Клименко Сергій. Фото. Рівне, 2003, 2008 та 2013 роки
Рівне, 2003, 2008 та 2013 роки.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Ровно, 2003, 2008 и 2013 годы.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Рівне - cтаровинне українське місто (близько 248,1 тис. жителів), адміністративний, економічний і культурний центр Рівненської області, розташоване на річці Устя за кілька кілометрів від її впадіння до річки Горинь. Долина Горині якої умовно ділить Рівненщину на низинну (північну) та рівнинно-підвищену (південну) частини. Відстань до Києва - 321 км. Точна дата заснування Рівного невідома. Перша письмова згадка про Рівне датується 1282 роком у зв’язку з битвою під Рівним між військами краківського князя Лешка Чорного і литовського князя Вітена.
1461 року Рівне купив волинський князь С. Несвицький, після смерті якого в 1479 році його вдова іменувала себе М. Ровенською. На одному з річкових островів для неї побудували замок. 1492 року польський король та Великий князь литовський Казимир Ягайло надав містечку Магдебурзьке право.


Ровно - старинный украинский город (около 248,1 тыс. жителей), административный, экономический и культурный центр Ровненской области, расположенный на речке Устя в нескольких километрах от её впадения в реку Горынь. Долина Горыни условно делит Ровненщину на низинную (северную) и равнинно-возвышенную (южную) части. Расстояние до Киева - 321 км. Точная дата основания Ровно неизвестна. Первое письменное упоминание про Ровно датируется 1282 годом в связи с битвой под Ровно между войсками краковского князя Лешка Чёрного и литовского князя Витена.
В 1461 году Ровно купил волынский князь С. Несвицкий, после смерти которого в 1479 году его вдова именовала себя М. Ровненской. На одном из речных островов для неё построили замок. В 1492 году польский король и Великий князь литовский Казимир Ягайло предоставил местечку Магдебургское право.

Rivne. Regional centre located 321 km far from Kyiv. The population is 300 thou. Since the 13th c. this town has been playing an important part in the Ukrainian commerce. Dubno, Korets, Mezhyrich, Ostroh are known for their unique historical monuments. The small village of Plyasheva became the symbol of Cossack glory and tragedy as it was the place where in 1651 one of bloodiest battles between Ukrainian and Polish troops was held.


Ровно. Фото. Въезд в город со стороны Киева и Житомира. Фото липня 2003 року.
Ровно. Фото. Въезд в город со стороны Киева и Житомира. Фото вересня 2013 року.
Рівне.
В'їзд до міста з боку Києва та Житомира
.


Ровно.
Въезд в город со стороны Киева и Житомира
.


Протягом 1518-1621 років Рівне було власністю князів Острозьких. Влітку 1651 року край став центром визвольних змагань українців під орудою Б. Хмельницького. 1667 року Рівне в складі Волинських земель відійшло до Речі Посполитої внаслідок Андрусівської угоди поляків з Московією. Цього ж року в місті лютувала страшна чума, яка зменшила кількість населення майже наполовину. 1706 року під час московсько-шведської війни Рівне захопили війська Карла XII.
1723 року Рівне перейшло до князів Любомирських і понад два століття було їх резиденцією. У середині XVIII століття С. Любомирський вважався найбагатшою людиною Польщі та навіть боровся за королівську корону із С.-А. Понятовським. Хто знає, як би виглядала сучасна карта Центральної та Східної Європи, не програй він цю боротьбу Станіславу-Августу, за якого Річ Посполиту було розділено між Австрією, Пруссією та Росією. 1792 року місто відвідав національний герой Польщі генерал Тадеуш Костюшко. З 1793 року Рівне стало повітовим містом Волинського намісництва, а з 1797 року - губернії.


В течение 1518-1621 годов Ровно было собственностью князей Острожских. Летом 1651 года край стал центром освободительной борьбы украинцев под предводительством Б. Хмельницкого. В 1667 году Ровно в составе Волынских земель отошло к Речи Посполитой в результате Андрусовского соглашения поляков с Московией. В том же году в городе свирепствовала страшная чума, которая уменьшила численность населения почти наполовину. В 1706 году во время московско-шведской войны Ровно захватили войска Карла XII.
В 1723 году Ровно перешло к князьям Любомирским и свыше двух веков было их резиденцией. В середине XVIII века С. Любомирский считался самым богатым человеком Польши и даже боролся за королевскую корону с С.-А. Понятовским. Кто знает, как бы выглядела современная карта Центральной и Восточной Европы, не проиграй он эту борьбу Станиславу-Августу, при котором Речь Посполитая была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. В 1792 году город посетил национальный герой Польши генерал Тадеуш Костюшко. С 1793 года Ровно стало уездным городом Волынского наместничества, а с 1797 года - губернии.


Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6). Фото вересня 2013 року.
Рівне. Свято-Покровський кафедральний собор (вул. Соборна, 6).
Собор було закладено 1991 року Патріархом УАПЦ - Святійшим Мстиславом. Освячення Собору Святійшим Патріархом Київським і всія Руси-України Філаретом відбулось 2001 року. Є одним з найвищих храмів України. Великий купол, що символізує Ісуса Христа, та 12 менших, що символізують апостолів, а також 8 малих куполів створюють чудову композицію, яка є окрасою Рівного.


Ровно. Свято-Покровский кафедральный собор (ул. Соборная, 6).
Собор был заложен в 1991 году Патриархом УАПЦ - Святейшим Мстиславом. Освящение Собора Святейшим Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом состоялось в 2001 году. Является одним из наивысших храмов Украины. Большой купол, символизирующий Иисуса Христа, и 12 меньших, символизирующие апостолов, а также 8 малых куполов создают замечательную композицию, которая является украшением Ровно.


Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор. Северный фасад. Нижний храм собора - в честь всех святых земли Волынской. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор. Северный фасад. Мозаичное панно «Святые земли Волынской». Фото вересня 2013 року.
Рівне. Свято-Покровський кафедральний собор. Нижній храм собору.
Мозаїчне панно «Святі землі Волинської»
.
У нижньому храмі богослужіння розпочалися вже наприкінці 1990-х років. Освятили його на честь всіх святих землі Волинської.
Нижній і верхній храми собору можуть вмістити більше 3 тисяч парафіян кожен. У Свято-Покровському храмі діють підйомники для інвалідів та людей похилого віку, є приміщення для дитячої недільної школи, медпункту, бібліотеки, репетицій хору, музею тощо.


Ровно. Свято-Покровский кафедральный собор. Нижний храм собора.
Мозаичное панно «Святые земли Волынской»
.
В нижнем храме богослужения начались уже в конце 1990-х годов. Освятили его в честь всех святых земли Волынской.
Нижний и верхний храмы собора могут вместить больше 3 тысяч прихожан каждый. В Свято-Покровском храме действуют подъемники для инвалидов и людей преклонных лет, есть помещения для детской воскресной школы, медпункта, библиотеки, репетиций хора, музея и прочее.


Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор. Мемориальная доска в честь 100-летия со дня рождения Патриарха УАПЦ - Святейшего Мстислава. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Свято-Покровский кафедральный собор. Нижний храм собора. Икона Божьей Матери, выгравированная на габбро (чёрном базальте). Фото вересня 2013 року.
Рівне. Свято-Покровський кафедральний собор.
Пам’ятна таблиця на честь 100-річчя з дня народження Блаженної пам’яті Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Мстислава (в миру Степан Іванович Скрипник; 10.04.1898-11.06.1993)
Ікона Божої Матері, що вигравійована на габро (чорному базальті).


Ровно. Свято-Покровский кафедральный собор.
Мемориальная доска в честь 100-летия со дня рождения Блаженной памяти Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Мстислава (в миру Степан Иванович Скрипник; 10.04.1898-11.06.1993).
Икона Божьей Матери, выгравированная на габбро (чёрном базальте).


Ровно. Фото. Двор Свято-Покровского кафедрального собора. Захоронение митрополита Ровенского и Острожского Даниила /Чекалюка/ (1958-2005). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Двор Свято-Покровского кафедрального собора. Захоронение старосты собора, политического деятеля Василия Червония (1958-2009). Фото вересня 2013 року.
Рівне. На подвір’ї Свято-Покровського кафедрального собору поховані відомі українські церковні та громадські діячі:
митрополит Рівненський і Острозький Даниїл /Чокалюк/ (1958-2005), постійний член Священного Синоду Української Православної Церкви (КП)
та староста собору, член Вищої Церковної Ради УПЦ КП, політичний діяч, народний депутат перших чотирьох скликань, голова Рівненської ОДА у 2005-2006 роках Василь Червоній (1958-2009).


Ровно. Во дворе Свято-Покровского кафедрального собора похоронены известные украинские церковные и общественные деятели:
митрополит Ровенский и Острожский Даниил /Чекалюк/ (1958-2005), постоянный член Священного Синода Украинской Православной Церкви (КП)
и староста собора, член Высшего Церковного Совета УПЦ КП, политический деятель, народный депутат первых четырех созывов, председатель Ровенской ОГА в 2005-2006 годах Василий Червоний (1958-2009).


Ровно. Фото. Церковь Святого Степана на кладбище Грабник, поблизости от Свято-Покровского кафедрального собора. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Церква Святого Степана на кладовищі Грабник, поблизу Свято-Покровського кафедрального собору.

Ровно. Церковь Святого Степана на кладбище Грабник, поблизости от Свято-Покровского кафедрального собора.


Ровно. Фото. План-схема парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Фото вересня 2013 року.
Рівне. План-схема парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
На схемі позначено: 1 - братська могила воїнів Радянської Армії 1941-1945 рр.; 2 - могила Олеко Дундича; 3 - куточок Т. Г. Шевченка; 4 - будинок адміністрації парку, більярд, шаховий куточок; 5 - міський будинок культури; 6 - літня естрада; 7 - дитячий майданчик; 8 - каскад фонтанів; 9 - фонтан «Богатир»; 10 - фонтан «Кам’яна квітка»; 11 - тенісні корти; 12 - виставка квітів; 13 - містечко атракціонів; 14 - туалети; 15 - кафе «Домінус»; 16 - кафе «Соняшник»; 17 - кафе «Парк»; 18 - кафе «Ліон»; 19 - ґрунтові тенісні корти; вул. Соборна; вул. Княгині Ольги; вул. Степана Бандери; вул. В. Чорновола; вул. Паркова.


Ровно. План-схема парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
На схеме обозначены: 1 - братская могила воинов Советской Армии 1941-1945 гг.; 2 - могила Олеко Дундича; 3 - уголок Т. Г. Шевченко; 4 - здание администрации парка, бильярд, шахматный уголок; 5 - городской дом культуры; 6 - летняя эстрада; 7 - детская площадка; 8 - каскад фонтанов; 9 - фонтан «Богатырь»; 10 - фонтан «Каменный цветок»; 11 - теннисные корты; 12 - выставка цветов; 13 - городок аттракционов; 14 - туалеты; 15 - кафе «Доминус»; 16 - кафе «Подсолнух»; 17 - кафе «Парк»; 18 - кафе «Лион»; 19 - грунтовые теннисные корты; ул. Соборная; ул. Княгини Ольги; ул. Степана Бандеры; ул. В. Черновола; ул. Парковая.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Колоннада центрального входа. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Городской дом культуры. Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Колонада центрального входу
до Парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Міський будинок культури.


Ровно.
Колоннада центрального входа
в Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Городской дом культуры.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Уголок Тараса Шевченко. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Уголок Тараса Шевченко. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Куточок Тараса Шевченка
.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Уголок Тараса Шевченко
.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Фонтан «Богатырь». Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Фонтан «Богатир».
Відновлення скульптурної композиції фонтана «Богатир» було здійснено у жовтні 2010 року.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Фонтан «Богатырь».
Восстановление скульптурной композиции фонтана «Богатырь» было осуществлено в октябре 2010 года.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Здание администрации парка, бильярд, шахматный уголок. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Мемориальная доска на здании администрации парка. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Будинок адміністрації парку, більярд, шаховий куточок
.
У цьому будинку 22-26 травня 1939 року відбулася політична розправа польського окупаційного режиму, відома як «Процес 22-х», над кращими синами і дочками українського народу.
Слава Україні! Героям Слава!


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Здание администрации парка, бильярд, шахматный уголок
.
В этом здании 22-26 мая 1939 года состоялась политическая расправа польского оккупационного режима, известная как «Процесс 22-х», над лучшими сыновьями и дочерьми украинского народа.
Слава Украине! Героям Слава!


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Паркова скульптура
.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Парковая скульптура
.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Парковая скульптура. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Паркова скульптура
.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Парковая скульптура
.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Коты - истинные владельцы бывшего кафе «Лион». Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Коты - истинные владельцы бывшего кафе «Лион». Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Справжніми володарями колишнього кафе «Ліон» нині є кілька десятків котів (найрізноманітнішого віку та масті).


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Истинными владельцами бывшего кафе «Лион» ныне являются несколько десятков котов (самого разного возраста и масти).


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. По дороге к выставке цветов. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. По дороге к выставке цветов. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Дорогою до виставки квітів.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
По дороге к выставке цветов.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Белка под деревом. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Белка на дереве. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Белка на дереве. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Білка на дереві
.


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Белка на дереве
.


Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Фонтан «Дюймовочка». Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Каскад фонтанов. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко. Каскад фонтанов. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка.
Каскад фонтанів і фонтан «Дюймовочка».


Ровно. Парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко.
Каскад фонтанов и фонтан «Дюймовочка».


Ровно. Фото. Площадь Независимости. Фото липня 2003 року.
Рівне. Майдан Незалежності.

Ровно. Площадь Независимости.


Ровно. Фото. Дворец кино «Украина» (площадь Независимости, 2) и памятник Тарасу Шевченко (установлен в 1990-ые годы). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Дворец кино «Украина» (площадь Независимости, 2) и памятник Тарасу Шевченко (установлен в 1990-ые годы). Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Кінопалац «Україна»
(майдан Незалежності, 2) та
пам'ятник Тарасові Шевченку (встановлений у 1990-ті роки).


Ровно.
Дворец кино «Украина»
(площадь Независимости, 2) и
памятник Тарасу Шевченко (установлен в 1990-ые годы).


Ровно. Фото. Колонна со скульптурным изображением Божьей Матери (на углу улиц 16 Июля и Соборная). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Колонна со скульптурным изображением Божьей Матери (на углу улиц 16 Июля и Соборная). Фото вересня 2013 року.
Рівне. Колона зі скульптурним зображенням Божої Матері (на розі вулиць 16 Липня та Соборна).
Цей пам'ятник - колона зі скульптурним зображенням Божої Матері - вважався місцевою святинею, однаково шанованою як католиками, так і православними. Його було зруйновано в ніч на Великдень у квітні 1952 року. 2003 року, за рішенням Рівненської міської ради, на колишньому місці встановили точну його копію.


Ровно. Колонна со скульптурным изображением Божьей Матери (на углу улиц 16 Июля и Соборная).
Этот памятник - колонна со скульптурным изображением Божьей Матери - считался местной святыней, одинаково почитаемой как католиками, так и православными. Он был разрушен в ночь на Пасху в апреле 1952 года. В 2003 году, по решению Ровенского городского совета, на прежнем месте установили точную его копию.


Ровно. Фото. Здание Ровенского епархиального управления и Ровенской духовной семинарии УПЦ Киевского Патриархата. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Мемориальная доска Митрополиту Ровненскому и Острожскому Даниилу /Чекалюку/ (22.08.1958-10.12.2005). Фото вересня 2013 року.
Рівне. Будинок Рівненського єпархіального управління та Рівненської духовної семінарії УПЦ Київського Патріархату.
Пам'ятна таблиця видатному церковно-громадському діячу Митрополиту Рівненському й Острожському Даниїлу /Чокалюку/ (22.08.1958-10.12.2005).


Ровно. Здание Ровенского епархиального управления и Ровенской духовной семинарии УПЦ Киевского Патриархата.
Мемориальная доска выдающемуся церковному и общественному деятелю Митрополиту Ровненскому и Острожскому Даниилу /Чекалюку/ (22.08.1958-10.12.2005).


Небагата рівненська архітектурна спадщина дореволюційного періоду складається з трьох культових і однієї цивільної споруд. Найстарша будівля міста - дерев'яна греко-католицька Свято-Успенська церква (1756 рік) знаменита так званим «ланцюгом устоїв моральних», яким приковували нечесних парафіян для публічної спокути гріхів.
Мурований Свято-Воскресенський собор (1895 рік) за радянських часів використовувався під музей атеїзму.
Єдина вціліла після війни дуже ефектна католицька споруда використовується нині як концертний зал філармонії.
Обласний краєзнавчий музей розгорнув свою експозицію в будинку, де з другої половини XIX століття містилася Рівненська гімназія, відома тим, що в 1866-1871 роках в ній вчився відомий письменник Володимир Короленко.


Небогатое ровненское архитектурное наследие дореволюционного периода состоит из трех культовых и одного гражданского сооружений. Старейшее здание города - деревянная греко-католическая Свято-Успенская церковь (1756 год) знаменитая так называемой «цепью устоев моральных», которой приковывали нечестных прихожан для публичного искупления грехов.
Каменный Свято-Воскресенский собор (1895 год) в советское время использовался под музей атеизма.
Единственное уцелевшее после войны очень эффектное католическое строение используется ныне как концертный зал филармонии.
Областной краеведческий музей развернул свою экспозицию в доме, где со второй половины XIX века размещалась Ровенская гимназия, известная тем, что в 1866-1871 годах в ней учился известный писатель Владимир Короленко.


Ровно. Фото. Свято-Воскресенский Кафедральный собор УПЦ Киевского Патриархата (улица Соборная, 39). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Колонна со скульптурным изображением Божьей Матери (улица Соборная, 39). Фото вересня 2013 року.
Рівне. Свято-Воскресенський Кафедральний собор УПЦ Київського Патріархату (вулиця Соборна, 39).
Освячення цього мурованого храму було проведено 8 жовтня (за старим стилем) 1895 року. У лютому 1962 року радянська влада закрила собор, і в його приміщенні було відкрито музей космонавтики та наукового атеїзму. І лише за 27 років, у квітні 1989 року, в період святкування тисячоліття хрещення Русі, храм повернули православній церкві.


Ровно. Свято-Воскресенский Кафедральный собор УПЦ Киевского Патриархата (улица Соборная, 39).
Освящение этого каменного храма было проведено 8 октября (по старому стилю) 1895 года. В феврале 1962 года советская власть закрыла собор, и в его помещении был открыт музей космонавтики и научного атеизма. И только через 27 лет, в апреле 1989 года, в период празднования тысячелетия крещения Руси, храм вернули православной церкви.


Під час Першої світової війни 1916 року в Рівному побували імператор Микола II та генерал О. Брусилов. Протягом 1917-1920 років Рівне по черзі потрапляло під владу австро-німецьких, польських і більшовицьких окупаційних військ. У квітні-травні 1919 року в Рівному тимчасово працював уряд Української Народної Республіки та розміщувалися війська Директорії на чолі з головним отаманом С. Петлюрою. З 19 вересня 1920 року до вересня 1939 року Рівне перебувало в складі Польської держави як повітовий центр Волинського воєводства.

Во время Первой мировой войны в 1916 году в Ровно побывали император Николай II и генерал А. Брусилов. В течение 1917-1920 годов Ровно по очереди попадало под власть австро-немецких, польских и большевистских оккупационных войск. В апреле-мае 1919 года в Ровно временно работало правительство Украинской Народной Республики и размещались войска Директории во главе с главным атаманом С. Петлюрой. С 19 сентября 1920 года до сентября 1939 года Ровно находилось в составе Польского государства как уездный центр Волынского воеводства.


Ровно. Фото. Торговый центр «Злата Плаза» (площадь Короленко). Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Торговий центр «Золотце Плаза»
(майдан Короленка).


Ровно.
Памятник Уласу Самчуку
(площадь Короленко).


Історія міста (населення якого тоді становило ледь більше 40 тис. чоловік) докорінно змінилася в роки Другої світової війни. Однією з перших акцій радянської влади після розширення своєї території на захід восени 1939 року (за таємною угодою СРСР з гітлерівською Німеччиною - пактом Молотова-Риббентропа) і надання Рівному статусу обласного центру, була депортація поляків (що становили 10% населення міста) вглиб СРСР. Жорстокіша доля невдовзі спіткала представників найчисельнішої рівненської громади (що існувала тут з XVI століття) - єврейської. Напередодні Другої світової війни євреї становили близько 70% міського населення і майже всі вони (хто не встиг евакуюватися) були розстріляні фашистами в період окупації (1941-1944 роки), коли в місті та околицях знайшли свою смерть понад 100 тисяч чоловік. У Рівному, захопленому через тиждень після початку німецько-радянської війни, фашисти організували адміністративний центр управління українськими землями. Мабуть, завдяки цьому статусу міста, протистояння загарбникам у Рівному відрізнялося від інших місць України, і одразу ж по закінченні війни це було багаторазово віддзеркалено радянською пропагандою.

История города (население которого тогда составляло немногим больше 40 тыс. человек) в корне изменилась в годы Второй мировой войны. Одной из первых акций советской власти после расширения своей территории на запад осенью 1939 года (по тайному соглашению СССР с гитлеровской Германией - пакту Молотова-Риббентропа) и предоставления Ровно статуса областного центра, была депортация поляков (составлявших 10% населения города) вглубь СССР. Более жестокая судьба вскоре постигла представителей самой многочисленной ровненской общины (существовавшей здесь с XVI века) - еврейской. В канун Второй мировой войны евреи составляли около 70% городского населения и почти все они (кто не успел эвакуироваться) были расстреляны фашистами в период оккупации (1941-1944 годы), когда в городе и околицах нашли свою смерть свыше 100 тысяч человек. В Ровно, захваченном через неделю после начала немецко-советской войны, фашисты организовали административный центр управления украинскими землями. По-видимому, благодаря этому статусу города, противостояние захватчикам в Ровно отличалось от других мест Украины, и сразу же по окончании войны это было многократно отражено советской пропагандой.


Ровно. Фото. Вид на улицу Короленко. Фото липня 2003 року.
Ровно. Фото. Озеро «Лебединка» в парке. Фото липня 2003 року.
Рівне.
Вид на вулицю Короленка
.
Озеро «Лебединка» у парку (колишня садиба князів Любомірських).


Ровно.
Вид на улицу Короленко
.
Озеро «Лебединка» в парке (бывшая усадьба князей Любомирских).


За роки радянської влади Рівному так і не вдалося сформувати свого власного особливого архітектурного вигляду. Вершиною творчості зодчих у цей період стала типова будівля Музично-драматичного театру (1960 рік, архітектор О. Крилова). Таким же переважно типовим і обов'язковим виглядає новий пам'ятник Т. Шевченку, встановлений у 1990-ті роки. Та коли серед невиразної міської забудови зустрічається стара водонапірна башта, яку недавно було оригінально перероблено під офіс, жевріє надія, що архітектурне майбутнє у міста є.

За годы советской власти Ровно так и не удалось сформировать свой собственный особенный архитектурный вид. Вершиной творчества зодчих в этот период стало типичное здание Музыкально-Драматического театра (1960 год, архитектор О. Крылова). Таким же преимущественно типичным и обязательным выглядит новый памятник Т. Шевченко, установленный в 1990-е годы. Но когда среди невыразительной городской застройки встречается старая водонапорная башня, недавно оригинально переделанная под офис, теплится надежда, что архитектурное будущее у города есть.


Ровно. Фото. Ровненский областной академический украинский музыкально-драматический театр (Театральная площадь, 1). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Ровненский областной академический украинский музыкально-драматический театр (Театральная площадь, 1). Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр
(Театральна площа, 1).


Ровно.
Ровненский областной академический украинский музыкально-драматический театр
(Театральная площадь, 1).


Ровно. Фото. Памятник Уласу Самчуку возле музыкально-драматического театра (Театральная площадь). Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Пам'ятник Уласові Самчуку
біля музично-драматичного театру (Театральна площа).
Самчук Улас Олексійович (1905-1987) - український письменник, журналіст і публіцист, редактор, лауреат Української Могилянсько-Мазепинської Академії Наук (УМ-МАН), член уряду УНР у вигнанні, член ОУП «Слово». Творчість Уласа Самчука була широко відома в українській діаспорі, проте лише на початку XXI століття почала повертатися в Україну.


Ровно.
Памятник Уласу Самчуку
возле музыкально-драматического театра (Театральная площадь).
Самчук, Улас Алексеевич (1905-1987) - украинский писатель, журналист и публицист, редактор, лауреат Украинской Могилянско-Мазепинской Академии Наук (УМ-МАН), член правительства УНР в изгнании, член ОУП «Слово». Творчество Уласа Самчука было широко известно в украинской диаспоре, однако лишь в начале XXI века стало возвращаться в Украину.


Ровно. Фото. Театральная площадь, гостиница «Украина» (ул. Соборная, 112). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Театральная площадь, вид на улицу Соборная. Фото вересня 2013 року.
Рівне.
Театральна площа, готель «Україна»
(вул. Соборна, 112).
Вид з Театральної площі на вулицю Соборна.


Ровно.
Театральная площадь, гостиница «Украина»
(ул. Соборная, 112).
Вид с Театральной площади на улицу Соборная.


Ровно. Фото. Беседка Княгини Марии Ровенской Несвицкой (ул. Соборная, 65). Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Памятник Княгине Марии Ровенской Несвицкой. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Беседка Княгини Марии Ровенской Несвицкой (ул. Соборная, 65). Фото вересня 2013 року.
Альтанка Княгині Марії Рівненської Несвицької (Соборна, 65).

Беседка Княгини Марии Ровенской Несвицкой (Соборная, 65).


Ровно. Фото. По улице Соборная. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. По улице Соборная. Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. По улице Соборная. Фото вересня 2013 року.
Вулицею Соборна.

По улице Соборная.


Ровно. Фото. Дом камерной и органной музыки (бывший костел Св. Антония).
Фото липня 2003 року.
Ровно. Фото. Дом камерной и органной музыки (бывший костел Св. Антония).
Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Дом камерной и органной музыки (бывший костел Св. Антония).
Фото вересня 2013 року.
Рівне. Будинок камерної та органної музики (колишній костел Св. Антонія).

Ровно. Дом камерной и органной музыки (бывший костел Св. Антония).


Ровно. Фото. Гидропарк, панорама ~150°. Фото вересня 2013 року.
Рівне. Гідропарк, панорама ~150°.

Ровно. Гидропарк, панорама ~150°.


Ровно. Фото. Гидропарк, сказочные персонажи в парке.
Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Гидропарк, сказочные персонажи возле озера.
Фото вересня 2013 року.
Ровно. Фото. Гидропарк, сказочные персонажи возле озера.
Фото вересня 2013 року.
Рівне. Гідропарк, казкові персонажі в парку біля озера.

Ровно. Гидропарк, сказочные персонажи в парке возле озера.


Ровно. Фото. Гостинично-развлекательный комплекс «Хутор». Фото серпня 2008 року.
Розважальний комплекс «Хутір» (с. Велика Омеляна, вул. Дубнівська 11, б-1).
До послуг відвідувачів: готель, ресторан, бар-кафе, сауна, басейн, танцювальна зала, боулінг, гольф, більярд тощо.


Развлекательный комплекс «Хутор» (с. Большая Омельяна, ул. Дубновская 11, б-1).
К услугам посетителей: гостиница, ресторан, бар-кафе, сауна, бассейн, танцевальный зал, боулинг, гольф, бильярд и прочее.


Ровно. Фото. Гостинично-развлекательный комплекс «Хутор». В кабаке. Фото серпня 2008 року.
Ровно. Фото. Гостинично-развлекательный комплекс «Хутор». В кабаке. Фото серпня 2008 року.
Розважальний комплекс «Хутір».
У шинку.


Развлекательный комплекс «Хутор».
В кабаке.


Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба;Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2014 Сергій Клименко
Rambler's Top100