Мапа Рівненської області ::: Карта Ровенской области ::: Map of the Rivne region of Ukraine
Місто Рівне /// Rivne city Місто Корець /// Korets town Місто Острог /// Ostrog town Село Межиріч /// Mezgirich village Місто Дубно /// Dubno town Село Тараканів /// Tarakaniv village Селище міського типу Клевань /// Klevan urban village Село Пляшева («Козацькі могили») /// Plyasheva village («Cossack graves») Селище міського типу Гоща /// Hoscha urban village Село Базальтове («Базальтові стовпи») /// Bazaltove village («Bazaltovi Stovpy»)


Місто Рівне.

Місто Корець.

Місто Острог.

Село Межиріч.

Місто Дубно.

Село Тараканів.

Селище міського типу Клевань.

Село Пляшева («Козацькі могили»).

Селище міського типу Гоща.

Село Базальтове («Базальтові стовпи»).


Рівненщина - північний захід України. Її історія пов'язана з діяльністю князів Острозьких. До наших днів дійшла пам'ять про цю шляхетну родину - це замок і палац у Дубно, фортифікації у Корці, замкові споруди та палац в Острозі. В Дубно та Острозі організовано історико-культурні заповідники, куди входять споруди як світського так і культового призначення. До історії області вписана також знаменита Берестецька битва. В пам'ять про героїчні події червневих днів 1651 року зведено меморіал «Козацькі могили» в селі Пляшева. Цікаве рішення середньовічних зодчих, які звели монастир оборонного характеру в Межиричі. В Рівному до уваги туристів пропонується кілька храмів і світських будівель.

Ровенщина - северо-запад Украины. Ее история связана с деятельностью князей Острожских. До наших дней дошла память об этой благородной семье - это замок и дворец в Дубно, фортификации в Корце, замковые сооружения и дворец в Остроге. В Дубно и Остроге организованы историко-культурные заповедники, куда входят сооружения как светского так и культового назначения. В историю области вписана также знаменитая Берестецкая битва. В память о героических событиях июньских дней 1651 года возведен мемориал «Казацкие могилы» в селе Пляшева. Интересно решение средневековых зодчих, которые возвели монастырь оборонного характера в Межириче. В Ровно вниманию туристов предлагается несколько храмов и светских зданий.

The Rivne region is the northern west of Ukraine. Its history is linked to the activities of the Princes Oztrozkyi. The memory of the noble family remains in the castle and palace in Dubno, fortifications in Korets, castle buildings and the palace in Ostroh. Historical and cultural reserves are organized in Dubno and Ostroh, including civil and sacral constructions. The history of the land comprises the famous Battle at Berestechko. In commemoration of the heroic events of June 1651 there is the memorial "Kozatski Mohyly" ("Cossack graves") in the village of Plyasheva. There is an interesting fortified monastery in Mezhyrich. In Rivne there are a few remarkable sacral and civil buildings.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України.


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2017 Сергій Клименко
Rambler's Top100