Серія "Океанаріум «Морська казка»" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Океанаріум «Морська казка»
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
У разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Океанариум «Морская сказка»
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Киевский Океанариум «Морская сказка»
Океанаріум «Морська казка» було відкрито для відвідувачів восени 2012 року.
Він розташований на нульовому поверсі ТЦ «Дитячий Світ» (вул. Малишка, 3).


Океанариум «Морская сказка» был открыт для посетителей осенью 2012 года.
Он расположен на нулевом этаже ТЦ «Детский Мир» (ул. Малышко, 3).

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams») opened its doors for visitors in autumn 2012.
It is situated on the basement floor of «Detsky Mir» («Child's World») Center, that is located at 3 Malyshka street, Kyiv, Ukraine.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Первая галерея - перевёрнутый вверх дном затонувший деревянный корабль с экспозицией кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Первая галерея - перевёрнутый вверх дном затонувший деревянный корабль с экспозицией кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Перша галерея океанаріуму - перевернутий догори дном затонулий дерев’яний корабель, в «ілюмінаторах» якого розміщено експозицію коралового комплексу.


Океанариум «Морская сказка».
Первая галерея океанариума - перевёрнутый вверх дном затонувший деревянный корабль, в «иллюминаторах» которого размещена экспозиция кораллового комплекса.

Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
It is the first gallery of the oceanarium - a sunken upside-down wooden ship. The exposition of the coral complex is placed in «portholes» of the ship.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Експозиція коралового комплексу в «ілюмінаторах».


Океанариум «Морская сказка».
Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах».

Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
The exposition of the coral complex.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах». Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Експозиція коралового комплексу в «ілюмінаторах».


Океанариум «Морская сказка».
Экспозиция кораллового комплекса в «иллюминаторах».

Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
The exposition of the coral complex.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса. Красноморская кабуба (Heniochus intermedius). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Експозиція коралового комплексу.
Червономорська кабуба (Heniochus intermedius).
Один із найвідоміших мешканців коралових рифів Червоного моря із родини риб-метеликів (щетинозубі). Найчастіше плавають парами чи невеликими групами на глибинах від 4 до 50 м, у зовнішніх схилів рифів й у піщаного дна. Зустрічаються на багатьох рифах теплого Червоного моря від Синайського півострова. Вид неагресивний, але досить активний. Максимальний розмір - 20 см.


Океанариум «Морская сказка». Экспозиция кораллового комплекса.
Красноморская кабуба (Heniochus intermedius).
Один из самых узнаваемых жителей коралловых рифов Красного моря из семейства рыб-бабочек (щетинозубые). Чаще всего плавают парами или небольшими группами на глубинах от 4 до 50 м, у внешних склонов рифов и у песчаного дна. Встречаются на многих рифах теплого Красного моря от Синайского полуострова. Вид неагрессивен, но достаточно активен. Максимальный размер - 20 см.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Red Sea bannerfish (Heniochus intermedius).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Золотые рыбки (Carassius auratus). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Золотые рыбки (Carassius auratus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Золоті рибки (Carassius auratus).
Підвид прісноводих риб роду карасів родини коропових. Золоті рибки всеїдні. За тисячоліття розвитку селекційного розведення «золотої рибки» аматорами та рибозаводчиками не лише Японії і Китаю було виведено безліч порід і варіаційних різновидів тварини. Вони стали популярними й улюбленими домашніми тваринами не лише вельможного панства давнини, а й багатьох людей по всьому світовы, дивуючи глядача своїми незвичними формами та барвами.


Океанариум «Морская сказка».
Золотые рыбки (Carassius auratus).
Подвид пресноводных рыб рода карасей семейства карповых. Золотые рыбки всеядны. За тысячелетия развития селекционного разведения «золотой рыбки» любителями и рыбозаводчиками не только Японии и Китая было выведено множество пород и вариационных разновидностей животного. Они стали популярными и любимыми домашними животными не только знати древности, но и многих людей по всему миру, удивляя зрителя своими необычными формами и красками.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Goldfish (Carassius auratus).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Аравана (Osteoglossum bicirrhosum),
Пангасиус (Pangasius hypophthalmus), Индийский нож (Notopterus chitala), Скат Моторо (Potamotrygon Motoro). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Експозиція «Світ Амазонії».
Аравана срібляста (Osteoglossum bicirrhosum), Пангасіус (Pangasius hypophthalmus), Індійський ніж (Notopterus chitala), Скат Моторо (Potamotrygon Motoro).


Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии».
Аравана (Osteoglossum bicirrhosum), Пангасиус (Pangasius hypophthalmus), Индийский нож (Notopterus chitala), Скат Моторо (Potamotrygon Motoro).


Аравана (Osteoglossum bicirrhosum), або Риба-дракон отримала таке прізвисько через великі дзеркальні луски, які роблять її схожою на міфічного персонажа - Дракона. Справді, Арована є родичем драконів - давно вимерлих на нашій планеті динозаврів. Прісновода тропічна риба, що мешкає в спокійних водах річок і озер. Довжина тіла - від 60 до 120 см.
Пангасиус (Pangasius hypophthalmus) поширений в Південно-Східній Азії (ріки Меконг, Чаупхрая). Максимальна довжина тіла - 130 см, вага - 44 кг. Рухома та дуже полохлива риба.
Індійський ніж (Notopterus chitala) - велика риба з незвичною формою тіла, що нагадує лезо ножа. Максимальна довжина тіла - 120 см, вага - 9 кг. Населяє великі спокійні річки, прісноводі озера і канали Південної та Південно-східної Азії. Індійський ніж є найагресивнішим з ножів. Самці часто влаштовують поєдинки.
Скат Моторо (Potamotrygon Motoro), або Плямистий хвостокол - представник річкових хвостоколів. Територія поширення - Південна Америка. Довжина тіла може досягати більше 80 см, а вага - 15 кг. На хвості мають отруйну шпильку.


Аравана (Osteoglossum bicirrhosum), или Рыба-дракон получила такое прозвище из-за её крупных зеркальных чешуек, которые делают её похожей на мифического персонажа - Дракона. Действительно, Арована является родственником драконов - давно вымерших на нашей планете динозавров. Пресноводная тропическая рыба, обитающая в спокойных водах рек и озер. Длина тела - от 60 до 120 см.
Пангасиус (Pangasius hypophthalmus) распространён в Юго-Восточной Азии (реки Меконг, Чаупхрая). Максимальная длина тела - 130 см, вес - 44 кг. Подвижная и очень пугливая рыба.
Индийский нож (Notopterus chitala) - крупная рыба с необычной формой тела, напоминающей лезвие ножа. Максимальная длина тела - 120 см, вес - 9 кг. Населяет большие спокойные реки, пресноводные озера и каналы Южной и Юго-Восточной Азии. Индийский нож является самым агрессивным из ножей. Самцы часто устраивают поединки.
Скат Моторо (Potamotrygon Motoro), или Глазчатый хвостокол - представитель речных хвостоколов. Ареал обитания - Южная Америка. Длина тела может достигать более 80 см, а масса - 15 кг. На хвосте имеется ядовитый шип.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Пиранья обыкновенная, или красная пиранья
(Pygocentrus nattereri, Rooseveltiella nattereri, Serrasalmus nattereri). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Експозиція «Світ Амазонії».
Піранья звичайна, або червона піранья (Pygocentrus nattereri, Rooseveltiella nattereri, Serrasalmus nattereri).
Вид хижих риб з підродини піраньєвих, один з найвідоміших видів піраній. Батьківщина цих рибок - прісні водоймища Південної Америки, басейн річки Амазонки. Ці хижаки плавають зграями від 500 до 2000 особин. Зграя піраній за кілька хвилин може з'їсти тварину масою близько 50 кг. Зростають в природі до 30 см. Харчуються креветками, м'ясом морських риб. У піраній розвинений канібалізм, особливо у молодих.


Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии».
Пиранья обыкновенная, или красная пиранья (Pygocentrus nattereri, Rooseveltiella nattereri, Serrasalmus nattereri).
Вид хищных рыб из подсемейства пираньевых, один из самых известных видов пираний. Родина этих рыбок - пресные водоёмы Южной Америки, бассейн реки Амазонки. Эти хищники плавают стаями от 500 до 2000 особей. Стая пираний за несколько минут может съесть животное массой около 50 кг. Вырастают в природе до 30 см. Питаются креветками, мясом морских рыб. У пираний развит каннибализм, особенно у молодых.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
The Red-bellied Piranha
or Red Piranha (Pygocentrus nattereri, Rooseveltiella nattereri, Serrasalmus nattereri).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Красный неон (Paracheirodon axelrodi),
Сиамский водорослеед (Crossocheilus oblongus, Crossocheilus siamensis), Креветка Амано (Caridina multidentata, Caridina japonica). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Експозиція «Світ Амазонії».
Неон червоний (Paracheirodon axelrodi), Водоростеїд сіамський (Crossocheilus oblongus, Crossocheilus siamensis), Креветка Амано (Caridina multidentata, Caridina japonica).


Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии».
Красный неон (Paracheirodon axelrodi), Сиамский водорослеед (Crossocheilus oblongus, Crossocheilus siamensis), Креветка Амано (Caridina multidentata, Caridina japonica).

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi).


Неон червоний (Paracheirodon axelrodi) родом з Південної Америки, вони мешкають у басейні річок Оріноко та Ріо-Негро. Рибки полюбляють плавати зграйками серед водних рослин, гілок і корчів. Червоні неони переважно харчуються дрібними безхребетними. Це яскрава барвиста риба, яка прикрасить і пожвавить будь-який акваріум. Коли спостерігаєш за ними, рибки зачаровують, і здається, що вони заряджають неповторною енергією світла.
Водоростеїд сіамський (Crossocheilus oblongus, Crossocheilus siamensis) - риба сімейства коропових. Використовується в акваріумі як природний засіб боротьби з небажаними водоростями. Батьківщина - Індокитай. Тіло довге, до 16 см. Самки зазвичай дещо товщі за самців, інших статевих відмінностей немає.
Креветка Амано (Caridina multidentata, Caridina japonica) - прісновода креветка. Ареал проживання - Японія. Креветка Амано дуже активна, симпатична, одна з кращих і найкорисніших для утримання в акваріумі. Бездоганно виконують свою дуже корисну роботу - поїдають баговиння й інші водорості на рослинах, мохах. Довжина від 3,5 до 5 см.


Красный неон (Paracheirodon axelrodi) родом из Южной Америки, они обитают в бассейне рек Ориноко и Рио-Негро. Рыбки любят плавать стайками среди водных растений, ветвей и коряг. Красные неоны в основном питаются мелкими беспозвоночными. Это яркая красочная рыба, которая украсит и оживит любой аквариум. Когда наблюдаешь за ними, рыбки завораживают, и кажется, что они заряжают неповторимой энергией света.
Сиамский водорослеед (Crossocheilus oblongus, Crossocheilus siamensis) - рыба семейства карповых. Используется в аквариумистике как естественное средство борьбы с нежелательными водорослями. Родина - Индокитай. Тело длинное, до 16 см. Самки, как правило, несколько толще самцов, иных половых различий нет.
Креветка Амано (Caridina multidentata, Caridina japonica) - пресноводная креветка. Ареал обитания - Япония. Креветка Амано очень активная, симпатичная, одна из лучших и самых полезных для содержания в аквариуме. Безупречно выполняют свою очень полезную работу - поедают нитчатку и другие водоросли на растениях, мхах. Длина от 3,5 до 5 см.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Дискуси (Symphysodon discus) среди корней Красного мангрового дерева (Rhizophora mangle). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Експозиція «Світ Амазонії».
Дискуси (Symphysodon discus) серед коренів Червоного мангрового дерева (Rhizophora mangle).
Дискуси - кілька видів прісноводних риб роду Symphysodon. Поширені в Бразилії, Колумбії та в Перу, майже в усіх річкових системах, що виходять з Амазонії. Досягають розмірів до 25 см. Пласке тіло допомагає їм швидко лавірувати між перешкодами, рятуючись від хижаків. Це дуже кмітливі риби, що швидко звикають до господаря і беруть корм прямо з рук. У природних умовах дискуси тримаються біля узбережжя, засміченого корінням і деревами, що впали, в затінених місцях без течії.


Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии».
Дискусы (Symphysodon discus) среди корней Красного мангрового дерева (Rhizophora mangle).
Дискусы - несколько видов пресноводных рыб рода Symphysodon. Распространены в Бразилии, Колумбии и в Перу, почти во всех речных системах выходящих из Амазонии. Достигают размеров до 25 см. Плоское тело помогает им быстро лавировать между преградами, спасаясь от хищников. Это очень сообразительные рыбы, быстро привыкающие к хозяину и берущие корм прямо из рук. В естественных условиях дискусы держатся у побережий, засорённых корнями и упавшими деревьями, в затенённых местах без течения.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Детёныши Крокодиловых кайманов (Caiman crocodilus). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Детёныши Крокодиловых кайманов (Caiman crocodilus). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Экспозиция «Мир Амазонии». Детёныши Крокодиловых кайманов (Caiman crocodilus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Малята Крокодилових кайманів (Caiman crocodilus).
Один з видів кайманів - дрібний алігатор з досить довгою, звуженою спереду мордою. Самці досягають довжини 2-2,5 м, самки - не більше 1,4 м. Поширеніший за інших алігаторів: він водиться від Мексики до Перу та Бразилії. Основна його їжа - молюски, прісноводі краби, земноводні та риба.


Океанариум «Морская сказка».
Детёныши Крокодиловых кайманов (Caiman crocodilus).
Один из видов кайманов - некрупный аллигатор с довольно длинной, суженной спереди мордой. Самцы достигают длины 2-2,5 м, самки - не более 1,4 м. Распространён шире других аллигаторов: он водится от Мексики до Перу и Бразилии. Основная его пища - моллюски, пресноводные крабы, земноводные и рыба.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Відкритрий басейн із морськими скатами.

Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами.

Oceanarium «Sea Dreams». Open pool with sea Skates.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». Відкритрий басейн із морськими скатами.

Океанариум «Морская сказка». Открытый бассейн с морскими скатами.

Oceanarium «Sea Dreams». Open pool with sea Skates.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Зелёная морская черепаха (Chelonia mydas). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Зелёная морская черепаха (Chelonia mydas). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Зелена морська черепаха (Chelonia mydas).
Мешканець тропічних і субтропічних вод Світового океану, особливо поширений в Атлантичному і Тихому океанах. Велика черепаха: довжина панцира від 80 до 150 см, вага до 200 кг. Молоді черепахи харчуються медузами і іншими морськими тваринами, з віком поступово переміщаються до берегів, і переходять на рослинну їжу.


Океанариум «Морская сказка».
Зелёная морская черепаха (Chelonia mydas).
Обитатель тропических и субтропических вод Мирового океана, особенно распространён в Атлантическом и Тихом океанах. Большая черепаха: длина панциря от 80 до 150 см, вес до 200 кг. Молодые черепахи питаются медузами и другими морскими животными, с возрастом постепенно перемещаются к берегам, и переходят на растительную пищу.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Крылатка-зебра (Pterois volitans). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Крылатка-зебра (Pterois volitans). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Крилатка смугаста (Pterois volitans).
Ця хижа риба зустрічається в тропічних водах Тихого й Індійського океанів. Тіло риби завдовжки близько 30 см розписане яскравими світлими смугами. Крилатка має довгі стрічки розкішних спинних і грудних плавників, в яких сховані гострі отруйні голки. Укол ними дуже хворобливий. За різким болем настає погіршення стану, що закінчується паралічем скелетної та дихальної мускулатури.


Океанариум «Морская сказка». Крылатка-зебра (Pterois volitans).
Эта хищная рыба встречается в тропических водах Тихого и Индийского океанов. Тело рыбы длиной около 30 см расписано яркими светлыми полосами. Крылатка имеет длинные ленты роскошных спинных и грудных плавников, в которых таятся острые ядовитые иглы. Укол ими очень болезнен. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой. Вид изнутри. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой. Вид изнутри. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Підводний світ» - тунель, що розташований на глибині 2-х метрів під водою.
Від риб глядачів відокремлює лише акрилове скло завтовшки 8 см. Надзвичайно захоплююче видовище: підводне життя навколо нас.


Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой.
От рыб зрителей отделяет только акриловое стекло толщиной 8 см. Чрезвычайно увлекательное зрелище: подводная жизнь вокруг нас.

Oceanarium «Sea Dreams». «Underwater World». It is a tunnel which is located at a depth of 2 meters under water.
Visitors and fishes are separated only 8 cm thickness acrylic glass - all submarine life is around us.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой. Вид снаружи. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой. Вид снаружи. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир» - туннель, расположенный на глубине 2-х метров под водой. Вид снаружи. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Підводний світ». Види іззовні.

Океанариум «Морская сказка». «Подводный мир». Виды снаружи.

Oceanarium «Sea Dreams». «Underwater World». These are outer views.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Акулий дом» - самый большой (17-тонный) аквариум с Чернопёрыми рифовыми акулами (Carcharhinus melanopterus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
«Акулячий дім»
 - найбільший (17-тонний) акваріум з Чорноперими рифовими акулами.
Чорнопера рифова акула (Carcharhinus melanopterus) поширена у водах Індійського та Тихого океанів. Невеликий хижак, максимальна довжина якого не перевищує 2 м, а вага - 24 кг. Ці боязкі акули не становлять небезпеки для людини. Їх раціон складають риба, молюски, ракоподібні. Активні в нічний час, збираються в зграї.


Океанариум «Морская сказка».
«Акулий дом»
 - самый большой (17-тонный) аквариум с Чернопёрыми рифовыми акулами.
Чернопёрая рифовая акула (Carcharhinus melanopterus) широко распространена в водах Индийского и Тихого океанов. Небольшой хищник, максимальная длина которого не превышает 2 м, а вес - 24 кг. Эти робкие акулы не представляют опасности для человека. Их рацион составляют рыба, моллюски, ракообразные. Активны в ночное время, группируются в стаи.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
«Shark's house» with Blacktip reef sharks (Carcharhinus melanopterus).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Акулий дом» - самый большой (17-тонный) аквариум с Чернопёрыми рифовыми акулами (Carcharhinus melanopterus). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Акулий дом» - самый большой (17-тонный) аквариум с Чернопёрыми рифовыми акулами (Carcharhinus melanopterus). Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Акулий дом» - самый большой (17-тонный) аквариум с Чернопёрыми рифовыми акулами (Carcharhinus melanopterus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
«Акулячий дім»
.


Океанариум «Морская сказка».
«Акулий дом»
.

Oceanarium «Sea Dreams».
«Shark's house»
with Blacktip reef sharks (Carcharhinus melanopterus).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Леопардовая мурена (Gymnothorax favagineus), или Мурена сотовая. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Леопардовая мурена (Gymnothorax favagineus), или Мурена сотовая. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Леопардова мурена (Gymnothorax favagineus).
Мешкає в Індо-Тихоокеанському регіоні. Один з найбільших видів Вугроподібних (Anguilliformes), досягає 3 м в довжину. Мешкають на глибинах до 45 м в коралових рифах. Хижак, харчується дрібною рибою, ракоподібними та головоногими молюсками. Дорослі особини можуть бути агресивними.


Океанариум «Морская сказка».
Леопардовая мурена (Gymnothorax favagineus).
Обитает в Индо-Тихоокеанском регионе. Один из самых крупных видов Угреобразных (Anguilliformes), достигает 3 м в длину. Обитают на глубинах до 45 м в коралловых рифах. Хищник, питается мелкой рыбой, ракообразными и головоногими моллюсками. Взрослые особи могут быть агрессивными.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Laced moray (Gymnothorax favagineus) also known as the Leopard moray, Tesselate moray, Honeycomb moray or Muraena melanotis.


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». Гавайская мурена-дракон (Enchelycore pardalis). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка».
Гавайська мурена-дракон (Enchelycore pardalis). Обитает в Индийском океане, встречается в Красном море. Живёт вблизи коралловых рифов на глубине от 15 до 30 м. Вырастает до 92 см в длину. Питается исключительно ракообразными и моллюсками. Имеют очень плохое зрение, но у них чрезвычайно быстрая реакция.
Родактис (Rhodactis sp.) - рід тварин із родини Discosomatidae ряду Corallimorpharia класу Коралових поліпів (Anthozoa). Іззовні Родактіси покриті безліччю щупалець, що схожі на волосся. Часто ростуть на мілководді. Родактіси отримують із води розчинені живильні речовини та тверді частинки у виді мікропланктону.
Морський їжак (Diadema setosum). Зустрічаєтся в Індо-Тихоокеанському регіоні. Дорослі особини мають вагу від 35 до 80 г, розмір їх панцира не перевищує 70 мм, та дуже довги голки є небезпекою для дайверів.


Океанариум «Морская сказка».
Гавайская мурена-дракон (Enchelycore pardalis). Обитает в Индийском океане, встречается в Красном море. Живёт вблизи коралловых рифов на глубине от 15 до 30 м. Вырастает до 92 см в длину. Питается исключительно ракообразными и моллюсками. Имеют очень плохое зрение, но у них чрезвычайно быстрая реакция.
Родактис (Rhodactis sp.) - род животных из семейства Discosomatidae отряда Corallimorpharia класса Коралловых полипов (Anthozoa). Снаружи Родактисы покрыты множеством щупалец, похожих на волосы. Часто растут на мелководье. Родактисы получают из воды растворенные питательные вещества и твердые частицы в виде микропланктона.
Морской ёж Diadema setosum. Встречается в Индо-Тихоокеанском регионе. Взрослые особи имеют вес от 35 до 80 г, размер их панциря не превышает 70 мм, но очень длиные иголки представляют опасность для дайверов.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»). Leopard moray eel or Dragon moray (Enchelycore pardalis), Mushroom Corals (Rhodactis sp.), Black long spine urchin (Diadema setosum).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Биотопы - аквариумы с различными рыбами и другими гидробионтами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Биотопы - аквариумы с различными рыбами и другими гидробионтами. Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Биотопы - аквариумы с различными рыбами и другими гидробионтами. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Немо-зона».
Актинія Малу (Heteractis malu) - типовий мешканець східної частини Тихого океану. Ростуть від 2 до 40 см в діаметрі.
Амплексидискус (Amplexidiscus fenestrafer) - мешканець західної частини Тихого океану. Ростуть до 40 см в діаметрі. Харчуються зоопланктоном, голкошкірими і навіть рибою.
Цериантус (Ceriantharia varia).


Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона».
Актиния Малу (Heteractis malu) - типичный обитатель восточной части Тихого океана. Вырастают от 2 до 40 см в диаметре
Амплексидискус (Amplexidiscus fenestrafer) - обитатель западной части Тихого океана. Вырастают до 40 см в диаметре. Питаются зоопланктоном, иглокожими и даже рыбой.
Цериантус (Ceriantharia varia).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Рыба-бритва, или Кривохвостка обыкновенная (Aeoliscus strigatus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Немо-зона». Риба-лезо, або Звичайна кривохвістка (Aeoliscus strigatus).
Поширені в Індійському та в західній частині Тихого океану. Характеризуються стислим з боків тілом, що сховано в кістковий панцир з гострим як ніж нижнім краєм. Панцир складається з тонких кісткових пластинок, що зрослися з ребрами (як верхня половина панцира у черепах), верхній край панцира закінчується ззаду довгою міцною шпилькою. Два спинні плавники сильно зміщені на задній кінець тіла, розташовані під шпилькою і направлені вниз; хвостовий плавник також зміщений і зігнутий вниз. Рило довге, трубчасте. Довжина риб може досягати 15 см. Зазвичай плавають у вертикальному положенні вниз головою. Ці рибки рухаються як морські коники, потроху ворушачи плавниками. Живуть зграйками на мілководдях. Харчуються дрібними ракоподібними. Вузьке тіло зливається з морськими рослинами та коралами. Забарвлення варіює в залежності від середовища проживання.


Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Рыба-бритва, или Кривохвостка обыкновенная (Aeoliscus strigatus).
Распространены в Индийском и в западной части Тихого океана. Характеризуются сжатым с боков телом, заключенным в костный панцирь с острым как нож нижним краем. Панцирь состоит из тонких костных пластинок, сросшихся с ребрами (как верхняя половина панциря у черепах), верхний край панциря заканчивается сзади длинным крепким шипом. Два спинных плавника сильно смещены на задний конец тела, находятся под шипом и направлены вниз; хвостовой плавник тоже смещен и изогнут вниз. Рыло длинное, трубчатое. Длина рыб может достигать 15 см. Обычно плавают в вертикальном положении вниз головой. Эти рыбки движутся как морские коньки, слегка шевеля плавниками. Живут стайками на мелководьях. Питаются мелкими ракообразными. Узкое тело сливается с морскими растениями и кораллами. Окраска варьируется в зависимости от места обитания.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»). Razorfish (Aeoliscus strigatus).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Парахейлин красноплавниковый</b> (Paracheilinus carpenteri), Большая бабочка-пинцет (Forcipiger longirostris),
Белогрудый хирург (Acanthurus leucosternon), Хирург-лейтенант (Acanthurus tennenti). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Немо-зона».
Парахейлін червоноперий (Paracheilinus carpenteri), або Губан Карпентера.
Звичайна довгоморда риба-метелик (Forcipiger longirostris). Ареал розповсюждення: Індо-Тихоокеанський регіон. Максимальна довжина 22 см.
Білогрудий хірург (Acanthurus leucosternon). Морська риба ряду окунеподібних (Perciformes). Мешкає в Індійському океані.
Хирург-лейтенант (Acanthurus tennenti). Мешканець західної частини Індійського океану. Зростає в довжину до 40 ссм. Живе на глибині від 2 до 45 см (частіше від 3 до 25 см) в придонному шарі води, харчується переважно водоростями.


Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона».
Парахейлин красноплавниковый (Paracheilinus carpenteri), или Губан Карпентера.
Большая бабочка-пинцет (Forcipiger longirostris), или Обыкновенная длиннорылая рыба-бабочка. Ареал обитания: Индо-Тихоокеанский регион. Максимальная длина 22 см.
Белогрудый хирург (Acanthurus leucosternon). Морская рыба отряда окунеобразных (Perciformes). Обитает в Индийском океане.
Хирург-лейтенант (Acanthurus tennenti). Обитатель западной части Индийского океана. Вырастает в длину до 40 ссм. Живёт на глубине от 2 до 45 см (чаще от 3 до 25 см) в придонном слое воды, питается преимущественно водорослями.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»). Pink flasher (Paracheilinus carpenteri), Longnose butterflyfish (Forcipiger longirostris), Powder blue tang (Acanthurus leucosternon) and Lieutenant tang (Acanthurus tennenti).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Клоун оцеллярис (Amphiprion ocellaris) и Мавританский клоун (Premnas biaculeatus). Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Немо-зона».
Анемонова риба (Amphiprion ocellaris) і Клоун мавританський (Premnas biaculeatus).
Два види морських риб, що належать до підродини Риби-клоуни (Amphiprioninae) родини Помацентрові (Pomacentridae). Агресивні риби, вступають у симбіоз із актиніями. Здатні міняти стать. Харчуються водоростями, залишками їжі від свого господаря - актинії.


Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона».
Клоун оцеллярис (Amphiprion ocellaris) и Мавританский клоун (Premnas biaculeatus).
Два вида морских рыб, относящихся к подсемейству Рыбы-клоуны (Amphiprioninae) семейства Помацентровые (Pomacentridae). Агрессивные рыбы, вступают в симбиоз с актиниями. Способны менять пол. Питаются водорослями, остатками пищи от своего хозяина - актинии.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Clownfish (Amphiprioninae).


Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Фото червня 2014 року.
Фото Киева. Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона». Клоун иероглифовый (Amphiprion sebae), или Клоун Себа. Фото червня 2014 року.
Океанаріум «Морська казка». «Немо-зона» на виході із центрального залу: десять компактних акваріумів із різними видами рибок-клоунів - улюбленцями не тільки дітей, а й дорослих.
Клоун ієрогліфовий (Amphiprion sebae), або Клоун Себа.
Живуть на глибині до 15 м у Тихому океані. Харчуються водоростями та безхребетними.


Океанариум «Морская сказка». «Немо-зона» на выходе из центрального зала: десять компактных аквариумов с разными видами рыбок-клоунов - любимцами не только детей, но и взрослых.
Клоун иероглифовый (Amphiprion sebae), или Клоун Себа.
Живут на глубине до 15 м в Тихом океане. Питаются водорослями и беспозвоночными.

Kyiv, Oceanarium «Morska Kazka» («Sea Dreams»).
Sebae clownfish (Amphiprion sebae).Першоджерела:
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100