Мапа Сумської області ::: Карта Сумской области ::: Map of the Sumy region of Ukraine
Місто Суми /// Sumy city Місто Шостка /// Shostka town Село Гамаліївка /// Gamaliivka village Місто Глухів /// Glukhiv town Місто Путивль /// Putyvl town Місто Тростянець /// Trostyanets town Місто Охтирка /// Okhtyrka town Місто Конотоп /// Konotop town Поле Конотопської битви /// Battle_of_Konotop
Місто Суми.

Місто Шостка.

Село Гамаліївка.

Місто Глухів.

Місто Путивль.

Місто Тростянець.

Місто Охтирка.

Місто Конотоп.

Поле Конотопської битви.


Сумщина розташована на північному сході країни. Суми славляться своїми церквами, серед яких Спасо-Преображенський собор вирізняється чудовим іконостасом із малахіту та білого мармуру. Серед світських споруд варті уваги садиба Асмолова з дендропарком, ансамбль Кадетського корпусу, будинок-музей А. Чехова. В області туристи відвідують монастирі та музеї Путивля, знаного ще завдяки «Слову о полку Ігоревім», старожитності стародавнього Глухова, садиби в Тростянці, Бочечках, Хотіні та Куянівці, ансамбль Покровського собору в Охтирці, збудованого за проектом В. Растреллі. Поблизу селища Буймерівка розташований єдиний в Україні сосновий спа-курорт.

Сумщина расположена на северо-востоке страны. Сумы славятся своими церквами, среди которых Спасо-Преображенский собор выделяется замечательным иконостасом из малахита и белого мрамора. Среди светских сооружений достойны внимания усадьба Асмолова с дендропарком, ансамбль Кадетского корпуса, дом-музей А. Чехова. В области туристы посещают монастыри и музеи Путивля, известного также благодаря «Слову о полке Игоревом», древности старого Глухова, усадьбы в Тростянце, Бочечках, Хотине и Куянивце, ансамбль Покровского собора в Охтырке, построенного по проекту В. Растрелли. Вблизи поселка Буймеровка расположен единственный в Украине сосновый спа-курорт.

The Sumy region is situated in the north-east of the country. Sumy is famous for its churches, among which the Spaso-Preobrazhenskyi (Transfiguration) cathedral is individualized with the iconostasis of malachite and white marble. The list of buildings that should be noted includes the mansion of Aslamov with a dendrite park, the ensemble of the Cadet Corps, the house-museum of A. Chekhov. In this region people visit the monasteries and museums of Putyvl, famous due to the "Slovo o Polku Ihorevym (The Tale of the Igor's Troop)", old buildings of the ancient town of Hluhiv, mansions in Trostyanets, Bochechky, Khotin and Kuyanivka, ensemble of the Pokrovskyi cathedral in Okhtyrka, designed by V. Rastrelli. Near the village of Buymerivka there is a unique spa-facility in Ukraine.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100