Клименко Сергій. Фото. Клевань (Рівненська область), 2008 та 2013 роки
Клевань (Рівненська область), 2008 та 2013 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Клевань (Ровенская область), 2008 и 2013 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Клевань - селище (близько 8 тис. жителів) Рівненського району Рівненської області, розташоване на високому правому березі річки Стубла (притока Горині). Перші вірогідні відомості про Клевань датуються XV століттям, коли (з 1458 року) він належав князеві М. Чарторийському. Понад чотири наступні сторіччя Клевань був головною фамільною резиденцією Чарторийських. 1475 року на високому пагорбі над долиною ріки М. Чарторийський почав будівництво замку, який через двадцять років добудував його син. З 1817 року в замку містилася школа, заснована К. Чарторийським, а після того, як в 1860 році Клевань і околишні маєтки продали удільному відомству (управління садибами царської родини), у замок перевели духовне училище з Дермані (1877 рік).
Короткий час між світовими війнами Клевань був найбільшим дачним селищем на Волині, де заможні волиняни проводили літні місяці.
У Клевані збереглася синагога XVII століття. Вона настільки трансформована подальшими переробками та ремонтами, що тільки меморіальна дошка на спомин про розстріляних і спалених у ній фашистами в 1941 році євреях, засвідчує її первісне культове призначення.


Клевань - поселок (около 8 тыс. жителей) Ровненского района Ровненской области, расположенный на высоком правом берегу речки Стубла (приток Горыни). Первые достоверные сведения о Клевани датируются XV веком, когда (с 1458 года) он принадлежал князю М. Чарторыйскому. Более четырех последующих веков Клевань был главной фамильной резиденцией Чарторыйских. В 1475 году на высоком холме над долиной реки М. Чарторыйский начал строительство замка, который через двадцать лет достроил его сын. С 1817 года в замке размещалась школа, основанная К. Чарторыйским, а после того, как в 1860 году Клевань и окрестные имения продали удельному ведомству (управление усадьбами царской семьи), в замок перевели духовное училище из Дермани (1877 год).
Короткое время между мировыми войнами Клевань был наибольшим дачным поселком на Волыни, где зажиточные жители Волыни проводили летние месяцы.
В Клевани сохранилось синагога XVII века. Но она настолько трансформирована последующими переработками и ремонтами, что только мемориальная доска в память о расстрелянных и сожженных в ней фашистами в 1941 году евреях, удостоверяет ее первичное культовое назначение.


Ровенщина. Клевань. Фото. Благовещенский костел (1610-1630 годы). Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Благовещенский костел (1610-1630 годы). Фото липня 2008 року.
Клевань. Благовіщенський костел (1610-1630 роки).
Найстаріша культова будівля Клевані, яка ефектно виділяється на вкритому деревами схилі долини ріки, - фарний Благовіщенський костел (1610-1630 роки), що служив усипальницею князів Чарторийських. Він ретельно реставрувався в 1747, 1830, 1901 роках і реставрується тепер.


Клевань. Благовещенский костел (1610-1630 годы).
Самое старое культовое здание Клевани, которое эффектно выделяется на покрытом деревьями склоне долины реки, - приходской Благовещенский костел (1610-1630 годы), который служил усыпальницей князей Чарторыйских. Он тщательно реставрировался в 1747, 1830, 1901 году и реставрируется ныне.


Ровенщина. Клевань. Фото. Благовещенский костел (1610-1630 годы). Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Колокольня Благовещенского костела (1630 год). Фото липня 2008 року.
Клевань. Благовіщенський костел (1610-1630 роки) та дзвіниця (1630 рік).

Клевань. Благовещенский костел (1610-1630 годы) и колокольня (1630 год).


Ровенщина. Клевань. Фото. Церковь Рождества Христового (1777 год). Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Церковь Рождества Христового (1777 год) и колокольня (1844 год). Фото липня 2008 року.
Клевань. Церква Різдва Христового (1777 рік) та дзвіниця (1844 рік).
Цю найбільш доглянуту культову споруду селища - церкву Різдва (1777 рік) - було закладено О. Чарторийським для уніатів.


Клевань. Церковь Рождества Христового (1777 год) и колокольня (1844 год).
Это наиболее ухоженное культовое сооружение посёлка - церковь Рождества (1777 год) - было заложено О. Чарторыйским для униатов.


Ровенщина. Клевань. Фото. Ворота замка Чарторыйских, вид с въездного моста. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ворота замка Чарторыйских, вид с въездного моста. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Въездной мост и ворота замка Чарторыйских. Фото липня 2008 року.
Клевань. Північний бастіон, в'їзний міст та брама замку Чарторийських.

Клевань. Северный бастион, въездной мост и ворота замка Чарторыйских.


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), западный корпус (вид со стороны внутреннего двора). Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), западный корпус (фрагмент). Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських: західний корпус (вид з боку внутрішнього подвір'я).

Клевань. Замок Чарторыйских: западный корпус (вид со стороны внутреннего двора).


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), внутренний двор. Панорама (~90°). Фото липня 2008 року.
Клевань. Замок Чарторийських, внутрішнє подвір'я (панорама ~90°).

Клевань. Замок Чарторыйских, внутренний двор (панорама ~90°).


Ровенщина. Клевань. Фото. Северный корпус замка Чарторыйских, вид с внутреннего двора замка. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный корпус замка Чарторыйских, вид с внутреннего двора замка. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських:
північний корпус (вид з внутрішнього подвір'я замку).


Клевань. Замок Чарторыйских:
северный корпус (вид с внутреннего двора замка).


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), внутренний двор. Панорама (~90°). Фото липня 2008 року.
Клевань. Замок Чарторийських, внутрішнє подвір'я (панорама ~90°).

Клевань. Замок Чарторыйских, внутренний двор (панорама ~90°).


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), внутренний двор. Панорама ~210°.
Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських (1475 рік), внутрішнє подвір'я, панорама ~210°.
Клевань. Замок Чарторыйских (1475 год), внутренний двор, панорама ~210°.


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, южный флигель на внутреннем дворе. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских (1475 год), подземелья. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських: південний флігель (вид з боку внутрішнього подвір'я) та підземелля.

Клевань. Замок Чарторыйских: южный флигель (вид со стороны внутреннего двора) и подземелья.


Ровенщина. Клевань. Фото. Юго-западный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Юго-западный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Південно-західний бастіон замку Чарторийських, вид зсередини.

Клевань. Юго-западный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри.


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, внутри дворцового корпуса. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, внутри дворцового корпуса. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри крепости. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських, палацовий корпус та північний бастіон, вид зсередини фортеці.
Всюди - аварійний стан, що межує з цілковитою руїною...


Клевань. Замок Чарторыйских, дворцовый корпус и северный бастион, вид изнутри крепости.
Везде - аварийное состояние, граничащее с полным разрушением...


Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид изнутри. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, внутри дворцового корпуса. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Північний бастіон і палацовий корпус замку, вид зсередини.

Клевань. Северный бастион и дворцовый корпус замка, вид изнутри.


Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, въездной мост (вид от подножия северного бастиона). Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, въездной мост (вид от подножия северного бастиона). Фото вересня 2013 року.
Клевань. Замок Чарторийських, в'їзний міст,
вид від підвалин північного бастіону.
Цей витончений чотириарковий міст колись прикрашали фрески...


Клевань. Замок Чарторыйских, въездной мост,
вид от подножия северного бастиона.
Этот изысканный четырехарочный мост когда-то украшали фрески...


Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид с въездного моста. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид из окна замкового дворца. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид из-под въездного моста. Фото липня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских, вид из-под въездного моста. Фото вересня 2013 року.
Клевань. Північний бастіон замку Чарторийських,
вид з з в'їзного мосту, з вікна замкового палацу та з-під в'їзного мосту.


Клевань. Северный бастион замка Чарторыйских,
вид с въездного моста, из окна замкового дворца и из-под въездного моста.


Ровенщина. Клевань. Фото. Северный бастион замка Чарторыйских и въездной мост (вид от подножия северного бастиона). Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Замок Чарторыйских, въездной мост (вид от подножия северного бастиона). Фото липня 2008 року.
Клевань. Замок Чарторийських:
Північний бастіон замку та в'їзний міст
,
вид від підвалин північного бастіону.


Клевань. Замок Чарторыйских:
Северный бастион замка и въездной мост
,
вид от подножия северного бастиона.


Ровенщина. Клевань. Фото. Клеванский дом культуры (ул. Тихая, 16). Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Новый Свято-Петропавловский храм (2006 год, принадлежит УПЦ КП). Фото вересня 2013 року.
Клевань.
Клеванський будинок культури
(вул. Тиха, 16) та
новий Свято-Петропавлівський храм
(2006 рік, храм належить УПЦ КП).


Клевань.
Клеванский дом культуры
(ул. Тихая, 16) и
новый Свято-Петропавловский храм
(2006 год, храм принадлежит УПЦ КП).


Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Фото вересня 2013 року.
Клевань. «Тунель кохання» - природно-техногенна пам'ятка.
Цей своєрідний зелений тунель в лісовому масиві утворено залізничною гілкою, якою возять деревину від Клевані на Оржівський деревообробний комбінат. Саме потяг, ламаючи гілки, створив незвичайний тунель. А «Тунелем кохання» його, мабуть, назвали через красу та романтичність цього місця.


Клевань. «Туннель любви» - природно-техногенная достопримечательность.
Этот своеобразный зелёный тоннель в лесном массиве образован железнодорожной ветвью, по которой возят древесину из Клевани на Оржевский деревообрабатывающий комбинат. Именно поезд, ломая ветви, создал необычный тоннель. А «Туннелем любви» его, вероятно, назвали из-за красоты и романтичности этого места.

Klevan'. «Love tunnel».


Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Маневровый тепловоз ТГМ-23, который тянет поезд в туннеле. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Поезд в туннеле. Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. «Туннель любви». Выход из туннеля в сторону посёлка Клевань. Фото вересня 2013 року.
Клевань. «Тунель кохання».
Маневровий тепловоз ТГМ-23, що тягне потяг в тунелі та
вихід з тунелю у бік селища Клевань.


Клевань. «Туннель любви».
Маневровый тепловоз ТГМ-23, который тянет поезд в туннеле и
выход из туннеля в сторону посёлка Клевань.

Klevan'. «Love tunnel».


Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Клевань. Ресторанно-готельний комплекс «Скольмо».
На західній околиці селища Клевань діє досить пристойний ресторанно-готельний комплекс «Скольмо» (на трасі M-08 Рівне-Луцьк приблизно за двадцять кілометрів від Рівного).
Комплекс «Скольмо» - це спільний україно-датський бізнес. У перекладі з датської «Skal» означає «На здоров'я!».
2008 року цей комплекс справив на нас приємне враження.


Клевань. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо».
На западной окраине поселка Клевань действует достаточно приличный ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо» (на трассе M-08 Ровно-Луцк примерно в двадцати километрах от Ровно).
Комплекс «Скольмо» - это общий украино-датский бизнес. В переводе с датского «Skal» значит «На здоровье!».
В 2008 году этот комплекс произвел на нас приятное впечатление.


Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Клевань. Ресторанно-готельний комплекс «Скольмо».

Клевань. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо».

Klevan'. Hotel and restaurant complex «Skolmo».


Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо». Фото вересня 2013 року.
Клевань. Ресторанно-готельний комплекс «Скольмо».

Клевань. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо».

Klevan'. Hotel and restaurant complex «Skolmo».


Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо» ночью. Фото серпня 2008 року.
Ровенщина. Клевань. Фото. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо» утром. Панорама (~60°). Фото серпня 2008 року.
Клевань. Ресторанно-готельний комплекс «Скольмо» вночі та вранці.

Клевань. Ресторанно-гостиничный комплекс «Скольмо» ночью и утром.

Klevan'. Hotel and restaurant complex «Skolmo».


Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»; Київ-2006.
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Вікіпедія.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.


Усі права застережено. © 2003-2014 Сергій Клименко
Rambler's Top100