Клименко Сергій. Фото. Житомирщиною, жовтень 2008 року. Київ -> Житомир -> Дениші -> Тригір’я -> Житомир -> Київ
Житомирщиною, жовтень 2008 року.
За маршрутом Київ -> Житомир -> Дениші -> Тригір’я -> Житомир -> Київ

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

По Житомирщине, октябрь 2008 года.
По маршруту Киев -> Житомир -> Дениши -> Тригорье -> Житомир -> Киев

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.


Мапа маршруту Київ - Житомир - Дениші - Тригір’я - Житомир - Київ.
Покриття всіх автошляхів - цілком пристойне.
Того дня ми не зупинялися у Житомирі, що був на нашому шляху. Розповідь про це місто подано окремою сторінкою.


Схема маршрута Киев - Житомир - Дениши - Тригорье - Житомир - Киев.
Покрытие всех автодорог - вполне приличное.
В тот день мы не останавливались в Житомире, который лежал на нашем пути. Рассказ об этом городе дан отдельной страницей.


Дениші - село (близько тисячі мешканців) в Житомирському районі Житомирської області. Розташоване на березі річки Тетерів приблизно за 20 км від Житомира по трасі H03 (Житомир-Чуднів-Старокостянтинів-Хмельницький-Чернівці). У самому селі та його околицях є дуже багато цікавого: чудова річка, глибокий каньйон, пробитий цією річкою в гранітних породах, гладінь водосховища, мальовничі скелі, дивний ліс, химерні руїни палацу, стародавній затишний монастир...
Недарма багато житомирців вважають ці края найкращим місцем відпочинку.


Дениши - село (около тысячи жителей) в Житомирском районе Житомирской области. Расположено на берегу речки Тетерев примерно в 20 км от Житомира по трассе H03 (Житомир-Чуднов-Староконстантинов-Хмельницкий-Черновцы). В самом селе и его окрестностях есть очень много интересного: замечательная река, глубокий каньон, пробитый этой рекой в гранитных породах, гладь водохранилища, живописные скалы, чудесный лес, причудливые руины дворца, древний укромный монастырь...
Недаром много житомирцев считают эти края лучшим местом отдыха.


Дениші.
Руїни палацу Терещенків
.


Дениши.
Руины дворца Терещенко
.

Denyshi.
Ruins of palace of Tereschenko
.


У самому селі Дениші збереглись руїни палацу, побудованого на замовлення родини відомих цукрозаводчиків і меценатів Терещенків.
Палац було споруджено наприкінці XIX століття за проектом архітектора П. Голландського.


В самом селе Дениши сохранились руины дворца, построенного по заказу семьи известных сахарозаводчиков и меценатов Терещенко.
Дворец был построен в конце XIX века по проекту архитектора П. Голландского.


Дениші.
Руїни палацу Терещенків
.


Дениши.
Руины дворца Терещенко
.

Denyshi.
Ruins of palace of Tereschenko
.


Дениші. Руїни палацу Терещенків.
Фрагменти оздоблення
.


Дениши. Руины дворца Терещенко.
Фрагменты отделки
.


Дениші. Руїни палацу Терещенків.

Дениши. Руины дворца Терещенко.


Дениші.
Руїни палацу Терещенків.


Дениши.
Руины дворца Терещенко.


Дениші. Руїни палацу Терещенків.
Вид зсередини
.


Дениши. Руины дворца Терещенко.
Вид изнутри
.


Дениші. Руїни палацу Терещенків.

Дениши. Руины дворца Терещенко.


Дениші. Руїни палацу Терещенків.
Певно - залишки фонтану
.


Дениши. Руины дворца Терещенко.
Вероятно - остатки фонтана
.


Гідротехнічні споруди «Дениші».
Власність ДКП «Виробниче Управління водопровідно-каналізаційного господарства» міста Житомир.


Гидротехнические сооружения «Дениши».
Собственность ГКП «Производственное Управление водопроводно-канализационного хозяйства» города Житомир.


Більшу частину глибокого каньйону, пробитого річкою Тетерів у гранітних породах, нині займає водосховище, що утворилося в 1970-ті роки після будівництва греблі на два-три кілометри вище від Денишів за течією Тетерева. Гладінь водосховища, стиснутого гранітними берегами, додала навколишній природі нову мальовничість, зберігши за околицями Денишів славу найкращого місця відпочинку для житомирців.

Большую часть глубокого каньона, пробитого речкой Тетерев в гранитных породах, сейчас занимает водохранилище, которое образовалось в 1970-ые годы после строительства дамбы на два-три километра выше Денишей по течению Тетерева. Гладь водохранилища, зажатого гранитными берегами, привнесла в окружающую природа новую живописность, сохранив за окрестностями Денишей славу лучшего места отдыха для житомирцев.


Водосховище на Тетереві вище від Денишів.

Водохранилище на Тетереве выше Денишей.


Вид на водосховище та греблю на річці Тетерів (панорама ~180°).
Вид на водохранилище и дамбу на речке Тетерев (панорама ~180°).
Zhytomyr region. The storage lake and dam on the Teteriv River (panorama ~180°).


Вид на водосховище та греблю на річці Тетерів (панорама ~180°).
Вид на водохранилище и дамбу на речке Тетерев (панорама ~180°).
Zhytomyr region. The storage lake and dam on the Teteriv River (panorama ~180°).


Вид на лівий берег водосховища на річці Тетерів.

Вид на левый берег водохранилища на речке Тетерев.


Вид на греблю та річку Тетерів нижче за греблю (панорама ~180°).
Вид на дамбу и речку Тетерев ниже дамбы (панорама ~180°).
Zhytomyr region. The dam, tail-water and Teteriv River (panorama ~180°).


Вид на річку Тетерів з греблі.

Вид на речку Тетерев с дамбы.


Річка Тетерів трохи нижче від дамби.

Речка Тетерев немного ниже от дамбы.


Мальовничі скелі трохи нижче від дамби на Тетереві вельми популярні серед альпіністів-скелелазів.

Живописные скалы немного ниже от дамбы на Тетереве весьма популярны среди альпинистов-скалолазов.


Мальовничі скелі трохи нижче від дамби на Тетереві вельми популярні серед альпіністів-скелелазів.

Живописные скалы немного ниже от дамбы на Тетереве весьма популярны среди альпинистов-скалолазов.


Мальовничі скелі трохи нижче від дамби на річці Тетерів.

Живописные скалы немного ниже дамбы на речке Тетерев.


Житомирський обласний лікувально-санаторний центр радіаційного захисту для дитячого та дорослого населення «Дениші» розташований на лівому березі ріки Тетерів вище від дамби.

Житомирский областной лечебно-санаторный центр радиационной защиты для детского и взрослого населения «Денеши» расположен на левом берегу речки Тетерев выше от дамбы.


Тригір'я - невелике село (близько двохсот мешканців) в Житомирському районі Житомирської області. Розташоване на правому скелястому березі річки Тетерів.
1583 року тут, у дубовому лісі вдалині від людей на гранітній скелі, що височіє над каньйоном ріки, житомирським князем Володимиром було засновано чоловічий монастир. Довколишні села Тригір'я та Буки з'явилися значно пізніше. 1613 року монастир було збудовано з дерева. У 1782-1873 роках монастир було зруйновано та зведено заново. У XVIII - першій половині XIX століть монастир тимчасово належав Греко-католицькій Церкві. 1839 року його було повернуто Російській Православній церкві, після чого в монастирі розпочалося будівництво мурованих церков (замість колишніх дерев'яних).
Зараз Спасо-Преображенський Тригірський чоловічий монастир - один із найбільш компактних і затишних монастирів, що збереглися в Україні.


Тригорье - небольшое село (около двухсот жителей) в Житомирском районе Житомирской области. Расположено на правом скалистом берегу речки Тетерев.
В 1583 году здесь, в дубовом лесу вдали от людей на гранитной скале, возвышающейся над каньоном реки, житомирским князем Владимиром был основан мужской монастырь. Близлежащие села Тригорье и Буки появились значительно позже. В 1613 году монастырь был отстроен в дереве. В XVIII - первой половине XIX веков монастырь временно принадлежал Греко-католической Церкви. В 1839 году он был возвращен Российской Православной церкви, после чего в монастыре началось строительство кирпичных церквей (вместо прежних деревянных).
Ныне Спасо-Преображенский Тригорский мужской монастырь - один из наиболее компактных и уютных монастырей из сохранившихся в Украине.


Спасо-Преображенський Тригірський чоловічий монастир.
Вид з протилежного берега річки Тетерів
(від лікувально-санаторного центру «Дениші»).


Спасо-Преображенский Тригорский мужской монастырь.
Вид с противоположного берега речки Тетерев
(от лечебно-санаторного центра «Денеши»).


Спасо-Преображенський Тригірський чоловічий монастир.

Спасо-Преображенский Тригорский мужской монастырь.


Спасо-Преображенський Тригірський чоловічий монастир.
Преображенська церква
(1854-1873 роки). Побудована в спрощених російсько-візантійських архітектурних формах.


Спасо-Преображенский Тригорский мужской монастырь.
Преображенская церковь
(1854-1873 годы). Построена в упрощенных русско-византийских архитектурных формах.


Від головного входу до монастиря відкривається чаруючий вид на долину Тетерева та високий скелястий протилежний берег, вкритий віковими соснами і молоденькими берізками.

От главного входа в монастырь открывается завораживающий вид на долину Тетерева и высокий скалистый противоположный берег, покрытый вековыми соснами и молоденькими березками.Першоджерела:
# «500 чарівних куточків України, які варто відвідати»; Т.Лагунова, Ю.Кашуба; Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», Харків-2007.
# Путівник «Вся Україна»; Андрій Івченко; ДНВП «Картографія»; Київ-2006.
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100