Мапа Миколаївської області ::: Карта Николаевской области ::: Map of the Mykolayiv region of Ukraine
Місто Миколаїв /// Mykolayiv city Місто Первомайськ /// Pervomaysk town Місто Южноукраїнськ /// Yuzhnoukrainsk town Місто Вознесенськ /// Voznesensk town Місто Нова Одеса /// Nova Odesa town Село Мигія /// Myhiia village Актовський каньйон /// Aktove CanyonМісто Миколаїв.

Місто Первомайськ.

Місто Южноукраїнськ.

Місто Вознесенськ.

Місто Нова Одеса.

Село Мигія.

Актовський каньйон.


Миколаївщина - південь України, область знаходиться в басейні річки Південний Буг, який внесено до переліку природоохоронних об'єктів держави. Парк «Гранітно-степове Побужжя» налічує сотні видів рідкісних рослин і тварин, територія цікава як у біологічному, так і в геологічному й археологічному аспекті. На Миколаївщині відкрито пам'ятки давньогрецьких і скіфських часів - це розкопки Ольвії поблизу села Парутине, побузькі поселення. Унікальні рельєфи під назвою «Мигійські пороги» можна побачити біля села Мигія. В Миколаєві варто оглянути одну з найстаріших обсерваторій Східної Європи, будівлі Морського відомства і Старофлотських казарм та побувати у найбільшому в Україні зоопарку.

Николаевщина - юг Украины, область находится в бассейне реки Южный Буг, который внесен в перечень природоохранных объектов государства. Парк «Гранитно-степное Побужье» насчитывает сотни видов редких растений и животных, территория интересна как в биологическом, так и в геологическом и археологическом аспекте. На Николаевщине открыты памятники древнегреческих и скифских времен - это раскопки Ольвии вблизи села Парутинное, побужские поселения. Уникальные рельефы под названием «Мигийские пороги» можно увидеть около села Мигия. В Николаеве стоит осмотреть одну из самых старых обсерваторий Восточной Европы, здания Морского ведомства и Старофлотских казарм, и побывать в самом большом в Украине зоопарке.

The Mykolayiv region is in the south of Ukraine. It's situated near the Southern Buh river, protected by the state. "Granitno-stepove Pobuzhzhya" park has hundreds of rare plant varieties and animal species on its territory. The region is interesting not only in biological, but also in geological and architectural dimensions. In the Mykolayiv region there are monuments of ancient Greek and Scythian epochs - that's the diggings of Olviya near the village Parutyne, settlements around Buh. The unique landscape called "Myhijski Porohy" can be seen near the village Myhia. In Mykolayiv it's worth taking a look at one of the oldest observatories in Eastern Europe, buildings of the Sea Department, Staroflotski barracks and visiting the biggest zoo in Ukraine.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100