Клименко Сергій. Фото. На південь та схід від Києва, червень 2008 року. День восьмий: Донецьк -> Луганськ -> Олександрівськ -> Донецьк
На південь та схід від Києва, червень 2008 року.
День восьмий: Донецьк -> Луганськ -> Олександрівськ -> Донецьк

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

На юг и восток от Киева, июнь 2008 года.
День восьмой: Донецк -> Луганск -> Александровск -> Донецк

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту Донецьк -> Луганськ -> Олександрівськ -> Донецьк.
Місцеві автошляхи на схід від міста Донецьк здебільшого залишають бажати кращого.
Покриття доріг у більшості населених пунктів препогане.


Схема маршрута Донецк -> Луганск -> Александровск -> Донецк.
Местные дороги на восток от города Донецк в большинстве своем оставляют желать много лучшего.
Покрытие дорог в большинстве населенных пунктов отвратительное.
Дорогою з Донецька до Луганська. Промисловий пейзаж сходу України: селища, терикони та шахти. Знімок зроблено, мабуть, десь у районі Єнакієве.
Дорогой из Донецка в Луганск. Промышленный пейзаж востока Украины: поселки, терриконы и шахты. Снимок сделан, наверное, где-то в районе Енакиево.Того дня основною нашою метою було місто Луганськ. Розповідь про це місто - окремою сторінкою.


В тот день основной нашей целью был город Луганск. Рассказ об этом городе - отдельной страницей.Олександрівськ - місто (6,8 тисяч жителів) Луганської міськради (до 1961 року - село Олександрівка), розташоване на правому березі річки Лугань. У середині XIX століття Олександрівка була повітовим містечком Катеринославської губернії. В Олександрівському повіті починалася укріплена Дніпровська лінія, закладена 1770 року проти набігів кримських татар.
Свій маєток капітан гусарського полку Олександр Юзбаш заснував тут наприкінці 1760-х років, назвавши, як водилося, на свою честь Олександрівкою. Вже 1772 року біля закруту річки Лугань з'явився великий садибний будинок, створений у стилі класицизму. Навіть нині дуже пошарпаний поміщицький будинок, що потопає в зелені крон старих дерев, вражає своїми розмірами. За розповсюдженою у радянські часи практикою, націоналізований маєток було передано під лікувальну установу - протитуберкульозний диспансер.
Неподалік від садиби розташована Вознесенська церква (1772 рік), також побудована коштом гусарського капітана. Значимість конструктивно складної культової споруди невідомий архітектор вміло підкреслив церковною огорожею. Вона стилізована під фортечний мур - по периметру розташовані маленькі башточки і пара більших біля в'їзної брами.


Александровск - город (6,8 тысяч жителей) Луганского горсовета (до 1961 года - село Александровка), расположенный на правом берегу реки Лугань. В середине XIX века Александровка была уездным местечком Екатеринославской губернии. В Олександровском уезде начиналась укрепленная Днепровская линия, заложенная в 1770 году против набегов крымских татар.
Свое имение капитан гусарского полка Александр Юзбаш основал здесь в конце 1760-х годов, назвав, как водилось, на свою честь Александровкой. Уже в 1772 году около излучины реки Лугань появился большой усадебный дом, созданный в стиле классицизма. Даже в настоящее время очень потрепанный помещицкий дом, утопающий в зелени крон старых деревьев, поражает своими размерами. По распространенной в советские времена практике, национализированное имение было передано под лечебное учреждение - противотуберкулезный диспансер.
Неподалеку от усадьбы расположена Вознесенска церковь (1772 год), также построенная на средства гусарского капитана. Значимость конструктивно сложного культового сооружения неизвестный архитектор умело подчеркнул церковной оградой. Она стилизована под крепостную стену - по периметру расположены маленькие башенки и пара больших около въездных ворот.


Луганська область, місто Олександрівськ.
Колишній маєток О. Юзбаша.


Луганская область, город Александровск.
Бывшее имение А. Юзбаша.

Oleksandrivsk town. The former estate A. Yuzbasha.


Луганська область, місто Олександрівськ.
Колишній маєток О. Юзбаша
(пл. Червона, 10, 12, 16, 22, 24). Панський будинок, 1772 рік
Ансамбль складається з двох частин, нині поділених бульваром. Головна будівля - панський будинок із двома флігелями, об'єднаними відкритою колонадою. Збереглися флігелі, винні погреби, будинок управителя. У північній частині - церква Вознесіння, зведена 1840 року на місці дерев'яної.


Луганская область, город Александровск.
Бывшее имение А. Юзбаша
(пл. Красная, 10, 12, 16, 22, 24). Господский дом, 1772 год
Ансамбль состоит из двух частей, в настоящее время разделенных бульваром. Главное здание - господский дом с двумя флигелями, объединенными открытой колоннадой. Сохранились флигели, винные погреба, дом управляющего. В северной части - церковь Вознесения, возведенная в 1840 году на месте деревянной.


Луганська область, місто Олександрівськ.
Вознесенська церква
.
Церква Вознесіння -
На пам'ятній дошці - напис (російською мовою):
«Цей храм було споруджено
нашими спасенними предками в 1772 р.
і освячено на честь Вознесіння Божого»

Луганская область, город Александровск.
Вознесенская церковь
.
Церковь Вознесения -
На памятной доске - надпись:
«Сей храм воздвигнут
нашими благочестивыми предками в 1772 г.
и освящен в честь Вознесения Господня»


Дорогою з Луганська до Донецька.
Шахта ім. XIX з'їзду КПРС
.
Розташована у селищі міського типу Біле Лутугинського району Луганської області.
Має статус відокремленого підрозділу "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС" державного підприємства "Луганськвугілля".


Дорогой из Луганска в Донецк.
Шахта им. XIX съезда КПСС
.
Расположена в поселке городского типа Белое Лутугинского района Луганской области.
Имеет статус отдельного подразделения "Шахта им. XIX съезда КПСС" государственного предприятия "Луганскуголь".

Bile settlement. The coal mine.


Дорогою з Луганська до Донецька.
Промисловий пейзаж сходу України: терикони та шахти
.
Цей знімок зроблено, мабуть, десь у районі Єнакієве.


Дорогой из Луганска в Донецк.
Промышленный пейзаж востока Украины: терриконы и шахты
.
Этот снимок сделан, наверное, где-то в районе Енакиево.

Terrycons (coal waste hills) and coal mines in the eastern part of Ukraine.


Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба;Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.

Інші сторінки маршруту "На південь та схід від Києва (червень 2008 року)":
Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100