Клименко Сергій. Фото. Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року. Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби
Визначні пам'ятки Криму, вересень 2005 року.
Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.

Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання матеріалів, що тут розміщено, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Достопримечательности Крыма, сентябрь 2005 года.
Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.

Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь материалов, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
«Музей Виноробства "Масандра"» (Ялта, вул. Винороба Єгорова 9).
Дегустаційний комплекс "Масандра".
Винкомбінат «Массандра», що виробляє найкращі кримські вина, відомий у всьому світі. «Массандра» - споруджений під Ялтою князем Голіциним перший в Російській імперії підземний завод тунельного типу для виробництва та витримки столових і десертних вин. Родзинка «Массандри» - найбільша колекція рідкісних вин, що налічує більше мільйона пляшок із унікальними напоями. Найстаріше вино – «Херес де ля Фронтера» врожаю 1775 року. При заводі є дегустаційний зал і фірмовий магазин.


«Музей Виноделия "Массандра"» (Ялта, ул. Винодела Егорова 9).
Дегустационный комплекс "Массандра".
Винкомбинат «Массандра», производящий лучшие крымские вина, известен во всем мире. «Массандра» - построенный под Ялтой князем Голицыным первый в Российской империи подземный завод туннельного типа для производства и выдержки столовых и десертных вин. Изюминка «Массандры» - крупнейшая коллекция редких вин, насчитывающая более миллиона бутылок с уникальными напитками. Самое старое вино – «Херес де ля Фронтера» урожая 1775 года. При заводе есть дегустационный зал и фирменный магазин.


«Музей Виноробства "Масандра"». Фундатори виноробства в Криму:
Голіцин Лев Сергійович (1845-1915) та Єгоров Олександр Олександрович (1874-1969).

Після приєднання Криму до Російської імперії на Південному березі поступово зародилося промислове виноробство. Ще за ініціативою графа М. С. Воронцова в урочищі Магарач було висаджено кращі виноградні лози, що виписали з Італії, Іспанії та Франції. Також було споруджено з місцевого каменю перші підвали - спочатку в Ай-Данилі, а потім у Массандрі. З початку 90-х років XIX століття для південнобережного виноробства почався період справжнього розквіту, що пов'язаний з ім'ям і діяльністю князя Л. С. Голіцина, талановитого та високоосвіченого фахівця-винороба. Він вирішив добитися, щоб вітчизняні вина досягли якості найкращих світових взірців, і багато що зробив для цього. При ньому було значно розширено виноградники Массандри, здійснено будівництво підвалів, створено унікальну колекцію вин. Естафету Л. С. Голіцина підхопили наступні покоління виноробів: А. В. Келлер, Я. В. Вадарський, В. А. Шахів, І. М. Андрущенко та інші.


«Музей Виноделия "Массандра"». Основатели виноделия в Крыму:
Голицин Лев Сергеевич (1845-1915) и Егоров Александр Александрович (1874-1969).

После присоединения Крыма к Российской империи на Южном берегу постепенно зародилось промышленное виноделие. Еще по инициативе графа М. С. Воронцова в урочище Магарач были посажены выписанные из Италии, Испании и Франции лучшие виноградные лозы. Были построены из местного камня и первые подвалы - сначала в Ай-Даниле, а потом в Массандре. С начала 90-х годов XIX века для южнобережного виноделия начался период подлинного расцвета, связанный с именем и деятельностью князя Л. С. Голицына, талантливого и высокообразованного специалиста-винодела. Он решил добиться, чтобы отечественные вина достигли качества лучших мировых образцов, и многое сделал для этого. При нем были значительно расширены виноградники Массандры, осуществлено строительство подвалов, создана уникальная коллекция вин. Эстафету Л. С. Голицына подхватили следующие поколения виноделов: А. В. Келлер, Я. В. Вадарский, В. А. Шахов, И. М. Андрущенко и другие.


«Музей Виноробства "Масандра"».
Висока якість масандрівських вин загальновідома. Це – заслуга творців цих вин, серед яких перше місце по праву належить чудовому виноробу Олександру Олександровичу Єгорову, що створив і запровадив в асортимент «Масандри» 19 сортів нових вин, і його учням: І. Н. Околелову. П. А. Новичкову, П. Г. Литвинову, І. А. Голокоз, Л. І. Шкляр, М. Н. Насоновій, Н. І. Ємец, В. І. Івановій і багатьом іншим. Під керівництвом Єгорова вони вдосконалили технологію та створили цілу серію нових унікальних марок дивовижних напоїв.


«Музей Виноделия "Массандра"».
Высокое качество массандровских вин общеизвестно. Это – заслуга творцов этих вин, первое место среди которых по праву принадлежит замечательному виноделу Александру Александровичу Егорову, создавшему и внедрившему в ассортимент «Массандры» 19 сортов новых вин, и его ученикам: И. Н. Околелову. П. А. Новичкову, П. Г. Литвинову, И. А. Голокоз, Л. И. Шкляр, М. Н. Насоновой, Н. И. Емец, В. И. Ивановой и многим другим. Под руководством Егорова они усовершенствовали технологию и создали целую серию новых уникальных марок удивительных напитков.


«Музей Виноробства "Масандра"».
Більше 150 золотих і срібних медалей отримали вина «Массандри» на міжнародних виставках і конкурсах. Найвища нагорода - кришталевий кубок «Гран-прі» - двічі присуджувався знаменитому вину «Мускат білий Червоного каменя». Серед кращих десертних вин - «Мускат чорний», «Мускат рожевий» та ін. Всесвітньо визнані масандрівські «Херес» і «Мадера». А всього на комбінаті виробляється більше 30 марок вин найвищої якості.


«Музей Виноделия "Массандра"».
Более 150 золотых и серебряных медалей получили вина «Массандры» на международных выставках и конкурсах. Высшая награда - хрустальный кубок «Гран-при» - дважды присуждался знаменитому вину «Мускат белый Красного камня». В числе лучших десертных вин - «Мускат черный», «Мускат розовый» и др. Всемирно признаны массандровские «Херес» и «Мадера». А всего на комбинате вырабатывается более 30 марок вин самого высокого качества.


«Музей Виноробства "Масандра"».
У музеї.


«Музей Виноделия "Массандра"».
В музее.


«Музей Виноробства "Масандра"».
У музеї. Піфос із червоної глини XIII століття.


«Музей Виноделия "Массандра"».
В музее. Пифос красноглиняный XIII век.


Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.
Сходи, що ведуть до Масандровських винних погребів.


Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.
Лестница, ведущая в Массандровские винные погреба.

Winery «Massandra», the Wine Cellars of Massandra.
Staircase, that leads to the Wine Cellars of Massandra.


Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.
Масандрівська колекція вин.
Ще князем Л. С. Голіциним при заводі було засновано унікальну «винотеку». У наш час цей музей вин займає один із тунелів комбінату (температура тут і влітку і взимку однакова: + 13°). По обидві сторони тунелю в кам'яних нішах - запліснявілі ззовні пляшки. Всього тут зберігається 300 тисяч пляшок із вином від десяти- до двохсотрічного віку. Найстаріші з них – «Херес де ля Фронтера» врожаю 1775 р., «Мадера Рібейро Секко» (1837), «Мускат Люнель» (1848). З вин вітчизняного виробництва – «Сапераві Феодосія» (1883). Є й вина, виготовлені та названі самим Голіциним: «Сьоме небо Голіцина» (1891), «Лакріма Крісті» (1897). Колекція весь час поповнюється і слугує цінним матеріалом для наукових досліджень.


Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.
Массандровская коллекция вин.
Еще князем Л. С. Голицыным при заводе была основана уникальная «винотека». В наше время этот музей вин занимает один из тоннелей комбината (здесь температура и летом и зимой одинакова: + 13°). По обе стороны тоннеля в каменных нишах - замшелые бутылки. Всего здесь хранится 300 тысяч бутылок с вином от десяти- до двухсотлетнего возраста. Самые старые из них – «Херес де ля Фронтера» урожая 1775 г., «Мадера Рибейро Секко» (1837), «Мускат Люнель» (1848). Из вин отечественного производства – «Саперави Феодосия» (1883). Есть и вина, изготовленные и названные самим Голицыным: «Седьмое небо Голицына» (1891), «Лакрима Кристи» (1897). Коллекция непрерывно пополняется и служит ценнейшим материалом для научных исследований.

Winery «Massandra», the Wine Cellars of Massandra.
Collection of wines in Massandra.


Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.
Масандрівська колекція вин.
У 1941 році, напередодні окупації Криму німецькими військами, масандрівську колекцію вдалося врятувати – найціннішу її частину навантажили на судна і вивезли з Криму. Операцією керував колишній директор комбінату Н. К. Соболів. Всього було вивезено 57 тисяч пляшок. Після звільнення Криму колекційні пляшки повернулися до «Масандри» та зайняли свої місця.


Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.
Массандровская коллекция вин.
В 1941 году, накануне оккупации Крыма немецкими войсками, массандровскую коллекцию удалось спасти – наиболее ценную ее часть погрузили на суда и вывезли из Крыма. Операцией руководил бывший директор комбината Н. К. Соболев. Всего было вывезено 57 тысяч бутылок. После освобождения Крыма коллекционные бутылки вернулись в «Массандру» и заняли свои места.

Winery «Massandra», the Wine Cellars of Massandra.
Collection of wines in Massandra.


Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.
Масандрівська колекція вин.


Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.
Массандровская коллекция вин.

Winery «Massandra», the Wine Cellars of Massandra.
Collection of wines in Massandra.


Винзавод «Массандра», Масандровські винні погреби.

Винзавод «Массандра», Массандровские винные погреба.

Winery «Massandra», the Wine Cellars of Massandra.


Винзавод «Массандра», один із корпусів заводу на фоні гір.

Винзавод «Массандра», один из корпусов завода на фоне гор.

Winery «Massandra».


Винзавод «Массандра», Головний корпус заводу ввечері.

Винзавод «Массандра», Главный корпус завода вечером.

Winery «Massandra», Main corps of factory in the evening.


Винзавод «Массандра».
Пам'ятники Єгорову Олександру Олександровичу
(1874-1969) та
Голіцину Леву Сергійовичу (1845-1915)
перед Головним корпусом заводу.


Винзавод «Массандра».
Памятники Егорову Александру Александровичу
(1874-1969) и
Голицину Льву Сергеевичу (1845-1915)
перед Главным корпусом завода.


Дегустаційний комплекс «Массандра».
Дегустаційний набір марочних вин «Массандра».


Дегустационный комплекс «Массандра».
Дегустационный набор марочных вин «Массандра».


Винзавод «Массандра», адреси фірмових магазинів ЗАТ «Торговий дім "Массандра"».
Спеціально сфотографував цей офіційний список адрес фірмових магазинів ЗАТ «Торговий дім "Массандра"», бо лише в Гурзуфі помітив не менше трьох "точок" із гучними назвами на кшталт «Вина Масандри» чи «Масандрівські вина»...


Винзавод «Массандра», адреса фирменных магазинов ЗАО «Торговый дом "Массандра"».
Специально сфотографировал этот официальный список адресов фирменных магазинов ЗАО «Торговый дом "Массандра"», поскольку лишь в Гурзуфе заметил не менее трех "точек" с громкими названиями наподобие «Вина Массандры» или «Массандровские вина»...


«Музей Виноробства "Масандра"» (Ялта, вул. Винороба Єгорова 9).
Дегустаційний комплекс "Масандра" ввечері.


«Музей Виноделия "Массандра"» (Ялта, ул. Винодела Егорова 9).
Дегустационный комплекс "Массандра" вечером.Першоджерела:
# «Крым. Туристская карта», видання «СВІТ», Сімферополь-2004.
# «Крым. Туристская карта», Главное Управление Геодезии и Картографии при Совете Министров СССР, Москва-1985.
# «Ялта. Очерк-путеводитель», Б. Петров, Н. Новиков, издательство «Таврия», Симферополь-1977.
# Стаття «Дорогами Бахуса», С. Нежданов, газета «Уикенд» від 10.03.2005.


Усі права застережено. © 2003-2011 Сергій Клименко
Rambler's Top100