Клименко Сергій. Фото. Черкащина, парк «Софіївка» (Умань), 2001-2002 та 2008 роки
Парк «Софіївка» (Умань), 2001-2002 та 2008 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Парк «Софиевка» (Умань), 2001-2002 и 2008 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Історична довідка. Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у місті Умань є шедевром світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII початку XIX століття. Площа парку 168,9 гектара. Заснований у 1796 році багатим польським магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким на честь дружини красуні-грекині Софії і був подарований їй до дня іменин в травні 1802 року. Перший архітектор "Софіївки" - талановитий польський військовий інженер Людвік Метцель. Творцями парку були кріпаки Станіслава Потоцького. 1832 року "Софіївка" передається Київській державній палаті. З 1836 до 1859 рік парк знаходився у віданні управління військових поселень і мав назву (неофіційно) "Царицин сад". Сюди був запрошений академік архітектури А. І. Штакеншнейдер. Це період розквіту парку. 1859 року сад перейшов у відання головного училища садівництва. Вченим В. В. Пашкевичем на площі 2 гектари створюється англійський парк, де зібрано понад 100 видів і форм рідкісних дерев і чагарників.

Историческая справка. Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины в городе Умань является шедевром мирового садово-паркового искусства конца XVIII начала XIX века. Площадь парка 168,9 гектара. Основан в 1796 году богатым польским магнатом Станиславом Щенсним Потоцким в честь жены красавицы-гречанки Софии и был подарен ей ко дню именин в мае 1802 года. Первый архитектор "Софиевки" - талантливый польский военный инженер Людвик Метцель. Творцами парка были крепостные Станислава Потоцкого. В 1832 году "Софиевка" передается Киевской государственной палате. С 1836 по 1859 год парк находился в ведении управления военных поселений и имел название (неофициально) "Царицин сад". Сюда был приглашен академик архитектуры А. И. Штакеншнейдер. Это период расцвета парка. В 1859 году сад перешел в ведение главного училища садоводства. Ученым В. В. Пашкевичем на площади 2 гектара создается английский парк, где собрано свыше 100 видов и форм редких деревьев и кустарников.

Historical Information. National dendrological park "Sofiyivka" in Uman town is a masterpiece of world landscape gardening art of the end of XVIII-th and the beginning of XIX-th centuries. The area of the park is 168,9 hectares. It was founded in 1796 by a rich Polish magnate Stanislaw Schensnyi Potockyi in honor of his beautiful wife Sofia (she was Greek by origin). The park was presented to her on her birthday, 1802. The author of the project of "Sofiyivka" both topographic and architectural was a talented Polish artillery engineer Ludwig Metzel. The creators of the park were S. Potocki serves. In 1832 the park was handed over to Kyiv state chamber. From 1836 to 1859 the park was under the jurisdiction of the Department of military settlements. A new name of the park appeared in the literature, namely Tsarina's Garden (Queen's Garden); there no official documents of its renaming though. An academician of architecture A. Shtakenshneider was invited to the park. It was a flourishing period of the park. In 1859 according to the tsar's decree the park was given to the Main School of Horticulture and it got the name "Uman garden of the Main School of Horticulture". V. V. Pashkevich created the so-called English park.


Умань, парк «Софиевка». Фонтан рядом с Главным входом в парк. Фото 2002 року.
Умань, парк «Софиевка». Источник "Малый сад" рядом с Главным входом в парк. Фото червня 2008 року.
Джерело "Малий сад" поряд з Головним входом до парку.

Источник "Малый сад" рядом с Главным входом в парк.

Spring "Small garden" near to a Main Entrance in park.


Після революції та громадянської війни "Софіївку" було перейменовано на парк імені III-го Інтернаціоналу. 1929 року "Софіївку" оголошено Державним заповідником. До 1955 року вона кілька разів підпорядковується різним відомствам і міністерствам. У часи Великої Вітчизняної війни в парку було зруйновано багато архітектурних пам'яток. 1955 року "Софіївку" передано у відання НАН України. Нині тут найбільший центр інтродукції та акліматизації рослин Правобережного лісостепу України. Нараховується більш ніж 2000 таксонів рослин. 1995 року "Софіївка" брала участь в міжнародній конференції "Європа Ностра" і отримала всі відзнаки: медаль, диплом і барельєфну дошку за відновлення парку після стихійного лиха 1980 року, а також за збереження пам'яток історії та культури. "Софіївка" відома і у Всесвіті. 1984 року мала планета № 2259 отримала назву "Софіївка" на честь уманського дива. У вересні 1996 року "Софіївка" святкувала 200-річчя з часу свого заснування. На площі 45 га створено новий парк. Організовано нову вхідну зону, реконструйовано головний вхід та багато інших об'єктів. "Софіївка" чудова будь-якої пори року: у весняному цвітінні, і спекотного літа, і золотої осені, і зимового безгоміння.

После революции и гражданской войны "Софиевка" переименовывается в парк имени III-го Интернационала. В 1929 году "Софиевка" объявлена Государственным заповедником. До 1955 года она несколько раз подчиняется разным ведомствам и министерствам. Во времена Великой Отечественной войны в парке было разрушено много архитектурных достопримечательностей. В 1955 году "Софиевка" передана в ведение НАН Украины. В настоящее время здесь наибольший центр интродукции и акклиматизации растений Правобережной лесостепи Украины. Насчитывается более чем 2000 таксонов растений. В 1995 году "Софиевка" принимала участие в международной конференции "Европа Ностра" и получила все отличия: медаль, диплом и барельефную доску, за возобновление парка после стихийного бедствия 1980 года, а также за сохранение достопримечательностей истории и культуры. "Софиевка" известна и во Вселенной. В 1984 году имела планета № 2259 получила название "Софиевка" в честь уманского чуда. В сентябре 1996 года "Софиевка" праздновала 200-летие со времени своего основания. На площади 45 гектаров создан новый парк. Организована новая входная зона, реконструирован главный вход и много других объектов. "Софиевка" прекрасна в любое время года: в весеннем цветении, и знойным летом, и золотой осенью, и в зимнем безмолвии.

After the revolution and Civil War in 1923 the Park "Sofiyivka" got a new name; it was named after the 3-rd International. From 1929 to 1955 according to the Resolution of People's committee of the UkrSSR № 26/630 of 18.05.29 "Sofiyivka" became the reserve (the park was called a garden of the 3rd International from 1923). The park got its independent status and till 1955 it was subordinated to various departments. During this period small architectural forms, a road-alley system and several statues in the park were repaired and restored. The inventory of woody and shrub species was done, scientific works about the history of the park, its dendroflora and statues, small architectural forms were published. In 1955 according to resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № ll84 a dendroreserve "Sofiyivka" was transferred to the system of the Academy of Science of Ukraine and was subordinated in its research work to the Central Botanical Garden of Ukraine's NAS. In 1991 "Sofiyivka" has been given the status of independent institution of the National Academy of Science of Ukraine. A lot has been done concerning restoration, reconstruction, renewal and widening the territory of the park. In 1995 "Sofiyivka" was awarded with a medal, a diploma and bas-relief board by the international organization "Europa-Nostra" for a tremendous work done for improving and maintaining the park in a very good shape. "Sofiyivka" is known in the Universe: in 1984 a small planet № 2259 got the name "Sofiyivka" in honor of Uman park. In September 1996 "Sofiyivka" celebrated the 200th anniversary of its foundation. In the western part of the park the new entrance zone was organized, the laboratory - research building and a lot of other objects were built. On the President Decree № 240 of 28.02.04 "Sofiyivka" got the status of the National dendrological park. "Sofiyivka" is charmingly beautiful in any season of the year: in spring blossoming, in hot summer, in golden autumn, in winter quietness.


Умань, парк «Софиевка». Главный вход в парк.
Фото червня 2008 року.
Головний вхід до парку.

Главный вход в парк.

Main Entrance in park.


Умань, парк «Софиевка». Схема Софиевского парка. Фото червня 2008 року.
Панорамний план Софіївського парку. Основні об'єкти парку:
Головний вхід
Головна алея
Женевське озеро
Мала Швейцарія
Галявина Грибок
Альтанка Грибок
Джерело Срібні струмки
Тарпейська скеля
Павільйон Флори
Венеціанський місток
Нижній став (Іонічне море)
Водограй Змія
Нижня алея
Верхня алея
Статуя Зима
Тераса Бельв'ю
Кавказька гірка
Левкадська скеля,
  Бельведер і статуя Орфея
Острів Ітака
Острів Лесбос
Урочище Звіринець
Статуя Евріпіда
Тераса Муз
Обеліск Орел
Джерело Гіппокрени
Грот Дзеркало Діани
Статуя Меркурія
Білий місток
Великий водоспад
Долина велетнів
Площа зборів
Храм Посейдона
Басейн Золоті рибки
Статуя Паріса
Грот Тантала
Грот Західний
Грот Локетек
Грот Горішок
Темпейська долина
Водоспад Три сльози
Колона смутку
Бюст Платона
Композиція
  «Природа і мистецтво»
Бюст Арістотеля
Бюст Гомера
Єлісейські поля
Крітський лабіринт
Грот Каліпсо
Грот Фетіди
Статуя Аполлона Флорентійського
Павільйон Фазанник
Амстердамський шлюз
Верхній став
Рожевий павільйон на
  острові Анти-Цирцеї
  (Кохання)
Англійський парк
Бюст Сократа
Партерний амфітеатр
Водограй Семиструмінь
Мертве озеро з
  підземною річкою Стікс
  (Ахеронтійське озеро та
  підземна річка Ахеронт)
Китайська альтанка
  на поляні Дубинка
Грекова балка
Господарська зона
Адміністративно-наукова зона
Аграрний університет
Алея троянд
Грот Аполлона
Аполлон Бельведерський
Одіссей
Амур
Грот Сцілли
Венера купальниця
Урочище Дубинка
Соколиний став
Магазин Флора
Кафе
Автостоянка
Лісове озеро
Нагірний став
Ліщинове озеро
Ресторан, готель,
  музей історії парку
Джерело «Малий сад»
Річка Кам'янка
Панорамный план Софиевского парка. Основные объекты парка:
Главный вход
Главная аллея
Женевское озеро
Малая Швейцария
Поляна Грибок
Беседка Грибок
Источник Серебряные струйки
Тарпейская скала
Павильон Флоры
Венецианский мостик
Нижний пруд (Ионическое море)
Водопад Змея
Нижняя аллея
Верхняя аллея
Статуя Зима
Терраса Бельвью
Кавказская гора
Левкадская скала,
  Бельведер и статуя Орфея
Остров Итака
Остров Лесбос
Урочище Зверинец
Статуя Еврипида
Терраса Муз
Обелиск Орел
Источник Гиппокрены
Грот Зеркало Дианы
Статуя Меркурия
Белый мостик
Большой водопад
Долина великанов
Площадь собраний
Храм Посейдона
Бассейн Золотые рыбки
Статуя Париса
Грот Тантала
Грот Западный
Грот Локетек
Грот Орешек
Темпейска долина
Водопад Три слезы
Колонна печали
Бюст Платона
Композиция
  «Природа и искусство»
Бюст Аристотеля
Бюст Гомера
Елисейские поля
Критский лабиринт
Грот Калипсо
Грот Фетиды
Статуя Аполлона Флорентийского
Павильон Фазанник
Амстердамский шлюз
Верхний пруд
Розовый павильон на
  острове Анты-Цирцеи
  (Любви)
Английский парк
Бюст Сократа
Партерный амфитеатр
Водопад Семиструйка
Мертвое озеро с
  подземной рекой Стикс
  (Ахеронтийске озеро и
  подземная река Ахеронт)
Китайская беседка
  на поляне Дубинка
Грековая балка
Хозяйственная зона
Административно-научная зона
Аграрный университет
Аллея роз
Грот Аполлона
Аполлон Бельведерский
Одиссей
Амур
Грот Сциллы
Венера купальщица
Урочище Дубинка
Соколиный пруд
Магазин Флора
Кафе
Автостоянка
Лесное озеро
Нагорный пруд
Лещиновое озеро
Ресторан, гостиница,
  музей истории парка
Источник «Малый сад»
Речка Каменка


Всесвітньо відомий парк «Софіївка» - перлину садово-паркового мистецтва - було закладено наприкінці XVIIІ століття графом Потоцьким. Парк розкинувся на площі близько 140 га. Його створено на місцевості з чітко виявленим рельєфом: круті та пологі схили, різні за формою і розмірами; валуни рожевого граніту, що виходять на поверхню; звивисте русло невеликої бурхливої річки Кам`янки з віковими деревами по берегах.
Історія створення парку стала романтичною легендою кохання польського шляхтича та простої грекині Софії Вітт - нареченої, а потім дружини графа Потоцького. Щоб кохана не сумувала на чужині, граф створив для неї парк в грецькому стилі. Тут є і елементи давньогрецької міфології, і самобутній рукотворний ландшафт, і архітектура, і адріатична рослинність.
Будівництво під керівництвом інженера Людвіга Метцеля здійснювалося руками талановитих майстрів - кріпаків, яких зганяли з навколишніх сіл. Вони вручну копали стави, підземну річку, зрушували з місця і переносили на значну відстань величезні кам'яні брили, з яких створювалися мальовничі групи, гранітні гроти, водоспади та інші гідротехнічні споруди, насипали видові площадки і острів на Верхньому ставі, прокладали алеї, вирівнювали схили тощо. Історія зберегла нам ім`я лише одного з кріпаків, що створювали парк. Це - кріпосний садівник Заремба, який був справжнім творцем паркових ансамблів Софіївки.
Хоч роботи ще не були повністю закінчені, парк відкрили в травні 1800 року. Названо його було на честь Софії "Софіївкою". Парк став одним з перших зразків пейзажної вільної композиції на території України.


Всемирно известный парк «Софиевка» - жемчужина садово-паркового искусства - был заложен в конце XVIIІ века графом Потоцким. Парк раскинулся на площади около 140 га. Он создан на местности с четко выявленным рельефом: крутые и пологие склоны, разные по форме и размерам; валуны розового гранита, выходящие на поверхность; извилистое русло небольшой бурной речки Каменки с вековыми деревьями на берегах.
История создания парка стала романтической легендой любви польского шляхтича и простой гречанки Софии Витт - невесты, а потом жены графа Потоцкого. Чтобы возлюбленная не грустила на чужбине, граф создал для нее парк в греческом стиле. Здесь есть и элементы древнегреческой мифологии, и самобытный рукотворный ландшафт, и архитектура, и адриатическая растительность.
Строительство под руководством инженера Людвига Метцеля осуществлялось руками талантливых мастеров - крепостных, которых сгоняли из окрестных сел. Они вручную копали пруды, подземную реку, сдвигали с места и переносили на значительные расстояния огромные каменные глыбы, из которых создавались живописные группы, гранитные гроты, водопады и другие другие гидротехнические сооружения, насыпали видовые площадки и остров на Верхнем пруде, прокладывали аллеи, выравнивали склоны и т.д. История сохранила нам имя лишь одного из крепостных, создававших парк. Это - крепостной садовник Заремба, который был истинным творцом парковых ансамблев Софиевки.
Хотя работы еще не были полностью закончены, парк открыли в мае 1800 года. Назван он был в честь Софии “Софиевкой”. Парк стал одним из первых образцов пейзажной свободной композиции на территории Украины.


Умань, парк «Софиевка». "Женевское озеро". Фото червня 2008 року.
"Женевське озеро".

"Женевское озеро".

"Genevan lake".


Умань, парк «Софиевка». Один из множества прудов парка ("Лесное озеро").
Фото 2002 року.
Один із багатьох ставків парку ("Лісове озеро").

Один из множества прудов парка ("Лесное озеро").

One of set of ponds ("Forest lake").


Умань, парк «Софиевка». Главная аллея. Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». На Главной аллее. Певчий дрозд (Turdus philomelos). Фото червня 2008 року.
Головною алеєю.
Співочий дрізд (Turdus philomelos).


На Главной аллее.
Певчий дрозд (Turdus philomelos).

Along the Main alley.
Song Thrush (Turdus philomelos).


Умань, парк «Софиевка». "Малая Швейцария". Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Малая Швейцария". Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Малая Швейцария". Фото серпня 2008 року.
"Мала Швейцарія".

"Малая Швейцария".

"Small Switzerland".


Умань, парк «Софиевка». Беседка на "Тарпейской скале". Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Беседка на "Тарпейской скале". Фото 2002 року.
Умань, парк «Софиевка». Беседка на "Тарпейской скале". Фото серпня 2008 року.
Альтанка на "Тарпейській скелі".

Беседка на "Тарпейской скале".

The summer-house on Tarpeian Rock.


Умань, парк «Софиевка». Источник "Серебряные ручейки". Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Источник "Серебряные ручейки". Фото червня 2008 року.
Джерело "Срібні струмки".

Источник "Серебряные ручейки".

Spring "Silver brooks".


Умань, парк «Софиевка». Павильон Флоры. Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Павильон Флоры. Фото червня 2008 року.
Павільйон Флори.

Павильон Флоры.

Pavilion of Flora.


Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд от павильона Флоры. Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд от павильона Флоры. Фото серпня 2008 року.
Вид на Нижній став від павільйону Флори.

Вид на Нижний пруд от павильона Флоры.

The Lower Pond, view from the pavilion of Flora.


Умань, парк «Софиевка». Шлюз на ручье, который вытекает из Нижнего пруда.
Фото серпня 2008 року.
Шлюз на струмку, що витікає з Нижнього ставу.

Шлюз на ручье, который вытекает из Нижнего пруда.


Умань, парк «Софиевка». Венецианский мостик. Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Венецианский мостик. Фото серпня 2008 року.
Венеціанський місток.

Венецианский мостик.

Venetian bridge.


Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд, фонтан "Змея". Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд, фонтан "Змея". Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд, фонтан "Змея". Фото червня 2008 року.
Нижній став. Водограй "Змія".

Нижний пруд. Фонтан "Змея".

The Lower Pond. Fountain "Snake".


Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд, фонтан "Змея". Фото серпня 2008 року.
Нижній став. Водограй "Змія".

Нижний пруд. Фонтан "Змея".

The Lower Pond. Fountain "Snake".


Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд ("Ионическое море"). Фото червня 2008 року.
Нижній став ("Іонічне море").

Нижний пруд ("Ионическое море").

The Lower Pond.


Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд. Левкадская скала, Бельведер со статуей Орфея. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд. Левкадская скала, Бельведер со статуей Орфея и Остров Итака (Лесбос). Фото червня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд. Левкадская скала, Бельведер со статуей Орфея и Остров Итака (Лесбос). Фото серпня 2008 року.
Левкадська скеля, Бельведер та Острів Ітака (Лесбос).

Левкадская скала, Бельведер и Остров Итака (Лесбос).

Levkadian Rock, the Belvedere and Island of Ithaka (Lesbos).


Умань, парк «Софиевка». «Площадь собраний» и «Храм Посейдона». Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». «Площадь собраний» и «Храм Посейдона». Фото серпня 2008 року.
«Площа зборів» та «Храм Посейдона».

«Площадь собраний» и «Храм Посейдона».

«Meeting place» and «Temple of Poseidon».


Умань, парк «Софиевка». Статуя Еврипида. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Статуя Еврипида, на втором плане - грот Аполлона. Фото серпня 2008 року.
Статуя Евріпіда, на другому плані - грот Аполлона.

Статуя Еврипида, на втором плане - грот Аполлона.

Statue of Evripida. The grotto of Apollo is in the background.


Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд, фонтан "Змея" и павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд, фонтан "Змея" и павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Вид на Нижній став, водограй "Змія"
та павільйон Флори
.


Вид на Нижний пруд, фонтан "Змея"
и павильон Флоры
.

View of the Lower Pond, the fountain "Snake"
and the pavilion of Flora
.


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Аполлон Бельведерский».
Фото серпня 2008 року.
Статуя «Аполлон Бельведерський».

Статуя «Аполлон Бельведерский».

Statue «Apollo Belvedere».


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Венера купальщица». Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Статуя «Венера купальщица». Фото серпня 2008 року.
Статуя «Венера купальниця».

Статуя «Венера купальщица».

Statue «Bathing Venus».


Умань, парк «Софиевка». Мостик к «Площади собраний» и «Храму Посейдона».
Фото серпня 2008 року.
Місток до «Площі зборів» та «Храму Посейдона».

Мостик к «Площади собраний» и «Храму Посейдона».

Bridge to «Meeting place» and «Temple of Poseidon».


Умань, парк «Софиевка». Большой водопад. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Большой водопад. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Большой водопад (верхняя часть). Фото серпня 2008 року.
Великий водоспад.

Большой водопад.

Great Waterfall.


Умань, парк «Софиевка». "Птичье царство" около Большого водопада.
Фото серпня 2008 року.
"Пташине царство" біля Великого водоспаду.

"Птичье царство" около Большого водопада.

"Bird kingdom" near the Great Waterfall.


Умань, парк «Софиевка». Вид от Большого водопада в сторону "Долины великанов".
Фото 2002 року.
Краєвид від Великого водоспаду в бік "Долини велетнів".

Вид от Большого водопада в сторону "Долины великанов".

The "Valley of Gigants", view from the Great Waterfall.


Умань, парк «Софиевка». Один из гротов.
Фото серпня 2008 року.
Один з гротів.

Один из гротов.

A grotto.


Умань, парк «Софиевка». Западный грот (Грот Сциллы).
Фото 2002 року.
Західний грот (Грот Сцілли).

Западный грот (Грот Сциллы).

The West Grotto (Grotto of Scylla).


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Парис».
Фото серпня 2008 року.
Статуя «Паріс».

Статуя «Парис».

Statue «Paris».


Умань, парк «Софиевка». Грот Аполлона, вид со стороны «Площади собраний» и «Храма Посейдона». Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Грот Аполлона, вид со стороны «Площади собраний» и «Храма Посейдона». Фото серпня 2008 року.
Грот Аполлона, вид з боку «Площі зборів» та «Храму Посейдона».

Грот Аполлона, вид со стороны «Площади собраний» и «Храма Посейдона».

Grotto of Apollo, view from «Meeting place» and «Temple of Poseidon».


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Орфей».
Фото серпня 2008 року.
Статуя «Орфей».

Статуя «Орфей».

Statue «Orpheus».


Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд, фонтан "Змея" и павильон Флоры с Бельведера.
Фото серпня 2008 року.
Нижній став, водограй "Змія" та павільйон Флори, вид з Бельведеру.

Нижний пруд, фонтан "Змея" и павильон Флоры, вид с Бельведера.

The Lower Pond, the fountain "Snake" and the pavilion of Flora, view from the Belvedere.


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Амур». Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Статуя «Амур». Фото серпня 2008 року.
Статуя «Амур».

Статуя «Амур».

Statue «Cupid».


Умань, парк «Софиевка». Один из множества мостиков парка.
Фото 2002 року.
Один із багатьох місточків парку.

Один из множества мостиков парка.

One of set of bridges of park.


Умань, парк «Софиевка». Водопад "Три слезы" и Колонна печали.
Фото серпня 2008 року.
Водоспад "Три сльози" та Колона смутку.

Водопад "Три слезы" и Колонна печали.

Waterfall "Three tears" and Column of sorrow.


Умань, парк «Софиевка». Бюст Платона.
Фото серпня 2008 року.
Погруддя Платона.

Бюст Платона.

Bust of Plato.


Умань, парк «Софиевка». Водопад. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Водопад. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Водопад. Фото серпня 2008 року.
Водоспади.

Водопады.

Waterfalls.


Умань, парк «Софиевка». "Критский лабиринт". Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Критский лабиринт". Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Критский лабиринт". Фото серпня 2008 року.
"Крітський лабіринт".

"Критский лабиринт".

"Cretan Labyrinth".


Умань, парк «Софиевка». "Семейное дерево" Потоцких. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Семейное дерево" Потоцких. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». "Семейное дерево" Потоцких. Фото 2002 року.
Штучно зрощені три дерева тополі білої, які, на жаль, вже відмерли. За однією з версій це - "Сімейне дерево" Потоцьких.

Искусственно срощенные три дерева тополя белого, которые, к сожалению, уже отмерли. По одной из версий это - "Семейное дерево" Потоцких.

"Domestic tree" of Potocky.


Умань, парк «Софиевка». Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Водопад. Фото серпня 2008 року.
Далі парком «Софіївка».

Далее по парку «Софиевка».

We go for a walk further in the park «Sofiyivka».


Умань, парк «Софиевка». Грот Калипсо.
Фото 2002 року.
Грот Каліпсо.

Грот Калипсо.

Grotto of Calypso.


Умань, парк «Софиевка». Статуя Аполлона Флорентийского. Фото 2002 року.
Умань, парк «Софиевка». Статуя Аполлона Флорентийского. Фото серпня 2008 року.
Статуя Аполлона Флорентійського.
Ну хоч щось спільне є? ;)


Статуя Аполлона Флорентийского.
Ну хоть что-то общее есть? ;)

Statue of Apollo Florentine.


Умань, парк «Софиевка». Грот Фетиды с водопадом и статуей Венеры Медицейской. Фото 2002 року.
Умань, парк «Софиевка». Грот Фетиды с водопадом и статуей Венеры Медицейской. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Грот Фетиды с водопадом и статуей Венеры Медицейской. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Статуя Венеры Медицейской. Фото серпня 2008 року.
Грот Фетіди з водоспадом і статуєю Венери Медицейської.

Грот Фетиды с водопадом и статуей Венеры Медицейской.

The Grotto of Thetis with the waterfall and the statue Medici Venus.


Умань, парк «Софиевка». Павильон "Фазанник".
Фото серпня 2008 року.
Павільйон "Фазанник".

Павильон "Фазанник".

Pavilion "Pheasantry".


Умань, парк «Софиевка». Бюст Сократа.
Фото серпня 2008 року.
Погруддя Сократа.

Бюст Сократа.

Bust of Socrates.


Умань, парк «Софиевка». "Амстердамский шлюз".
Фото серпня 2008 року.
"Амстердамський шлюз".

"Амстердамский шлюз".

"Amsterdam sluice".


Умань, парк «Софиевка». Верхний пруд и остров "Анти-Цирцеи" ("Остров Любви"). Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Верхний пруд и остров "Анти-Цирцеи" ("Остров Любви"). Фото серпня 2008 року.
Верхній став і острів "Анти-Цірцеї" ("Острів Кохання").

Верхний пруд и остров "Анти-Цирцеи" ("Остров Любви").

Toper Pond and Island "Anti-Circe`s" (or "Island of Love").


Умань, парк «Софиевка». Розовый павильон на острове "Анти-Цирцеи" ("Любви"). Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Розовый павильон на острове "Анти-Цирцеи" ("Любви"). Фото серпня 2008 року.
Рожевий павільйон на острові "Анти-Цірцеї" ("Кохання").

Розовый павильон на острове "Анти-Цирцеи" ("Любви").

Pink pavilion on Island "Anti-Circe`s" (or "Island of Love").


Умань, парк «Софиевка». Мертвое озеро и устье подземной реки Стикс (Ахеронтийское озеро и устье подземной реки Ахерон). Фото серпня 2008 року.
Мертве озеро та гирло підземної річки Стік
(Ахеронтійське озеро та гирло підземної річки Ахеронт)
.


Мертвое озеро и устье подземной реки Стикс
(Ахеронтийское озеро и устье подземной реки Ахерон)
.

Acherousia lake and Acheron river outlet.


Умань, парк «Софиевка». Статуя «Одиссей».
Фото серпня 2008 року.
Статуя «Орфей».

Статуя «Одиссей».

Statue «Odysseus».


Умань, парк «Софиевка». Фонтан «Семиструйка». На втором плане - Партерный амфитеатр и Аллея роз.
Фото серпня 2008 року.
Водограй «Семиструмінь». На другому плані - Партерний амфітеатр та Алея троянд.

Фонтан «Семиструйка». На втором плане - Партерный амфитеатр и Аллея роз.

Fountain of «Semistruyka» («Seven-stream»). The Parquet amphitheatre and Alley of roses is in the background.


Умань, парк «Софиевка». Обелиск «Орел».
Фото серпня 2008 року.
Обеліск «Орел».

Обелиск «Орел».

Obelisk «Eagle».


Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд, «Площадь собраний» и «Храм Посейдона», фонтан «Змея» и павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Вид на Нижний пруд, «Площадь собраний» и «Храм Посейдона», фонтан «Змея» и павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Вид на Нижній став, «Площу зборів» і «Храм Посейдона», водограй «Змія» та павільйон Флори.

Вид на Нижний пруд, «Площадь собраний» и «Храм Посейдона», фонтан «Змея» и павильон Флоры.

View of the Lower Pond, «Meeting place» and «Temple of Poseidon», the fountain «Snake» and the pavilion of Flora.


Умань, парк «Софиевка». Нижний пруд, фонтан «Змея» и павильон Флоры. Фото серпня 2008 року.
Умань, парк «Софиевка». Фонтан «Змея» отдыхает. Фото серпня 2008 року.
Нижній став, водограй «Змія» та павільйон Флори.

Нижний пруд, фонтан «Змея» и павильон Флоры.

Lower Pond, the fountain «Snake» and the pavilion of Flora.


Додам, що Потоцьким належав також (серед багатьох інших) маєток у Тальному, неподалік від Умані. Цей парк з чудовим мисливським замком у стилі французьких приміських замків епохи Ренесансу зараз знаходиться в досить занедбаному стані, але подивитись є на що!

Добавлю, что Потоцким принадлежало также (в числе многих других) имение в Тальном, неподалеку от Умани. Этот парк с прекрасным охотничьим замком в стиле французских пригородных замков эпохи Ренессанса сейчас находится в достаточно запущенном состоянии, но посмотреть есть на что!Першоджерела:
# «Умань. План міста», «Фавор», Вінниця-1996.
# «Софіївка. Короткий путівник (Sofievka. A short guidebook. Sophievka. Guide b`ref)», І. О. Косаревський, «Будівельник», Киев-1967.
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати», Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків, 2007 р.Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100