Серія "Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України. Створений 1936 року як Ботанічний сад Інституту ботаніки АН УРСР. Площа 130 га. У 1944 році був реорганізований в Центральний республіканський ботанічний сад АН УРСР. У колекціях саду - близько 13 тис. видів і сортів деревних, чагарникових і трав'янистих рослин зі всіх континентів помірної, субтропічної і тропічної зон світу. Тут створено ботаніко-географічні ділянки: «Степи України», «Карпати», «Крим», «Кавказ» та інші, що відображають типові ландшафти країни, а також монокультурні колекції-сади (сад бузків, розарій та ін.). У Центральному республіканському ботанічному саду було створено кращі в колишньому СРСР колекції орхідей, розроблені принципи створення композицій з орхідей для озеленення інтер'єрів космічних кораблів. У 1980 році орхідея «Доротіс Красива» виросла і зацвіла в космічному апараті (перебувала там протягом півроку). У Ботанічному саду ведуться дослідження в області інтродукції й акліматизації, хімічної взаємодії, захисту рослин, фітодизайну й охорону рослинного світу. Тут виводяться нові сорти декоративних і сільськогосподарських рослин, на багато з яких були одержані авторські свідоцтва.
Цікаво, що у Києві розташовано відразу три ботанічні сади загальнодержавного значення: Національний Ботанічний сад ім. М. Гришка (площа - 130 га), ботанічний сад ім. академіка Фоміна (22,5 га), ботанічний сад національного аграрного університету (53 га).


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Создан в 1936 году как Ботанический сад Института ботаники АН УССР. Площадь 130 га. В 1944 году был реорганизован в Центральный республиканский ботанический сад АН УССР. В коллекциях сада - около 13 тыс. видов и сортов древесных, кустарниковых и травянистых растений со всех континентов умеренной, субтропической и тропической зон мира. Здесь созданы ботанико-географические участки: «Степи Украины», «Карпаты», «Крым», «Кавказ» и другие, отражающие типовые ландшафты страны, а также монокультурные коллекции-сады (сирингарий, розарий и пр.). В Центральном республиканском ботаническом саду были созданы лучшие в бывшем СССР коллекции орхидей, разработаны принципы создания композиций из орхидей для озеленения интерьеров космических кораблей. В 1980 году орхидея «Доротис Красивая» выросла и зацвела в космическом аппарате (находилась там в течение полугода). В Ботаническом саду ведутся исследования в области интродукции и акклиматизации, химического взаимодействия, защиты растений, фитодизайна и охраны растительного мира. Здесь выводятся новые сорта декоративных и сельскохозяйственных растений, на многие из которых получены авторские свидетельства.
Любопытно, что в Киеве расположены сразу три ботанических сада общегосударственного значения: Национальный Ботанический сад им. Н. Гришко (площадь - 130 га), ботанический сад им. академика Фомина (22,5 га), ботанический сад национального аграрного университета (53 га).


Фото Киева. Схема Национального Ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Фото квітня 2014 року.
Схема Національного Ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України.
На цій схемі позначено такі об'єкти: # Головний вхід; # Дитячий майданчик; # Виткі рослини; # Нові культури; # Багаторічники; # «Пори року»; # Гірський сад; # Лабіринт; # Сад троянд; # Березовий гай; # Хвойні; # Горіхи; # Сад бузків; # Клени; # Бобові; # Вологолюбні; # Декоративні ялини; # «Красний двір»; # Грабова діброва; # Букова діброва; # Сад магнолій; # Оранжерейний комплекс; # «Едемський сад»; # Квіткова гірка; # Українські Карпати; # Ліси рівнинної частини України; # Степи України; # Крим; # Український сад; # Пакленова діброва; # Плодові; # Корейський сад; # Середня Азія; # Кавказ; # Алтай і Західний Сибір; # Далекий Схід; # Адміністрація; # Господарська зона; # Реалізація рослин; # Туалети; # Свято-Троїцький Іонінський монастир; # Видубицький монастир.


Схема Национального Ботанического сада им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
На этой схеме обозначены такие объекты: # Главный вход; # Детская площадка; # Вьющиеся растения; # Новые культуры; # Многолетники; # «Времена года»; # Горный сад; # Лабиринт; # Сад роз; # Березовая роща; # Хвойные; # Орехи; # Сад сиреней; # Клёны; # Бобовые; # Влаголюбивые; # Декоративные ели; # «Красный двор»; # Грабовая роща; # Букова роща; # Сад магнолий; # Оранжерейный комплекс; # «Эдемский сад»; # Цветочная горка; # Украинские Карпаты; # Леса равнинной части Украины; # Степи Украины; # Крым; # Украинский сад; # Пакленовая роща; # Плодовые; # Корейский сад; # Средняя Азия; # Кавказ; # Алтай и Западная Сибирь; # Дальний Восток; # Администрация; # Хозяйственная зона; # Реализация растений; # Туалеты; # Свято-Троицкий Ионинский монастырь; # Выдубицкий монастырь.


Нині Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України за різноманітністю колекцій живих рослин, масштабами території, рівнем наукових досліджень, займає одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. До складу ботанічного саду входить 8 наукових відділів, унікальний колекційний фонд НБС налічує близько 11180 таксонів, що відносяться до 220 родин та 1347 родів.
Розташований Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України за адресою: вул. Тімірязєва № 1 (історична місцевість Звіринець).
До території Національного Ботанічного саду примикає територія Видубицького монастиря.


Ныне Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины по разнообразию коллекций живых растений, масштабам территории, уровню научных исследований, занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы. В состав ботанического сада входят 8 научных отделов, уникальный коллекционный фонд НБС насчитывает около 11180 таксонов, которые относятся до 220 семейств и 1347 родов.
Расположен Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины по адресу: ул. Тимирязева № 1 (историческая местность Зверинец).
К территории Национального Ботанического сада примыкает территория Выдубицкого монастыря.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад. Мемориальная доска основателю и первому директору Центрального Ботанического сада АН Украины академику Гришко Николаю Николаевичу. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Центральная аллея с лестницой. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Пам'ятна таблиця засновнику і першому директорові Центрального Ботанічного саду АН України з 1944-1964 академіку Гришку Миколі Миколайовичу.
Центральна алея зі сходами.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Мемориальная доска основателю и первому директору Центрального Ботанического сада АН Украины с 1944-1964 академику Гришко Николаю Николаевичу.
Центральная аллея с лестницой.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Беседка для влюблённых. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Камень-указатель на «месте, где соединяются сердца». Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Альтанка для закоханих і камінь-покажчик на «місці, де поєднуються серця». Тут є: Альтанка для закоханих, Дерева Кохання, Дерева Щастя, Дерева Достатку, Дерева Здоров'я, Озеро Бажання.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Беседка для влюблённых и камень-указатель на «месте, где соединяются сердца». Здесь есть: Беседка для влюбленных, Деревья Любви, Деревья Счастья, Деревья Достатка, Деревья Здоровья, Озеро Желания.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Май, цветет сирень. Фото травня 2005 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Май, цветет сирень. Фото травня 2005 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад бузків
.
Травень, квітне бузок.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад сиреней
.
Май, цветет сирень.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Май, цветет сирень. Фото травня 2005 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Май, цветет сирень. Фото травня 2005 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Май, цветет сирень. Фото травня 2005 року.
Національний Ботанічний сад.
Травень, квітне бузок.


Национальный Ботанический сад.
Май, цветет сирень.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины; май, цветет сирень "Мадам Лемуан" Фото травня 2005 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Травень, квітне бузок (бузок звичайний 'Мадам Лемуан')


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Май, цветет сирень (сирень обыктовенная 'Мадам Лемуан')

M. Gryshko National Botanic Garden.
Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины; май, цветет сирень "Тарас Бульба" Фото травня 2005 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Травень, квітне бузок (бузок звичайний 'Тарас Бульба')


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Май, цветет сирень (сирень обыктовенная 'Тарас Бульба')

M. Gryshko National Botanic Garden.
Syringa vulgaris 'Taras Bulba'.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины; май, цветут пионы Фото травня 2005 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Травень, квітне півонія.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Май, цветут пионы.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад магнолій
.
Колекція листопадних магнолій НБС налічує 13 видів, гібридів та 10 форм. Ділянку закладено у 1966 році. Магнолії - чи не найдавніші покритонасінні рослини, що виникли близько 140 млн. років тому. У природі більшість видів росте в Південно-Східній Азії та Північній Америці. В Україні магнолії вирощують з XIX століття.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад магнолий
.
Коллекция листопадных магнолий НБС насчитывает 13 видов, гибридов и 10 форм. Участок заложен в 1966 году. Магнолии - чуть ли не самые древние покрытосемянные растения, возникшие около 140 млн. лет тому назад. В природе большинство видов растут в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. В Украине магнолии выращивают с XIX века.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад магнолій
.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад магнолий
.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад магнолій
.
Квітень, квітне магнолія.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад магнолий
.
Апрель, цветет магнолия.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад магнолій
.
Квітень, квітне магнолія.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад магнолий
.
Апрель, цветет магнолия.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Сад магнолий. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Апрель, цветет магнолия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Сад магнолій
.
Квітень, квітне магнолія.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Сад магнолий
.
Апрель, цветет магнолия.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. Подъем на Цветочную горку. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
Підйом до Квіткової гірки.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
Подъем на Цветочную горку.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция меластомовых. Мединилла великолепная /Medinilla magnifica/, Филиппинские острова. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція тропічних та субтропічних орхідей
.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция тропических и субтропических орхидей
.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция тропических и субтропических орхидей. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція тропічних та субтропічних орхідей
.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция тропических и субтропических орхидей
.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция ароидных. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция ароидных. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция паслёновых. Брунфельзия /Brunfelsia pauciflora = Brunfelsia calycina/. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція ароїдних та пасльонових
.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция ароидных и паслёновых
.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция пальм. Финиковая пальма Робелена, или Финик Робелена /Phoenix roebelenii O'Brien/.
Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України.
У оранжерейному комплексі. Колекція пальм.
Фінікова пальма Робелена, або Фінік Робелена /Phoenix roebelenii O'Brien/.


Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины.
В оранжерейном комплексе. Коллекция пальм.
Финиковая пальма Робелена, или Финик Робелена /Phoenix roebelenii O'Brien/.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция вересковых. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция вересковых. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція вересових
.
Основу колекції вересових складають сорти рододендрона індійського (в садівничій літературі загальноприйнятим є термін азалія індійська), аналогів якої немає в інших ботанічних садах України.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция вересковых
.
Основу коллекции вересковых составляют сорта рододендрона индийского (в садоводческой литературе общепринятый термин азалия индийская), аналогов которой нет в других ботанических садах Украины.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция вересковых. Рододендрон индийский (азалия индийская) «Concinna» /Azalea indica L. «Concinna»/. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция вересковых. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция вересковых. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція вересових
.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция вересковых
.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе. Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція кактусів та інших сукулентних рослин
налічує понад 800 видів, різновидів, форм та сортів, що представляють 145 родів і 19 родин. Нині колекція нараховує близько 400 таксонів кактусів, що представляють 95 родів. Найбільш повно представлено рід мамміллярія (Mammillaria) - 89 видів.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений
насчитывает свыше 800 видов, разновидностей, форм и сортов, которые представляют 145 родов и 19 семейств. Ныне коллекция насчитывает около 400 таксонов кактусов, которые представляют 95 родов. Наиболее полно представлен род мамиллярия (Mammіllarіa) - 89 видов.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Эхинокактус Грузона /Echinocactus grusonii/, Мексика. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Риттероцереус покрытый изморозью /Ritterocereus pruinosus = Stenocereus pruinosus/, Мексика. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція кактусів та інших сукулентних рослин

Ехінокактус Грузона /Echinocactus grusonii/, Мексика.
Ріттероцереус вкритий памороззю /Ritterocereus pruinosus = Stenocereus pruinosus/, Мексика.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений

Эхинокактус Грузона /Echinocactus grusonii/, Мексика.
Риттероцереус покрытый изморозью /Ritterocereus pruinosus = Stenocereus pruinosus/, Мексика.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Эхинокактус Грузона /Echinocactus grusonii/
и Хагеоцереус разноцветный /Haageocereus versicolor var. aureispinus/. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Эхинокактус Грузона /Echinocactus grusonii/
и Хагеоцереус разноцветный /Haageocereus versicolor var. aureispinus/. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція кактусів та інших сукулентних рослин

Ехінокактус Грузона /Echinocactus grusonii/, Мексика.
Хаагеоцереус золотавоколючковий /Haageocereus versicolor var. aureispinus/, Перу.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений

Эхинокактус Грузона /Echinocactus grusonii/, Мексика.
Хагеоцереус разноцветный /Haageocereus versicolor var. aureispinus/, Перу.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Разнообразные виды Алоэ /Aloe/. На первом плане - Алоэ вера, или Алоэ настоящее /Aloe vera/. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. В оранжерейном комплексе.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений. Разнообразные виды Алоэ /Aloe/. На первом плане - Алоэ вера, или Алоэ настоящее /Aloe vera/.
Дальше (с мощными толстыми листьями) - Алоэ Марлота /Aloe marlothii/. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
Колекція кактусів та інших сукулентних рослин

Різноманітні види Алое /Aloe/.
На першому плані - Алое вера, або Алое справжнє /Aloe vera/.
Далі (з потужним товстим листям) - Алое Марлота /Aloe marlothii/.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
Коллекция кактусов и других суккулентных растений

Разнообразные виды Алоэ /Aloe/.
На первом плане - Алоэ вера, или Алоэ настоящее /Aloe vera/.
Дальше (с мощными толстыми листьями) - Алоэ Марлота /Aloe marlothii/.

M. Gryshko National Botanic Garden.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Искусственные водопад, озеро и грот. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
«Едемський сад»
: штучні водоспад, озеро та грот.
«Едемський сад» - постійно діюча комерційна виставка, що працює в павільйоні «Купольна оранжерея».


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
«Эдемский сад»
: искусственные водопад, озеро и грот.
«Эдемский сад» - постоянно действующая коммерческая выставка, которая работает в павильоне «Купольная оранжерея».

M. Gryshko National Botanic Garden.
«The Garden of Eden»
exposition.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Лучистая черепаха /Asterochelys radiata/, Мадагаскар. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Черепаха промениста /Asterochelys radiata/ - рідкісний вид черепах з роду Мадагаскарські черепахи.
Загальна довжина досягає 42, інколи 50 см. Самці більші за самиць. Вага коливається від 13 до 15 кг. Карапакс сильно опуклий. Не має остистого відгалуження у передній частині пластрону. У самців на відміну від самиць пластрон більш увігнутий та довший. Ця черепаха має доволі товстий хвіст. Панцир чорний, прикрашений яскраво-жовтими променями, які тягнуться з центру або від кута кожного щитка. Від цього забарвлення походить назва черепахи. Мешкає на острові Мадагаскар. Полюбляє тропічні ліси з низькою, але густою рослинністю. Харчуються на 90% рослинами, фруктами.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Лучистая черепаха /Asterochelys radiata/ - редкий вид черепах из рода Мадагаскарские черепахи.
Общая длина достигает 42, иногда 50 см. Самцы больше самок. Вес колеблется от 13 до 15 кг. Карапакс сильно выпуклый. Не имеет остистого ответвления в передней части пластрона. У самцов в отличие от самок пластрон более вогнутый и длинный. Эта черепаха имеет достаточно толстый хвост. Панцирь черный, украшенный ярко-желтыми лучами, которые тянутся из центра или от угла каждого щитка. От этой расцветки происходит название черепахи. Живет на острове Мадагаскар. Любит тропические леса с низкой, но густой растительностью. Питаются на 90% растениями, фруктами.

Radiated tortoise /Asterochelys radiata/.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад».
Среднеазиатская черепаха, или степная черепаха /Testudo horsfieldii = Agrionemys horsfieldii/. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Степова черепаха
, або Середньоазійська черепаха /Testudo horsfieldii = Agrionemys horsfieldii/.
Довжина черепахи в середньому 15-20 см. Самки зазвичай помітно більші за самців. На передніх лапах середньоазійської черепахи - по 4 пальці, а на стегнах задніх розташовані рогові горбки. Ростуть середньоазійські черепахи все життя (у неволі 10-30 років, за хороших умов довше). Природний ареал проживання - Середня Азія, Іран, Пакистан, Індія.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Среднеазиатская черепаха
, или Степная черепаха /Testudo horsfieldii = Agrionemys horsfieldii/.
Длина черепахи в среднем 15-20 см. Самки обычно заметно крупнее самцов. На передних лапах среднеазиатской черепахи - по 4 пальца, а на бедрах задних расположены роговые бугорки. Растут среднеазиатские черепахи всю жизнь (в неволе 10-30 лет, при хороших условиях дольше). Природный ареал обитания - Средняя Азия, Иран, Пакистан, Индия.

The Russian tortoise, Horsfield's tortoise or Central Asian tortoise /Testudo horsfieldii = Agrionemys horsfieldii/.


Мешкає степова черепаха у глинистих і піщаних пустелях з заростями полину, тамариску чи саксаулу, в передгір'ях до висот 1200 м над рівнем моря, в долинах річок, на сільськогосподарських землях. Чисельність її в багатьох місцях висока, та постійно скорочується, тому степова черепаха занесена до Міжнародної Червоної книги. У природі степова черепаха харчується рослинами пустелі, баштанними культурами, сходами багаторічних трав і чагарників, ягодами та падалицею фруктів у садах.

Обитает среднеазиатская черепаха в глинистых и песчаных пустынях с зарослями полыни, тамариска или саксаула, в предгорьях до высот 1200 м над уровнем моря, в долинах рек, на сельскохозяйственных землях. Численность ее во многих местах высока, но постоянно сокращается, поэтому среднеазиатская черепаха занесена в Международную Красную книгу. В природе среднеазиатская черепаха питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников, ягодами и падалицей фруктов в садах.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Сцинк синеязыкий /Tiliqua scincoides/, Австралия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Сцинк синеязыкий /Tiliqua scincoides/, Австралия. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Сцинк синеязыкий /Tiliqua scincoides/, Австралия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
«Едемський сад».
Сцинк синьоязикий
.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
«Эдемский сад».
Сцинк синеязыкий
.


Сцинк синьоязикий /Tiliqua scincoides/ - велика живородна ящірка. Загальна довжина деяких екземплярів може досягати 60 см і більш, але зазвичай не перевищує 45-50 см. Хвіст досить короткий і товстий, його довжина складає близько 60% довжини тіла від кінчика морди до клоаки. Забарвлення дуже мінливе і відрізняється у різних підвидів. Мешкає в Австралії, Новій Гвінеї та на довколишніх островах. Біотопи проживання різноманітні: пустелі, напівпустелі, савани, зарості чагарника, сухі ліси, та ці ящірки можуть зустрічатися і у вологих лісах. Ведуть денний спосіб життя. Попри те, що вони здатні терпіти підвищення температури до 40,5°C, в спекотний час ящірки ховаються в укриттях. Як схованки використовують нори інших тварин, порожнисті стовбури дерев, тріщини в грунті. Територіальні й можуть бути агресивними до інших особин свого виду. У природі синьоязикий сцинк харчується переважно рослинною їжею, та може полювати й на дрібних тварин.

Сцинк синеязыкий /Tiliqua scincoides/ - крупная живородящая ящерица. Общая длина некоторых экземпляров может достигать 60 см и более, но обычно не превышает 45-50 см. Хвост довольно короткий и толстый, его длина составляет около 60% длины тела от кончика морды до клоаки. Окраска очень изменчива и отличается у разных подвидов. Обитает в Австралии, Новой Гвинее и на близлежащих островах. Биотопы обитания разнообразны: пустыни, полупустыни, саванны, заросли кустарника, сухие леса, но эти ящерицы могут встречаться и во влажных лесах. Ведут дневной образ жизни. Несмотря на то, что они способны выносить повышение температуры до 40,5°C, в жаркое время ящерицы скрываются в укрытиях. В качестве убежищ используют норы других животных, полые стволы деревьев, трещины в почве. Территориальны и могут быть агрессивными по отношению к другим особям своего вида. В природе синеязыкий сцинк питается в основном растительной пищей, но может охотиться и на мелких животных.

Eastern Blue-tongued Lizard /Tiliqua scincoides/.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Лягушка-водонос /Pyxicephalus adspersus/, Африка. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Жаба-водоніс крапчаста /Pyxicephalus adspersus/ - справжня жаба і одне з найбільших безхвостих земноводних. Мешкає в Африці. Цей вид привертає увагу не тільки великими розмірами (самці досягають 24 см в довжину, самки трохи менші), але й цікавою поведінкою. Самець-батька зворушливо піклується про потомство. Пуголовкам, що зростають у дрібних сезонних водоймах, часто загрожує висихання, від якого їх рятує доросла тварина: самець не тільки охороняє памолодь, але й прориває «канали» до більш повноводних озерець.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Лягушка-водонос /Pyxicephalus adspersus/ - настоящая лягушка и одно из самых крупных бесхвостых земноводных. Живет в Африке. Этот вид привлекает внимание не только крупными размерами (самцы достигают 24 см в длину, самки немного меньше), но и интересным поведением. Самец-отец трогательно заботится о потомстве. Головастикам, растущим в мелких сезонных водоемах, часто угрожает высыхание, от которого их спасает взрослое животное: самец не только охраняет молодь, но и прорывает «каналы» в более полноводные озерца.

African bullfrog, or Pixie frog /Pyxicephalus adspersus/.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Крокодиловый кайман /Caiman crocodilus/, Центральная Америка. Фото квітня 2014 року.
Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Крокодиловый кайман /Caiman crocodilus/, Центральная Америка. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України.
«Едемський сад».
Крокодиловий кайман
/Caiman crocodilus/ - дрібний алігатор з досить довгою, звуженою спереду мордою. Самці досягають довжини 2-2,5 м, самиці - не більше 1,4 м. Є найпоширенішим з алігаторів: він водиться від Мексики до Перу і Бразилії.


Национальный Ботанический сад НАН Украины.
«Эдемский сад».
Крокодиловый кайман
/Caiman crocodilus/ - мелкий аллигатор с достаточно длинной, суженной спереди мордой. Самцы достигают длины 2-2,5 м, самки - не больше 1,4 м. Является самым распространенным из аллигаторов: он водится от Мексики до Перу и Бразилии.

Spectacled caiman, White caiman or Common caiman /Caiman crocodilus/.


Крокодиловий кайман пристосувався до існування у вологих низовинах і поблизу водойм, віддаючи перевагу стоячій воді. У посуху каймани зазвичай закопуються в мул і впадають у сплячку. Основна їжа цього каймана - молюски, прісноводі краби, земноводні та риба.

Крокодиловый кайман приспособился к существованию во влажных низменностях и вблизи водоёмов, отдавая преимущество стоячей воде. В засуху кайманы обычно закапываются в ил и впадают в спячку. Основная еда этого каймана - моллюски, пресноводные крабы, земноводные и рыба.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад».
Китайский трионикс, или Дальневосточная черепаха /Pelodiscus sinensis/, Азия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Китайська м'якотіла черепаха /Pelodiscus sinensis/ - прісновода черепаха, одна з найбільш відомих м'якотілих черепах. Довжина карапакса зазвичай не перевищує 20-25 см, зрідка трапляються екземпляри з довжиною панцира до 40 см. Поширена в Азії: Східному Китаї, В'єтнамі, Кореї, Японії, також зустрічається на півдні Далекого Сходу Росії. Населяє різноманітні біотоп. У гори піднімається на висоту до 1700 м над рівнем моря.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Китайский трионикс, или Дальневосточная черепаха /Pelodiscus sinensis/ - пресноводная черепаха, одна из наиболее известных мягкотелых черепах. Длина карапакса обычно не превышает 20-25 см, изредка попадаются экземпляры с длиной панциря до 40 см. Широко распространен в Азии: Восточном Китае, Вьетнаме, Корее, Японии, также встречается на юге Дальнего Востока России. Населяет разнообразные биотопы. В горы поднимается на высоту до 1700 м над уровнем моря.

Chinese soft-shelled turtle /Pelodiscus sinensis/.


Мешкає в прісних водоймищах - великих і дрібних річках й озерах, старицях, зустрічається на рисових полях. Віддає перевагу водоймищам, що добре прогріваються, з мулистим або піщаним дном, розрідженою водною рослинністю та пологими берегами. Уникає річок із сильною течією. Найбільш активна у сутінках і вночі. Вдень в гарну погоду часто і довго гріється на березі, але не йде на відстань далі 1,5-2 м від води. У сильну спеку заривається в сирий пісок або йде у воду. При небезпеці миттєво ховається у воді, закопуючись в донний мул. Китайська м'якотіла черепаха - хижак. Харчується рибою, земноводними, ракоподібними, комахами, молюсками та черв'яками. На здобич чатує в засідці, зарившись в мул або пісок на дні, і хапає жертву, що наблизилася, швидким рухом голови.

Обитает в пресных водоемах - крупных и мелких реках и озерах, старицах, встречается на рисовых полях. Предпочитает хорошо прогреваемые водоемы с илистым или песчаным дном, разреженной водной растительностью и пологими берегами. Избегает рек с сильным течением. Наиболее активна в сумерках и ночью. Днём в хорошую погоду часто и подолгу греется на берегу, но не уходит на расстояние дальше 1,5-2 м от воды. В сильную жару зарывается в сырой песок или уходит в воду. При опасности мгновенно скрывается в воде, закапываясь в донный ил. Китайский трионикс - хищник. Питается рыбой, земноводными, ракообразными, насекомыми, моллюсками и червями. Добычу подстерегает в засаде, зарывшись в ил или песок на дне, и хватает приблизившуюся жертву быстрым движением головы.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Игуана обыкновенная /Iguana iguana/, Южная Америка. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Ігуана звичайна, або Зелена ігуана /Iguana iguana/ - яйцекладна ящірка, представник роду Ігуана з родини Ігуанових. Мешкає в Південній і Центральній Америці від Мексики до півдня Бразилії та Парагваю. Загальна довжина становить 1,7 м, дуже рідко близько 2 м, майже три чверті цієї довжини припадає на тонкий, загострений хвіст. Маса може досягати 8 кг. Забарвлення яскраво-зелене у молодих особин, зеленувато-оливкове у дорослих ігуан. З віком ігуана може стати майже помаранчевою. На спині розташовані поперечні темні смуги зі світлою облямівкою.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Игуана обыкновенная /Iguana iguana/ - яйцекладная ящерица, представитель рода Настоящие игуаны из семейства Игуановых. Живет в Южной и Центральной Америке от Мексики до юга Бразилии и Парагвая. Общая длина составляет 1,7 м, очень редко около 2 м, почти три четверти этой длины приходится на тонкий, заостренный хвост. Масса может достигать 8 кг. Расцветка ярко-зеленая у молодых особей, зеленовато-оливковая у взрослых игуан. С возрастом игуана может стать почти оранжевой. На спине расположены поперечные тёмные полосы со светлым окаймлением.

Common (green) iguana /Iguana iguana/.


Під потужним підборіддям ігуани висить трохи стиснутий з боків горловий мішок, який особливо чітко виражений у самців. Уздовж спини тягнуться в один ряд колючки, які здаються небезпечними, але насправді вони гнучкі і нешкідливі. Небезпеку становлять сильні, потужні кігті, які, втім, ніколи не застосовуються як засіб агресії. Але кігті настільки гострі, що навіть при легкому зіткненні вони легко можуть розірвати шкіру. Перш ніж звичайна ігуана виросте, проходить декілька років: ця рептилія живе до 20-22 років. Ігуана полюбляє дощові ліси, де вона живе головним чином на гілках дерев у густих, незайманих листяних хащах, що ростуть на узбережжі. У разі небезпеки вона може зістрибнути у воду чи на землю з висоти кілька метрів, щоб втекти від свого переслідувача. Добре плаває та пірнає. Харчується комахами, безхребетними, листям, плодами.

Под мощным подбородком игуаны висит немного сжатый по бокам горловой мешок, который особенно четко выражен у самцов. Вдоль спины тянутся в один ряд колючки, которые кажутся опасными, но в действительности они гибкие и безвредные. Опасность представляют сильные, мощные когти, которые, впрочем, никогда не применяются как средство агрессии. Но когти настолько остры, что даже при легком столкновении они легко могут разорвать кожу. Прежде чем обычная игуана вырастет, проходит несколько лет: эта рептилия живет до 20-22 годов. Игуана любит дождевые леса, где она живет главным образом на ветвях деревьев в густых, нетронутых лиственных чащах, которые растут на побережье. В случае опасности она может спрыгнуть в воду или на землю с высоты несколько метров, чтобы убежать от своего преследователя. Хорошо плавает и ныряет. Питается насекомыми, беспозвоночными, листьями, плодами.


Фото Киева. Национальный Ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины. «Эдемский сад». Бородатая агама /Pogona vitticeps/, Австралия. Фото квітня 2014 року.
Національний Ботанічний сад НАН України. «Едемський сад».
Агама бородата /Pogona vitticeps/ - ящірка родини агамові. Поширена у внутрішніх районах Австралії, територія проживання ніде не виходить на морське узбережжя. У самців хвіст помітно потовщений у основи. Горло (борода) дорослих самців у «шлюбний» період темно-синього або чорного кольору, у самок - помаранчевого чи бежевого. Бородата агама віддає перевагу посушливим пустинним і напівпустинним біотопам, сухим лісам, кам'янистим напівпустелям, чагарниковим заростям. Веде наземний і напів-деревинний спосіб життя, дотримується своїх територіальних ділянок. Активність денна.


Национальный Ботанический сад НАН Украины. «Эдемский сад».
Бородатая агама /Pogona vitticeps/ - ящерица семейства агамовые. Распространена во внутренних районах Австралии, территория обитания нигде не выходит на морское побережье. У самцов хвост заметно утолщен у основания. Горло (борода) взрослых самцов в «брачный» период темно-синего или чёрного цвета, у самок - оранжевого или бежевого. Бородатая агама предпочитает засушливые пустынные и полупустынные биотопы, сухие леса, каменистые полупустыни, кустарниковые заросли. Ведет наземный и полу-древесный образ жизни, придерживается своих территориальных участков. Активность дневная.

Central (or inland) bearded dragon /Pogona vitticeps/.


Як укриття риє нори, використовує нори інших тварин, купи каменів, розколини у коріння дерев і кущів. У спекотний час або ховається в укриттях, або може невисоко підійматися на дерева чи чагарники, де затаюється в зоні відносного провітрювання. Бородата агама переважно веде хижий спосіб життя, харчується комахами. До раціону ящірки також входить і рослинна їжа, та в значно меншому співвідношенні, всього 20% раціону. Оскільки агами цього вигляду мешкають переважно в посушливих місцях, то вологу вони отримують через їжу. Під час дощу бородата агама нахиляє тіло вперед і п'є воду, що стікає по тілу.

В качестве укрытий роет норы, использует норы других животных, груды камней, расщелины у корней деревьев и кустов. В жаркое время либо скрывается в укрытиях, либо может невысоко взбираться на деревья и кустарники, где затаивается в зоне относительного проветривания. Бородатая агама преимущественно ведет хищный образ жизни, питается насекомыми. В рацион ящерицы также входит и растительная пища, но в значительно меньшем соотношении, всего 20% рациона. Поскольку агамы этого вида живут преимущественно в засушливых местах, то влагу они получают через пищу. Во время дождя бородатая агама наклоняет тело вперед и пьет стекающую по телу воду.Першоджерела:
# “Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
# “Печерськ сьогодні. Довідник”, видавництво “Довіра", Київ-1999.
# “Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Сайт «Національний Ботанічний сад ім. М. М.Гришка НАН України»
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:
Цей розділ обов`язково буде розширюватись та періодично поповнюватись. Заходьте!

Этот раздел обязательно будет расширяться и периодически пополняться. Заходите!


Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100