Мапа Херсонської області ::: Карта Херсонской области ::: Map of the Kherson region of Ukraine
Місто Херсон /// Kherson city Цюрупинськ, Олешківська Січ /// Tsiurupynsk, Oleshky Sich Олешківські піски /// Oleshky Sands Асканія-Нова /// Askania-Nova

Місто Херсон.

Цюрупинськ, Олешківська Січ.

Олешківські піски.

Асканія-Нова.

Херсонщина - степовий край на півдні країни. Серед різнотрав'я колишнього Дикого Поля бродять буйволи, коні Пржевальського та зебри - біосферний заповідник «Асканія-Нова» налічує десятки видів копитних, понад 60 видів птахів, більше 500 різновидів флори. Власне Херсон відомий завдяки великому торговому порту; в місті збереглася резиденція губернатора, фортечні брами, арсенал, кілька храмів, серед яких виділяється Святодухівський собор. На Херсонщині знаходиться найбільший заповідник України - Чорноморський біосферний - на захід від Голої Пристані. В області багато пам'яток козацької доби - Олешківська Січ поблизу Цурюпинська, Кам'янська Січ в селі Республіканець та інші.

Херсонщина - степной край на юге страны. Среди разнотравья бывшего Дикого Поля бродят буйволы, кони Пржевальского и зебры - биосферный заповедник «Аскания-Нова» насчитывает десятки видов копытных, свыше 60 видов птиц, более 500 разновидностей флоры. Собственно Херсон известен благодаря большому торговому порту; в городе сохранилась резиденция губернатора, крепостные ворота, арсенал, несколько храмов, среди которых выделяется Святодуховский собор. На Херсонщине находится наибольший заповедник Украины - Черноморский биосферный - к западу от Голой Пристани. В области много памчтников казацкой эпохи - Олешковская Сеч поблизости от Цурюпинска, Каменская Сеч в селе Республиканец и другие.

The Kherson region is the land of steppes in the south of Ukraine. Among the variety of herbs on the former Dyke Pole (Wild Field) there is the biosphere reserve of "Askanjya-Nova" with bulls, Przhevalsky horses, zebras, dozens of hoofed species, over 60 bird species, over 500 species of flora. Kherson itself is famous for its big trading port; there are the governor's residence, fortified gates, the Arsenal and a few churches, e.g. the Svyatodukhivskyi (Holy Spirit) cathedral in the city. In the Kherson region, to the west of Hola Prystan, there is the Ukraine's biggest reserve called Chornomorskyi Biosfernyj. There are plenty of historical remains from the Cossacks age - Oleshkinska Sich near Tsyuryupinsk, Kamyanska Sich in the Respublikanets village and others.


Першоджерела:
# Інформаційний бюлетень «Україна - Ukraine» (Украінською та Англійською мовами; 32 сторінки), виданий 2007 року на замовлення Державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України .


До мапи України До мапи України
До переліку фотосерій До переліку фотосерій
На головну На головну


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100