Серія "Водно-інформаційний центр у Міському парку" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Водно-інформаційний центр у Міському парку
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Водно-информационный центр в Городском парке
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Городском парке Киева. Фото червня 2005 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Городском парке Киева. Фото червня 2005 року.
Водно-Інформаційний центр у Міському парку Києва було урочисто відкрито 24 травня 2003 року.
Центр створений за участю Київської міської державної адміністрації та за підтримки Міністерства довкілля Данії. Центр спрямований на покращення поінформованості громадян України стосовно цінності водних ресурсів та поглиблення усвідомлення важливості їх збереження та раціонального використання.


Водно-Информационный центр в Городском парке Киева был торжественно открыт 24 мая 2003 года.
Центр создан при участии Киевской городской государственной администрации и при поддержке Министерства окружающей среды Дании. Центр нацелен на улучшение осведомленности граждан Украины населения относительно ценности водных ресурсов и углубление осознания важности их сохранения и рационального использования.

Water Information Centre in the City Garden of Kyiv (Kiev) was inaugurated on the 24th of May 2003.
The Centre is established with the participation of Kyiv City State Administration and on the support Danish Ministry of the Environment.
The Centre is aiming at providing information of the citizens of Ukraine on the value of water resources and for making citizens conscious about importance of water saving and conservation.


Водно-Інформаційний центр розміщено у відновлених спорудах першого централізованого водогону міста Києва, побудованих у 1872-1876 рр. Перший же достовірно відомий київський водогін, центральною частиною якого був фонтан «Самсон», побудував на Подолі архітектор І. Г. Григорович-Барський у 1749.

Водно-Информационный центр размещён в восстановленных сооружениях первого централизованного водопровода города Киева, построенных в 1872-1876 гг. Первый же достоверно известный киевский водопровод, центральной частью которого был фонтан «Самсон», построил на Подоле архитектор И. Г. Григорович-Барский в 1749.

The Water Information Centre is located in the renovated constructions of the first centralized water supply in Kyiv, built in 1872-1876.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Городском парке Киева. Фото червня 2005 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Городском парке Киева. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Міському парку.
Експозиція центру знайомить з кругообігом води в природі, при цьому їй одночасно притаманні ознаки музею, технічної виставки та аквапарку. Огляд експозиції дає змогу в нетрадиційній формі ознайомитись з водою, процесом водопідготовки, методами раціонального водокористування в побуті, здійснити віртуальну подорож каналізаційним колектором до очисних споруд Бортницької станції аерації.


Водно-информационный центр в Городском парке.
Экспозиция центра знакомит с круговоротом воды в природе, при этом ей одновременно присущи признаки музея, технической выставки и аквапарка. Обзор экспозиции дает возможность в нетрадиционной форме ознакомиться с водой, процессом водоподготовки, методами рационального водопользования в быту, осуществить виртуальное путешествие канализационным коллектором к очистительным сооружениям Бортницкой станции аэрации.

This is Water Information Centre in the City Garden of Kyiv.
The exhibition illustrates water cycle and moreover it has features of a museum, technical exhibition and aqua park. Information, presented at the exhibition in non-traditional form enables visitors to get knowledge about the water, methods of its treatment and saving in the household as well as to make a virtual trip through the sewer and reach the Bortnychi Waste Water Treatment Plant.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Городском парке Киева. Фото червня 2005 року.
На щиті Водно-інформаційний центру - вітальні написи (українською та англійською мовами):
«Використай можливість більше дізнатись про головну складову життя - воду.
Я - Маленька весела крапелька! Помандруй разом зі мною!
Мандри по Землі. Ти помандруєш разом зі мною поверхнею Землі і дізнаєшся про кругообіг води, річки та озера, хмари та сніг і навіть калюжі. Також ти дізнаєшся як мене можна забруднити.
Під землею! На чарівному ліфті ми потрапимо під земну поверхню і там ти побачиш з чого складається ґрунт та довідаєшся про те, як вода проникає з поверхні землі під землю. Як вона рухається під землею, що таке ґрунтові води та скільки вони живуть.
До тебе в гості! Друже! Я тобі розповім про те, як я з річки, проходячи через систему очистки, потрапляю до тебе у гості.
Каналізація й очищення використаної води. Тобі цікаво дізнатися яким чином я потрапляю знову у річку? Я повідаю тобі про систему каналізації та очищення води на прикладі Бортницької станції аерації.
Лагуна і світ води. Поглянь навколо, як красиво! Зверни увагу - це глобус. На ньому я можу показати тобі, як живуть люди у інших країнах. Натисни на кнопку і ти потрапиш будь-куди, але не дуже захоплюйся, бо я хочу з тобою погратися.
Дитячий водяний майданчик. Пограй зі мною! Ти навіть не здогадуєшся, у які цікаві ігри можна зі мною грати!»


На щите Водно-информационный центра - приветственные надписи (на украинском и английскм языках):
«Используй возможность больше узнать о главной составляющей жизни - воде.
Я - Маленькая веселая капелька! Попутешествуй вместе со мной!
Странствия по Земле. Ты попутешествуешь вместе со мной по поверхности Земли и узнаешь о круговороте воды, реках и озерах, тучах и снеге и даже о лужах. Также ты узнаешь, как меня можно загрязнить.
Под землей! На волшебном лифте мы попадем под земную поверхность и там ты увидишь из чего состоит грунт и узнаешь о том, как вода проникает с поверхности земли под землю. Как она движется под землей, что такое грунтовые воды и сколько они живут.
К тебе в гости! Дорогой друг! Я тебе расскажу о том, как я из реки, проходя через систему очистки, попадаю к тебе в гости.
Канализация и очистка использованной воды. Тебе интересно узнать каким образом я попадаю опять в реку? Я поведаю тебе о системе канализации и очистки воды на примере Бортницкой станции аэрации.
Лагуна и мир воды. Взгляни вокруг, как красиво! Обрати внимание - это глобус. На нем я могу показать тебе, как живут люди в других странах. Нажми на кнопку и ты попадешь куда-либо, но не очень увлекайся, потому что я хочу с тобой поиграть.
Детская водяная площадка. Поиграй со мной! Ты даже не догадываешься, в какие интересные игры можно со мной играть!»

It is Water Information Centre in the City Garden of Kyiv (Kiev).
«I’m a small and joyful Mr. Droplet! Let’s make a trip together!
Trip to the nature above. Together with me you'll make a trip to the Nature above the Earth and learn about water circulation, rivers and lakes, clouds, snow and even puddles as well as how you can pollute me.
Under the ground! Using a magic lift we’ll go into the Nature below the earth where you can see what is soil consists of how water penetrates from the surface into the earth and learn how it moves under the ground, - what is ground water and its age.
Visiting your place! My dear friend! I will tell you about my trip to your place from the river through the water treatment system.
Sewage and waste water treatment. Do you want to know how I get back to the river? I will tell you about the sewer and treatment of waste water at the Bortnychi waste water treatment plant.
The lagoon and world of water. Look how nice it’s around you! I can show you how people are living in other countries. This is the Globe - just push a button and you’ll go there, but don't be carried away since I’d lake also to play with you.
Children’s water playground. Play with me! You probably have no idea what interesting games we can play together.»


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Начало экспозиции в бывшей водонапорной башне. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Начало экспозиции в бывшей водонапорной башне. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Начало экспозиции в бывшей водонапорной башне. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Тут створено умови для мандрівки у світ води, під час якої можна спостерігати за таненням льодовиків, зародженням дощу та виверженням гейзеру. Для малечі є нагода змінити русло річки, побавитись із мильними бульбашками, перевірити силу на водяному насосі, а також доторкнутися до живої риби.


Водно-информационный центр в Киеве.
Тут созданы условия для путешествия в мир воды, во время которой можно наблюдать за таянием ледников, зарождением дождя и извержением гейзера. Для малышей есть возможность изменить русло реки, позабавиться с мыльными пузырьками, проверить силу на водяном насосе, а также притронуться к живой рыбе.

This is Water Information Centre in Kyiv.
A visitor can also make a trip to the World of Water during which he can see melting ice, falling rain and active geyser. Children have a chance to create their own river. They may enjoy playing with soap bubbles and can check how strong they are, using hand water pump as well as to play with colorful fish.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водным объектам Украины и их загрязнению. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водным объектам Украины и их загрязнению. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водным объектам Украины и их загрязнению. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві. Експозиція, присвячена водним об’єктам України та їх забрудненню.

Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водным объектам Украины и их загрязнению.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая грунтовым водам и грунтам городов Украины. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая грунтовым водам и грунтам городов Украины. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена ґрунтовим водам і підґрунтю міст України
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая грунтовым водам и грунтам городов Украины
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая добыче человеком воды. Макет колодца. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая добыче человеком воды. Действующий макет артезианской скважины. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая добыче человеком воды. Действующий макет артезианской скважины. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена видобуванню людиною води
.
Макет криниці.
Діючий макет артезіанської свердловини.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая добыче человеком воды
.
Макет колодца.
Действующий макет артезианской скважины.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая системам водоснабжения Киева. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая системам водоснабжения Киева. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая системам водоснабжения Киева. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена системам водопостачання Києва
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая системам водоснабжения Киева
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена водовідведенню та раціональному використанню води
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена водовідведенню та раціональному використанню води
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая водоотводу и рациональному использованию воды
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая городской канализации. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая городской канализации. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая городской канализации. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция, посвящённая городской канализации. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція, присвячена та міській каналізації
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция, посвящённая и городской канализации
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция «Лагуна и мир воды». Пещера со сталактитами и водопадом. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция «Лагуна и мир воды». Пещера со сталактитами и водопадом. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция «Лагуна и мир воды». Пещера со сталактитами и водопадом. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Експозиція «Лагуна і світ води»
.
Тут на відвідувачів чекають різноманітні пригоди: вони потрапляють до печери зі сталактитами, проходять повз водоспад, їх захоплює гроза з громом і дощем...


Водно-информационный центр в Киеве.
Экспозиция «Лагуна и мир воды»
.
Здесь посетителей ожидают разнообразные приключения: они попадают в пещеру со сталактитами, проходят мимо водопада, их настигает гроза с громом и дождём...


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві. Дитячий ігровий водяний майданчик.

Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка.

This is Water Information Centre in Kyiv. Children’s water playground.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка. Аттракцион «Мыльные пузыри». Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка.
Аттракцион «Мыльные пузыри». Создание огромного мыльного пузыря вокруг человека. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка.
Аттракцион «Мыльные пузыри». Создание огромного мыльного пузыря вокруг человека. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві. Дитячий ігровий водяний майданчик.
Атракціон «Мильні бульбашки».
Створення величезної мильної бульбашки навколо людини.


Водно-информационный центр в Киеве. Детская игровая водная площадка.
Аттракцион «Мыльные пузыри».
Создание огромного мыльного пузыря вокруг человека.


This is Water Information Centre in Kyiv. Children’s water playground.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Большой открытый аквариум, где дети могут поиграть с рыбками. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Большой открытый аквариум, где дети могут поиграть с рыбками. Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві.
Великий відкритий акваріум, де діти можуть побавитись із рибками
.


Водно-информационный центр в Киеве.
Большой открытый аквариум, где дети могут поиграть с рыбками
.

This is Water Information Centre in Kyiv.


Фото Киева. Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция «Вода - колыбель жизни». Фото вересня 2015 року.
Водно-інформаційний центр у Києві. Експозиція «Вода - колиска життя».
Життя на Землі зародилося, за однією з гіпотез, більше трьох мільярдів років тому в середовищі рідкої суміші поживних речовин, яка з’являється в результаті виверження вулканів і під час блискавок.
Перші організми розвивалися в морі, це оберігало їх від убивчого випромінювання Сонця, у той час, коли Земля ще не мала сильного захисного атмосферного шару.


Водно-информационный центр в Киеве. Экспозиция «Вода - колыбель жизни».
Жизнь на Земле зародилась, по одной из гипотез, больше трех миллиардов лет назад в среде жидкой смеси питательных веществ, которая появляется в результате извержения вулканов и во время молний.
Первые организмы развивались в море, это оберегало их от убийственного излучения Солнца, в то время, когда Земля еще не имела сильного защитного атмосферного слоя.

This is Water Information Centre in Kyiv.Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100