Клименко Сергій. Фото. Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» - палац і парк XVIII-XIX століть, червень - липень 2004 року
Національний історико-культурний заповідник «Качанівка» - палац і парк XVIII-XIX століть, червень - липень 2004 року.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» - дворец и парк XVIII-XIX веков, июнь - июль 2004 года.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Карта-схема Национального историко-культурного заповедника "Качановка". Фото червня 2004 року.
Карта-схема Національного історико-культурного заповідника "Качанівка".
Качанівка - село в Ічнянському районі Чернігівської області.
Історія палацово-паркового ансамблю в Качанівці починається у 70-х рр. XVIII століття, коли для генерал-губернатора графа П.Рум`янцева-Задунайського, вирогідно за проектом К.Бланка, архітектором М.Масцепановим зводиться палац і одночасно закладається парк.
При наступних володарях територія садиби збільшується, зводяться нові споруди, палац перебудовується і змінює свій первісно романтичний вигляд на неокласичний стиль. Але, попри ще чотири будівельні періоди, садиба зберегла цілістність планувального рішення ансамблю, свою стильову єдність.


Карта-схема Национального историко-культурного заповедника "Качановка".
Качановка - село в Ичнянском районе Черниговской области.
История дворцово-паркового ансамбля в Качановке начинается в 70-х гг. XVIII столетия, когда для генерал-губернатора графа П.Румянцева-Задунайского, вероятно по проекту К.Бланка, архитектором М.Масцепановым возводится дворец и одновременно закладывается парк.
При последующих владельцах территория усадьбы увеличивается, возводятся новые сооружения, дворец перестраивается и меняет свой первоначально романтический вид на неоклассический стиль. Однако, не взирая на еще четыре строительных периода, усадьба сохранила целостность планировочного решения ансамбля, свое стилевое единство.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Дворец со стороны парадного въезда. Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Палац з боку парадного в`їзду.
1824 маєток переходить у володіння української родини поміщиків-меценатів Тарновських. За них Качанівка стає елізіумом великих гостей, яких збирали тут господарі - три покоління Тарновських. Мабуть, не було жодного культурного діяча України ХIХ - початку ХХ століття, який би там не побував. Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров, Д.Яворницький, Лазаревський, Науменко, Галагани, Кочубеї, Скоропадські, М.Гоголь, М.Глінка, С.Гулак-Артемовський Марко Вовчок, брати Маковські, росіянин І.Рєпін, німець В.Штернберг…


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Дворец со стороны парадного въезда.
В 1824 имение переходит во владение украинской семьи помещиков-меценатов Тарновских. При них Качановка становится элизиумом великих гостей, которых собирали здесь хозяева - три поколения Тарновских. Наверно, не было н одного культурного деятеля Украины ХIХ - начала ХХ столетия, который бы там не побывал. Т.Шевченко, П.Кулиш, М.Костомаров, Д.Яворницкий, Лазаревский, Науменко, Галаганы, Кочубеи, Скоропадские, Н.Гоголь, М.Глинка, С.Гулак-Артемовский, Марко Вовчок, братья Маковские, росиянин И.Репин, немец В.Штернберг…


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Главный (восточный) фасад дворца. Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Головний (східний) фасад палацу.
За радянських часів садиба використовувалась в лікувально-оздоровчих цілях. В різний час тут знаходились: дитячий будинок, будинок відпочинку, санаторій.
Зараз тут - Національний історико-культурний заповідник "Качанiвка", створений в листопаді 1981 на базі парку - пам’ятки садово-паркового мистецтва - та палацового комплексу. Площа близько 560 га. З 1984 року потрохи реставрується.
Палацово-парковий ансамбль Качанівки включено в Державний реєстр національного культурного надбання, до системи туристичного маршруту "Намисто Славутича".


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Главный (восточный) фасад дворца.
В советское время усадьба использовалась в лечебно-оздоровительных целях. В разное время тут находились: детский дом, дом отдыха, санаторий.
Сейчас здесь - Национальный историко-культурный заповедник "Качановка", созданный в ноябре 1981 на базе парка - памятника садово-паркового искусства - и дворцового комплекса. Площадь около 560 га. С 1984 года понемногу реставрируется.
Дворцово-парковый ансамбль Качановки включен в Государственный реестр национального культурного наследия, в систему туристического маршрута "Ожерелье Славутича".


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Водонапорная башня. Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Водонапірна башта.
Ліворуч, на другому плані, - будівля електростанції.
Екскурсія охоплює: палац, садибна церква Георгія Хозевіта, альтанка композитора М.Глинки, Майорський став, романтичні Руїни, Зелений театр, пам’ятник Шевченко (1965).


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Водонапорная башня.
Слева, на втором плане, - здание электростанции.
Экскурсия включает: дворец, усадебная церковь Георгия Хозевита, беседка композитора М.Глинки, Майорский пруд, романтические Руины, Зеленый театр, памятник Шевченко (1965).


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". "Северная служба". Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". "Північна служба".
Зараз тут відкрито готель.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". "Северная служба".
Сейчас здесь открыта гостиница.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Парковая скульптура "Зима" (?).
Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Паркова скульптура "Зима" (?).

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Парковая скульптура "Зима" (?).


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Западный фасад дворца. Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Західний фасад палацу.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Западный фасад дворца.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Вид от западного фасада дворца на Майорский пруд. Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка".
Вид від західного фасаду палацу на Майорський став.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка".
Вид от западного фасада дворца на Майорский пруд.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Вид на дворец от пристани. Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Вид на палац з пристані.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Вид на дворец от пристани.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Беседка М.И.Глинки с гротом. Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Альтанка М.І.Глінки з гротом.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Беседка М.И.Глинки с гротом.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Вид на Майорский пруд от беседки М.И.Глинки. Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка".
Вид на Майорський став від альтанки М.І.Глінки.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка".
Вид на Майорский пруд от беседки М.И.Глинки.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Парковый мостик. Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Парковий місток.

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Парковый мостик.


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Романтические "Руины". Фото липня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Романтичні "Руїни".

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Романтические "Руины".


Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Церковь Георгия Хозевита (XIX в.) Фото червня 2004 року.
Національний історико-культурний заповідник "Качанівка". Церква Георгія Хозевіта (XIX ст.)

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка". Церковь Георгия Хозевита (XIX в.)


По дороге от Качановки на Прилуки. Фото липня 2004 року.
Дорогою з Качанівки на Прилуки. Автор фото - Елла Клименко.

По дороге от Качановки на Прилуки. Автор фото - Элла Клименко.Першоджерела:
# «Старовинні парки Чернігівщини» Ю.О.Клименко, А.В.Клименко, журнал «Квіти України» №11, Київ 2001.
# Сайт «Українська спадщина».
# Стаття «Українське бароко - згадка про національну мрію», Сергій Колесник, газета «День» від 18.07.2003.
# Стаття «Не губернія, а земля», Людмила Таран, газета «Вечірній Київ» від 12.05.2004.
# Сайт «Наш край».
# Сайт «Вольные путешествия в Украине».
# Буклет «Національний історико-культурний заповідник "Качанівка"», друк ТОВ «АІР-ПОЛІГРАФ» 2002.

Інші сторінки маршруту "На північ від Києва (червень 2004 року)":

Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100