Серія "Золоті Ворота" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Золоті Ворота.
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Золотые Ворота.
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Фото Киева. Золотые Ворота - главные, парадные врата древнего Киева. Фото липня 2004 року.
Фото Киева. Золотые Ворота - главные, парадные врата древнего Киева. Фото червня 2012 року.
Золоті Ворота - головна, урочиста брама стародавнього Києва. Свою назву одержали від схожості з константинопольськими Золотими воротами. Найвірогіднішим часом спорудження Золотих Воріт є 1017-1024 роки. Про їх будівництво, водночас із Софійським собором, згадується в літопису під 1037. Із записів мандрівників XVI-XVII століть і малюнків А. ван Вестерфельда (1651) відомо, що вже тоді Золоті Ворота були напівзруйнованими.

Золотые Ворота - главные, парадные врата древнего Киева. Свое название получили от сходства с константинопольскими Золотыми воротами. Наиболее достоверным временем сооружения Золотых Ворот являются 1017-1024 годы. Об их строительстве, наряду с Софийским собором, упоминается в летописи под 1037. Из записей путешественников XVI-XVII веков и рисунков А. ван Вестерфельда (1651) известно, что уже тогда Золотые Ворота были полуразрушенными.


Наприкінці XVII століття, у зв`язку з реконструкцією фортифікаційних споруд міста, перед воротами було збудовано земляні бастіони, а вже в середині XVIII століття руїни колись головного виїзду до міста було засипано землею.
Кияни знову побачили стародавню пам`ятку 1832 року, коли К. Лохвицький провів археологічні розкопки Золотих Воріт. Після цього вони набрали виду двох паралельних мурів завдовжки 25 і 13 метрів, та заввишки близько 8 метрів. Згодом провадилися роботи з укріплення руїн: на окремих ділянках було зроблено ремонт стародавньої кладки, зведено контрфорси, влаштовано металеві зв`язки, територію навколо залишків пам`ятки було оточено чавунною огорожею. У такому виді Золоті Ворота дійшли до наших часів. Однак від атмосферних опадів пам`ятка руйнувалася й далі, що надзвичайно непокоїло вчених. 1970 року було прийнято рішення звести над залишками пам`ятки павільйон, який не тільки захищав би її, а й відтворював її первісний вид споруди.


В конце XVII века, в связи с реконструкцией фортификационных сооружений города, перед воротами были построены земляные бастионы, а уже в середине XVIII века руины когда-то главного въезда в город были засыпаны землей.
Киевляне вновь увидели древний памятник в 1832 году, когда К. Лохвицкий провел археологические раскопки Золотых Ворот. После этого они приобрели вид двух параллельных стен длиной 25 и 13 метров, и высотой около 8 метров. Впоследствии осуществлялись работы по укреплению руин: на отдельных участках был произведен ремонт древней кладки, возведены контрфорсы, устроены металлические связки, территория вокруг остатков сооружения была окружена чугунным ограждением. В таком виде Золотые Ворота дошли до нашего времени. Однако от атмосферных осадков памятник продолжал разрушаться, что чрезвычайно беспокоило ученых. В 1970 году было принято решение возвести над остатками памятника павильон, который не только защищал бы его, но и воссоздавал первичный вид сооружения.


Фото Киева. Золотые Ворота. Сохранившиеся остатки древних конструкций и контрфорсы XIX века. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Золотые Ворота. Сохранившиеся остатки древних конструкций. Фото вересня 2015 року.
Золоті Ворота. Залишки стародавніх конструкцій, що збереглися, та контрфорси XIX століття.
Усередині реконструйованого павільйону Золотих Воріт розташовано експозицію музею «Золоті Ворота», що присвячена історії головної брами стародавнього Києва. Найголовнішою частиною цієї експозиції є залишки мурів Золотих Воріт, що збереглися до наших часів.
Розташовані Золоті Ворота в нинішньому Золотоворітському сквері між вулицями Володимирською, Ярославів Вал, Лисенка та Золотоворітським проїздом.


Золотые Ворота. Сохранившиеся остатки древних конструкций и контрфорсы XIX века.
Внутри реконструированного павильона Золотых Ворот расположена экспозиция музея «Золотые Ворота», посвящённая истории главных врат древнего Киева. Самой главной частью этой экспозиции являются остатки стен Золотых Ворот, сохранившиеся до наших времен.
Находятся Золотые Ворота в нынешнем Золотоворотском сквере между улицами Владимирской, Ярославов Вал, Лысенко и Золотоворотским проездом.

Kyiv. Golden Gate.


Фото Киева. Золотые Ворота. Проезд древних ворот. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Золотые Ворота. Проезд древних ворот. Фото вересня 2015 року.
Золоті Ворота. Проїзд стародавніх воріт.
Добре помітні залишки стародавніх конструкцій, що збереглися.


Золотые Ворота. Проезд древних ворот.
Хорошо заметны сохранившиеся остатки древних конструкций.

Kyiv. Golden Gate.


Реконструкція, яку було закінчено 1982 року (реставратори - Є. Лопушинська, М. Холостенко, С. Висоцький), відтворює Золоті Ворота у такому вигляді: основна частина - це вежа із зубцями заввишки 14 метрів; із зовнішнього фасаду вежа має додатковий виступ - «малу вежу»; проїзд воріт перекривається з одного боку підйомною дерев`яною брамою, що обкута металом, з другого - стулками воріт, які виконано за зразком стародавніх воріт, що збереглися в пам`ятках Новгорода та Суздаля.

Реконструкция, законченная в 1982 году (реставраторы - Е. Лопушинская, М. Холостенко, С. Высоцкий), воссоздает Золотые Ворота в таком виде: основная часть - это башня с зубцами высотой 14 метров; с внешнего фасада башня имеет дополнительный выступ - «малую башню»; проезд ворот перекрывается с одной стороны подъемными деревянными воротами, окованными металлом, с другой - створками ворот, выполненными по образцу древних ворот, сохранившихся в памятниках Новгорода и Суздаля.


Фото Киева. Золотые Ворота. Надвратная церковь Благовещения. Северный фасад. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Золотые Ворота. Надвратная церковь Благовещения. Восточный фасад. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Золотые Ворота. Надвратная церковь Благовещения. Интерьер. Фото вересня 2015 року.
Золоті Ворота. Надбрамна церква Благовіщення.
Надбрамна церква мала служити «небесному захисту міста», та також була призначена для молитв прибулих.
Надбрамну церкву відтворено у виді тринавного чотиристовпного однобанного храму. В архітектурному декорі фасадів використано орнаменти з цегли, властиві для давньоруських будівель того часу. Підлогу храму прикрашено мозаїкою, малюнок якої виконано за мотивами стародавньої підлоги Софії Київської.


Золотые Ворота. Надвратная церковь Благовещения.
Надвратная церковь должна была служить «небесной защите города», и также предназначалась для молитв прибывших.
Надвратная церковь воссоздана в виде тринефного четырехстолпного однобанного храма. В архитектурном декоре фасадов использованы орнаменты из кирпича, свойственные древнерусским строениям того периода. Пол храма украшен мозаикой, рисунок которой выполнен по мотивам древнего пола Софии Киевской.

Kyiv. Golden Gate. Church of the Annunciation.


При реконструкції пам`ятки було відтворено відрізки валів, що примикали до вежі. Із зовнішнього боку вони мають обдерновані укоси. По верху валу проходять дерев`яні заборола. На торцях умовно показано внутрішньовалові конструкції. З боку міста на фасаді можна побачити складські приміщення - комори, розташовані в давнину в крайніх зрубах валу. Всередині відновлених відрізків валу міститься експозиційне приміщення музею «Золоті Ворота» й сходи, що ведуть на гребінь, звідки відкривається чудова панорама міста.

При реконструкции памятника были воссозданы отрезки валов, которые примыкали к башне. С внешней стороны они имеют обдерненные укосы. По верху вала проходят деревянные заборола. На торцах условно показаны внутриваловые конструкции. Со стороны города на фасаде можно увидеть складские помещения - амбары, располагавшиеся в древности в крайних срубах вала. Внутри воссозданных отрезков вала разместились экспозиционное помещение музея «Золотые Ворота» и лестницы, ведущие на гребень, откуда открывается прекрасная панорама города.


Фото Киева. Вид на улицу Ярославов Вал с обзорной площадки на Золотых Воротах. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Вид на улицу Ярославов Вал с обзорной площадки на Золотых Воротах. Фото вересня 2015 року.
Фото Киева. Вид на улицу Золотоворотская с обзорной площадки на Золотых Воротах. Фото вересня 2015 року.
Види з оглядових майданчиків на Золотих Воротах.

Виды с обзорных площадок на Золотых Воротах.

Kyiv. Views from Golden Gate observation decks.


Фото Киева. Памятник Ярославу Мудрому у Золотых Ворот. Фото липня 2004 року.
Фото Киева. Памятник Ярославу Мудрому у Золотых Ворот. Фото червня 2012 року.
Пам’ятник Ярославу Мудрому біля Золотих Воріт; відкрито 1997 року. Монумент створено скульптором Володимиром Чепеликом та архітектором Миколою Кислим за проектом (мала скульптура, 1944-1960) видатного скульптора, кінорежисера та драматурга І. П. Кавалерідзе (1887-1978).

Памятник Ярославу Мудрому у Золотых Ворот. Открыт в 1997 году. Монумент создан скульптором Владимиром Чепеликом и архитектором Николаем Кислым по проекту (малая скульптура, 1944-1960) выдающегося скульптора, кинорежиссера и драматурга И. П. Кавалеридзе (1887-1978).

Monument to Yaroslaw the Wise near the Golden Gate.Першоджерела:
# “Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
# “Печерськ сьогодні. Довідник”, видавництво “Довіра", Київ-1999.
# “Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
# “Київ 10-13 століть. Карта - реконструкція”, О.І. Кутовой, В.А. Розенберг, видавництво “Мистецтво”, Київ-1988.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
# Wikipedia.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:
Цей розділ обов`язково буде розширюватись та періодично поповнюватись. Заходьте!

Этот раздел обязательно будет расширяться и периодически пополняться. Заходите!


Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100