). Убегая от обидчиков в горы, крестьяне находили в труднодоступных местах убежище и, используя партизанские методы борьбы, осуществляли смелые нападения на имения богатеев. Однако, из-за отсутствия четкой программы действий, руководства и организации, движение опришек было обречено на поражение. Из народных масс вышли мужественные вожаки мстителей: И. Пискливый, И. Пинтя, В. Баюрак, И. Бойчук, П. Орфенюкта и другие. Наибольшую популярность среди них завоевал Олекса Довбуш (1700-1745 годы), уроженец села Печенижина Коломийского району, отряд которого действовал с 1738 по 1745 год. Олекса был предательски убит 24 августа 1745 года в селе Космач, но движение опришек продолжалось еще не один год...

Galicia Opryshky movement information. The "Dovbush Trail" has been established to immortalize the people's resistant army called Opryshky and their legendary leader Oleksa Dovbush. The Galicia Opryshky movement existed in XVI-XIX centuries. It was an original kind of protest against the oppression of Polish Gentry. Oppressed peasants were hiding far in the mountains and carried out the attacks to the rich men estates. However, because of lack of the coordinated action plans the Opryshky movement was doomed to the defeat. The brave fuglemen of avengers were common peasants by origin: Ivan Pysklyavyy, Ivan Pyntya, Vasyl Bayurak, Ivan Boychuk, Petro Orfenyuk and others. The most popular among them was Oleksa Dovbush, who was born in Pechenizhyn village of Kolomyya region. His detachment acted in 1738-1745. A traitor killed Oleksa in August 1745 in the Kosmach village. However, the liberation movement lasted for several years after his death...


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о Геологической истории.
Фото вересня 2015 року.
Геологічна історія. Сучасний вигляд гір сформувався під дією внутрішніх глибинних (ендогенних) сил та зовнішніх (екзогенних) кліматичних факторів. Гірський рельєф формувався протягом тривалого геологічного часу. Сотні мільйонів років тому на дні океану Тетіс відкладались нашарування піску, глини, вапняку, які стискаючись під пресом моря, створили фліш. У результаті гороутворення і відступу моря товщі флішу були підняті на поверхню і під дією кліматичних факторів набули сучасного вигляду гір з м'якими обрисами рельєфу. Територія національного парку в геоструктурному плані входить до складу Чорногірської та Скибової зон Карпатської складчастої області, де на поверхню виходять нашарування пісковиків, чорних аргілітів, глинисто-піскового флішу та інших геологічних відкладів. Територія ділиться на три геоморфологічні райони: хребет Чорногора, Ворохтянське низькогір'я, середньовисотні Горгани. Найвищим хребтом території Карпатського НПП є Чорногора, шість вершин якої сягають понад 2000 м н.р.м. Це Говерла (2061 м), Бребенескул (2036 м), Піп-Іван (2022 м), Гутин-Томнатик (2016 м), Петрос (2020 м), Ребра (2001 м).

Геологическая история. Современный вид гор сформировался под действием внутренних глубинных (эндогенных) сил и внешних (экзогенных) климатических факторов. Горный рельеф формировался на протяжении длительного геологического времени. Сотни миллионов лет назад на дне океана Тетис откладывались наслоения песка, глины, известняка, которые сжимаясь под прессом моря, создали флиш. В результате горообразования и отступления моря толщи флиша были подняты на поверхность и под воздействием климатических факторов приобрели современный вид гор с мягкими очертаниями рельефа. Территория национального парка в геоструктурном плане входит в состав Черногорской и Скибовой зон Карпатской складчатой области, где на поверхность выходят наслоения песчаников, черного аргиллита, глинисто песчаного флиша и других геологических отложений. Территория делится на три геоморфологичных района: хребет Черногора, Ворохтянское низкогорье, средневысотные Горганы. Наивысшим хребтом территории Карпатского НПП является Черногора, шесть вершин которой достигают свыше 2000 м н.у.м. Это Говерла (2061 м), Бребенескул (2036 м), Поп-Иван (2022 м), Гутин-Томнатек (2016 м), Петрос (2020 м), Ребра (2001 м).

Geological history information. A mountain relief was formed during long-lasting geological period. Hundreds of millions years ago on the bottom of the Tetis ocean there settled stratifications of sand, clay, limestone, which, compressing under the press of sea, created flysch. As a result of mountain formation process and drawing back of sea, layers of flysch were lifted on a surface. Under the influence of climate factors, the modern type of mountains with the soft outlines of relief was created. The territory is divided into three geomorphologic regions: Chornohora range, Vorokhta low mountains, Gorgany middle mountains. Chornohora is the highest mountain range of the territory of the Carpathian NNR. Five mountains of this range have the altitude over 2000 meters above sea level. Hoverla Mt. is the highest mountain of the Ukrainian Carpathians (2061 m a.s.l.)


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация про Прут стремительный.
Фото вересня 2015 року.
Прут стрімкий. Витік - на північних схилах хребта Чорногора в Українських Карпатах на висоті 1750 м н.р.м. Гирло - р. Дунай. Країни басейну - Україна, Румунія, Молдова. Довжина - 967 км (на території України - 272 км). Площа басейну - 27,5 тис. кв.км.
Однією з наймальовничіших ущелин річки Прут є ямненський каньйон (або ямненський пролом), де відвідувачів вабить один з найбільш цікавих туристичних об'єктів міста Яремча - водоспад Пробій. Ріка Прут, одна із найбільших річок Українських Карпат, бере початок на схилі гори Говерла і несе свої води в Дунай. Найбільшими притоками Прута в гірській частині є Прутець Чемигівський, Прутець Яблунецький, Піги, Женець, Кам'янка та Жонка. У верхів'ях Прут має гірський характер з численними водоспадами та порогами, а на окремих ділянках ріка з ревом проходить тісними ущелинами. Водний режим характеризується частими повенями та перепадами рівня води протягом року. Щороку тут проводяться Всеукраїнські змагання із водного слалому. Крім Карпатського національного природного парку (1) вздовж течії розташовані і інші природоохоронні території: 2 - водосховище "Станчія Костешті", "Nature 2000" (Румунія, Молдова), 3 - озера Джіджеїта Мілетінулуй (майбутні Рамзарські угіддя, Румунія), 4 - науковий резерват "Падурея Домняска" ("Королівський ліс", Молдова), 5 - природний парк "Заплава нижнього Прута" (Румунія), 6 - Нижній Прут (Рамзарські угіддя, Молдова та Румунія).


Информация про Прут стремительный. Исток - на северных склонах хребта Черногора в Украинских Карпатах на высоте 1750 м н.у.м. Устье - р. Дунай. Страны бассейна - Украина, Румыния, Молдова. Длина - 967 км (на территории Украины - 272 км). Площадь бассейна - 27,5 тыс. кв.км.
Одним из самых живописных ущелий реки Прут является ямненский каньон (или ямненский пролом), где посетителей влечёт один из наиболее интересных туристических объектов города Яремче - водопад Пробой. Река Прут, одна из наибольших рек Украинских Карпат, берёт начало на склоне горы Говерла и несёт свои воды в Дунай. Наибольшими притоками Прута в горной части является Прутец Чемигивский, Прутец Яблунецкий, Пиги, Женец, Каменка и Жонка. В верховьях Прут имеет горный характер с многочисленными водопадами и порогами, а на отдельных участках река с рёвом проходит тесными ущельями. Водный режим характеризуется частыми наводнениями и перепадами уровня воды на протяжении года. Ежегодно здесь проводятся Всеукраинские соревнования по водному слалому. Кроме Карпатского национального природного парка (1) вдоль течения расположены и другие природоохранные территории: 2 - водохранилище "Станчия Костешти", "Nature 2000" (Румыния, Молдова), 3 - озера Джиджеита Милетинулуй (будущие Рамзарские угодья, Румыния), 4 - научный резерват "Падурея Домняска" ("Королевский лес", Молдова), 5 - природный парк "Заводь нижнего Прута" (Румыния), 6 - Нижний Прут (Рамзарские угодья, Молдова и Румыния).

The rapid Prut River information. River head - northern slopes of the Chornohora mountain range, the Ukrainian Carpathians. Outfall - the Danube. Countries of the basin - Ukraine, Romania, Moldova. Length - 967 km. Catchment area - 27 500 square km.
Yamnensky canyon is one of the most picturesque areas of the Prut River. Here visitors can enjoy one of the most attractive sites of Yaremche - the Probiy Waterfall. Prut is one of the largest rivers of the Ukrainian Carpathians. It starts at the Hoverla mountain hill and falls into the Danube. The biggest tributaries of the Prut river in its mountain part are the Prutets Chemyhivsky, the Prutets Yablunetsky, the Pihy, the Zhenets, the Kamyanka and the Zhonka. The upper Prut has mountainous character with numerous waterfalls and rapids. In some places the river is roaring and carries its waters through narrow gorges. Frequent floods and changes of water level characterize the water regime during a year. Annually the all-Ukrainian competitions on water slalom are organized here. Besides the Carpathian National Nature Park (1), other protected areas are situated along the river: 2 - the Stanca Costesti Reservoir "Nature 2000" (Romania, Moldova), 3 - the Jijiei and Miletinului Lakes (next RAMSAR site, Romania), 4 - Padurea Domneasca (Royal Forest) scientific reserve (Moldova), 5 - Nature Park "The Lower Prut Flood Plain" (Romania), 6 - Lower Prut River (RAMSAR site, Romania and Moldova).


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Виды речки Прут. Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Виды речки Прут. Фото вересня 2015 року.
Яремче.
Піднімаємося «Стежкю Довбуша».
Види річки Прут.


Яремче.
Поднимаемся по «Тропе Довбуша».
Виды речки Прут.

Yaremche.
At the "Dovbush Trail".
Views of the Prut River.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о Растительном мире.
Фото вересня 2015 року.
Рослинний світ. Рухаючись стрімкими карпатськими схилами, можна познайомитися з різними рослинними поясами, тоді як для такого знайомства в умовах рівнин слід було б пройти кілька тисяч кілометрів з півдня на північ.
Коли ви покорите свою вершину, і з її висоти будете оглядати захоплюючу панораму Карпатських гір, ви зможете помітити різницю у забарвленні гірських ландшафтів. Там, далеко внизу у підніжжя гір, видніються яскраво-зелені пояси букових лісів, які з підняттям вище поступово переходять спочатку в мішані ялицево-букові, буково-смерекові, смереково-ялицево-букові ліси, а потім повністю витісняються гірською смерековою тайгою. Вище над ними гори встелені густим килимом криволісся із сосни гірської та вільхи зеленої. А на вершинах завжди панують вільні холодні вітри та майже вічний сніг, жорстокість яких можуть витримувати лише трави альпійських лук.
В Українських Карпатах є п'ять поясів: букових, мішаних (листяних і хвойних) та смерекових лісів, вище за які розташовані субальпійський та альпійський пояси. Флора Карпатського національного природного парку налічує понад 1100 видів судинних рослин. 95 видів занесені до Червоної книги України і з її сторінок благають про захист та охорону...


Растительный мир. Двигаясь по крутым карпатским склонам, можно познакомиться с разными растительными поясами, тогда как для такого знакомства в условиях равнин нужно было бы пройти несколько тысяч километров с юга на север.
Когда вы покорите свою вершину, и из её высоты будете осматривать захватывающую панораму Карпатских гор, вы сможете заметить разницу в расцветке горных ландшафтов. Там, далеко внизу у подножия гор, виднеются ярко-зелёные пояса буковых лесов, которые по мере поднятия выше постепенно переходят сначала в смешанные пихтово-буковые, буково-еловые, елово-пихтово-буковые леса, а затем полностью вытесняются горной еловой тайгой. Выше над ними горы устланы густым ковром криволесья из сосны горной и ольхи зеленой. А на вершинах всегда господствуют свободные холодные ветры и почти вечный снег, жестокость которых могут выдерживать лишь травы альпийских лугов.
В Украинских Карпатах есть пять поясов: буковых, смешанных (лиственных и хвойных) и еловых лесов, выше которых расположены субальпийский и альпийский пояса. Флора Карпатского национального природного парка насчитывает свыше 1100 видов сосудистых растений. 95 видов занесены в Красную книгу Украины и с её страниц умоляют о защите и охране...

Vegetation information. When you climb a mountaintop and admire the panorama of the Carpathian Mountains from above, you notice the difference in colours of mountain landscapes. There, at the foot of mountains the bright green zone of beech forests could be seen, which, with the raise of altitude, gradually changes into the mixed fir-beech, beech-spruce, spruce-fir-beech forests, and then is completely replaced by the mountain spruce taiga. The mountains higher this zone are covered with thickets of mountain pine and green alder, which make crooked woodland areas. Cold winds and almost eternal snow have always been dominating on the mountain peaks. Such severe conditions are suitable only for alpine meadows.
There are five zones in the Ukrainian Carpathians: the zone of beech forests, zone of mixed (deciduous and coniferous) forests, zone of spruce forests, sub-alpine zone and the highest one is the alpine zone. Flora of the Carpathian National Nature Park includes over 1100 species of high vascular plants. Ninety-five species are listed to the Red Data Book of Ukraine and they beg from its pages for protection...


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о Животном мире.
Фото вересня 2015 року.
Тваринний світ. Карпати, і, зокрема, Чорногірський масив, мають специфічний комплекс бореально-тайгових і гірських видів хребетних, які не зустрічаються на прилеглих територіях. До них належать: форель струмкова, тритон альпійський, саламандра плямиста, кумка жовточерева, глушець карпатський, білоспинний і трипалий дятли, горіхівка, білозобовий дрізд, тинівка альпійська, плиска гірська, кутора мала, білка карпатська, снігова і мала водяна нориці, олень карпатський, ведмідь бурий та деякі інші види.
Частина хребетних тварин є ендеміками: тритон карпатський, глухар карпатський, сова довгохвоста карпатська, дятел білоспинний карпатський, нориця снігова і де¬які інші гірські форми. Для деякої кількості видів і підвидів Карпати служать границею ареалів.
Загалом фауністичне різноманіття хордових Карпатського національного природного парку представляють 51 вид ссавців, 110 - птахів, 11 - риб, 10 - земноводних, 6 - плазунів.


Животный мир. Карпаты, и, в частности, Черногорский массив, имеют специфический комплекс бореально-таёжных и горных видов позвоночных, которые не встречаются на прилегающих территориях. К ним принадлежат: форель ручейная, тритон альпийский, саламандра пятнистая, желтобрюхая жерлянка, глухарь карпатский, белоспинный и трёхпалый дятлы, кедровка, белозобый дрозд, альпийская завирушка, горная трясогузка, малая кутора, белка карпатская, снеговая и малая водяная полёвки, олень карпатский, медведь бурый и некоторые другие виды.
Часть позвоночных животных является эндемиками: тритон карпатский, глухарь карпатский, длиннохвостая карпатская неясыть, дятел белоспинный карпатский, снеговая полёвка и некоторые другие горные формы. Для некоторого количества видов и подвидов Карпаты служат границей ареалов.
В целом фаунистическое многообразие хордовых Карпатского национального природного парка представляют 51 вид млекопитающих, 110 - птиц, 11 - рыб, 10 - земноводных, 6 - пресмыкающихся.

Animal World information. The Carpathian mountains and in particular the Chornohora mountain range have a specific complex of the boreal-taiga and mountain types of vertebrates which are not registered on adjacent territories. They are such species as river trout, alpine newt fire salamander, wood grouse, woodpeckers, thrush, wagtail, squirrel, deer, brown bear and other species.
Some sub-species of these vertebrates are the Carpathian endemics: Carpathian newt Carpathian wood grouse, Carpathian white-backed woodpecker and some other mountain forms of the animal species. The Carpathians serve as the natural boundary between the habitats for a number of species and subspecies.
On the whole, the vertebrates diversity of the Carpathian National Nature Park is represented by 51 species of mammals, 110 species of birds, 11 species of fishes, 10 species of amphibians and 6 species of reptiles.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша», вид с «Тропы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. Піднімаємося «Стежкю Довбуша» до «Скель Довбуша».

Яремче. Поднимаемся по «Тропе Довбуша» к «Скалам Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Trail" to "Dovbush Rocks".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация о «Скалах Довбуша».
Фото вересня 2015 року.
«Скелі Довбуша». Скелі Олекси Довбуша - унікальна пам'ятка природи заповідного урочища Дрібка, розташована на висоті 600-800 м н.р.м. Іменем народного героя Гуцульщини названо гори, урочища, полонини, джерела. З любов'ю і пошаною звеличує народ ватажка опришків в піснях, легендах, оповідях.
Карпатський національний природний парк багатий духовною історико-культурною спадщиною, яка зберігає самобутність краю, звичаї, традиції та обряди. Тут можна відчути подих століть доторкнувшись неповторної гуцульської архітектури, помолитись у стародавніх храмах. Життя й уклад гуцулів завжди були невід'ємно пов'язані з природою. Саме тому архітектурні споруди, зокрема сакральні, є дерев'яними.


«Скалы Довбуша». Скалы Олексы Довбуша - уникальный памятник природы заповедного урочища Дрибка, расположенный на высоте 600-800 м н.у.м. Именем народного героя Гуцульщины названы горы, урочища, полонины, источники. С любовью и уважением восхваляет народ вожака опришков в песнях, легендах, повествованиях.
Карпатский национальный природный парк богат духовным историко-культурным наследием, хранившим самобытность края, обычаи, традиции и обряды. Здесь можно ощутить дыхание веков, коснувшись неповторимой гуцульской архитектуры, помолиться в старинных храмах. Жизнь и уклад гуцулов всегда были неотъемлемо связаны с природой. Именно поэтому архитектурные сооружения, в том числе сакральные, являются деревянными.

"Dovbush Rocks" information. The Dovbush Rocks are the unique natural sight located within the Dribka protected massif. They are located at the altitude of 600-800 meters above sea level. A number of mountains, meadows and streams got their names after the popular hero of the Hutsul region. The people praise the leader of the Opryshky movement with love and respect in folklore songs, legends and stories.
The National Park is rich in spiritual historical and cultural heritage, which keeps originality of this area, customs and traditions of the local people. You can feel breathing of ages here by touching the unique Hutsul architecture, to pray in ancient churches. The Hutsul's way of life was always inalienably related to the nature. For this reason, the architectural buildings, including the sacral ones, are wooden.


Пісня про Довбуша. / Ой попід гай зелененький / Ходить Довбуш молоденький / На ніженьку налягає, / Топірцем ся підпирає. / Ой, ви, хлопці, свистом-свистом, / Засипає стежки листом. / Ой, ви, хлопці, бігом-бігом, / Замітає стежки снігом. / Аби Кути не минути, / До Космача повернути. / До Космача, та й до Дзвінки, / До Штефанової жінки. / Добрий вечір, Штефанова! / Чи вечеря вже готова? / А вечеря не готова, / Бо Штефана нема вдома. / Він поїхав петлювати, / Мабудь буде ночувати. / Штефан пішов на роботу, / Повернеться у суботу. / Чи будеш нам відкривати? / Чи самим ся добувати? / В мене двері тисовії, / На них замки сталевії. / Не поможуть замки твої, / Як підставлю плечі свої. / Довбуш начав налягати, / Стали двері ся ламати. / Довбуш двері відкриває, / Штефан в Довбуша стріляє. / Як устрілив в праве плече, / А з лівого кровця тече. / Бо знав добре поціляти, / Довбуш буде помирати. / Ой, ви, хлопці, ой, ви мої, / Візьміть мене з хати тої. / Ой, ви, хлопці, ви, молодці, / Беріть мене на топорці. / Беріть мене на топори, / Занесіть мя в чорні гори. / Занесіть мя в Верховину, / Де родився, там най згину. / Там родились тато й мати, / Там я буду спочивати. / Сріблом-златом поділіться, / Та й за мною не журіться. / Штефанові дайте мірку, / Бо я любив його жінку. / Штефанисі дайте сала, / Бо вона мене кохала. / Тай топірці занехайте, / Крови більш не проливайте. / Бо кров людська - не водиця, / Проливати не годиться. / Як будемо ґаздувати, / Жінкам правди не казати! / Не журіться, пане-браття, - / Ще повстане Прикарпаття! / Ой, попід гай зелененький / Ходить Довбуш молоденький.

Песня о Довбуше. Олекса Довбуш - любимый фольклорный персонаж в этом регионе. Он является центральной фигурой в ряд легенд и сказок. Сотни мест в Украинских Карпатах называются в честь этого храброго мстителя. Довбуша восхваляет и песня о Довбуше, которая является одной из самых популярных песен среди гуцулов. Песня рассказывает о всей жизни Олексы Довбуша: его рождении, детстве, тяжелой работе на польскую шляхту, ненависти к угнетателям, развитии движения опришек и его руководстве, а также его трагической смерти - Олексу убил предатель, ставший членом отряда Довбуша. Количество строф в этой песне разнится от села к селу и может быть до 100.

The Dovbush Song. Oleksa Dovbush is a favorite folklore character in this area. He is the central person in a number of legends and fairy-tales. Hundreds of places in the Ukrainian Carpathians are named after this brave extirpator. Dovbush is praised the Dovbush Song, which is one of the most popular songs among Hutsuls. The song tells the whole life story of Oleksa Dovbush: his birth, childhood, hard work for the Polish gentry, hatred to the oppressors, development of the Opryshky movement and his leadership, as well his tragic death - Oleksa has been murdered by a traitor, who used to be a member of Dovbush's detachment. The number of verses in this song differentiate from one village to another and could be up to 100.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. «Скелі Довбуша».

Яремче. «Скалы Довбуша».

Yaremche. "Dovbush Rocks".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. На «Скалах Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. На «Скелях Довбуша».
Повз «Скелі Довбуша» пролягає один з пішохідних туристичних маршрутів до гори Маковиця, дістатися до якої звідси можна за 30-40 хвилин.


Яремче. На «Скалах Довбуша».
Возле «Скал Довбуша» проходит один из пешеходных туристических маршрутов на гору Маковица, добраться до которой отсюда можно за 30-40 минут.

Yaremche. At the "Dovbush Rocks".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. На «Скалах Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. На «Скалах Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. На «Скалах Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. «Скалы Довбуша». Фото вересня 2015 року.
Яремче. На «Скелях Довбуша».

Яремче. На «Скалах Довбуша».

Yaremche. At the "Dovbush Rocks".


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Пейзаж со «Скал Довбуша». Панорама ~180°. Фото вересня 2015 року.
Івано-Франківська область. Яремче.
Краєвид зі «Скель Довбуша». Панорама ~180°.


Ивано-Франковская область. Яремче.
Пейзаж со «Скал Довбуша». Панорама ~180°.


Фото Карпат, Ивано-Франковская область. Яремче. Информация об уязвимости экосистем.
Фото вересня 2015 року.
Вразливість екосистем. Відпочивай, не руйнуючи! Ми не можемо не втручатися в природу, та ми можемо змінити своє ставлення до неї! У природі зміни ґрунтового покриву (вимивання, ерозія) відбуваються під впливом сонця, вітру, опадів. В умовах масового відпочинку формується так звана рекреаційна дигресія (зміни грунтово-рослинного покриву внаслідок надмірного впливу на нього рекреантів). Унаслідок цього змивається верхній шар ґрунту, прогресують ерозійні процеси, механічно пошкоджуються дерева та чагарники, трав'яний покрив збіднюється через витоптування, зривання рослин на букети та заготівлі як лікарської сировини, обривання листя. Десятки років потрібно для того, щоб почалися відновлювальні процеси в ґрунті та рослинному покриві. Прийшов час кожному переглянути своє ставлення та вплив на навколишнє природне середовище. Йдучи далі стежкою, спробуйте усвідомити свою особисту роль у збереженні природи. Навчімося замислюватися, чи не завдаємо ми своїми діями шкоди природі? Намагаймося зменшувати негативний вплив на довкілля, щоб природа швидко самовідновлювалась, а наступні покоління могли користуватись багатствами природи, як і ми.

Уязвимость экосистем. Отдыхай, не разрушая! Мы не можем не вмешиваться в природу, но мы можем изменить своё отношение к ней! В природе изменения грунтового покрова (вымывание, эрозия) происходят под воздействием солнца, ветра, осадков. В условиях массового отдыха формируется так называемая рекреационная дигрессия (изменения грунтово-растительного покрова в результате избыточного влияния на него рекреантов). В результате этого смывается верхний слой почвы, прогрессируют эрозийные процессы, механически повреждаются деревья и кустарники, травяной покров обедняется из-за вытаптывания, срывания растений на букеты и заготовки как врачебного сырья, обрыва листьев. Десятки лет нужно для того, чтобы начались восстановительные процессы в почве и растительном покрове. Пришло время каждому пересмотреть свое отношение и влияние на окружающую природную среду. Идя дальше тропинкой, попробуйте осознать свою личную роль в сохранении природы. Научимся задумываться, не наносим ли мы своими действиями вреда природе? Постараемся уменьшать негативное влияние на окружающую среду, чтобы природа быстро самовосстанавливалась, а последующие поколения могли пользоваться богатствами природы, как и мы.

Fragility of ecosystems. Enjoy nature without destroying! Benefiting from the nature, please treat it carefully and keep it close to your heart! The changes of the soil cover in field (washing off, erosion) happen under the influence of sun, wind and precipitations. However, a so-called recreation digression (nature overloading) formed in conditions of excessive impact of big number of visitors. Because of this the upper layer of soil is washed off, erosion processes progress, trees and bushes are damaged mechanically, vegetation cover gets thinner because of picking up plants for bouquets, picking medicinal plants. The soil and vegetation cover need decades to recover. It is the high time to revise the people's attitude to the environment. When going along the trail just try to realize your own role in the nature protection. Let us try to minimize the negative impact to the environment, let us treat it with care and love. The nature will have a possibility to recover without any obstacles, and to conserve its rich resources for the future generations.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.

Інші сторінки маршруту "На захід від Києва, серпень-вересень 2015 року":


Усі права застережено. © 2003-2020 Сергій Клименко
Rambler's Top100