Клименко Сергій. Фото. На південний захід від Києва, вересень 2013 року. День одинадцятий: Клевань -> Рівне -> Гоща -> Житомир -> Київ
На південний захід від Києва, вересень 2013 року.
День одинадцятий: Клевань -> Рівне -> Гоща -> Житомир -> Київ

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На юго-запад от Киева, сентябрь 2013 года.
День одиннадцатый: Клевань -> Ровно -> Гоща -> Житомир -> Киев

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Мапа маршруту Клевань -> Рівне -> Гоща -> Житомир -> Київ.
Покриття магістральних автошляхів - досить пристойне.
Ранок того дня ми присвятили подальшому ознайомленню із селищем Клевань.
Докладна фоторозповідь про Клевань та замок князів Чарторийських - на окремій сторінці.


Схема маршрута Клевань -> Ровно -> Гоща -> Житомир -> Киев.
Покрытие магистральных автодорог - достаточно приличное.
Утро того дня мы посвятили дальнейшему ознакомлению с посёлком Клевань.
Подробный фоторассказ о Клевани и замке князей Чарторыйских - на отдельной странице.Далі ми зробили зупинку в місті Рівне - адміністративному, економічному та культурному центрі Рівненської області.
Докладн фоторозповідь про нього - окремою сторінкою.


Потом мы сделали остановку в городе Ровно - административном, экономическом и культурном центре Ровненской области.
Подробный фоторассказ о нём - на отдельной странице.Гоща - селище (5,3 тисяч мешканців) і центр району Рівненської області, розташоване на правому березі річки Горинь.
Гоща відома з XIV століття, коли належала бояринові Кірдєєву. Наприкінці того сторіччя тут побудували замок, від якого нині зберігся лише фрагмент земляного валу. З кінця XVI і до 30-х років XVII століття Гоща була одним із центрів соцініанства - протестантської течії, апологетом якого був хазяїн маєтку Р. Томський, при якому місцева громада відкрила в селі свою школу.


Гоща - посёлок (5,3 тысяч жителей) и центр района Ровненской области, расположенный на правом берегу реки Горынь.
Гоща известна с XIV века, когда принадлежала боярину Кирдееву. В конце того столетия здесь построили замок, от которого ныне сохранился лишь фрагмент земляного вала. С конца XVI и до 30-х годов XVII века Гоща была одним из центров социнианства - протестантского течения, апологетом которого был хозяин имения Р. Томский, при котором местная община открыла в селе свою школу.


Ровненская область, Гоща. Фото. Михайловская церковь (1632-1639 годы). Фото вересня 2013 року.
Ровненская область, Гоща. Фото. Михайловская церковь (1632-1639 годы). Фото вересня 2013 року.
Гоща. Свято-Михайлівський храм (1632-1639 роки).
Після смерті покровителя соцініанів, Гоща стала власністю А. Кисіля, який, як це видно з архітектури його рідних Низкиничів, був прихильником православ'я. Новий хазяїн побудував тут рідкісну за своїм архітектурним виглядом Михайлівську церкву (1632-1639 роки), що не втратила виразно-характерних елементів православного храму попри значну перебудову в 1888 році.


Гоща. Свято-Михайловский храм (1632-1639 годы).
После смерти покровителя социниан, Гоща стала собственностью А. Киселя, который, как это видно по архитектуре его родных Низкиничей, был сторонником православия. Новый хозяин построил здесь редкую по своему архитектурному виду Михайловскую церковь (1632-1639 годы), которая не потеряла выразительно-характерных элементов православного храма невзирая на значительную перестройку в 1888 году.

Hoscha. St. Michael's Church (built in the 1632-1639).


Ровненская область, Гоща. Фото. Свято-Покровский женский монастырь (ул. Шевченко, 3).
Фото вересня 2013 року.
Гоща. Свято-Покровський жіночий монастир (вул. Шевченка, 3).

Гоща. Свято-Покровский женский монастырь (ул. Шевченко, 3).

Hoscha. St. Intercession (Pokrovsky) Monastery.


Інша пам'ятка Гощі з'явилася через два сторіччя. Поміщики Валевські, яким маєток належав в 1840-х роках, заснували тут велике тваринницьке господарство (3 тис. овець, 300 коней, велике стадо корів швейцарської породи), а 1860 року побудували шкіряний завод. До наших днів від маєтку, що колись процвітав, зберігся доволі пошарпаний часом панський будинок (палац) у стилі шале - альпійського будиночка з фахверковим фасадом і мансардним поверхом. Такий тип садибної будівлі дуже рідко зустрічається в Україні.

Другая достопримечательность Гощи появилась через два столетия. Помещики Валевские, которым имение принадлежало в 1840-х годах, основали здесь большое животноводческое хозяйство (3 тыс. овец, 300 лошадей, большое стадо коров швейцарской породы), а в 1860 году построили кожевенный завод. До наших дней от имения, которое когда-то процветало, сохранился достаточно потрепанный временем господский дом (дворец) в стиле шале - альпийского домика с фахверковым фасадом и мансардным этажом. Такой тип усадебного здания очень редко встречается в Украине.


Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Южный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Южный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Южный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Гоща. Колишній панський будинок (палац) у стилі шале (вул. Садова, 5).
Південний фасад.
Облицювальна плитка виглядає тут абсолютно недоречною. Та, виявляється, це - ще не найгірше...


Гоща. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5).
Южный фасад.
Облицовочная плитка выглядит здесь абсолютно неуместной. Но, оказывается, это - еще не самое худшее...


Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Северный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Северный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Гоща. Колишній панський будинок (палац) у стилі шале
(50°35'56.60"N, 26°40'24.00"E). Північний фасад.
Тут явно видно, що нині будівля - не просто занедбана: вона перебуває в аварійному стані!


Гоща. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале
(50°35'56.60"N, 26°40'24.00"E). Северный фасад.
Здесь явно видно, что ныне здание - не просто заброшено: оно находится в аварийном состоянии!


Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Северный фасад.
Фото вересня 2013 року.
Ровненская область, Гоща. Фото. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале (ул. Садовая, 5). Вид изнутри.
Фото вересня 2013 року.
Гоща. Колишній панський будинок (палац) у стилі шале
(50°35'56.60"N, 26°40'24.00"E).
За офіційною інформацією (на вересень 2013 року) тут досі діє Гощанська центральна районна бібліотека.


Гоща. Бывший господский дом (дворец) в стиле шале
(50°35'56.60"N, 26°40'24.00"E).
По официальной информации (на сентябрь 2013 года) здесь до сих пор действует Гощанская центральная районная библиотека.


Шале оточене найбільшим в області периферійним парком початку XVIII століття площею близько 7 га - пам'яткою природи державного значення. Парк сплановано в англійському стилі - алеї розходяться в усі боки від одного центру. Нині парк заріс і здичавів, та не втратив своєї привабливості, а старі ясени і каштани (разом близько 30 видів дерев і чагарників), що обступили ветхе шале, лише підкреслюють своєрідну принадність і неповторність збіглої епохи. Серед зелених насаджень тут можна зустріти навіть реліктове дерево гінкго.

Шале окружено наибольшим в области периферийным парком начала XVIII века площадью около 7 гектара - памятником природы государственного значения. Парк спланирован в английском стиле - аллеи расходятся во все стороны от одного центра. Ныне парк зарос и одичал, но не потерял своей привлекательности, а старые ясени и каштаны (всего около 30 видов деревьев и кустарников), обступившие ветхое шале, лишь подчеркивают своеобразную привлекательность и неповторимость ушедшей эпохи. Среди зеленых насаждений здесь можно встретить даже реликтовое дерево гинкго.


Далі того дня ми не зупинялися у Корці, Новограді-Волинському, Житомирі та інших містах і селищах, що були на нашому шляху.
Фоторозповіді про них подано на інших сторінках.


Далее в тот день мы не останавливались в Корце, Новограде-Волынском, Житомире и других городах и поселках, которые лежали на нашем пути.
Фоторассказы о них даны на других страницах.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.

Інші сторінки маршруту "На південний захід від Києва, вересень 2013 року":


Усі права застережено. © 2003-2014 Сергій Клименко
Rambler's Top100