Клименко Сергій. Фото. Теребле-Ріцька ГЕС (Хустський район, Закарпатська область), 2012-2013 роки
Теребле-Ріцька ГЕС (Хустський район, Закарпатська область), 2012-2013 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район, Закарпатская область), 2012-2013 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Теребле-Ріцька ГЕС на Закарпатті - єдина в світі гідроелектростанція, що розташована на двох річках водночас.
Унікальні природні умови району будівництва дозволили народитися незвичайному інженерному рішенню. Дві річки - Теребля та Ріка - протікають тут майже паралельно, з невеличким вододілом по Бовцарському хребту, але на різних рівнях: Теребля тече на 210 метрів вище від Ріки. У місці максимального зближення відстань між Тереблею та Рікою становить лише 4 кілометри.
Ще 1923 року чеський інженер Кріжка запропонував унікальний проект з використанням природного перепаду між цими двома річками: на річці Теребля збудувати греблю висотою 46 м, яка стримає 45 млн. куб. м води, тоді цю воду через трубу діаметром 2 м можна буде безперервно подавати на турбіни ГЕС, яку пропонувалося збудувати на Ріці, що значно підвищувало потужність водного потоку.


Теребле-Рикская ГЭС на Закарпатье - единственная в мире гидроэлектростанция, которая расположена на двух реках одновременно.
Уникальные природные условия района строительства позволили родиться необычному инженерному решению. Две речки - Теребля и Рика - протекают здесь почти параллельно, с небольшим водоразделом по Бовцарскому хребту, но на разных уровнях: Теребля течет на 210 метров выше Рики. В месте максимального сближения расстояние между Тереблей и Рикой составляет всего 4 километра.
Еще в 1923 году чешский инженер Крижка предложил уникальный проект с использованием естественного перепада между этими двумя речками: на реке Теребля построить дамбу высотой 46 м, которая сдержит 45 млн. куб. м воды, тогда эту воду через трубу диаметром 2 м можно будет непрерывно подавать на турбины ГЕС, которую предлагалось построить на Рике, что значительно повышало мощность водного потока.


Закарпатская область. Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район). Схема-эскиз ГЭС.
Фото вересня 2013 року.
Схема-ескіз Теребле-Ріцької ГЕС.
Після закінчення Другої світової війни радянські інженери збиралися дещо змінити цей проект, та врешті-решт проект інженера Кріжки було реалізовано без суттєвих змін. У ті часи за законами репарації фіни були змушені будувати промислові об’єкти для СРСР. Зокрема, вони працювали й над спорудженням Теребле-Ріцької ГЕС. Будівництво трубопроводу та греблі розпочали 1949 року, а закінчили у 1955 році.


Схема-эскиз Теребле-Рикской ГЭС.
По окончании Второй мировой войны советские инженеры собирались несколько изменить этот проект, но в конце концов проект инженера Крижки был реализован без существенных изменений. В те времена по законам репарации финны были вынуждены строить промышленные объекты для СССР. В частности, они работали и над сооружением Теребле-Рикской ГЭС. Строительство трубопровода и дамбы начали в 1949 году, а завершили в 1955 году.


Закарпатская область. Фото. Плотина Теребле-Рикского (Ольшанского) водохранилища.
Фото вересня 2013 року.
Гребля Теребле-Ріцького (Вільшанського) водосховища.
Залізобетонна водозливна гребля на річці Теребля має довжину 153 м, ширину 3 м і найбільшу висоту 45,8 м. Ця гребля утворює невеличке Ольшанське водосховище площею 1,6 кв. км. Через дериваційний тунель завдовжки 3700 м вода поступає до напірно-станційного вузла та далі по металевому турбінному водоводу фінського виробництва (довжина 350 м, діаметр 2,2 м) подається в машинний зал ГЕС, що розташований на річці Ріка.


Плотина Теребле-Рикского (Ольшанского) водохранилища.
Железобетонная водосливная плотина на речке Теребля имеет длину 153 м, ширину 3 м и наибольшую высоту 45,8 м. Эта плотина образует небольшое Ольшанское водохранилище площадью 1,6 кв. км. Через деривационный туннель длиной 3700 м вода поступает к напорно-станционному узлу и далее по металлическому турбинному водоводу финского производства (длина 350 м, диаметр 2,2 м) подаётся в машинный зал ГЭС, расположенный на речке Рика.


Закарпатская область. Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район). Фото. Машинный зал на речке Рика. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область. Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район). Фото. Машинный зал и металлический турбинный водовод длиной 350 м. Фото липня 2012 року.
Теребле-Ріцька ГЕС. Машинний зал і металевий турбінний водовід 350 м завдовжки.
На станції поставили три струйно-ковшових турбіни («турбіна Пелтона», Pelton) потужністю по 9 МВт кожна, які працюють без перерви до цього часу. Видавати електроенергію в мережу Теребле-Ріцька ГЕС почала в 1956 році.


Теребле-Рикская ГЭС. Машинный зал и металлический турбинный водовод длиной 350 м.
На станции поставили три струйно-ковшовых турбины («турбина Пелтона», Pelton) мощностью по 9 МВт каждая, которые работают без перерыва до нашего времени. Выдавать электроэнергию в сеть Теребле-Рикская ГЭС начала в 1956 году.


Закарпатская область. Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район). Фото. Машинный зал на речке Рика, вид издали. Фото червня 2012 року.
Закарпатская область. Теребле-Рикская ГЭС (Хустский район). Фото. Машинный зал на речке Рика, вид издали. Фото червня 2012 року.
Теребле-Ріцька ГЕС. Машинний зал на річці Ріка, вид здалеку.

Теребле-Рикская ГЭС. Машинный зал на речке Рика, вид издали.Першоджерела:


Усі права застережено. © 2003-2014 Сергій Клименко
Rambler's Top100