Клименко Сергій. Фото. Заповідник «Асканія-Нова», орнітологічний (пташиний) парк, 2013 рік
Заповідник «Асканія-Нова», орнітологічний (пташиний) парк, 2013 рік
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Заповедник «Аскания-Нова», орнитологический (птичий) парк, 2013 год
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Орнітопарк є складовою частиною зоопарку «Асканія-Нова». Тут утримуються птахи восьми рядів: 1) Фламінгоподібні (Phoenicopteriformes): фламінго рожевий; 2) Гусеподібні (Anseriformes): лебеді, казарки, гуси, качки; 3) Куроподібні (Galliformes): павич, фазани, цесарки, кури декоративні; 4) Журавлеподібні (Gruiformes): журавлі степовий, сірий, вінценосний, лиска; 5) Соколоподібні (Falconiformes): орел степовий, гриф чорний; 6) Совоподібні (Strigiformes): пугач; 7) Голубоподібні (Columbiformes): голуби, горлиці; 8) Папугоподібні (Psittaciformes): папуги хвилястий, німфовий, співочий, Крамера, розела строкатий, нерозлучники. Загальна чисельність птахів більше 3000 особин, які належать до 67 видів, підвидів, порід та форм. Щороку вилуплюється близько 1500 пташенят. Утримуються птахи вільно, у напіввільних умовах на території орнітопарку та у великих вольєрах, а також сформованими групами у вольєрах екскурсійного маршруту. Площа орнітопарку займає майже 34 га, з яких водойми - 13,6 га.

Орнитопарк является составной частью зоопарка «Аскания-Нова». Тут содержатся птицы восьми рядов: 1) Фламингообразные (Phoenicopteriformes): фламинго розовый; 2) Гусеобразные (Anseriformes): лебеди, казарки, гуси, утки; 3) Курообразные (Galliformes): павлин, фазаны, цесарки, куры декоративные; 4) Журавлеобразные (Gruiformes): журавли степной, серый, венценосный, лысуха; 5) Соколообразные (Falconiformes): орёл степной, гриф чёрный; 6) Совообразные (Strigiformes): филин; 7) Голубеобразные (Columbiformes): голуби, горлицы; 8) Попугаеобразные (Psittaciformes): попугаи волнистый, нимфовый, певчий, Крамера, розелла пестрая, неразлучники. Общая численность птиц более 3000 особей, которые принадлежат к 67 видам, подвидам, породам и формам. Ежегодно вылупливаются около 1500 птенцов. Содержатся птицы свободно, в полувольных условиях на территории орнитопарка и в больших вольерах, а также сформированными группами в вольерах экскурсионного маршрута. Площадь орнитопарка занимает почти 34 га, из которых водоемы - 13,6 га.

Askania-Nova Ornithological (bird) park is a part of the Askania-Nova Zoo. There are eight rows of birds in the Zoo: 1) Phoenicopteriformes: the rose flamingo; 2) Anseriformes: swans, barnacles, geese, ducks; 3) Galliformes: pheasants, peacocks, guinea-fowls, the decorative chickens; 4) Gruiforms: demoiselle crane, common crane, crowned crane, coot; 5) Falconiformes: tawny eagle, cinereous vulture; 6) Strigiformes: an eagle owl; 7) Columbiformes: pigeons, turtle-doves; 8) Psittaciformes: zebra parrakeet, cockatoo parrakeet, psephotus haematonotus, platycercus eximius, rose-ringed parrakeet, lovebirds. The general number of birds is more than 3000 individuals, which belong to 67 species, subspecies, breeds and forms. Near 1500 nestlings hatch out annually. The birds are kept in the semi-free conditions, free on the territory of ornithological park and in the large enclosures, and by the formed groups in the enclosures of excursion route. The area of the ornithological park is about 34 ha, reservoirs of which are 13,6 ha.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лебедь малый, или тундровый (Cygnus bewickii) и чёрный лебедь (Cygnus atratus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Утки и чёрный лебедь. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Белые лебеди. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Лебеді та качки.

Аскания-Нова. В зоопарке. Лебеди и утки.

Askania-Nova. In the zoological park.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Утки и черепахи. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Утки, лебеди и пеликан. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лебеди и утки. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Качки, лебеді, пелікан і черепахи.

Аскания-Нова. В зоопарке. Утки, лебеди, пеликан и черепахи.

Askania-Nova.
In the zoological park
.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Журавель сірий (Grus grus).

Аскания-Нова. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus).

Askania-Nova. In the zoological park. Common Crane (Grus grus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Журавель сірий (Grus grus).

Аскания-Нова. В зоопарке. Серый журавль (Grus grus).

Askania-Nova. In the zoological park. Common Crane (Grus grus).


Журавель сірий (Grus grus). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Журавлеподібні - Gruiformes. Родина: Журавлині - Gruidae. Рід: Журавель - Grus. Вид: Журавель сірий - Grus grus.
Зріст: до 130 см. Вага: до 7 кг. Тривалість життя: до 20 років. Характерні ознаки: великий птах; передня частина тіла сіра, зверху темно-сіра; лоб, вуздечка та тім'я вкриті чорними, волосоподібними перами; потилиця гола, червоного кольору; від очей по боках голови проходять білі смуги, які є також на шиї; у молодих птахів голова рудувата, на ній немає волосоподібних пер. Харчування: живляться тваринною (комахи, земноводні, плазуни, яйця і молодь птахів) і рослинною їжею (пагони злаків, насіння, ягоди). Розмноження: під час шлюбного періоду самці влаштовують своєрідні групові «танці»; в кладці, яку можна знайти наприкінці квітня - на початку травня, 1-2 рудуватих або глинясто-бурих з рудувато-бурими плямами яєць; насиджує переважно самка 29-31 день. Біотоп: оселяються на глухих зарослих болотах в лісовій та лісостеповій зонах; гнізда роблять на купинах, на заламаному очереті, іноді в ямці на землі; вимощують гнізда стеблами сухих трав'янистих рослин. Спосіб життя: територіальні; прилітають у другій половині березня; відлітають наприкінці серпня - в жовтні; під час перельотів утворюють великі зграї. Мешкає: поширені спорадично в помірній смузі Європи, Азії, у Північній Африці; зимують у Північній і Східній Африці та Південній Азії. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1893 року. Розмножуються не регулярно.


Серый журавль (Grus grus). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Журавлеобразные - Gruiformes. Семейство: Журавлиные - Gruidae. Род: Журавли - Grus. Вид: Серый журавль - Grus grus.
Рост: до 130 см. Вес: до 7 кг. Продолжительность жизни: до 20 лет. Характерные признаки: большая птица; передняя часть тела серая, сверху темно-серая; лоб, уздечка и темя покрыты чёрными, волосообразными перьями; затылок голый, красного цвета; от глаз по бокам головы проходят белые полосы, которые есть также на шее; у молодых птиц голова рыжеватая, на ней нет волосообразных перьев. Питание: питаются животной (насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, яйца и молодняк птиц) и растительной едой (побеги злаков, семян, ягоды). Размножение: во время брачного периода самцы устраивают своеобразные групповые «танцы»; в кладке, которую можно найти в конце апреля - начале мая, 1-2 рыжеватых или глинисто-бурых с рыжевато-бурыми пятнами яиц; насиживает преимущественно самка 29-31 день. Биотоп: поселяются на глухих заросших болотах в лесной и лесостепной зонах; гнезда делают на кочках, на заломленном камыше, иногда в ямке на земле; вымащивают гнезда стеблями сухих травянистых растений. Образ жизни: территориальные; прилетают во второй половине марта; улетают в конце августа - в октябре; во время перелетов образуют большие стаи. Живёт: распространены спорадически в умеренной полосе Европы, Азии, в Северной Африке; зимуют в Северной и Восточной Африке и Южной Азии. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1893 года. Размножаются не регулярно.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Журавель степовий (Anthropoides virgo).

Аскания-Нова. В зоопарке. Журавль-красавка (Anthropoides virgo).

Askania-Nova. In the zoological park. Demoiselle Crane.


Журавель степовий (Anthropoides virgo). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Журавлеподібні - Gruiformes. Родина: Журавлині - Gruidae. Рід: Степовий журавель - Anthropoides. Вид: Журавель степовий - Anthropoides virgo.
Зріст: 90-100 см. Вага: 2-3 кг. Тривалість життя: 10-15 років. Характерні ознаки: найменший і другий за поширеністю (після канадського журавля) журавель у світі; дорослі птахи сірі, на боках голови, за очима - пучки білих пер; махові та стернові пера чорні; на волі - чорні видовжені пера. Харчування: зелені частини рослин, насіння, комахи, рідко дрібні ссавці. Розмноження: статева зрілість настає в 3-4 роки; весною влаштовують токові ігри - «танці»; у гнізді (на землі) - від 1 до 3 яєць; насиджування триває 26-28 діб. Біотоп: найменш освоєні людиною ділянки напівпустель і степів; різнотравні та полиново-злакові ділянки. Спосіб життя: територіальні моногами; навесні та взимку разом із сірим журавлем утворюють великі скупчення. Мешкає: степи та напівпустелі України, Росії, Монголії, Північної Африки; зимує в Східній і Південній Азії. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1887 року. Добре розмножується.


Журавль-красавка (Anthropoides virgo). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Журавлеобразные - Gruiformes. Семейство: Журавлиные - Gruidae. Род: Журавли-красавки - Anthropoides. Вид: Журавль-красавка - Anthropoides virgo.
Рост: 90-100 см. Вес: 2-3 кг. Продолжительность жизни: 10-15 лет. Характерные признаки: наименьший и второй по распространенности (после канадского журавля) журавль в мире; взрослые птицы серые, по бокам головы, за глазами - пучки белых перьев; маховые и рулевые перья чёрные; на зобе - чёрные удлиненные перья. Питание: зелёные части растений, семена, насекомые, редко мелкие млекопитающие. Размножение: половая зрелость наступает в 3-4 года; весной устраивают токовые игры - «танцы»; в гнезде (на земле) - от 1 до 3 яиц; насиживание длится 26-28 суток. Биотоп: наименее освоенные человеком участки полупустынь и степей; разнотравные и полынно-злаковые участки. Образ жизни: территориальные моногамы; весной и зимой вместе с серым журавлем образуют большие скопления. Живёт: степи и полупустыни Украины, России, Монголии, Северной Африки; зимует в Восточной и Южной Азии. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1887 года. Хорошо размножается.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный, или розовый фламинго (Phoenicopterus roseus).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Фламінго (Phoenicopterus roseus).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Фламінгоподібні - Phoenicopteriformes. Родина: Фламінгові - Phoenicopteridae. Рід: Фламінго - Phoenicopterus. Вид: Фламінго - Phoenicopterus roseus.
Зріст: 140-145 см. Вага: 2-4 кг. Тривалість життя: до 30 (інколи до 40-45) років. Характерні ознаки: великий птах, з довгими ногами та шиєю; дзьоб масивний, загнутий донизу; злітає важко, з розбігом; політ швидкий і рівний; в оперенні переважають світло-рожеві та рожеві кольори. Харчування: годується водяною рослинністю, планктоном, рачками, корм добуває шляхом проціджування води. Розмноження: на мілині водойм з мулу будує гнізда у формі веж висотою до 40 см; самка відкладає 1-2 (рідко 3) яйця, які по черзі насиджує з самцем від 30 до 32 діб; пташеня тримається біля гнізда перші 4 доби, з 14 доби починає годуватися самостійно. Біотоп: заселяє зволожені місцевості серед відкритих просторів, переважно у тропічних та субтропічних зонах, солоні та напівсолоні водойми. Спосіб життя: суто колоніальні птахи, утворюють великі колонії до 200000 особин. Мешкає: Африка, Центральна, Середня та Південна Азія, південна Європа.


Аскания-Нова. В зоопарке. Обыкновенный, или розовый фламинго (Phoenicopterus roseus).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Фламингообразные - Phoenicopteriformes. Семейство: Фламинговые - Phoenicopteridae. Род: Фламинго - Phoenicopterus. Вид: Обыкновенный, или розовый фламинго - Phoenicopterus roseus.
Рост: 140-145 см. Вес: 2-4 кг. Продолжительность жизни: до 30 (иногда до 40-45) лет. Характерные признаки: большая птица, с длинными ногами и шеей; клюв массивный, загнут книзу; взлетает тяжело, с разбегом; полет быстрый и ровный; в оперении преобладают светло-розовые и розовые цвета. Питание: кормится водяной растительностью, планктоном, рачками, корм добывает путем процеживания воды. Размножение: на мели водоемов из ила строит гнезда в форме башен высотой до 40 см; самка откладывает 1-2 (редко 3) яйца, которые по очереди насиживает с самцом от 30 до 32 суток; птенец держится около гнезда первые 4 суток, с 14 суток начинает кормиться самостоятельно. Биотоп: заселяет увлажненные местности среди открытых пространств, преимущественно в тропических и субтропических зонах, солёные и полусолёные водоемы. Образ жизни: сугубо колониальные птицы, образуют большие колонии до 200000 особей. Живёт: Африка, Центральная, Средняя и Южная Азия, южная Европа.

Askania-Nova. In the zoological park. Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus).

Аскания-Нова. В зоопарке. Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus).

Askania-Nova. In the zoological park. Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus).


Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Веслоногі, або Пеліканоподібні - Steganopodes (Pelecaniformes). Родина: Пеліканові - Pelecanidae. Рід: Пелікани - Pelecanus. Вид: Пелікан рожевий - Pelecanus onocrotalus.
Великий птах масою 10-12 кілограм, довжина крила у самців 70-75 см, у самиць - 64-69 см, розмах крил 1,7-2 метри. Пір'я дорослого птаха біле з рожевим відтінком. Махові пера крил чорні з білими стрижнями, при цьому другорядні махові світліші за першорядні. Навколо очей є неоперені кільця жовтого чи сірого кольору, що змикаються з неопереною вуздечкою. Гніздиться на великих слабопроточних і стоячих прісних порослих очеретом водоймах, що багаті на рибу; зрідка на солоних акваторіях без рослинності, з низькими острівцями. У період сезонних міграцій і літування використовує багаті на рибу відносно невеликі водойми та морські мілководдя. Гніздиться колоніями від кількох десятків до багатьох сотень пар. Гнізда зі стебел очерету та інших рослин влаштовує на сплавинах біля відкритої води. Кладка зазвичай з 2, рідше з 1-3 яєць. Яйця порівняно невеликі: вагою 150-200 грам, 80-112 мм завдовжки, 50-75 мм завширшки, з товстою білою шкарлупою без плям. Насиджує переважно самиця 30-39 днів, лише на час годівлі її на гнізді замінює самець. Статевозрілим рожевий пелікан стає у 3-річному віці. Живиться майже винятково рибою. Пташенят віком до трьох тижнів годують обидва батьки, відригуючи напівпереварену рибу в гніздо, доросліших - приносячи дрібну рибу в горловому міхурі. Рожевий пелікан нездатний пірнати, тож полює на рибу зазвичай вичерпуючи їх дзьобом на мілині. На прольоті та влітку часто зустрічається у водоймах півдня України. Після Другої світової війни гніздування на території України не спостерігалося, та починаючи з 2000 року поодинокі гнізда рожевого пелікану час від часу виявляють співробітники Дунайського біосферного заповідника в українській частині дельти Дунаю.


Розовый пеликан (Pelecanus onocrotalus). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Пеликанообразные - Pelecaniformes. Семейство: Пеликановые - Pelecanidae. Род: Пеликаны - Pelecanus. Вид: Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus.
Большая птица массой 10-12 килограмм, длина крыла у самцов 70-75 см, у самок - 64-69 см, размах крыльев 1,7-2 метра. Оперение взрослой птицы белое с розовым оттенком. Маховые перья крыльев чёрные с белыми стержнями, при этом второстепенные маховые светлее первостепенных. Вокруг глаз есть неоперенные кольца желтого или серого цвета, которые смыкаются с неоперенной уздечкой. Гнездится на больших слабопроточных и стоячих пресных поросших камышом водоемах, которые богаты рыбой; изредка на соленых акваториях без растительности, с низкими островками. В период сезонных миграций и летом использует богатые рыбой относительно небольшие водоемы и морские мелководья. Гнездится колониями от нескольких десятков до многих сотен пар. Гнезда из стеблей камыша и других растений устраивает около открытой воды на слое растений, которые наползают с берега на поверхность водоема. Кладка обычно из 2, реже из 1-3 яиц. Яйца сравнительно небольшие: весом 150-200 грамм, 80-112 мм длиной, 50-75 мм в ширину, с толстой белой скорлупой без пятен. Насиживает преимущественно самка 30-39 дней, лишь на время кормления её на гнезде заменяет самец. Половозрелым розовый пеликан становится в 3-летнем возрасте. Питается почти исключительно рыбой. Птенцов в возрасте до трёх недель кормят оба родителя, отрыгивая полуперевареную рыбу в гнездо, более взрослых - принося мелкую рыбу в горловом пузыре. Розовый пеликан неспособен нырять, поэтому охотится на рыбу обычно вычерпывая её клювом на мели. На пролёте и летом часто встречается в водоемах юга Украины. После Второй мировой войны гнездования на территории Украины не наблюдалось, но начиная с 2000 года одиночные гнезда розового пеликана время от времени обнаруживают сотрудники Дунайского биосферного заповедника в украинской части дельты Дуная.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лебедь-шипун (Cygnus olor).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Лебідь-шипун (Cygnus olor).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Лебідь - Cygnus. Вид: Лебідь-шипун - Cygnus olor.
Зріст: 150-180 см. Вага: 8-12,5 кг. Тривалість життя: 20-25 років. Характерні ознаки: забарвлення сніжно-біле; навколо дзьоба чорна гола шкіра (вуздечка), основа дзьоба теж чорна; самець і самка мають на дзьобі великий, добре помітний наріст; молоді птахи бурувато-сірі, димчасті, тільки шия та горло брудно-білі; наросту на дзьобі в них немає; оперення дорослого птаха з'являється після третього осіннього линяння. Харчування: переважно рослинна їжа - корінці та стебла водяних рослин, а також різні водяні безхребетні. Розмноження: статева зрілість настає в 3-4 роки; величина кладки - 6-14 яєць брудно-зеленого кольору; насиджування триває 35-40 діб. Біотоп: мілководні водойми; зимують на узбережжі морів. Спосіб життя: моногамний, територіальний у гніздовий період; в період линяння утворюють великі скупчення. Мешкає: поширений в багатьох районах помірної смуги Європи та Азії; ареал розірваний. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1891 року. Добре розмножується.


Аскания-Нова. В зоопарке. Лебедь-шипун (Cygnus olor).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Лебеди - Cygnus. Вид: Лебедь-шипун - Cygnus olor.
Рост: 150-180 см. Вес: 8-12,5 кг. Продолжительность жизни: 20-25 лет. Характерные признаки: расцветка снежно-белая; вокруг клюва чёрная голая кожа (уздечка), основа клюва тоже чёрная; самец и самка имеют на клюве большой, хорошо заметный нарост; молодые птицы буровато-серые, дымчатые, только шея и горло грязно-белые; нароста на клюве у них нет; оперение взрослой птицы появляется после третьего осеннего линяния. Питание: преимущественно растительная еда - корешки и стебли водяных растений, а также разные водные беспозвоночные. Размножение: половая зрелость наступает в 3-4 года; величина кладки - 6-14 яиц грязно-зеленого цвета; насиживание длится 35-40 суток. Биотоп: мелководные водоемы; зимуют на побережье морей. Образ жизни: моногамный, территориальный в гнездовой период; в период линяния образуют большие скопления. Живёт: распространён во многих районах умеренной полосы Европы и Азии; ареал разорван. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1891 года. Хорошо размножается.

Askania-Nova. In the zoological park. Mute Swan (Cygnus olor).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лебедь малый, или тундровый (Cygnus bewickii). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Лебедь малый, или тундровый (Cygnus bewickii). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Лебідь малий, або тундровий (Cygnus bewickii).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Лебідь - Cygnus. Вид: Лебідь малий, або тундровий - Cygnus bewickii.


Аскания-Нова. В зоопарке. Лебедь малый, или тундровый (Cygnus bewickii).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Лебеди - Cygnus. Вид: Лебедь малый, или тундровый - Cygnus bewickii.

Askania-Nova. In the zoological park. Tundra Swan (Cygnus bewickii).


Лебідь малий, або тундровий (Cygnus bewickii).
Зріст: 107-132 см. Вага: 4,9-6,5 кг. Тривалість життя: в природі до 20 й більше років. Характерні ознаки: дорослий птах білий з чорними лапами та двоколірним дзьобом (основа жовта, від ніздрів до кінця - чорний, межа між кольорами проходить під прямим кутом); молодий птах попелясто-сірий; дзьоб жовтувато-бурий або червонувато-бурий; повністю білого оперення набуває на третьому році життя. Харчування: переважно рослинна їжа. Розмноження: статева зрілість настає в 3-4 роки; величина кладки - 1-5 яєць білого кольору; насиджування триває 29-30 діб. Біотоп: гніздиться на озерах низинних тундр, у рослинному покриві яких домінують осоки; зимують на узбережжі морів. Спосіб життя: моногамний, пари утворюються на 2-4 році життя та є постійними. Мешкає: гніздиться в тундровій смузі Євразії; зимує на Британських островах, північно-західному узбережжі Європи (Нідерланди, Німеччина), південному узбережжі Каспійського моря, на узбережжі Південно-Східній Азії (Японія, Китай); в Україні не гніздиться; окремі особини зимують на північному узбережжі Азовського моря (Молочний лиман, Обитічна затока); відомі зальоти у Полтавську, Волинську та інші області внутрішньої частини України.


Лебедь малый, или тундровый (Cygnus bewickii).
Рост: 107-132 см. Вес: 4,9-6,5 кг. Продолжительность жизни: в природе до 20 и более лет. Характерные признаки: взрослая птица белая с чёрными лапами и двухцветным клювом (основа жёлтая, от ноздрей до конца - чёрный, граница между цветами проходит под прямым углом); молодая птица пепельно-серая; клюв желтовато-бурый или красновато-бурый; полностью белое оперение приобретает на третьем году жизни. Питание: преимущественно растительная еда. Размножение: половая зрелость наступает в 3-4 года; величина кладки - 1-5 яиц белого цвета; насиживание длится 29-30 суток. Биотоп: гнездится на озерах низинных тундр, в растительном покрове которых доминируют осоки; зимуют на побережье морей. Образ жизни: моногамный, пары образуются на 2-4 году жизни и являются постоянными. Живёт: гнездится в тундровой полосе Евразии; зимует на Британских островах, северо-западном побережье Европы (Нидерланды, Германия), южном побережье Каспийского моря, на побережье Юго-Восточной Азии (Япония, Китай); в Украине не гнездится; отдельные особи зимуют на северном побережье Азовского моря (Молочный лиман, Обиточный залив); известны залеты в Полтавскую, Волынскую и другие области внутренней части Украины.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Чёрный лебедь (Cygnus atratus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Чёрный лебедь (Cygnus atratus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Чёрный лебедь (Cygnus atratus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Лебідь чорний (Cygnus atratus).

Аскания-Нова. В зоопарке. Чёрный лебедь (Cygnus atratus).

Askania-Nova. In the zoological park. Black Swan (Cygnus atratus).


Лебідь чорний (Cygnus atratus) - єдиний лебідь, який мешкає в Австралії; у 1864 році його було завезено до Нової Зеландії, нині зустрічається в багатьох європейських парках відпочинку. Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Лебідь - Cygnus. Вид: Лебідь чорний - Cygnus atratus.
Зріст: 110-140 см. Вага: 4-8 кг. Тривалість життя: в дикій природі близько 10 років. Характерні ознаки: шия найдовша серед лебедів і має 31 шийних хребців, завдячи чому він може полювати під водою в глибших водоймах; в польоті шия складає більше половини всієї довжини птаха; оперення і лапи чорного кольору, білим є лише окреме пір'я, заховане в глибині; на краях крил у чорних лебедів кучеряве пір'я; дзьоб яскравого червоного кольору, прикрашений білим кільцем біля краю. Харчування: переважно рослинна їжа. Розмноження: статева зрілість настає в 2,5-3 роки; моногамний птах; величина кладки - 4-8 зеленуватих яєць; насиджування триває близько 6 тижнів. Біотоп: віддає перевагу неглибоким водоймам з прісною водою; поза шлюбних періодів його іноді можна зустріти й біля берегів річок. Спосіб життя: на відміну від інших видів лебедів, не є перелітним птахом; проте, він дуже мобільний і навіть відносно невеликі завади можуть змусити його змінити місце мешкання; нове місце зазвичай розташовується не далі ніж за 100 км від старого; чорні лебеді в більшості випадків проводять все життя приблизно в тому ж регіоні, де народилися і виросли, реагуючи на зміни рівня води; молоді самці намагаються перешкодити іншим самцям поселитися в своєму ареалі. Мешкає: в природі зустрічається по всій території Австралії та на Тасманії.


Чёрный лебедь (Cygnus atratus) - единственный лебедь, который обитает в Австралии; в 1864 году он был завезен в Новую Зеландию, а ныне встречается во многих европейских парках отдыха. Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Лебеди - Cygnus. Вид: Чёрный лебедь - Cygnus atratus.
Рост: 110-140 см. Вес: 4-8 кг. Продолжительность жизни: в дикой природе около 10 лет. Характерные признаки: шея наиболее длинная среди лебедей и имеет 31 шейный позвонок, благодаря чему он может охотиться под водой в более глубоких водоёмах; в полёте шея составляет более половины всей длины птицы; оперение и лапы чёрного цвета, белыми являются лишь отдельные перья, спрятанные в глубине; на краях крыльев у чёрных лебедей кудрявые перья; клюв яркого красного цвета и украшен белым кольцом возле края. Питание: преимущественно растительная еда. Размножение: половая зрелость наступает в 2,5-3 года; моногамная птица; величина кладки - 4-8 зеленоватых яиц; насиживание длится около 6 недель. Биотоп: предпочитает неглубокие водоёмы с пресной водой; вне брачных периодов его иногда можно встретить и у берегов рек. Образ жизни: в отличие от других видов лебедей, не является перелётной птицей; тем не менее, он очень мобильный и даже относительно небольшие помехи могут принудить его изменить место пребывания; новое место обычно располагается не дальше, чем в 100 км от старого; чёрные лебеди в большинстве случаев проводят всю жизнь примерно в том же регионе, где родились и выросли, реагируя на изменения уровня воды; молодые самцы пытаются помешать другим самцам поселиться в своём ареале. Живёт: в природе встречается по всей террирории Австралии и на Тасмании.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Канадская казарка (Branta canadensis) и лебедь-шипун (Cygnus olor). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Канадская казарка (Branta canadensis). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Казарка канадська (Branta canadensis).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Казарка - Branta. Вид: Казарка канадська - Branta canadensis.


Аскания-Нова. В зоопарке. Канадская казарка (Branta canadensis).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Казарки - Branta. Вид: Канадская казарка - Branta canadensis.

Askania-Nova. In the zoological park. Canada Goose (Branta canadensis).


Казарка канадська (Branta canadensis).
Довжина тіла: 55-110 см. Вага: 2,0-6,5 кг. Тривалість життя: у неволі до 40-60 років. Характерні ознаки: найбільша з роду казарок; голова і шия чорні з характерними крупними білими плямами з боків голови, що захоплюють щоку, підборіддя та горло; решта забарвлення тілаnbsp;- сірувато-бура з хвилястими смугами на боках; дзьоб і ноги чорні; у молодих птахів чорний колір в оперенні замінений на світло-коричневий, а плями на голові мають брудно-білий колір; пташенята жовтувато-бурі. Харчування: переважно рослинною їжею (осока, подорожник, типчак, бухарник). Розмноження: статева зрілість настає в 2 роки; утворюють постійні пари і починають розмножуватися зазвичай в 3-х літньому віці; гніздяться переважно на островах, що розташовані посередині водоймищ, гнізда влаштовують у високій траві в кладці 4-7 яєць; насиджування яєць триває 26-28 діб. Біотоп: мешкають на берегах річок, водосховищ, боліт, на затоплюваних низинах; дуже добре ходять по землі та непогано плавають. Спосіб життя: моногами; взимку часто збираються в зграї (колонії); з настанням холодів мігрують південніше по материку; гніздитяся переважно подалі один від одного. Мешкає: батьківщиною є Північна Америка, де нині птах гніздиться головним чином на території Аляски та Канади; до початку XX століття гніздилася також на Курильських і Командорських островах, де була повністю винищена; також була успішно переселена до Великобританії, Північно-Західної Європи та Нової Зеландії. В Україні - рідкісний залітний вид, можливо це особини, що втекли з неволі.


Канадская казарка (Branta canadensis).
Длина тела: 55-110nbsp;см. Вес: 2,0-6,5 кг. Продолжительность жизни: в неволе до 40-60 лет. Характерные признаки: самая большая из рода казарок; голова и шея чёрные с характерными крупными белыми пятнами по бокам головы, которые захватывают щёку, подбородок и горло; остальная расцветка телаnbsp;- серовато-бурая с волновыми полосами на бокам; клюв и ноги чёрные; у молодых птиц чёрный цвет в оперении заменен на светло-коричневый, а пятна на голове имеют грязно-белый цвет; птенцы желтовато-бурые. Питание: преимущественно растительной пищей (осока, подорожник, овсяница, бухарник). Размножение: половая зрелость наступает в 2 года; образуют постоянные пары и начинают размножаться обычно в 3-х летнем возрасте; гнездятся в основном на островах, расположенных посередине водоёмов, гнёзда устраивают в высокой траве; в кладке 4-7 яиц; насиживание яиц длится 26-28 суток. Биотоп: обитают на берегах рек, водохранилищ, болот, на затопляемых низинах; очень хорошо ходят по земле и неплохо плавают. Образ жизни: моногамы; зимой часто собираются в стаи (колонии); с наступлением холодов мигрируют южнее по материку; гнездиться предпочитают подальше друг от друга. Живёт: родиной является Северная Америка, где в настоящее время птица гнездится главным образом на территории Аляски и Канады; до начала XX века гнездилась также на Курильских и Командорских островах, где была полностью истреблена; также была успешно переселена в Великобританию, Северо-Западную Европу и Новую Зеландию. В Украине - редкий залетный вид, возможно это особи, которые удрали из неволи.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Черепахи (Testudines). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Черепахи (Testudines). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Черепахи (Testudines) тут є явно «непрофільними» тваринами, однак у водоймах їх тут багато.
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Надклас: Чотириногі (наземні хребетні) - Tetrapoda. Клас: Плазуни (рептилії) - Reptilia. Ряд: Черепахи - Testudines.


Аскания-Нова. В зоопарке. Черепахи (Testudines) здесь являются явно «непрофильными» животными, но в водоёмах их здесь много.
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Надкласс: Четвероногие (наземные позвоночные) - Tetrapoda. Класс: Пресмыкающиеся (гады, рептилии) - Reptilia. Отряд: Черепахи - Testudines.

Askania-Nova. In the zoological park. Turtles (Testudines).


Черепахи (лат. Testudines) - один з чотирьох рядів плазунів, що існує впродовж більш ніж 220 мільйонів років. Містить близько 230 сучасних видів, що групуються в 12 родин і 5 підрядів, які поширені в тропічній і помірній кліматичних зонах майже по всій Землі і що живуть як у воді, так і на суші. Різноманітні види черепах населяють велику частину суші та вод тропічного і помірного поясів. Їх немає в холодних краях, деяких пустелях, на тихоокеанському узбережжі Південної Америки, і в Новій Зеландії. З екологічного погляду черепахи поділяються на морських і наземних, а наземні у свою чергу підрозділяються на сухопутних і прісноводих. Розміри черепах змінюються в досить великому діапазоні. Морські види, зазвичай, більші сухопутних і прісноводих родичів. Найбільшими із сучасних черепах є шкірясті черепахи (Dermochelys coriacea), з довжиною панцира 2 м і масою більше 900 кг. Найдрібніший вид черепах - крапчаста, або намаквалендська черепаха (Homopus signatus), що не перевищує 10 см в довжину. Ростуть черепахи протягом усього життя. З віком їх ріст стає повільнішим. Живуть тварини довго: багато видів черепах доживають до 100 років. Та й це не є межею.
Сучасних черепах можна безпомилково відрізнити від інших тварин за наявністю панцира. Панцир складається із спинного щита - карапакса та черевного - пластрона. У більшості черепах зверху панцир покритий симетричними роговими щитками, і лише у деяких видів, таких як м'якотілі і шкірясті черепахи, його покриває щільна шкіра. Панцир новонароджених черепах м'який, але з віком він зазвичай твердне. Спереду і ззаду панцир має отвори, через які тварина висуває голову, хвіст і кінцівки. У деяких видів рухомі частини панцира можуть щільно закривати обидва отвори (або один з них) під час небезпеки. Форма панцира пов'язана із способом життя черепах: у сухопутних видів він зазвичай високий, куполоподібний, часто горбкуватий, у прісноводих - низький, сплощений і гладкий, у морських має обтічну каплеподібну форму.
Сухопутні черепахи харчуються переважно рослинною їжею, а прісноводі, навпаки, у своїй більшості є хижаками. Вони поїдають різних риб, а також молюсків, членистоногих й інших хребетних. Але і ті, й інші охоче включають до свого раціону корми, здавалося б, абсолютно невластиві для них: рослиноїдні - тваринну їжу, хижаки - рослинну. Серед морських черепах є і хижі, і рослиноїдні, і всеїдні види. Багато прісноводих видів черепах у дитинстві ведуть хижацький спосіб життя, а подорослішавши, стають рослиноїдними.
Черепахи ведуть одиночний спосіб життя і зазвичай шукають суспільства собі подібних тільки в шлюбний період, хоча деякі види можуть збиратися в групи на час зимівлі. Деякі прісноводі черепахи навіть поза шлюбним періодом агресивно реагують на своїх родичів, наприклад жабоголові черепахи (Phrynops geoffroanus).
Всі відомі науці сучасні черепахи - тварини яйцекладні. Самки відкладають яйця в глекоподібну ямку, яку вони викопують задніми лапами, змочуючи грунт рідиною з клоаки. Потім ямку засипають і утрамбовують зверху ударами пластрона. Яйця кулясті або еліптичні, білого кольору, зазвичай покриті твердою вапняною шкаралупою. Лише у морських і деяких бокошийних черепах яйця мають м'яку шкірясту оболонку. Число яєць, що відкладаються, коливається у різних видів від одного до двох сотень. Багато черепах роблять декілька кладок протягом сезону. Інкубаційний період у більшості видів триває 2-3 місяці. Черепахи майже всіх видів після відкладання яєць втрачають до них будь-яку зацікавленість і не виявляють жодної турботи про потомство.


Черепахи (лат. Testudines) - один из четырёх отрядов пресмыкающихся, существующий на протяжении более 220 миллионов лет. Содержит около 230 современных видов, группируемых в 12 семейств и 5 подотрядов, распространённых в тропической и умеренной климатических зонах почти по всей Земле и живущих как в воде, так и на суше. Разнообразные виды черепах населяют большую часть суши и вод тропического и умеренного поясов. Их нет в холодных краях, некоторых пустынях, на тихоокеанском побережье Южной Америки, и в Новой Зеландии. С экологической точки зрения черепахи делятся на морских и наземных, а наземные в свою очередь подразделяются на сухопутных и пресноводных. Размеры черепах изменяются в довольно большом диапазоне. Морские виды, как правило, больше сухопутных и пресноводных сородичей. Крупнейшими из современных черепах являются кожистые черепахи (Dermochelys coriacea), с длиной панциря 2 м и массой более 900 кг. Самый мелкий вид черепах - крапчатая, или намаквалендская черепаха (Homopus signatus), не превышающая 10 см в длину. Растут черепахи в течение всей жизни. С возрастом их рост замедляется. Живут животные долго: много видов черепах доживают до 100 лет. Но и это не является пределом.
Современных черепах можно безошибочно отличить от других животных по наличию панциря. Панцирь состоит из спинного щита - карапакса и брюшного - пластрона. Сверху у большинства черепах панцирь покрыт симметричными роговыми щитками, и только у некоторых видов, таких как мягкотелые и кожистые черепахи, его покрывает плотная кожа. Панцирь новорожденных черепах мягкий, но с возрастом он обычно твердеет. Спереди и сзади панцирь имеет отверстия, через которые животное выдвигает голову, хвост и конечности. У некоторых видов подвижные части панциря могут плотно закрывать оба отверстия (или одно из них) в минуту опасности. Форма панциря связана с образом жизни черепах: у сухопутных видов он чаще всего высокий, куполообразный, часто бугорчатый, у пресноводных - низкий, уплощённый и гладкий, у морских имеет обтекаемую каплевидную форму.
Сухопутные черепахи питаются в основном растительной пищей, а пресноводные, наоборот, в большинстве своём хищники. Они поедают различных рыб, а также моллюсков, членистоногих и других позвоночных. Но и те и другие охотно включают в свой рацион корма, казалось бы, совершенно им несвойственные: растительноядные - животную пищу, хищники - растительную. Среди морских черепах есть и хищные, и растительноядные, и всеядные виды. Многие пресноводные виды черепах в детстве ведут хищнический образ жизни, а повзрослев, становятся растительноядными.
Черепахи ведут одиночный образ жизни и обычно ищут общества себе подобных только в брачный период, хотя некоторые виды могут собираться в группы на время зимовки. Некоторые пресноводные черепахи даже вне брачного периода агрессивно реагируют на своих сородичей, например жабоголовые черепахи (Phrynops geoffroanus).
Все известные науке современные черепахи - животные яйцекладущие. Самки откладывают яйца в кувшинообразную ямку, которую они выкапывают задними лапами, смачивая грунт жидкостью из клоаки. Затем ямка засыпается и утрамбовывается сверху ударами пластрона. Яйца шарообразные или эллиптические, белого цвета, обычно покрыты твёрдой известковой скорлупой. Лишь у морских и некоторых бокошейных черепах яйца имеют мягкую кожистую оболочку. Число откладываемых яиц колеблется у разных видов от одного до двух сотен. Многие черепахи делают несколько кладок в течение сезона. Инкубационный период у большинства видов длится 2-3 месяца. Черепахи почти всех видов после откладки яиц теряют к ним всякий интерес и не проявляют никакой заботы о потомстве.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенная чесночница, или толстоголовая травянка (Pelobates fuscus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенная чесночница, или толстоголовая травянка (Pelobates fuscus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Часничниця звичайна, або землянка звичайна (Pelobates fuscus) - явно ще одна «непрофільна» тварина тут.
Царство: Тварини - Animalia (Metazoa). Тип: Хордові - Chordata. Клас: Земноводні - Amphibia. Ряд: Безхвості земноводні - Anura. Родина: Землянкові - Pelobatidae. Рід: Землянка - Pelobates. Вид: Часничниця звичайна - Pelobates fuscus.


Аскания-Нова. В зоопарке. Обыкновенная чесночница, или толстоголовая травянка (Pelobates fuscus) - явно ещё одно «непрофильное» животное здесь.
Царство: Животные - Animalia (Metazoa). Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Земноводные - Amphibia. Отряд: Бесхвостые земноводные - Anura. Семейство: Чесночницы - Pelobatidae. Род: Чесночницы - Pelobates. Вид: Обыкновенная чесночница - Pelobates fuscus.

Askania-Nova. In the zoological park. It is commonly known as the Common Spadefoot Toad (Pelobates fuscus).


Часничниця звичайна, або землянка звичайна (Pelobates fuscus) - вид земноводних родини землянкових (Pelobatidae). Інші назви: земляна жаба, земляна жабка, часникова жаба, часникова жабка, жабка бура. Довжина тіла дорослих тварин 4-8 см, масса 6-20 г. Тіло коренасте, овальне, трохи приплюснуте, шкіра гладка. Голова тупа, кінцівки порівняно короткі. Лоб між очима виразно опуклий, зіниця ока вертикальна. У забарвленні верху тіла переважають зеленкуваті або зеленкувато-коричневі тони з темнішими симетричними ділянками-смугами уздовж світлої серединної частини спини. На спині часто є також окремі дрібні червоні крапки, черевний бік світло-сірий, найчастіше без візерунка або з окремими дрібними плямами. Численні шкірні залози виділяють отруйний секрет, який має запах часнику (звідси і назва). Іноді часничницю плутають зі звичайною ропухою (Bufo bufo) із сімейства Ропухові (Bufonidae), що відрізняється темнішим забарвленням. Однією із цікавих здатностей цих тварин є їхнє вміння дуже швидко закопуватися в ґрунт (на глибину 1 м і більше), використовуючи при цьому великі лопатоподібні тверді п'яткові горби на задніх кінцівках.

Обыкновенная чесночница, или толстоголовая травянка (Pelobates fuscus) - вид земноводных семейства чесночниц (Pelobatidae). Другие названия: земляная лягушка, чесноковая лягушка, лягушка бурая, землянка обыкновенная. Длина тела взрослых животных 4-8 см, масса 6-20 г. Тело коренастое, овальное, слегка приплюснутое, кожа гладкая. Голова тупая, конечности сравнительно короткие. Лоб между глазами выразительно выпуклый, зрачок глаза вертикальный. В расцветке верха тела преобладают зеленоватые или зеленовато-коричневые тона с более тёмными симметричными участками-полосами вдоль светлой срединной части спины. На спине часто есть также отдельные мелкие красные точки, брюшная сторона светло-серая, чаще всего без узора или с отдельными мелкими пятнами. Многочисленные кожные железы выделяют ядовитый секрет, который имеет запах чеснока (отсюда и название). Иногда чесночницу путают с обыкновенной жабой (Bufo bufo) из семейства Настоящие жабы (Bufonidae), которая отличается более тёмной окраской. Одной из интересных способностей этих животных является их умение очень быстро закапываться в почву (на глубину 1 м и больше), используя при этом большие лопатовидные твёрдые пяточные бугорки на задних конечностях.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Павич звичайний, або індійський павич (Pavo cristatus).

Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus).

Askania-Nova. Indian Peafowl or Blue Peafowl (Pavo cristatus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus). Фото травня 2013 року.
Павич звичайний, або індійський павич (Pavo cristatus).

Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus).

Askania-Nova. Indian Peafowl or Blue Peafowl (Pavo cristatus).


Павич звичайний, або індійський павич (Pavo cristatus) - найчисленніший вид павичів. Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Куроподібні - Galliformes. Родина: Фазанові - Phasianidae. Рід: Павич - Pavo. Вид: Павич звичайний - Pavo cristatus.
Загальна довжина досягає 90-110 см (без хвоста), з хвостом - до 3 м. Цей птах міцної статури з досить довгою шиєю, маленькою головою, яка несе своєрідний чубок, з короткими крилами, високими ногами та середньої довжини хвостом. Для самця особливо характерні надзвичайно розвинені верхні криючі пера, які утворюють те, що в ужитку зветься «хвостом» павича. Цей розкішний «хвіст» і блискуче пір'я, в якому поєднуються блакитні, зелені та руді тони, створили павичеві славу найвродливішої птиці серед курячих. Самиці значно менші за самця та не мають такого розкішного «хвоста». Полюбляє поселятися у великих високих лісах з чагарниковими заростями, з присутністю води та трав'янистих схилів. Поселяється також на плантаціях, якщо на них є високі дерева, зручні для ночівлі. Чудово бігає й, попри свій величезний «хвіст», з дивовижною спритністю пробирається серед густих заростей чагарників. Літати павич може, та не любить: переважно обмежується лише зльотом на дерева для ночівлі та перельотами між гілками дерев. Харчується на землі. Годується зернами хлібних злаків, насінням, плодами і вегетативними частинами диких рослин, іноді комахами. Це полігамний птах: у самця буває 3-5 самиць. Гніздо влаштовує на землі у вигляді невеликого заглиблення в ґрунті, вистелене невеликою кількістю сухої трави і листя. У кладці буває зазвичай 4-7 округлих сірувато-вохристих яєць з блідими червонувато-рудими плямами. Самиця насиджує яйця близько 30 днів, після чого з'являються пташенята, вкриті густим пухом. Перший час самиця з пташенятами тримається у добре захищених ділянках лісу, пізніше починає вибиратися з ними на більш відкриті місця. Молоді ростуть доволі швидко. У тритижневому віці вони вже розрізняються за статтю, але повної пишноти пір'я та здатності розмножуватися досягають лише на 3 році життя. Мешкає в Пакистані, Індії, Бангладеш, на о. Шрі-Ланка.


Обыкновенный павлин, или индийский павлин (Pavo cristatus) - наиболее многочисленный вид павлинов. Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Курообразные - Galliformes. Семейство: Фазановые - Phasianidae. Род: Павлины - Pavo. Вид: Обыкновенный павлин - Pavo cristatus.
Общая длина достигает 90-110 см (без хвоста), с хвостом - до 3 м. Эта птица крепкого телосложения с достаточно длинной шеей, маленькой головой, которая несет своеобразный хохол, с короткими крыльями, высокими ногами и средней длины хвостом. Для самца особенно характерны чрезвычайно развитые верхние кроющие перья, образующие то, что в обиходе зовется «хвостом» павлина. Этот роскошный «хвост» и блестящее оперение, в котором совмещаются синие, зелёные и рыжие тона, создали павлину славу самой красивой птицы среди куриных. Самки значительно меньше самца и не имеют такого роскошного «хвоста». Любит поселяться в больших высоких лесах с кустарниковыми зарослями, с наличием воды и травянистых склонов. Поселяется также на плантациях, если на них есть высокие деревья, удобные для ночлега. Прекрасно бегает и, невзирая на свой огромный «хвост», с удивительной ловкостью пробирается среди густых зарослей кустарников. Летать павлин может, но не любит: преимущественно ограничивается только взлётом на деревья для ночлега и перелётами между ветвями деревьев. Питается на земле. Кормится зернами хлебных злаков, семенами, плодами и вегетативными частями диких растений, иногда насекомыми. Это полигамная птица: у самца бывает 3-5 самок. Гнездо устраивает на земле в виде небольшого углубления в почве, устланного небольшим количеством сухой травы и листьев. В кладке бывает обычно 4-7 округлых серовато-охровых яиц с бледными красновато-рыжими пятнами. Самка насиживает яйца около 30 дней, после чего появляются птенцы, покрытые густым пухом. Первое время самка с птенцами держится в хорошо защищенных участках леса, позже начинает выбираться с ними на более открытые места. Молодые растут достаточно быстро. В трехнедельном возрасте они уже различаются по полу, но полной пышности оперения и способности размножаться достигают лишь на 3 году жизни. Живет в Пакистане, Индии, Бангладеш, на о. Шри-Ланка.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Сокол - Сапсан (Falco peregrinus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Сокол - Сапсан (Falco peregrinus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Сокіл - Сапсан (Falco peregrinus).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Соколоподібні - Falconiformes. Родина: Соколові - Falconidae. Рід: Сокіл - Falco. Вид: Сапсан - Falco peregrinus.
Вважають, що це найшвидший птах (і взагалі тварина) у світі: при пікіруванні на здобич він здатний розвивати швидкість понад 322 км/год, або 90 м/с. Під час полювання сапсан сидить на присаді або ширяє в небі; виявивши здобич, він піднімається над жертвою і майже прямовисно пікірує («робить ставку»), вдаряючи здобич по дотичній складеними і притиснутими до тулубу лапами. Удар кігтями задніх пальців сапсана буває таким сильним, що навіть у досить великої жертви може відлетіти голова.


Аскания-Нова. В зоопарке. Сокол - Сапсан (Falco peregrinus).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Соколообразные - Falconiformes. Семейство: Соколиные - Falconidae. Род: Соколы - Falco. Вид: Сапсан - Falco peregrinus.
Считают, что это самая быстрая птица (и вообще животное) в мире: при пикировании на добычу он способен развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Во время охоты сапсан сидит на присаде либо планирует в небе; обнаружив добычу, он поднимается над жертвой и почти отвесно пикирует («делает ставку»), ударяя добычу по касательной сложенными и прижатыми к туловищу лапами. Удар когтями задних пальцев сапсана бывает таким сильным, что даже у достаточно крупной жертвы может отлететь голова.

Askania-Nova. In the zoological park. Peregrine Falcon (Falco peregrinus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Малый подорлик (Aquila pomarina). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Малый подорлик (Aquila pomarina). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Підорлик малий (Aquila pomarina).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Соколоподібні - Falconiformes. Родина: Яструбові - Accipitridae. Рід: Орел - Aquila. Вид: Підорлик малий - Aquila pomarina.
В Україні поширений на всій правобережній частині (окрім південних степів), у північній, північно-східній і центральній частинах Лівобережжя. За сучасними оцінками чисельність в Україні становить 500-1000 пар, можливо 1,2-1,5 тисячі пар. Перелітний птах. Віддає перевагу ділянкам волого старого листяного та мішаного лісу, що межує з відкритими просторами (луки, поля, болота). Живиться переважно дрібними ссавцями, а також птахами, рептиліями та амфібіями.


Аскания-Нова. В зоопарке. Малый подорлик (Aquila pomarina).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Соколообразные - Falconiformes. Семейство: Ястребиные - Accipitridae. Род: Орлы - Aquila. Вид: Малый подорлик - Aquila pomarina.
В Украине распространён на всей правобережной части (кроме южных степей), в северной, северо-восточной и центральной частях Левобережья. По современным оценками численность в Украине составляет 500-1000 пар, возможно 1,2-1,5 тысячи пар. Перелётная птица. Предпочитает участки влажного старого лиственного и смешаншого леса, граничащего с открытыми пространствами (луга, поля, болота). Питается преимущественно мелкими млекопитающими, а также птицами, рептилиями и амфибиями.

Askania-Nova. In the zoological park. Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Чёрный гриф (Aegypius monachus).
Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Гриф чорний (Aegypius monachus).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Соколоподібні - Falconiformes. Родина: Яструбові - Accipitridae. Рід: Гриф - Aegypius. Вид: Гриф чорний - Aegypius monachus.
Зріст: 100-110 см. Вага: 6,3-12,5 кг. Тривалість життя: до 40 років. Характерні ознаки: дорослі птахи темно-бурі, комір навколо шиї та пух на шиї - світло-бурі; у молодих птахів все оперення, зокрема і шия, темно-бурі. Харчування: тваринне, часто споживають дохлятину. Розмноження: гніздяться на великих деревах, де роблять гнізда, що досягають 2 метри в діаметрі; в кладці одне яйце, яке обидва батьки насиджують по черзі протягом 52-55 днів; пташенят вигодовують 3-4 місяці. Біотоп: гірські ліси. Спосіб життя: довго ширяють високо в повітрі, роблячи широкі кола; помітивши поживу, круто та швидко пікірують з гучним шумом. Осілий вид. Мешкає: поширені в Південній Європі, Північній Африці, Передній і Центральній Азії, зимують у південних районах. В Україні гніздяться лише в Криму поодинокими парами. В інших областях рідкісні залітні птахи. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1981 року. Не розмножується.


Аскания-Нова. В зоопарке. Чёрный гриф (Aegypius monachus).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Соколообразные - Falconiformes. Семейство: Ястребиные - Accipitridae. Род: Грифы - Aegypius. Вид: Чёрный гриф - Aegypius monachus.
Рост: 100-110 см. Вес: 6,3-12,5 кг. Продолжительность жизни: до 40 лет. Характерные признаки: взрослые птицы темно бурые, воротник вокруг шеи и пух на шее - светло бурые; у молодых птиц все оперение, в частности и шея, темно бурые. Питание: животное, часто потребляют дохлятину. Размножение: гнездятся на больших деревьях, где делают гнезда, достигающие 2 метров в диаметре; в кладке одно яйцо, которое оба родителя насиживают по очереди в течение 52-55 дней; птенцов выкармливают 3-4 месяца. Биотоп: горные леса. Образ жизни: долго парят высоко в воздухе, делая широкие круги; заметив пищу, круто и быстро пикируют с громким шумом. Оседлый вид. Живёт: распространены в Южной Европе, Северной Африке, Передней и Центральной Азии, зимуют в южных районах. В Украине гнездятся лишь в Крыму одиночными парами. В других областях редкие залетные птицы. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1981 года. Не размножается.

Askania-Nova. In the zoological park. Black Vulture (Aegypius monachus).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Панорама ~240°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У зоопарку. Панорама ~240°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В зоопарке. Панорама ~240°.
Kherson region. Askania-Nova. In the zoological park. Panorama ~240°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Панорама ~180°.
Фото травня 2013 року.
Херсонська область. Асканія-Нова. У зоопарку. Панорама ~180°.
Херсонская область. Аскания-Нова. В зоопарке. Панорама ~180°.
Kherson region. Askania-Nova. In the zoological park. Panorama ~180°.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Животворная вода - пруды и каналы. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Животворная вода - пруды и каналы. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Животворная вода - пруды и каналы. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Життєдайна вода - ставки та канали.

Аскания-Нова. В зоопарке. Животворная вода - пруды и каналы.

Askania-Nova. In the Zoo.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. По прудам и каналам плавают разнообразные гуси и утки. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. По прудам и каналам плавают разнообразные гуси и утки. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Кряква (селезень и самка) - Anas platyrhynchos. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Ставками та каналами плавають різноманітні гуски та качки.

Аскания-Нова. В зоопарке. По прудам и каналам плавают разнообразные гуси и утки.

Askania-Nova. In the Zoo.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый гусь (Anser anser). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый гусь (Anser anser). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Серый гусь (Anser anser). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Гуска сіра (Anser anser).

Аскания-Нова. В зоопарке. Серый гусь (Anser anser).

Askania-Nova. In the zoological park. Greylag Goose (Anser anser).


Гуска сіра (Anser anser). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Гуска - Anser. Вид: Гуска сіра - Anser anser.
Зріст: 75-90 см. Вага: 2,5-6 кг. Тривалість життя: 10-15 років. Характерні ознаки: великий птах, дуже схожий на свійську гуску; самці і самки мають однакове буро-сіро-біле забарвлення; молоді птахи відрізняються від дорослих відсутністю на череві та грудях темних плям. Харчування: живиться майже виключно рослинною їжею - зеленими частинами, корінцями, плодами і насінням переважно рослин, що ростуть біля води, але можуть годуватися і на культурних полях. Розмноження: гніздо будує самка на купинах або на землі, серед очеретяних заростей із стебел рослин, паличок, корінців; повна кладка з 4-6 жовтувато-білих яєць; насиджування триває 28-30 діб. Біотоп: водно-болотні угіддя. Спосіб життя: у розмноження вступає на 2-3 році життя; гніздові пари формуються восени; в Україні гніздовий, перелітний, зимуючий вид. Мешкає: розповсюджена по всій Європі, в Сибіру, на Далекому Сході, в Середній Азії; зустрічається майже на всіх водно-болотних угіддях, які збереглися; зимує у південних районах Євразії та в Північній Африці. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1887 року.


Серый гусь (Anser anser). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Гуси - Anser. Вид: Серый гусь - Anser anser.
Рост: 75-90 см. Вес: 2,5-6 кг. Продолжительность жизни: 10-15 лет. Характерные признаки: большая птица, очень похожая на домашнего гуся; самцы и самки имеют одинаковую буро-серо-белую расцветку; молодые птицы отличаются от взрослых отсутствием на брюхе и груди темных пятен. Питание: питается почти исключительно растительной пищей - зелеными частями, корешками, плодами и семенами преимущественно растений, которые растут около воды, но могут кормиться и на культурных полях. Размножение: гнездо строит самка на кочках или на земле, среди камышовых заростей из стеблей растений, палочек, корешков; полная кладка из 4-6 желтовато-белых яиц; насиживание длится 28-30 суток. Биотоп: водно-болотные угодья. Образ жизни: в размножение вступает на 2-3 году жизни; гнездовые пары формируются осенью; в Украине гнездовой, перелетный, зимующий вид. Живёт: распространён по всей Европе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии; встречается почти на всех водно-болотных угодьях, которые сохранились; зимует в южных районах Евразии и в Северной Африке. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1887 года.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Кряква (утята) - Anas platyrhynchos. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Кряква (селезень и утята) - Anas platyrhynchos. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Кряква (селезень, самка и утята) - Anas platyrhynchos. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Крижень (Anas platyrhynchos).

Аскания-Нова. В зоопарке. Кряква (Anas platyrhynchos).

Askania-Nova. In the zoological park. Mallard or Wild Duck (Anas platyrhynchos).


Крижень, або дика качка (Anas platyrhynchos). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Качка - Anas. Вид: Крижень - Anas platyrhynchos.
Зріст: 51-63 см. Вага: 0,8-2 кг. Тривалість життя: до 10 років. Характерні ознаки: добре виявлений статевий диморфізм, в самців у весняному оперенні голова та передня частина шиї зелена, з металевим блиском; задня частина шиї та спина бурі, з поперечною сірою смугастістю; на шиї біле кільце; дзьоб зеленуватий, ноги жовті або червоні; самки і самці у літньому оперенні та молоді птахи - зверху бурі, плямисті, знизу глинясто-руді; дзьоб і ноги жовті. Харчування: живляться залежно від сезону та характеру водойми рослинною і тваринною їжею; поїдають насіння, вегетативні частини водяних рослин та личинок водяних комах. Розмноження: гніздо вимощують м'якими стеблами, мохом, листям і власним пухом; повна кладка з 6-17 світло-зелених яєць, на початку квітня і пізніше, до середини травня; насиджування яєць триває 26-28 діб. Біотоп: оселяються по берегах прісноводних зарослих водойм. Спосіб життя: полігами; розмірами, характерним польотом і хриплим, гучним кряканням добре відрізняються від інших видів річкових качок; взимку збираються у великі зграї. Мешкає: поширені майже по всій Європі, крім Крайньої Півночі, в помірній смузі Азії, у Північній Америці, Північній Африці; зимують у південних районах; в Україні гніздяться по всій території, крім гірських районів Криму і Карпат. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1874 року. Добре розмножується.


Кряква, или дикая утка (Anas platyrhynchos). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Речные утки - Anas. Вид: Кряква - Anas platyrhynchos.
Рост: 51-63 см. Вес: 0,8-2 кг. Продолжительность жизни: до 10 лет. Характерные признаки: хорошо проявляется половой диморфизм, у самцов в весеннем оперении голова и передняя часть шеи зеленые, с металлическим блеском; задняя часть шеи и спина бурые, с поперечной серой полосатостью; на шее белое кольцо; клюв зеленоватый, ноги желтые или красные; самки и самцы в летнем оперении и молодые птицы - сверху бурый, пятнистые, снизу глинисто-рыжие; клюв и ноги желтые. Питание: питаются в зависимости от сезона и характера водоема растительной и животной едой; поедают семена, вегетативные части водяных растений и личинок водяных насекомых. Размножение: гнездо вымащивают мягкими стеблями, мхом, листьями и собственным пухом; полная кладка из 6-17 светло-зелёных яиц, в начале апреля и позже, до середины мая; насиживание яиц длится 26-28 суток. Биотоп: поселяются по берегам пресноводных заросших водоемов. Образ жизни: полигамы; размерами, характерным полетом и хриплым, громким кряканием, хорошо отличаются от других видов речных уток; зимой собираются в большие стаи. Живёт: распространены почти по всей Европе, кроме Крайнего Севера, в умеренной полосе Азии, в Северной Америке, Северной Африке; зимуют в южных районах; в Украине гнездятся по всей территории, кроме горных районов Крыма и Карпат. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1874 года. Хорошо размножается.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Утка индийский бегун (Anas platyrhynchos domesticus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Утка индийский бегун (Anas platyrhynchos domesticus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Качка індійський бігун (Anas platyrhynchos domesticus).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Качка - Anas. Вид: Крижень - Anas platyrhynchos. Підвид: Домашня качка - Anas platyrhynchos domesticus. Порода: Індійський бігун.


Аскания-Нова. В зоопарке. Утка индийский бегун (Anas platyrhynchos domesticus).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Речные утки - Anas. Вид: Кряква - Anas platyrhynchos. Подвид: Домашняя утка - Anas platyrhynchos domesticus. Порода: Индийский бегун.

Askania-Nova. In the zoological park. Indian Runner Duck.


Качка породи індійський бігун (Anas platyrhynchos domesticus) була виведена в Індії та поширена в Південно-Східній Азії. Розводять як породу яєчного спрямування зважаючи на високу яйценосність. Вважаються делікатесом у в'єтнамців, оскільки м'ясо цих качок нежирне та соковите. Ця порода виглядає екзотично в порівнянні з іншими: вузький пляшкоподібний тулуб, маленька з великим клиноподібним дзьобом голова, тонка та довга шия, крила, що щільно прилягають до тулуба, піднятий хвіст, довгі ноги оранжевого кольору. Маса селезня - до 2 кг, качки - до 1,75 кг; Оперення буває білим, чорним, коричневим, блакитним, хакі, забарвлення диких качок. Колір шкаралупи яєць коливається між білим і блакитно-зеленуватим. Індійські бігуни дуже рухомі, добре бігають і стадно пасуться. Не вимагають особливих умов утримання, маловимогливі до води, не бояться зими й із задоволенням гуляють по снігу навіть в помірні морози.

Утка породы индийский бегун (Anas platyrhynchos domesticus) была выведена в Индии и распространена в Юго-Восточной Азии. Разводят как породу яичного направления ввиду высокой яйценоскости. Считаются деликатесом у вьетнамцев, поскольку мясо этих уток нежирное и сочное. Эта порода выглядит экзотически по сравнению с другими: узкое бутылкообразное туловище, маленькая с большим клинообразным клювом голова, тонкая и длинная шея, плотно прилегающие к туловищу крылья, приподнятый хвост, длинные ноги оранжевого цвета. Масса селезня - до 2 кг, утки - до 1,75 кг; Оперение бывает белым, чёрным, коричневым, голубым, хаки, расцветки диких уток. Цвет скорлупы яиц колеблется между белым и сине-зеленоватым. Индийские бегуны очень подвижны, хорошо бегают и стадно пасутся. Не требуют особых условий содержания, малотребовательны к воде, не боятся зимы и с удовольствием гуляют по снегу даже в умеренные морозы.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Пестроносая кряква (Anas poecilorhyncha). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Пестроносая кряква (Anas poecilorhyncha). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Крижень строкатодзьобий (Anas poecilorhyncha).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Качка - Anas. Вид: Крижень строкатодзьобий - Anas platyrhynchos.


Аскания-Нова. В зоопарке. Пестроносая кряква (Anas poecilorhyncha).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Речные утки - Anas. Вид: Пестроносая кряква - Anas platyrhynchos.

Askania-Nova. In the zoological park. Spot-billed Duck (Anas poecilorhyncha).


Крижень строкатодзьобий (Anas platyrhynchos).
Зріст: 50-55 см. Вага: 1,0-2,2 кг. Тривалість життя: 8-20 років. Характерні ознаки: статевий диморфізм виражений у строкатості дзьоба - у самця пляма більша за розмірами та жовтіша. Харчування: рослинною і тваринною їжею; поїдають насіння, вегетативні частини водяних рослин та личинок водяних комах. Розмноження: гніздо вимощують м'якими стеблами, мохом, листям і власним пухом; повна кладка з 6-17 світло-зелених яєць; насиджування яєць триває 26-28 діб. Біотоп: оселяються по берегах прісноводних зарослих водойм. Спосіб життя: полігами; розмірами, характерним польотом і хриплим, гучним кряканням схожі на крижня звичайного; взимку збираються у великі зграї. Мешкає: розповсюджений у східному Сибіру, Далекому Сході, Монголії, Індокитаї. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1969 року. Добре розмножується.


Пестроносая кряква (Anas platyrhynchos).
Рост: 50-55 см. Вес: 1,0-2,2 кг. Продолжительность жизни: 8-20 лет. Характерные признаки: половой диморфизм выражен в пёстрости клюва - у самца пятно больше по размерам и более жёлтое. Питание: растительной и животной едой; поедают семена, вегетативные части водяных растений и личинок водяных насекомых. Размножение: гнездо вымащивают мягкими стеблями, мхом, листьями и собственным пухом; полная кладка из 6-17 светло-зелёных яиц; насиживание яиц длится 26-28 суток. Биотоп: поселяются по берегам пресноводных заросших водоемов. Образ жизни: полигамы; размерами, характерным полетом и хриплым, громким кряканием, похожие на крякву обыкновенную; зимой собираются в большие стаи. Живёт: распространены в восточной Сибири, Дальнем Востоке, Монголии, Индокитае. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1969 года. Хорошо размножается.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Каролинская утка (Aix sponsa). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Каролинская утка (Aix sponsa). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Каролінська качка (Aix sponsa).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Гусеподібні - Anseriformes. Родина: Качкові - Anatidae. Рід: Качки лісові - Aix. Вид: Каролінська качка - Aix sponsa.


Аскания-Нова. В зоопарке. Каролинская утка (Aix sponsa).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Гусеобразные - Anseriformes. Семейство: Утиные - Anatidae. Род: Лесные утки - Aix. Вид: Каролинская утка - Aix sponsa.

Askania-Nova. In the zoological park. Wood Duck or Carolina Duck (Aix sponsa).


Каролінська качка (Aix sponsa) - невеликий птах компактної статури: довжина 43-51 см, розмах крил 66-73 см, маса самців 539-879 г, маса самок 482-879 г. Природним ареало каролінської качки є Північна Америка, де вона населяє дрібні тінисті лісові водоймища. Найчастіше її можна зустріти біля лісових озер, струмків, невеличких річок. Добре плаває та пірнає у воді, однак легко сідає на дерева і може пересуватися по гілках. Ця качка - один з найбільш нарядних качиних птахів північної півкулі. Пір'я самців має чорні, білі, бронзово-блакитні, зелені та фіолетові кольори. Забарвлення самиці менш яскраве та доповнене білим кільцем навколо ока. У обох статей добре розвинений чубок. Діапазон їжі дуже широкий: рослинна (вегетативні частини та насіння різних рослин) і тваринна (жуки, павуки, мурашки, коники, цвіркуни, мухи, зрідка мальки риб). Гніздиться в дуплах листяних порід дерев. Самиця відкладає 7-12 яєць, насиджування триває від 28 до 37 днів. Самець залишає самицю ще до вилуплення пташенят.

Каролинская утка (Aix sponsa) - небольшая птица компактного телосложения: длина 43-51 см, размах крыльев 66-73 см, масса самцов 539-879 г, масса самок 482-879 г. Природным ареалом каролинской утки является Северная Америка, где она населяет мелкие тенистые лесные водоёмы. Чаще всего ее можно встретить около лесных озер, ручьев, небольших рек. Хорошо плавает и ныряет в воде, однако легко садится на деревья и может передвигаться по ветвям. Эта утка - одна из наиболее нарядных утиных птиц северного полушария. Оперение самцов имеет чёрные, белые, бронзово-синие, зелёные и фиолетовые цвета. Расцветка самки менее яркая и дополнена белым кольцом вокруг глаза. У обоих полов хорошо развит хохолок. Диапазон пищи очень широкий: растительная (вегетативные части и семена различных растений) и животная (жуки, пауки, муравьи, кузнечики, сверчки, мухи, изредка мальки рыб). Гнездится в дуплах лиственных пород деревьев. Самка откладывает 7-12 яиц, насиживание продолжается от 28 до 37 дней. Самец оставляет самку ещё до вылупления птенцов.


Страуси. У зоопарку «Асканія-Нова» утримується три види плоскогрудих птахів: африканський страус (Struthio camelus camelus), австралійський ему (Dromaius novaehollandiae Woodwardi), американський нанду (Rhea americana). Загальна чисельність - 113 особин. Щороку в зоопарку отримують 40-60 пташенят. У зимовий період птахи утримуються в теплих приміщеннях.

Страусы. В зоопарке «Аскания-Нова» содержатся три вида плоскогрудых птиц: африканский страус (Struthio camelus camelus), австралийский эму (Dromaius novaehollandiae Woodwardi), американский нанду (Rhea americana). Общая численность - 113 особей. Ежегодно в зоопарке получают 40-60 птенцов. В зимнее время птицы содержатся в теплых помещениях.

Ratites. There are three species of the flat-chested birds in the zoo "Askania-Nova": Ostrich (Struthio camelus camelus), Emu (Dromaius novaehollandiae Woodwardi), Rhea (Rhea americana). The total numbers are 113 individuals. There are 40-60 nestlings in the zoo every year. The birds are kept in the heated buildings in the winter.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Африканский страус (Struthio camelus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Африканский страус (Struthio camelus). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Африканский страус (Struthio camelus). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Африканський страус (Struthio camelus).

Аскания-Нова. В зоопарке. Африканский страус (Struthio camelus).

Askania-Nova. In the zoological park. Ostrich (Struthio camelus).


Африканський страус (Struthio camelus). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Страусоподібні - Struthioniformes. Родина: Страусові - Struthionidae. Рід: Страуси - Struthio. Вид: Африканський страус - Struthio camelus.
Зріст: до 2,7 м. Вага: до 150 кг. Тривалість життя: до 50 років. Характерні ознаки: великий птах, що не літає, у якого повністю відсутній кіль; крила слабо розвинуті; самець має чорне оперення, самка - сріблясто-сіре. Харчування: їжа рослинна, інколи тваринна - дрібні пташки, ящірки, комахи. Розмноження: полігамна птиця; статева зрілість настає в 2-4-річному віці; самець має гарем з кількох самиць; гніздо - ямку в піску риє самець і всі самиці відкладають туди свої яйця (разом 10-24 кулястих яєць жовтуватого кольору вагою до 2 кг); висиджують яйця по черзі лише доминантна самка (вдень, чиє сіре оперення слабо помітне на тлі ландшафту) та самець (уночі, чиє чорне оперення не помітне вночі). Біотоп: посушливі степи із чагарниковою рослинністю. Спосіб життя: в період гніздування живуть сім'ями, в позагніздовий період групами. Мешкає: півострів Сомалі та північно-східна Кенія.


Африканский страус (Struthio camelus). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Страусообразные - Struthioniformes. Семейство: Страусовые - Struthionidae. Род: Страусы - Struthio. Вид: Африканский страус - Struthio camelus.
Рост: до 2,7 м. Вес: до 150 кг. Продолжительность жизни: до 50 лет. Характерные признаки: большая не летающая птица, у которой полностью отсутствует киль; крылья слабо развитые; самец имеет чёрное оперение, самка - серебристо-серое. Питание: еда растительна, иногда животная - мелкие птички, ящерицы, насекомые. Размножение: полигамная птица; половая зрелость наступает в 2-4-летнем возрасте; самец имеет гарем из нескольких самок; гнездо - ямку в песке роет самец и все самки откладывают туда свои яйца (вместе 10-24 шаровидных яиц желтоватого цвета весом до 2 кг); высиживают яйца по очереди только доминантная самка (днём, серое оперение которой мало заметно на фоне ландшафта) и самец (ночью, чёрное оперение которого не заметно ночью). Биотоп: засушливые степи с кустарниковой растительностью. Образ жизни: период гнездования живут семьями, во внегнездовой период группами. Живёт: полуостров Сомали и северо-восточная Кения.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae). Самец с птенцами. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae). Самец с птенцами. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae). Самец с птенцами. Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Ему звичайний (Dromaius novaehollandiae).

Аскания-Нова. В зоопарке. Обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae).

Askania-Nova. In the zoological park. Emu (Dromaius novaehollandiae).


Ему звичайний (Dromaius novaehollandiae). Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Казуароподібні - Casuariiformes. Родина: Ему - Dromaiidae. Рід: Ему - Dromaius. Вид: Ему звичайний - Dromaius novaehollandiae.
Зріст: 170 см. Вага: 40-50 кг. Тривалість життя: 10-14 років. Характерні ознаки: великий птах, що не літає; оперення має шерстисту структуру. Харчування: переважно рослинами (трава, насіння), залюбки полює на комах. Розмноження: в Асканії-Нова відбувається у зимовий період (літо Південної півкулі); полігами; кладка з 7-9, інколи до 18-25 зеленуватих яєць, яку насиджує тільки самець 53-60 діб; виводком пташенят опікується також самець. Біотоп: безлісі або чагарникові рівнини та плато, що характеризуються жарким літом і прохолодною зимою. Спосіб життя: кочовий, можуть долати великі відстані у пошуках їжі. Мешкає: в Австралії; є одним з головних об'єктів страусівництва. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1895 року. Добре розмножується.


Обыкновенный эму (Dromaius novaehollandiae). Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Казуарообразные - Casuariiformes. Семейство: Эму - Dromaiidae. Род: Эму - Dromaius. Вид: Обыкновенный эму - Dromaius novaehollandiae.
Рост: 170 см. Вес: 40-50 кг. Продолжительность жизни: 10-14 лет. Характерные признаки: большая птица, которая не летает; оперение имеет шерстистую структуру. Питание: преимущественно растениями (трава, семена), с удовольствием охотится на насекомых. Размножение: в Аскании-Нова происходит в зимний период (лето Южного полушария); полигамы; кладка из 7-9, иногда до 18-25 зеленоватых яиц, которую насиживает только самец 53-60 суток; о выводке птенцов заботится также самец. Биотоп: безлесные или кустарниковые равнины и плато, которые характеризуются жарким летом и прохладной зимой. Образ жизни: кочевой, могут преодолевать большие расстояния в поисках еды. Живёт: в Австралии; является одним из основных объектов страусоводства. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1895 года. Хорошо размножается.


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Американський нанду (Rhea americana).
Царство: Тварини - Metazoa. Тип: Хордові - Chordata. Клас: Птахи - Aves. Ряд: Нандуподібні - Rheiformes. Родина: Нанду - Rheidae. Рід: Нанду - Rhea. Вид: Американський нанду - Rhea americana.


Аскания-Нова. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana).
Царство: Животные - Metazoa. Тип: Хордовые - Chordata. Класс: Птицы - Aves. Отряд: Нандуобразные - Rheiformes. Семейство: Нанду - Rheidae. Род: Нанду - Rhea. Вид: Обыкновенный нанду - Rhea americana.

Askania-Nova. In the zoological park. Rhea (Rhea americana).


Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Голова крупным планом. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Голова крупным планом. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Голова крупным планом. Фото травня 2013 року.
Херсонская область. Аскания-Нова. Фото. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana). Фото травня 2013 року.
Асканія-Нова. У зоопарку. Американський нанду (Rhea americana).

Аскания-Нова. В зоопарке. Обыкновенный нанду (Rhea americana).

Askania-Nova. In the zoological park. Rhea (Rhea americana).


Американський нанду (Rhea americana). Зріст: 150 см. Вага: самки 23-28 кг, самці 30-35 кг. Тривалість життя: до 23 років. Характерні ознаки: великий птах, що не літає; оперення сірого кольору з характерним чорним забарвленням середньої частини спини. Харчування: рослинна, у незначній мірі - тваринна (молюски, ящірки, черв'яки та інше). Розмноження: самець будує гніздо та насиджує кладку, величина якої 13-20 жовтуватих яєць; насиджування триває 33-36 діб. Біотоп: трав'янисті рівнини та бугристі степи з невеликими дібровами. Спосіб життя: табуни-зграї по 15-40, іноді до 100 особин; на початку періоду розмноження утворюють різні групи: одиноких самців, самок з кількома дорослими самцями, молодняка (до 50 особин). Мешкає: прерії Південної Америки; розведення нанду в страусівництві займає незначну частку. У колекції зоопарку «Асканія-Нова» - з 1888 року. Добре розмножується.

Обыкновенный нанду (Rhea americana). Рост: 150 см. Вес: самки 23-28 кг, самцы 30-35 кг. Продолжительность жизни: до 23 лет. Характерные признаки: большая птица, которая не летает; оперение серого цвета с характерной черной расцветкой средней части спины. Питание: растительная, в незначительной мере - животная (моллюски, ящерицы, червяки и другое). Размножение: самец строит гнездо и насиживает кладку, величина которой 13-20 желтоватых яиц; насиживание длится 33-36 суток. Биотоп: травянистые равнины и бугристые степи с небольшими дубравами. Образ жизни: табуны-стаи по 15-40, иногда до 100 особей; в начале периода размножения образуют разные группы: одиноких самцов, самок с несколькими взрослыми самцами, молодняка (до 50 особей). Живёт: прерии Южной Америки; разведение нанду в страусоводстве занимает незначительную часть. В коллекции зоопарка «Аскания-Нова» - с 1888 года. Хорошо размножается.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об’єктів.
# Вікіпедія.


Усі права застережено. © 2003-2013 Сергій Клименко
Rambler's Top100