Клименко Сергій. Фото. Карпати, озеро Синевир, 2009 та 2012 роки
Карпати, озеро Синевир, 2009 та 2012 роки
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, озеро Синевир, 2009 и 2012 годы
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Синевир - найбільше озеро Українських Карпат. Розташоване у Міжгірському районі Закарпатської області України. Входить до складу Національного природного парку «Синевир» і є однією з візитних карток Українських Карпат. Озеро розташоване біля підніжжя гори Озірна на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4-5 гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна - 22 м. Утворилося озеро близько 10 тисяч років тому в післяльодниковий період внаслідок потужного зсуву - обвалу корінних пісковиків з південного схилу гори Красна. Гірські кам'янисті породи тоді повністю перегородили вузьку долину, утворивши греблю. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків.
Після зсуву вода таки знайшла вихід у не дуже щільному тілі греблі (зсуву) і озеро стало проточним - вода витікає під землею і виривається на поверхню за 350 м західніше озера і на 60 м нижче рівня позначки його гребеня. Цей потічок, що випливає з озера Синевир, є однією з правих приток річки Слобода, яка у свою чергу є правою притокою річки Теребля (басейн Тиси).
Національний природний парк «Синевир» було утворено 1989 року у Міжгірському районі Закарпатської області шляхом перетворення та розширення (до нинішньої загальної площі 40696 га) ландшафтного заказника «Синевирське озеро», що проіснував 15 років. Він розташований у гірському масиві Ґорґани - центральній частині Українських Карпат. Це середньо-низькогірні хребти, найвищими вершинами яких є гори Стримба (1719 м) і Негровець (1707 м). Вони вкриті переважно смерековими та буковими лісами. Круті схили гір і річкових долин засіяні численними кам’яними осипами. Парк займає район витоку та верхньої частини водозбору річки Теребля. Численні її притоки, іноді зі штучними водоймищами, урізноманітнюють навколишній ландшафт, надаючи йому своєрідний карпатський колорит.


Синевир - самое большое озеро Украинских Карпат. Расположено в Межгорском районе Закарпатской области Украины. Входит в состав Национального природного парка «Синевир» и является одной из визитных карточек Украинских Карпат. Озеро расположено у подножия горы Озирна на высоте 989 метров над уровнем моря, имеет среднюю площадь 4-5 гектаров, его средняя глубина составляет 8-10 м, максимальная - 22 м. Образовалось озеро около 10 тысяч лет тому назад в послеледниковый период в результате мощного оползня - обвала коренных песчаников с южного склона горы Красная. Горные каменистые породы тогда полностью перегородили узкую долину, образовав плотину. Впадина, возникшая при этом, заполнилась водой трех горных ручьев.
После сдвига вода таки нашла выход в не очень плотном теле плотины (оползня) и озеро стало проточным - вода вытекает под землей и вырывается на поверхность в 350 м западнее озера и на 60 м ниже уровня отметки его гребня. Этот поток, вытекающий из озера Синевир, является одним из правых притоков реки Слобода, которая в свою очередь является правым притоком реки Теребля (бассейн Тисы).
Национальный природный парк «Синевир» был образован в 1989 году в Межгорском районе Закарпатской области путем преобразования и расширения (до нынешней общей площади 40696 га) ландшафтного заказника «Синевирское озеро», который просуществовал 15 лет. Он расположен в горном массиве Горганы - центральной части Украинских Карпат. Это середне-низкогорные хребты, наивысшими вершинами которых являются горы Стрымба (1719 м) и Негровец (1707 м). Они покрыты преимущественно еловыми и буковими лесами. Крутые склоны гор и речных долин усыпаны многочисленными каменными осыпями. Парк занимает район истока и верхней части водосбора реки Теребля. Многочисленные ее притоки, иногда с искусственными водоемами, разнообразят окружающий ландшафт, придавая ему своеобразный карпатский колорит.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Озеро Синевир - перлина парку, що дала йому назву, розташоване на висоті 989 м. В озері водиться форель (райдужна та струмкова). Синевир є візитною карткою Українських Карпат, що заслужено привертає увагу величезної кількості туристів. На теренах парку росте 914 видів вищих судинних рослин, десята частина яких є рідкісними чи зникаючими. Із представників тваринного світу тут живуть олень карпатський, ведмідь бурий, козуля европейська, дикий кабан, вовк, рись звичайна, лисиця звичайна, єнотовидний собака, куниця лісова, заєць сірий (русак), білка звичайна, видра, борсук звичайний, горностай, яструб великий, пугач, глухар.

Озеро Синевир - жемчужина парка, давшая ему название, расположено на высоте 989 м. В озере водится форель (радужная и ручейная). Синевир является визитной карточкой Украинских Карпат, заслуженно привлекающей внимание огромного количества туристов. На территории парка растет 914 видов высших сосудистых растений, десятая часть которых являются редкими или исчезающими. Из представителей животного мира здесь живут олень карпатский, медведь бурый, косуля европейская, дикий кабан, волк, рысь обыкновенная, лиса обыкновенная, енотовидная собака, куница лесная, заяц серый (русак), белка обыкновенная, выдра, барсук обыкновенный, горностай, ястреб большой, филин, глухарь.


Закарпатская область. Национальный природный парк «Синевир». Фото. Туристическая карта. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Национальный природный парк «Синевир». Фото. Туристическая карта. Фото червня 2009 року.
Дві туристичні карти Національного природного парку «Синевир».

Две туристические карты Национального природного парка «Синевир».

These are two tourist maps of National Nature Park «Synevyr».


На цих картах умовно позначено: Івано-Франківську область, Закарпатську область; Міжгірський район, Тячівський район, Хустський район; с. Колочава, с. Мерешор, с. Негровець, с. Перенизь, с. Синевир, с. Синевирська Поляна, с. Слобода; г. Барвінок (1461), г. Вишківський Горган (1440), г. Гребінь (1511), г. Задня (1550), г. Кам'янка (1378), г. Канч (1579), г. Кичера (1107), г. Косий Верх (956), г. Малий Горган (1366), г. Менчіл (1316), г. Менчілик (1382), г. Негровець (1707), г. Озірна (1496), г. Передня (1599), г. Перехрестя (1144), г. Погар (1499), г. Попадя (1452), г. Стримба (1719), г. Топас (1546), г. Тяпеш (1325), г. Чорний Діл (1202), г. Явірник (1405), г. Ясеновець (1600), хр. Пішконя, ур. Остріки; оз. Озірце, оз. Синевир; р. Брадолець, р. Гесовець, р. Квасовець, р. Озерянка, р. Песся, р. Ростока, р. Слобода, р. Студений, р. Сухар, р. Теребля, п. Товчка, р. Чорна ріка, п. Ясеновець; старовинні церкви, музеї, музей лісу і сплаву, лижні витяги, пам'ятки природи, контори лісництв, мінеральні джерела, дирекція парку, місця парапланеризму, туристичні бази та притулки, кемпінги, готелі, автомобільні маршрути, транзитні пішохідні маршрути, місцеві пішохідні маршрути, веломаршрути, кінні маршрути, екостежки.

На этих картах условно обозначены: Ивано-Франковская область, Закарпатская область; Межгорский район, Тячевский район, Хустский район; с. Колочава, с. Мерешор, с. Негровец, с. Перенизь, с. Синевир, с. Синевирская Поляна, с. Слобода; г. Барвинок (1461), г. Вишковский Горган (1440), г. Гребень (1511), г. Задняя (1550), г. Каменка (1378), г. Канч (1579), г. Кичера (1107), г. Косой Верх (956), г. Малый Горган (1366), г. Менчил (1316), г. Менчилик (1382), г. Негровец (1707), г. Озерная (1496), г. Передняя (1599), г. Перекресток (1144), г. Погар (1499), г. Попадя (1452), г. Стрымба (1719), г. Топас (1546), г. Тяпеш (1325), г. Черний Дол (1202), г. Явирник (1405), г. Ясеновец (1600), хр. Пишконя, ур. Острики; оз. Озерцо, оз. Синевир; р. Брадолец, р. Гесовец, р. Квасовец, р. Озерянка, р. Песся, р. Ростока, р. Слобода, р. Студеный, р. Сухарь, р. Теребля, п. Товчка, р. Чорная река, п. Ясеновец; старинные церкви, музеи, музей леса и сплава, лыжные подъемники, достопримечательности природы, конторы лесничеств, минеральные источники, дирекция парка, места парапланеризма, туристические базы и приюты, кемпинги, гостиницы, автомобильные маршруты, транзитные пешеходные маршруты, местные пешеходные маршруты, веломаршруты, конные маршруты, экотропы.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Панорама ~180°. Фото липня 2012 року.
Озеро Синевир. Панорама ~180°.
Озеро Синевир. Панорама ~180°.
Lake Synevyr. Panorama ~180°.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Панорама ~180°. Фото червня 2009 року.
Озеро Синевир. Панорама ~180°.
Озеро Синевир. Панорама ~180°.
Lake Synevyr. Panorama ~180°.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Панорама ~150°.
Фото червня 2009 року.
Озеро Синевир. Панорама ~150°.
Озеро Синевир. Панорама ~150°.
Lake Synevyr. Panorama ~150°.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Панорама ~120°. Фото липня 2012 року.
Навколо озера Синевир.
Панорама ~120°.


Вокруг озера Синевир.
Панорама ~120°.

Lake Synevyr. Panorama ~120°.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Панорама ~150°.
Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир. Панорама ~150°.
Вокруг озера Синевир. Панорама ~150°.
Lake Synevyr. Panorama ~150°.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир.

Вокруг озера Синевир.

Lake Synevyr.


Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектор Юрій Соломін вдало вписав оглядові майданчики в навколишній ландшафт.
А на півострівці височіть вирізана з дерева в 1983-1984 роках скульптурна композиція «Синь і Вир» (закарпатські скульптори Іван Бровді і Михайло Санич), яка знизу опирається на металеву основу. Висота монумента становить 13 метрів. Відбиваючись у воді, монумент сприймається як таїнство, як чудова казка про безсмертя кохання...
Згідно з легендою, мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської доньки Синь на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, за наказом графа було вбито кам’яною брилою за його простацьке походження.


Люди своей творческой фантазией пытаются дополнить красоту природы. Архитектор Юрий Соломин удачно вписал обзорные площадки в окружающий ландшафт.
А на полуостровке возвышается вырезанная из дерева в 1983-1984 годах скульптурная композиция «Синь и Вир» (закарпатские скульпторы Иван Бровди и Михаил Санич), которая снизу опирается на металлическую основу. Высота монумента составляет 13 метров. Отражаясь в воде, монумент воспринимается как таинство, как замечательная сказка о бессмертии любви...
Согласно легенде, живописное озеро образовалось от потока слез графской дочки Синь на месте, где ее любимого, простого верховинского пастуха Вира, по приказу графа был убит каменной глыбой за его простецкое происхождение.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото липня 2012 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир. Скульптурна композиція «Синь і Вир».

Вокруг озера Синевир. Скульптурная композиция «Синь и Вир».

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото липня 2012 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Фото липня 2012 року.
Навколо озера Синевир.
Вирізана з дерева скульптурна композиція «Синь і Вир».


Вокруг озера Синевир.
Вырезанная из дерева скульптурная композиция «Синь и Вир».

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото липня 2012 року.
Навколо озера Синевир.

Вокруг озера Синевир.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир.

Вокруг озера Синевир.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото липня 2012 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир.

Вокруг озера Синевир.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Панорама ~120°. Фото липня 2012 року.
Навколо озера Синевир.
Панорама ~120°.


Вокруг озера Синевир.
Панорама ~120°.

Lake Synevyr. Panorama ~120°.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Мальки форели в ручейке. Фото липня 2012 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото липня 2012 року.
Навколо озера Синевир.
Мальки форелі у струмочку.


Вокруг озера Синевир.
Мальки форели в ручейке.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Это дерево только что упало перед нами поперек тропинки. Фото червня 2009 року.
Озеро Синевир.
Це дерево щойно впало перед нами поперек стежки.


Озеро Синевир.
Это дерево только что упало перед нами поперек тропинки.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Это дерево только что упало перед нами поперек тропинки. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Это дерево только что упало перед нами поперек тропинки. Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир.
Навколо водойми ростуть ялини, вік яких сягає 140-160 років. Падіння одного з таких гігантів нам 2009 року «пощастило» спостерігати на власні очі зблизька.


Вокруг озера Синевир.
Вокруг водоема растут ели, возраст которых достигает 140-160 лет. Падение одно из таких гигантов нам в 2009 году «повезло» наблюдать собственными глазами вблизи.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Закарпатская область. Вокруг озера Синевир. Фото. Фото червня 2009 року.
Навколо озера Синевир.

Вокруг озера Синевир.

Lake Synevyr.


Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Стайка мальков форели в озере. Фото липня 2012 року.
Закарпатская область. Озеро Синевир. Фото. Стайка мальков форели в озере. Фото липня 2012 року.
Озеро Синевир.
Зграйки мальків форелі в озері.


Озеро Синевир.
Стайки мальков форели в озере.

Lake Synevyr.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Вся Україна»; А.С. Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100