У боях під Очаковом...

17 червня 1788 року в бою під Очаковом у сильний вітер і шторм флотилія з приблизно 200 козацьких «чайок», якою командували кошовий отаман Сидір Білий (його було смертельно поранено у тому бою) та військовий суддя Антон Головатий, вщент розгромила турецький флот турецького адмірала Ескі-Гасана.
Про здобуту перемогу генерал-фельдмаршал князь Григорій Потьомкін писав у реляції 19 червня 1788 року в столицю: „Флот капітан-паші веслувальною флотилією розгромлений, 6 кораблів лінійних спалено та 2 віддалися... 30 суден розбиті... Між кораблями знищені капітан-пашинський та віце-адміральський, у полон взято людей з 3000, побито не менше... Ця перемога одержана малими, новозбудованими за небувалим калібром, веслувальними суднами, яких побудовано до 200... легкість і моторність (їх) така, що ворожий корабель тільки встигав їх побачити, а вони уже той оточують... Встановлено, що вони незрівнянно більше загибелі ворожому флоту вчиняти можуть, аніж великі військові кораблі – як це в останній поразці турецького флоту насправді й виявилося. Цими суднами переважно управляють запорожці...”
То був тріумф флотоводця Антона Головатого. Слава його під Кінбурном і Очаковом не поступається славі переможців під Чесмою! Після тої перемоги під Очаковом „Військо вірних козаків” було перейменоване в Чорноморське козацьке військо і, відповідно, козацьку флотилію стали називати Чорноморською козацькою флотилією. Її назва згодом була перенесена на весь флот, який з тих пір став називатися Чорноморським флотом.
Трохи згодом блискавичним нічним рейдом по Бузькому лиману козацька ескадра під орудою Антона Головатого над ранок вдарила на Аджидол і Яскі, й до ранку над ними вже розвивалася біла козацька корогва з синім хрестом. Падіння турецьких селищ Аджидол і Яскі дало змогу О. Суворову в липні розпочати штурм Очакова. Та штурм цієї фортеці затягнувся до глибокої осені. Перед Очаковом, на острові Березань, стояла потужна турецька артилерійська батарея, яка перетворила острів, а з ним і Очаків, на непохитну твердиню.
Кілька разів О. Суворов намагався взяти острів, але щоразу турецький гарнізон, захищаючись, завдавав йому поразки. 7 листопада 1788 року, вистеживши, що частина гарнізону з острова Березань відбула до Очакова за провіантом, А. Головатий на «чайках» з 800 козаками серед білого дня направився до острова з боку його високих, скелястих берегів. Козаки вибили артилерійську обслугу з позицій і захопили батарею. За виявлені мужність і героїзм при взятті острова фельдмаршал Г. Потьомкін особисто нагородив Антона Головатого своїм власним орденом Святого Георгія.
Лише після цього, 6 грудня 1788 року, Очаків, нарешті, було взято. І знову ж - не без допомоги українських козаків, які брали участь у його штурмі на лівому фланзі армійських підрозділів.

Першоджерела:
# Стаття «Антон Головатий», сайт "Портал Українців Одещини".
# Вікіпедія.

НазадДо фотоекскурсії про місто Миколаїв


В боях под Очаковом...

17 июня 1788 года в бою под Очаковом в сильный ветер и шторм флотилия из приблизительно 200 казацких «чаек», которой командовали кошевой атаман Сидор Белый (он был смертельно ранен в том бою) и военный судья Антон Головатый, вдребезги разгромила турецкий флот турецкого адмирала Ески-Гасана.
О добытой победе генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин писал в реляции 19 июня 1788 года в столицу: „Флот капитан-паши гребною флотилиею разбит, 6 кораблей линейных сожжены и 2 отдались... 30 судов разбиты... Между кораблями уничтожены капитан-пашинский и вице-адмиральский, в плен взяты людей с 3000, побито не меньше... Эта победа получена малыми, нововыстроенными по небывалому калибру, весельными судами, которых построено до 200... легкость и проворность (их) такова, что вражеский корабль только успевал их увидеть, а они уже тот окружают... Установлено, что они несравненно больше гибели враждебному флоту совершать могут, чем большие военные корабли – как это в последнем поражении турецкого флота в действительности и оказалось. Этими судами преимущественно управляют запорожцы...”
Это был триумф флотоводца Антона Головатого. Слава его под Кинбурном и Очаковом не уступает славе победителей под Чесмой! После той победы под Очаковом „Войско верных казаков” было переименовано в Черноморское казацкое войско и, соответственно, казацкую флотилию стали называть Черноморской казацкой флотилией. Ее название впоследствии было перенесено на весь флот, который с тех пор стал называться Черноморским флотом.
Немного погодя молниеносным ночным рейдом по Бугскому лиману казацкая эскадра под руководством Антона Головатого перед утром ударила на Аджидол и Яски, и до утра над ними уже развивалась белая казацкая хоругвь с синим крестом. Падение турецких селений Аджидол и Яски дало возможность А. Суворову в июле начать штурм Очакова. Но штурм этой крепости затянулся до глубокой осени. Перед Очаковом, на острове Березань, стояла мощная турецкая артиллерийская батарея, которая превратила остров, а вместе с ним и Очаков, в неприступную твердыню.
Несколько раз А. Суворов пытался взять остров, но каждый раз турецкий гарнизон, защищаясь, наносил ему поражение. 7 ноября 1788 года, отследив, что часть гарнизона с острова Березань отбыла в Очаков за провиантом, А. Головатый на «чайках» с 800 казаками средь бела дня направился к острову со стороны его высоких, скалистых берегов. Казаки выбили артиллерийскую обслугу с позиций и захватили батарею. За проявленные мужество и героизм при взятии острова фельдмаршал Г. Потемкин лично наградил Антона Головатого своим собственным орденом Святого Георгия.
Лишь после этого, 6 декабря 1788 года, Очаков, наконец, был взят. И опять же - не без помощи украинских казаков, которые принимали участие в его штурме на левом фланге армейских подразделов.

Первоисточники:
# Статья «Антон Головатий», сайт "Портал Українців Одещини".
# Вікіпедія.

НазадК фотоэкскурсии о городе Николаев

Rambler's Top100