Клименко Сергій. Фото. Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2011 року. Дні другий-третій: сходження на Чорну Гору (Піп Іван Чорногорський)
Карпати, Чорний Черемош. Квітень-травень 2011 року.
Дні другий-третій: сходження на Чорну Гору (Піп Іван Чорногорський)

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, Черный Черемош. Апрель-май 2011 года.
Дни второй-третий: подъем на Чёрную Гору (Поп Иван Черногорский)

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.Карпати. Мапа маршруту від селища Топільче (48°04'54"N, 24°45'02"E)
до гори Піп Іван Чорногорський (48°02'52"N, 24°37'40"E). 30 квітня - 1 травня 2011 року.
Від селища Топільче до прикордонної застави у селі Шибени - джипом одного з наших товаришів. Далі - пішки вздовж старої дороги до колишньої польської обсерваторії «Білий Слон». За день поверталися тією ж дорогою.
Усі формальності з прикордонниками було оперативно залагоджено безпосередньо на місці.
Піп Іван Чорногорський (Чорна Гора, Чорногорець) - одна з найвищих вершин Українських Карпат. Висота: 2022 метри. Розташована на південно-східному кінці хребта Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Свою назву дістала від скелі на вершині, яка нагадувала священика в рясі. Наразі від скелі залишилася безформна купа каміння. Має пірамідальну форму, у привершинній частині - кам'яні розсипища. Є давньольодовикові форми рельєфу. Складається з пісковиків. Вкрита переважно субальпійською рослинністю. Поширені чагарники (яловець сибірський, рододендрон) і ялинові ліси (до висоти 1500-1600 м). Розташована в межах Карпатського національного природного парку.
Вершина на довоєнних польських картах позначена як стовп № 16. На вершині - руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії за назвою «Білий слон».


Карпаты. Схема маршрута от селения Топильче (48°04'54"N, 24°45'02"E)
до горы Поп Иван Черногорский (48°02'52"N, 24°37'40"E). 30 апреля - 1 мая 2011 года.
От селения Топильче до пограничной заставы в селе Шибены - джипом одного из наших товарищей. Дальше - пешком вдоль старой дороги к бывшей польськой обсерватории «Белый Слон». На следующий день возвращались той же дорогой.
Все формальности с пограничниками были оперативно улажены непосредственно на месте.
Поп Иван Черногорский (Чёрная Гора, Черногорец) - одна из наивысших вершин Украинских Карпат. Высота: 2022 метра. Находится на юго-восточном конце хребта Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Свое название получила от скалы на вершине, которая напоминала священника в рясе. Теперь от скалы осталась бесформенная куча камней. Имеет пирамидальную форму, в верхней части - каменные россыпи. Есть древнеледниковые формы рельефа. Образована песчаниками. Покрыта преимущественно субальпийской растительностью. Распространены кустарники (можжевельник сибирский, рододендрон) и еловые леса (до высоты 1500-1600 м). Находится в пределах Карпатского национального природного парка.
Вершина на довоенных польских картах обозначена как столб № 16. На вершине - руины польской астрономо-метеорологической обсерватории под названием «Белый слон».


Село Шибени, Чорногірське лісництво Карпатського національного природного парку.

Село Шибены, Чорногорское лесничество Карпатского национального природного парка.


Внизу урочища «Погорілець» біля початку підйому до полонини «Веснарка» (48°00'00"N, 24°40'16"E). Панорама ~180°. 30 квітня 2011.
Внизу урочища «Погорелец» возле начала подъёма на полонину «Веснарка» (48°00'00"N, 24°40'16"E). Панорама ~180°. 30 апреля 2011.
Carpathians. Panorama (~180°) near Shybeny village (48°00'00"N, 24°40'16"E).


Внизу урочища «Погорілець» біля початку підйому до полонини «Веснарка» (48°00'00"N, 24°40'16"E). Панорама ~100°. 30 квітня 2011.
Внизу урочища «Погорелец» возле начала подъёма на полонину «Веснарка» (48°00'00"N, 24°40'16"E). Панорама ~100°. 30 апреля 2011.
Carpathians. Panorama (~100°) near Shybeny village (48°00'00"N, 24°40'16"E).


Карта-схема Чорногірського ПНДВ (природоохоронного науково-дослідного відділення) Карпатського національного природного парку.
На схемі позначені: - полонина "Гропа"; - урочище "Бангоф"; - потічок Бангоф; - урочище "Гропинець"; - потічок Гропинець; - полонина "Веснарка"; - урочище "Вуглярки"; - урочище "Погорілець"; - потічок Погорілець; - річка Шибенка; - полонина "Великі Стайки"; - урочище "Подороватий"; - потічок Подороватий; - полонина "Малі Стайки"; - урочище "Сушарка"; - потічок Сушарка; - гора Явірник; - урочище "Явірник"; - урочище "Широка Багна"; - урочище "Мрійки"; - село Шибени; - зони та місця відпочинку; - феномаршрут; - особливо цінні природні комплекси.


Карта-схема Черногорского ПНИО (природоохранного научно-исследовательского отделения) Карпатского национального природного парка.
На схеме обозначены: - полонина "Гропа"; - урочище "Бангоф"; - ручеёк Бангоф; - урочище "Гропинец"; - ручеёк Гропинец; - полонина "Веснарка"; - урочище "Вуглярки"; - урочище "Погорелец"; - ручеёк Погорелец; - речка Шибенка; - полонина "Большие Стайки"; - урочище "Подороватый"; - ручеёк Подороватый; - полонина "Малые Стайки"; - урочище "Сушарка"; - ручеёк Сушарка; - гора Яворник; - урочище "Яворник"; - урочище "Широкая Багна"; - урочище "Мрийкы"; - село Шибены; - зоны и места отдыха; - феномаршрут; - особо ценные природные комплексы.


Чорногірське природоохоронне науково-дослідне відділення Карпатського національного природного парку (площа 2328 га) знаходиться в межах висот 900-1100 м над рівнем моря, входить в район ялиново-ялицевих лісів. Заповідна зона - 64,3 га.
Розподіл деревостанів такий: молодняки - 57%, середньовікові - 39,5%, пристигаючі та перестійні - 3,5%. Покрита лісом площа становить 95%.
Гідрологічну мережу представляють річки: Шибенка, Шурин, Погорілець. У флористичному відношенні зосереджені угруповання рідкісних видів: жовтець карпатський, первоцвіт малий, тирлич роздільний, сугайник Клузія (Doronicum clusii), сон білий, аконіт Жакена (Aconitum jacquinii Reichenb). Можливі зустрічі із тритоном карпатським, саламандрою плямистою. Із ссавців водяться: кабан дикий, олень благородний, козуля європейська, горностай, видра річкова, норка європейська. Різноманітний світ птахів: сойка, дятел, підорлик малий, сокіл-сапсан, беркут, глухар.
Для рекреаційного природокористування виділені зони стаціонарної та регульованої рекреації. Для послуг відвідувачів функціонують місце відпочинку «Острівець» та еколого-пізнавальна стежка «Село Шибени - гора Піп Іван».


Черногорское природоохранное научно-исследовательское отделение Карпатского национального природного парка (площадь 2328 га) находится в пределах высот 900-1100 м над уровнем моря, входит в район елово-пихтовых лесов. Заповедная зона - 64,3 га.
Распределение древостоев таково: молодняки - 57%, среднего возраста - 39,5%, созревающие и перестойные - 3,5%. Покрытая лесом площадь составляет 95%.
Гидрологическую сеть представляют реки: Шибенка, Шурин, Погорелец. В флористическом отношении сосредоточены группировки редких видов: лютик карпатский, первоцвет малый, горечавка раздельная, Дороникум Клузия, сон белый, аконит Жакена. Возможны встречи с тритоном карпатским, саламандрой пятнистой. Из млекопитающих водятся: кабан дикий, олень благородный, косуля европейская, горностай, выдра речная, норка европейская. Разнообразен мир птиц: сойка, дятел, подорлик малый, сокол-сапсан, беркут, глухарь.
Для рекреационного природопользования выделены зоны стационарной и регулируемой рекреации. Для услуг посетителей функционируют место отдыха «Островок» и еколого-познавательная тропинка «Село Шибены - гора Поп Иван».


Гірський краєвид дорогою до полонини «Веснарка».
30 квітня 2011.


Горный пейзаж по дороге к полонине «Веснарка».
30 апреля 2011.


Гірський краєвид дорогою до полонини «Веснарка».
30 квітня 2011.


Горный пейзаж по дороге к полонине «Веснарка».
30 апреля 2011.


Вид на полонину «Веснарка» згори (48°01'28"N, 24°39'31"E). Висота - приблизно 1450 метрів над рівнем моря. Панорама ~180°. 30 квітня 2011.
Вид на полонину «Веснарка» сверху (48°01'28"N, 24°39'31"E). Высота - около 1450 метров над уровнем моря. Панорама ~180°. 30 апреля 2011.
Carpathians. Panorama (~180°) mountain valley «Vesnarka» (48°01'28"N, 24°39'31"E).


Вид на вершину гори Чивчин з полонини «Веснарка» та
джерело біля колиби на полонині «Веснарка».
30 квітня 2011.


Вид на вершину горы Чивчин с полонины «Веснарка» и
источник возле колыбы на полонине «Веснарка».
30 апреля 2011.


Крокуси. Полонина «Веснарка», 1 травня 2011.
Царство: Рослини - Plantae. Відділ: Покритонасінні - Magnoliophyta (Angiospermae). Клас: Однодольні - Liliopsida (Monocotyledones). Порядок: Холодкоцвіті - Asparagales. Родина: Півникові - Iridaceae. Рід: Крокус - Crocus. Вид: Крокус Гейфелів - Сrocus heuffelianus.


Крокусы. Полонина «Веснарка», 1 мая 2011.
Царство: Растения - Plantae. Отдел: Покрытосеменные - Magnoliophyta (Angiospermae). Класс: Однодольные - Liliopsida (Monocotyledones). Порядок: Спаржевые - Asparagales. Семейство: Ирисовые - Iridaceae. Род: Крокус - Сrocus. Вид: Крокус Геуфеля - Сrocus heuffelianus.


Крокус, або Шафран (Crocus) - рід багаторічних травистих рослин з родини Півникових (Iridaceae). Шафран Гейфелів - різновид крокусу весняного. Найбільший із квітучих весною крокусів. Бульбоцибулини майже кулясті, до 1,5 см у діаметрі. Листя під час цвітіння досягає 2-5 см заввишки. Квітки поодинокі або по 2-3, підносяться над землею на 10-12 см. Оцвітина фіолетова з темнішою плямою у верхівки і основи кожної долі, до 7 см у діаметрі. Квітне з початку квітня. Плід - тригніздова коробочка, насіння дрібне кутасте, рожево-коричневе, зберігає схожість протягом року. Росте переважно на луках і трав'янистих чагарниках лісів та в субальпійському поясі. Ареал шафрану Гейфеля сильно скорочується через масове збирання, розорювання місць зростання, викопування цибулин. Рослину внесено до Червоної книги України.
Назва Крокус походить від грецького 'kroke' - нитка, можливо за тонкі ниткоподібні прожилки на пелюстках. Назва Шафран - від арабського 'sepheran' - жовтий, за забарвлення стовпчиків маточки.
Шафран (крокус) був відомий людині з прадавнини. На фресках Кносського палацу, спорудженого на острові Крит чотири тисячоліття тому, зображено юнаків, що збирають у вази ці квіти. Стародавні греки вважали їх символом щастя, квіткою богині вранішньої зорі Еос. Дуже шановали шафран на Стародавньому Сході. З його квіток у Китаї одержували стійку жовту фарбу. Цінувалися і смакові якості рослини - до цього часу шафран використовується як кулінарна приправи.


Крокус, или Шафран (Crocus) - род многолетних травянистых растений из семейства Касатиковых, или Ирисовых (Iridaceae). Шафран Гейфеля - разновидность крокуса весеннего. Самый крупный из цветущих весной крокусов. Клубнелуковицы почти шаровидные, до 1,5 см в диаметре. Листья во время цветения достигают 2-5 см высотой. Цветки одиночные или по 2-3, возвышаются над землей на 10-12 см. Околоцветник фиолетовый с более темным пятном у верхушки и основания каждой доли, до 7 см в диаметре. Цветет с начала апреля. Плод - трехгнездная коробочка, семена мелкие угловатые, розовато-коричневые, сохраняют всхожесть в течение года. Растет преимущественно на лугах и травянистых зарослях лесов и в субальпийском поясе. Ареал шафрана Гейфеля сильно сокращается из-за массового сбора, распашки мест произрастания, выкапывания луковиц. Растение внесено в Красную книгу Украины.
Название Крокус происходит от греческого 'kroke' - нить, возможно за тонкие нитевидные прожилки на лепестках. Название Шафран - от арабского 'sepheran' - желтый, за окраску столбиков пестика.
Шафран (крокус) был известен человеку с глубокой древности. На фресках Кносского дворца, построенного на острове Крит четыре тысячелетия назад, изображены юноши, собирающие в вазы эти цветы. Древние греки считали их символом счастья, цветком богини утренней зари Эос. Очень почитаем был шафран на Древнем Востоке. Из его цветков в Китае получали стойкую желтую краску. Ценились и вкусовые качества растения - до сих пор шафран используется в виде кулинарной приправы.


Вид на полонину «Веснарка» згори
(48°01'33"N, 24°39'38"E). Висота - приблизно 1450 м над рівнем моря. Панорама ~100°.
1 травня 2011.


Вид на полонину «Веснарка» сверху
(48°01'33"N, 24°39'38"E). Высота - около 1450 м над уровнем моря. Панорама ~100°.
1 мая 2011.

Carpathians. Panorama (~100°) mountain valley «Vesnarka» (48°01'33"N, 24°39'38"E).


Шлях від полонини «Веснарка» до озера Марічейка майже весь час йде лісом. Навкруги - майже суцільний сніг. Якщо зійти зі стежки, то провалитися в сніг можна глибше ніж по коліна.
1 травня 2011.


Дорога от полонины «Веснарка» до озера Маричейка почти все время идет по лесу. Вокруг - почти сплошной снег. Если сойти с тропинки, то провалиться в снег можно глубже, чем по колени.
1 мая 2011.


Озеро Марічейка (48°02'06"N, 24°39'32"E). Висота - приблизно 1500 м над рівнем моря. Панорама ~90°.
1 травня 2011.


Озеро Маричейка (48°02'06"N, 24°39'32"E). Высота - около 1500 м над уровнем моря. Панорама ~90°.
1 мая 2011.

Carpathians. Panorama (~90°) Maricheika lake (48°02'06"N, 24°39'32"E).


Озеро Марічейка (48°02'06"N, 24°39'32"E). Висота - приблизно 1500 м над рівнем моря. Панорама ~120°. 1 травня 2011.
Озеро Маричейка (48°02'06"N, 24°39'32"E). Высота - около 1500 м над уровнем моря. Панорама ~120°. 1 мая 2011.
Carpathians. Panorama (~120°) Maricheika lake (48°02'06"N, 24°39'32"E).


За озером Марічейка починається підйом, який поступово стає все крутішим. По дорозі - безліч потічків. Якщо провалитися в сніг тут, то нога може опинитися досить глибоко у воді.
1 травня 2011.


За озером Маричейка начинается подъем, который постепенно становится все круче. По пути - множество ручейков. Если провалиться в снег тут, то нога может оказаться достаточно глубоко в воде.
1 мая 2011.


Від озера Марічейка да гори Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). Панорама ~100°. 1 травня 2011.
От озера Маричейка к горе Поп Иван Черногорский (Черная Гора). Панорама ~100°. 1 мая 2011.


Від озера Марічейка до гори Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). Все більше снігу... Панорама ~120°. 1 травня 2011.
От озера Маричейка к горе Поп Иван Черногорский (Черная Гора). Все больше снега... Панорама ~120°. 1 мая 2011.


Гори... Красиво, аж дух захоплює!
1 травня 2011.


Горы... Красиво, аж дух захватывает!
1 мая 2011.
«Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.
На которых еще не бывал.»
(Владимир Высоцкий, песня "Прощание с горами" из кинофильма "Вертикаль")


Від озера Марічейка до гори Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). (48°02'28"N, 24°38'49"E). Висота - приблизно 1700 м над рівнем моря. Панорама ~100°. 1 травня 2011.
Майже весь час йдемо старою дорогою до обсерваторії на вершині гори Піп Іван Чорногірський.


От озера Маричейка к горе Поп Иван Черногорский (Черная Гора). (48°02'28"N, 24°38'49"E). Высота - около 1700 м над уровнем моря. Панорама ~100°. 1 мая 2011.
Почти все время идем по старой дороге к обсерватории на вершине горы Поп Иван Черногорский.


Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). Майже на вершині (48°02'41"N, 24°38'09"E); останні зусилля... Панорама ~150°. 1 травня 2011.
Поп Иван Черногорский (Черная Гора). Почти на вершине (48°02'41"N, 24°38'09"E); последние усилия... Панорама ~150°. 1 мая 2011.
Carpathians. Panorama (~150°) near the top of Pip Ivan (Chorna Hora) mountain (48°02'41"N, 24°38'09"E).


Вершина гори Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). Кругова панорама (48°02'48"N, 24°37'39"E). Висота ~2020 метрів над рівнем моря. 1 травня 2011.
Вершина горы Поп Иван Черногорский (Черная Гора). Круговая панорама (48°02'48"N, 24°37'39"E). Высота ~2020 метров над уровнем моря. 1 мая 2011.
Carpathians. Panorama view from the Point of Pip Ivan (Chorna Hora) mountain.


Руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії «Білий слон».
Вид ззовні. 1 травня 2011.


Руины польской астрономо-метеорологической обсерватории «Белый слон».
Вид снаружи. 1 мая 2011.


Руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії «Білий слон».
Вид зсередини. 1 травня 2011.


Руины польской астрономо-метеорологической обсерватории «Белый слон».
Вид изнутри. 1 мая 2011.


Руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії «Білий слон».
Вид зсередини. 1 травня 2011.


Руины польской астрономо-метеорологической обсерватории «Белый слон».
Вид изнутри. 1 мая 2011.


Руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії «Білий слон».
Вид зсередини. 1 травня 2011.


Руины польской астрономо-метеорологической обсерватории «Белый слон».
Вид изнутри. 1 мая 2011.


Панорама (~180°) з вершини гори Піп Іван Чорногірський (Чорна Гора). Висота ~2022 метрів над рівнем моря. 1 травня 2011.
Панорама (~180°) с вершины горы Поп Иван Черногорский (Черная Гора). Высота ~2022 метров над уровнем моря. 1 мая 2011.
Carpathians. Panorama view from the Point of Pip Ivan (Chorna Hora) mountain.


Назад: спуск з гори Піп Іван Чорногірський (панорама ~150°). 1 травня 2011.
Назад: спуск вниз с горы Поп Иван Черногорский (панорама ~150°). 1 мая 2011.Першоджерела:
# Вікіпедія.
# Сайт «Українські Карпати».
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
Інші сторінки фоторозповіді "Карпати, Чорний Черемош, сходження на Чорну Гору (квітень-травень 2011 року)":


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100