Клименко Сергій. Фото. На південний захід від Києва, січень 2012 року. День четвертий: Ясіня -> водоспад Труфанець -> Лазещина -> Яблуницький перевал -> Ворохта -> Яремче -> Ясіня
На південний захід від Києва, січень 2012 року.
День четвертий: Ясіня -> водоспад Труфанець -> Лазещина -> Яблуницький перевал -> Ворохта -> Яремче -> Ясіня

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На юго-запад от Киева, январь 2012 года.
День четвертый: Ясиня -> водопад Труфанец -> Лазещина -> Яблунецкий перевал -> Ворохта -> Яремче -> Ясиня

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту Ясіня -> водоспад Труфанець -> Лазещина -> Яблуницький перевал -> Ворохта -> Яремче -> Ясіня.
Покриття автошляхів на цьому маршруті - більш-менш прийнятне.


Схема маршрута Ясиня -> водопад Труфанец -> Лазещина -> Яблунецкий перевал -> Ворохта -> Яремче -> Ясиня.
Покрытие автодорог на этом маршруте - более-менее приемлемое.


Карпатський біосферний заповідник було створено 1968 року для збереження та вивчення природних комплексів Українських Карпат. Територія заповідника займає площу 53630 га і охоплює 8 окремих масивів: Чорногірський, Свидовецький, Марамороський, Кузійський, Угольсько-Широколужанський, «Долина нарцисів», «Чорна гора» і «Юлівська гора». Заповідник належить до одного з найбільших природно-заповідних об'єктів України. Тут представлені різноманітні природні й антропогенні ландшафти від закарпатських рівнин до альпійського високогір'я. Найбільшою цінністю заповідника є ліси, якими вкрито 44 тис.га, з яких 13,2 тис.га - праліси. Тут охороняється 1248 видів вищих судинних рослин, 66 видів ссавців, 173 види птахів, 9 видів плазунів, 13 видів земноводних, 26 видів риб, понад 15000 видів безхребетних тварин. 3 них 112 видів рослин і 72 види тварин занесено до Червоної книги України, а 28 видів включено до Європейського Червоного списку. 1993 року Карпатський заповідник отримав статус біосферного та був включений до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 1997 року заповідник вперше в Україні було нагороджено Європейським дипломом. Його територія перебуває під заступництвом Ради Європи.
Докладнішу розповідь про Карпатський біосферний заповідник подано окремою сторінкою.


Карпатский биосферный заповедник был создан в 1968 году для сохранения и изучения природных комплексов Украинских Карпат. Территория заповедника занимает площадь 53630 га и охватывает 8 отдельных массивов: Черногорский, Свидовецкий, Мараморошский, Кузийский, Угольско-Широколужнянский, «Долина нарциссов», «Черная гора» и «Юлиевская гора». Заповедник принадлежит к одному из наибольших природно-заповедных объектов Украины. Здесь представлены разнообразные природные и антропогенные ландшафты от закарпатских равнин до альпийского высокогорья. Наибольшей ценностью заповедника являются леса, которыми покрыто 44 тыс.га, из которых 13,2 тыс.га - пралеса. Здесь охраняется 1248 видов высших сосудистых растений, 66 видов млекопитающих, 173 вида птиц, 9 видов пресмыкающихся, 13 видов земноводных, 26 видов рыб, свыше 15000 видов беспозвоночных животных. 3 них 112 видов растений и 72 вида животных занесены в Красную книгу Украины, а 28 видов включены в Европейский Красный список. В 1993 году Карпатский заповедник получил статус биосферного и был включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 1997 году заповедник впервые в Украине был награжден Европейским дипломом. Его территория находится под заступничеством Совета Европы.
Более подробный рассказ о Карпатском биосферном заповеднике дан на отдельной странице.


Закарпатье, поселок Ясиня. Фото. Обзорная площадка-беседка у подножия водопада Труфанец. Фото січня 2012 року.
Закарпатье, поселок Ясиня. Фото. Водопад Труфанец зимой. Фото січня 2012 року.
Водоспад Труфанець розташований неподалік від південної околиці селища Ясіня, на південно-східних схилах гірського масиву Свидівець.
Це - гідрологічна пам'ятка природи, найвищий природний водоспад Закарпаття. Висота водоспаду - 36 м. Розташований на потоці Труфанець - правій притоці річки Чорна Тиса. Утворився на місці виходів на поверхню стійких до руйнування пісковиків. Потік бере початок у субальпійському поясі на висоті 1720 м над рівнем моря у підніжжі гори Близниця. Довжина потоку - 2830 м. У лісовому поясі він частково (230 м) протікає під землею. Один з наймальовничіших водоспадів каскадного типу в Українських Карпатах, що має велике естетичне та рекреаційно-туристичне значення.
При підніжжі водоспаду влаштовано оглядовий майданчик-альтанку.


Водопад Труфанец расположен неподалеку от южной околицы поселка Ясиня, на юго-восточных склонах горного массива Свидивец.
Это - гидрологический памятник природы, самый высокий естественный водопад Закарпатья. Высота водопада - 36 м. Расположен на потоке Труфанец - правом притоке реки Чёрная Тиса. Образовался на месте выходов на поверхность стойких к разрушению песчаников. Поток берет начало в субальпийском поясе на высоте 1720 м над уровнем моря в подножии горы Близница. Длина потока - 2830 м. В лесном поясе он частично (230 м) протекает под землей. Один из самых живописных водопадов каскадного типа в Украинских Карпатах, имеющий большое эстетичное и рекреационно-туристическое значение.
У подножия водопада устроена обзорная площадка-беседка.

Near Yasinia settlement. The Trufanets Waterfall.


Лазещина - село Рахівського району Закарпатської області. Розташоване на річці Лазещина під горою Петрос, неподалік від найвищої гори України Говерла (2061 м), на трасі Рахів - Яремче, на східній околиці Ясіні. Формальною датою заснування села вважається 1947 рік, хоча село існувало і раніше. Тут збереглася дерев'яна гуцульська церква Преображення Господнього (інакше Петропавлівська церква).
З села Лазещина є прямий вихід до гори Говерла та до гори Петрос. Відстань від Лазещини до гірськолижного курорту «Буковель» - лише 13 км.


Лазещина - село в Раховском районе Закарпатской области. Расположено на реке Лазещина под горой Петрос, неподалеку от наивысшей горы Украины Говерла (2061 м), на трассе Рахов - Яремче, на восточной околице Ясиня. Формальной датой основания села считается 1947 год, хотя село существовало и раньше. Здесь сохранилась деревянная гуцульская церковь Преображения Господнего (иначе Петропавловская церковь).
Из села Лазещина есть прямой выход к горе Говерла и к горе Петрос. Расстояние от Лазещины до горнолыжного курорта «Буковель» - всего 13 км.


Закарпатье, село Лазещина. Фото. Деревянная гуцульская церковь Преображения Господня (1780 год). Фото січня 2012 року.
Закарпаття, село Лазещина.
Дерев'яна гуцульська церква Преображення Господнього
.
Вважають, що її було споруджено 1780 року в селі Яблуниця та перевезено в Лазещину 1871 року.


Закарпатье, село Лазещина.
Деревянная гуцульская церковь Преображения Господня
.
Считают, что она была построена в 1780 году в селе Яблуниця и перевезена в Лазещину в 1871 году.

Lazescsina village. It is the wooden Church of Transfiguration (otherwise Peter and Paul Church) in Hutsul style (built in 1780).


Закарпатье, село Лазещина. Фото. Деревянная церковь Преображения Господня (1780 год). Иконостас. Фото січня 2012 року.
Закарпаття, село Лазещина.
Дерев'яна гуцульська церква Преображення Господнього
(1780 рік).
Іконостас.


Закарпатье, село Лазещина.
Деревянная гуцульская церковь Преображения Господня
(1780 год).
Иконостас.

Lazescsina village. It is the iconostasis of the wooden Church of Transfiguration.


Закарпатье, село Лазещина. Фото. Гостиница-ресторан «Корона». Фото січня 2012 року.
Закарпатье, село Лазещина. Фото. Овцы в одном из дворов. Фото січня 2012 року.
Закарпаття, село Лазещина.

Закарпатье, село Лазещина.

Lazescsina village.Далі на нашому шляху був Яблуницький перевал (інші назви - Яблунецький перевал, Татарський перевал, Ясінський перевал) - перевал в Українських Карпатах, що з'єднує долини річок Прут і Чорна Тиса. Розповідь про Яблуницький перевал розміщено на окремій сторінці.


Дальше на нашем пути был Яблунецкий перевал (другие названия - Татарский перевал, Ясинский перевал) - перевал в Украинских Карпатах, соединяющий долины рек Прут и Черная Тиса. Рассказ об Яблунецком перевале размещен на отдельной странице.
Далі того дня ми відвідали селище міського типу Ворохту та місто Яремче. Розповіді про них - окремими сторінками.


Дальше в тот день мы посетили поселок городского типа Ворохту и город Яремче. Рассказы о них - отдельными страницами.Карпаты, Ивано-Франковская область, Яремче. Фото. Железнодорожный мост через реку Прут и железнодорожный тоннель сквозь гору. Фото січня 2012 року.
Карпаты, Ивано-Франковская область, Яремче. Фото. Железнодорожный мост через реку Прут и железнодорожный тоннель сквозь гору. Фото січня 2012 року.
Карпаты, Ивано-Франковская область, Яремче. Фото. Железнодорожный мост через реку Прут и железнодорожный тоннель сквозь гору. Фото січня 2012 року.
Яремче. Залізничний міст через річку Прут та залізничний тунель крізь гору.

Яремче. Железнодорожный мост через реку Прут и железнодорожный тоннель сквозь гору.


Карпаты, Ивано-Франковская область, возле Микулычина. Фото. Выход из железнодорожного туннеля сквозь гору. Фото січня 2012 року.
Карпати, Івано-Франківська область, поблизу Микуличина. Вихід із залізничного тунеля крізь гору.

Карпаты, Ивано-Франковская область, возле Микулычина. Выход из железнодорожного туннеля сквозь гору.

Carpathians. It is the old-fashioned railway tunnel near Yaremche. Exit from the railway tonnel.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.

Інші сторінки маршруту "На південний захід від Києва, січень 2012 року":


Усі права застережено. © 2003-2017 Сергій Клименко
Rambler's Top100