Клименко Сергій. Фото. Карпати, червень 2009 року. День п’ятнадцятий: Славське -> водоспад на р. Кам'янка -> Славське
Карпати, червень 2009 року.
День п’ятнадцятий: Славське -> водоспад на р. Кам'янка -> Славське

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Карпаты, июнь 2009 года.
День пятнадцатый: Славское -> водопад на р. Каменка -> Славское

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Мапа маршруту Славське -> водоспад на р. Кам'янка -> Славське.
Із цього маршруту лише відрізок по автодорозі E471 - досить пристойний. Ділянка від Славського до повороту на E471 - геть «убита». Дорога від Сколе на Кам'янку - не набагато краще.
Дорогою ми тоді не зупинялися в Тухлі та Сколе, що були на нашому шляху. Фоторозповіді про них подано на інших сторінках.
Кам’янецький водоспад - водоспад в Українських Карпатах, у межах Сколівських Бескидів; гідрологічна пам’ятка природи. Розташований у Сколівському районі Львівської області, в національному природному парку «Сколівські Бескиди». Висота водоспаду - близько 7 м. Складається з одного каскаду, розділеного скельним виступом на два потоки. Водоспад розташований за 7 км від міста Сколе, вверх за течією річки Кам’янка.
Кам’янка - річка довжиною 11 км у межах Сколівського району Львівської області, права притока річки Опір (басейн Дністра). Кам’янка - типово гірська річка, її долина - вузька, в’ється між горами Сколівських Бескидів. Заплава часто одностороння або відсутня. Річище слабозвивисте, з кам’янистим дном і численними перекатами та порогами; є водоспади, зокрема Кам’янецький водоспад.


Схема маршрута Славское -> водопад на р. Каменка -> Славское.
Из этого маршрута лишь отрезок по автодороге E471 - достаточно приличный. Участок от Славского до поворота на E471 - совершенно «убитый». Дорога от Сколе на Каменку - не намного лучше.
По дороге мы тогда не останавливались в Тухле и Сколе, которые лежали на нашем пути. Фоторассказы о них даны на других страницах.
Каменецкий водопад - водопад в Украинских Карпатах, в пределах Сколовских Бескидов; гидрологический памятник природы. Расположен в Сколовском районе Львовской области, в национальном природном парке «Сколовские Бескиды». Высота водопада - около 7 м. Состоит из одного каскада, разделенного скальным выступом на два потока. Водопад находится в 7 км от города Сколе, вверх по течению речки Каменка.
Каменка - речка длиной 11 км в пределах Сколовского района Львовской области, правый приток речки Опир (бассейн Днестра). Каменка - типично горная речка, её долина, - узкая, вьется между горами Сколовских Бескидов. Пойма часто односторонняя или отсутствует. Русло слабоизвилистое, с каменистым дном и многочисленными перекатами и порогами; есть водопады, в частности Каменецкий водопад.


Львовская область. Национальный природный парк «Сколовские бескиды». Фото. Символическая каменная могила - памятник истории края. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Фото. Символическая каменная могила между селом Гребенев и выездом на автодорогу E471 - памятник истории края. Фото червня 2009 року.
Національний природний парк «Сколівські бескиди».
Символічна кам'яна могила між селом Гребенів та виїздом на автодорогу E471 - памятка історії краю.


Национальный природный парк «Сколовские бескиды».
Символическая каменная могила между селом Гребенев и выездом на автодорогу E471 - памятник истории края.


Богові Боже, а Кесарю кесареве віддаймо.
Віддаємо належну шану людині високого усвідомлення обов'язку та відповідальності за доручену справу - Кованді на ймення, за походженням - чеха. В житті й праці він завжди сповідував кредо: спочатку закон, а потім благодать. Працюючи касиром у великого власника лісів барона Гределя, Кованда виплачував заробітну плату безпосередньо на місцях праці робітників, які рубали деревину та звозили її вузькоколійкою. У 1925 році на касира напали лиходії, щоб відібрати гроші. В нерівному протистоянні із нападниками касир Кованда та його візник загинули. Тіла вбитих заховали під міст, а запряжених коней повернули й пустили дорогою до Сколього. Відтоді не один раз руйнувались мости, зводились нові, але всі вони, мабуть, через цей сумний випадок називались "чортовим мостом". На місці загибелі було споруджено символічну кам'яну могилу, обгороджену ланцюгами. Невблаганно спливає час, покриваються порохом забуття події, факти. Згодом стають народними переказами, легендами. Лише кам'яна могила на цьому місці - свідок минулого, пережитого. І швидкоплинний Опір, що несе та несе свої води через простори України у вічність, пам'ятає цю лиху годину. Та рвучкий вітер у верховітті дерев гомонить про одвічне змагання правди й добра з кривдою та злом.


Богу Боже, а Кесарю кесарево отдадим.
Воздаем надлежащую честь человеку высокого осознания долга и ответственности за порученное дело - Кованде по имени, по происхождению - чеха. В жизни и труде он всегда исповедовал кредо: сначала закон, а затем благодать. Работая кассиром у крупного лесовладельца барона Гределя, Кованда выплачивал заработную плату непосредственно на местах труда рабочих, которые рубили древесину и свозили ее узкоколейкой. В 1925 году на кассира напали злодеи, чтобы отобрать деньги. В неравном противостоянии с нападающими кассир Кованда и его извозчик погибли. Тела убитых спрятали под мост, а запряженных коней повернули и пустили дорогой к Скольному. С тех пор не один раз разрушались мосты, возводились новые, но все они, по-видимому, из-за этого печального случая назывались "чертовым мостом". На месте гибели была построена символическая каменная могила, огороженная цепями. Неумолимо течет время, покрываются прахом забвения события, факты. Впоследствии становятся народными преданиями, легендами. Лишь каменная могила на этом месте - свидетель прошлого, пережитого. И быстротекущий Опир, который несет и несет свои воды по просторам Украины в вечность, помнит это лихое время. И порывистый ветер в верхушках деревьев шумит о вечной борьбе правды и добра с ложью и злом.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Вид с автодороги. Фото червня 2009 року.
Водоспад на річці Кам'янка.
Вид з автодороги.


Водопад на речке Каменка.
Вид с автодороги.

Small river Kamyanka, waterfall.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Немного выше водопада. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Вид сверху. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Вид сверху. Фото червня 2009 року.
Водоспад на річці Кам'янка.
Вид згори.


Водопад на речке Каменка.
Вид сверху.

Small river Kamyanka, waterfall.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Фото червня 2009 року.
Водоспад на річці Кам'янка.

Водопад на речке Каменка.

Small river Kamyanka, waterfall.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Фото червня 2009 року.
Водоспад на річці Кам'янка.

Водопад на речке Каменка.

Small river Kamyanka, waterfall.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Водопад на речке Каменка. Фото червня 2009 року.
Водоспад на річці Кам'янка.

Водопад на речке Каменка.

Small river Kamyanka, waterfall.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Немного ниже водопада. Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Немного ниже водопада. Фото червня 2009 року.
Річка Кам'янка. Трохи нижче за водоспад.

Речка Каменка. Немного ниже водопада.

Small river Kamyanka.


Національний природний парк «Сколівські бескиди» було утворено 1999 року в межах Дрогобицького, Сколівського та Турківського районів. Територія парку (356,84 кв.км) поглинула цілу низку раніше створених дрібніших заповідних об'єктів. Це - незаселені вододільні простори річки Стрий та її приток. Ділянки парку розкидані навколо традиційних курортних центрів цієї частини України - Сколе, Східниці, Славського. У містечку Східниця понад тридцять років тому було відкрито значні запаси мінеральних вод типу «Нафтуся» і воно разом з навколишніми селами перетворилося на бальнеологічний курорт із безліччю санаторіїв. Сколе та Славське - регіональні центри зимового туризму.
Сколівські Бескиди - це невисокі гори (600-1200 м), вкриті практично первозданними дрімучими ялиновими, ялицевими та буковими лісами. Ландшафтна та рослинна розмаїтість, величезна кількість струмків і річечок, що стікають з крутих схилів мальовничими долинами та естетично оживлюють територію парку, перетворюють майже будь-який його куточок на неповторний і бажаний для відвідування. Долина річки Кам'янка з мальовничим водоспадом і величні Урицькі скелі із залишками стародавньої фортеці - найбільш відвідувані місця, в які прокладено туристичні маршрути. Повний склад флори парку поки не визначений, але відомо, що понад 100 видів рослин, які ростуть тут, використовуються як лікарські. Із представників тваринного світу в лісах живуть олені, козулі, ведмеді, дикі кабани, вовки, рисі, лисиці, куниці, зайці, білки. Майже 40 років тому з Біловезької Пущі (Білорусь) сюди було завезено 10 зубрів, які розплодилися і почувають себе в парку доволі комфортно.


Национальный природный парк «Сколовские бескиды» был образован в 1999 году в границах Дрогобычского, Сколовского и Турковского районов. Территория парка (356,84 кв.км) вобрала целый ряд ранее созданных более мелких заповедных объектов. Это - незаселенные водораздельные просторы речки Стрый и ее притоков. Участки парка разбросаны вокруг традиционных курортных центров этой части Украины - Сколе, Сходницы, Славского. В местечке Сходница более тридцати лет назад были открыты значительные запасы минеральных вод типа «Нафтуся» и оно вместе с окружающими селами превратилось в бальнеологический курорт с множеством санаториев. Сколе и Славское - региональные центры зимнего туризма.
Сколовские Бескиды - это невысокие горы (600-1200 м), покрытые практически первозданными дремучими еловыми, пихтовыми и буковыми лесами. Ландшафтное и растительное разнообразие, огромное количество ручьев и речушек, которые стекают с крутых склонов по живописным долинам и эстетично оживляют территорию парка, превращают почти любой его уголок в неповторимый и желаемый для посещения. Долина речки Каменка с живописным водопадом и величественные Урицкие скалы с остатками древней крепости - наиболее посещаемые места, в которые проложены туристические маршруты. Полный состав флоры парка пока не определен, но известно, что свыше 100 видов растущих здесь растений используются в качестве лекарственных. Из представителей животного мира в лесах живут олени, косули, медведи, дикие кабаны, волки, рыси, лисы, куницы, зайцы, белки. Почти 40 лет тому назад из Беловежской Пущи (Беларусь) сюда было завезено 10 зубров, которые расплодились и чувствуют себя в парке достаточно уютно.


Львовская область. Речка Каменка. Фото. Источник минеральной сероводородной воды типа «Нафтуся». Фото червня 2009 року.
Львовская область. Речка Каменка. Фото. Источник минеральной сероводородной воды типа «Нафтуся». Фото червня 2009 року.
Річка Кам'янка. Джерело мінеральної сірководневої води типу «Нафтуся».
Нижче за водоспад, приблизно на півдорозі до E471, є сірководневе джерело мінеральної води типу «Нафтуся».
«Нафтуся» - найвідоміша мінеральна вода Трускавця. Гідрокарбонатна магнієво-кальцієва слабомінералізована вода з високим вмістом органічних речовин нафтового походження. Має специфічний присмак і легкий запах нафти (саме звідси пішла назва цієї лікувальної води). Аналогів «Нафтусі» немає за межами України.
«Нафтуся» є продуктом унікального підземного біотехнологічного процесу трансформації пластових бітумів за участю автохтонних мікроорганізмів у водорозчинні органічні сполуки, якими насичується інфільтрована атмосферна вода.


Речка Каменка. Источник минеральной сероводородной воды типа «Нафтуся».
Ниже водопада, приблизительно на полдороге к E471, есть сероводородный источник минеральной воды типа «Нафтуся». «Нафтуся» - самая известная минеральная вода Трускавца. Гидрокарбонатная магниево-кальциевая слабоминерализованная вода с высоким содержанием органических веществ нефтяного происхождения. Имеет специфический привкус и легкий запах нефти (именно отсюда пошло название этой лечебной воды). Аналогов «Нафтуси» нет за пределами Украины.
«Нафтуся» является продуктом уникального подземного биотехнологического процесса трансформации пластовых битумов при участии автохтонных микроорганизмов в водорастворимые органические соединения, которыми напитывается инфильтрованная атмосферная вода.Першоджерела:
# Путівник «Вся Україна»; А.С. Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Вікіпедія.

Інші сторінки маршруту "Карпати, червень 2009 року":Усі права застережено. © 2003-2012 Сергій Клименко
Rambler's Top100