Серія "Клінічна лікарня «Феофанія»" (Фото Києва ::: Фото Киева ::: Photo of Kiev ::: Pictures of Kyiv)
Клінічна лікарня «Феофанія».
Для збільшення зображення, що Вас зацікавило, натисніть на нього.
В разі будь-якого використання розміщених тут фото, гіперпосилання на цей сайт () є обов’язковим.

Клиническая больница «Феофания».
Для увеличения заинтересовавшего Вас изображения нажмите на него.
При любом использовании размещенных здесь фотографий, гиперссылка на этот сайт () является обязательной.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». План-схема. Фото жовтня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія». План-схема.
На схемі умовно позначено:
# Корпус № 1
# Корпус № 2
# Корпус № 3
# Адміністративний корпус
# Лабораторія клінічної імунології
# Діагностичний центр
# Патолого-анатомічний корпус
# Клуб-їдальня
# Контрольно-пропускні пункти
# Автомобільні парковки
# вул. Заболотного
Клиническая больница «Феофания». План-схема.
На схеме условно обозначены:
# Корпус № 1
# Корпус № 2
# Корпус № 3
# Административный корпус
# Лаборатория клинической иммунологии
# Диагностический центр
# Патолого-анатомический корпус
# Клуб-столовая
# Контрольно-пропускные пункты
# Автомобильные парковки
# ул. Заболотного


У корпусі № 1 розташовані: Ортопедо-травматологічне відділення, Діагностично-інфекційне відділення, Фізіотерапевтичне відділення, Хірургічне відділення, Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Операційне відділення, Гінекологічне відділення, Урологічне відділення.
У корпусі № 2 розташовані: Діагностично-інфекційне відділення, Фізіотерапевтичне відділення, Рентгенологічне відділення, Ендоскопічне відділення, Гастроентерологічне відділення, Неврологічне відділення, Лор-відділення, Офтальмологічне відділення, Відділення лікувальної фізкультури та масажу, МРТ-діагностика.
У корпусі № 3 розташовані: Відділення інтенсивної кардіології, Відділення функціональної неврології, Клінічна лабораторія, Кардіологічне відділення, Пульмонологічне відділення, Рентгенологічне відділення, Терапевтичне відділення, Відділення функціональної діагностики, Відділення лікувальної фізкультури та масажу.


В корпусе № 1 расположены: Ортопедо-травматологическое отделение, Диагностико-инфекционное отделение, Физиотерапевтическое отделение, Хирургическое отделение, Отделение анестезиологии и интенсивной терапии, Операционное отделение, Гинекологическое отделение, Урологическое отделение.
В корпусе № 2 расположены: Диагностико-инфекционное отделение, Физиотерапевтическое отделение, Рентгенологическое отделение, Эндоскопическое отделение, Гастроэнтерологическое отделение, Неврологическое отделение, ЛОР-отделение, Офтальмологическое отделение, Отделение лечебной физкультуры и массажа, МРТ-диагностика.
В корпусе № 3 расположены: Отделение интенсивной кардиологии, Отделение функциональной неврологии, Клиническая лаборатория, Кардиологическое отделение, Пульмонологическое отделение, Рентгенологическое отделение, Терапевтическое отделение, Отделение функциональной диагностики, Отделение лечебной физкультуры и массажа.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Вид от главного входа. Фото вересня 2005 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Вид от главного входа. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Вид від головного входу.


Клиническая больница «Феофания».
Вид от главного входа.


Нижче подаю текст з інформаційного щита "Історія «Феофанії»", що встановлено біля головного входу до лікарні «Феофанія» (станом на початок вересня 2005 року). Навмисно нічого не коментую: ані текст, ані самі фото.
У XVI ст. південна частина великого Голосіївського лісу, теперішня Феофанія, належала Києво-Печерському монастирю. У кінці XVIII ст. - Софійському чоловічому монастирю. Саме тоді вона отримала другу свою назву "Лазаревщина" від імені ченця Лазаря, який розводив бджіл. У документах відтоді її іменують ще "пасічним місцем". До 1802 р. (за указом імператриці Катерини II від 10 квітня 1786 р.) майбутня "Феофанія" перебувала у власності державної казни. А відтак ці землі передалися настоятелю Михайлівського Золотоверхого монастиря Феофану (Шиянову), київському вікарію, помічнику митрополита.
З 1803 р. за новою пустинню Особливою Грамотою офіційно і стійко закріплюється ім'я її засновника Феофана. Саме Феофан, перший Київський вікарний єпископ, зводить тут перший кам'яний будинок, перетворюючи територію на пустинь. У 1806 р. Феофан будує заміську резиденцію дачного типу для настоятелів Михайлівського Золотоверхого монастиря з домовою церквою в пам'ять Чуда Архістратига Михаїла, яку обслуговували 6 монахів. 1807-1835 рр. - майже 28 років дача стояла пусткою. До 1920 р. це - маєтність Лаври, Пасічний хутір. У 1934 р. Пасічний хутір закрили і пустинь взагалі перестала існувати.
На початку 60-х років XX ст. елітна медична установа Клінічна лікарня "Феофанія" звела перші свої корпуси на території, що повністю включила в свої межі давні терени Нової Пасіки, залишки чудових монастирських садків. 24.04.1964 року розпочалось будівництво лікарні. За наказом Міністра охорони здоров'я УРСР від 16.02.1965 р. лікарня запрацювала. 17 лютого 1965 р. в терапевтичне відділення поступила перша хвора. Тоді на 135 ліжок функціонувало 7 лікувальних відділень. Терапевтичного профілю: терапевтичне, неврологічне, дитяче, відділення діагностичних боксів, відділення постійного клімату. Хірургічного профілю: хірургічне, гінекологічне. Працювало 34 лікарі, 116 медсестер, 70 санітарок. Допомагали роботі лікарні 113 інженерів, техніків, робітників. З 1965 року створено бібліотеку медичної та художньої літератури. На 1 липня 2004 року в лікарні на 550 ліжок працювало: три корпуси, 38 відділень, 38 завідувачів відділеннями, 38 старших медсестер, 155 лікарів, 491 медсестра, 355 молодших медсестер, технічного персоналу - 300 чоловік. Всього - понад 1500 працюючих співробітників. Лікарня пишається орденоносним колективом: 10 "Заслужених лікарів України", 1 "Заслужений лікар Росії", 3 "Заслужені працівники охорони здоров'я України", 1 "Заслужений працівник культури", 27 кандидатів медичних наук, 2 доктори медичних наук. Протягом півстоліття дружній працьовитий колектив надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу прикріпленим пацієнтам.
За переказами, на території Нової Пасіки знаходилася невеличка Пантелеймонівська молільня, біля якої струменіло маленьке джерельце. Зараз на території лікарні збудовано і 27 серпня 2003 року освячено для хворих та медперсоналу невеличку молільню-капличку на честь Цілителя Пантелеймона, до якої завжди завітають ті, кому призначено операцію, щоб заспокоїтися, поспілкуватися у тиші з Богом, попросити Його захисту і підтримки. Православний Святий Великомученик Пантелеймон вшановується як покровитель воїнів та як цілитель (християнське ім'я Пантелеймон перекладається як "всемилостивий"). До Святого віруючі звертаються з молитвою про умилостивлення "небесного цілителя душ і тіл наших".

Ниже привожу текст (в моем переводе на русский) информационного щита "История «Феофании»", который установлен возле главного входа в больницу «Феофания» (по состоянию на начало сентября 2005 года). Умышленно ничего не комментирую: ни текст, ни сами фотографии.
В XVI в. южная часть большого Голосиевского леса, нынешняя Феофания, принадлежала Киево-Печерскому монастырю. В конце XVIII в. - Софиевскому мужскому монастырю. Именно тогда она получила свое второе название "Лазаревщина" от имени монаха Лазаря, разводившего пчел. В документах с тех пор ее именуют еще "пасечным местом". До 1802 г. (по указу императрицы Екатерины II от 10 апреля 1786 г.) будущая "Феофания" пребывала в собственности государственной казны. А впоследствии эти земли были переданы настоятелю Михайловского Златоверхого монастыря Феофану (Шиянову), киевскому викарию, помощнику митрополита.
С 1803 г. за новой пустошь Особой Грамотой официально и устойчиво закрепляется имя ее основателя Феофана. Именно Феофан, первый Киевский викарный епископ, возводит тут первый каменный дом, превращая территорию в пустошь. В 1806 г. Феофан строит загородную резиденцию дачного типа для настоятелей Михайловского Златоверхого монастыря с домовой церковью в память Чуда Архистратига Михаила, которую обслуживали 6 монахов. 1807-1835 гг. - почти 28 лет дача стояла пустой. До 1920 г. это - имение Лавры, Пасечный хутор. В 1934 г. Пасечный хутор закрыли и пустошь вообще перестала существовать.
В начале 60-х годов XX в. элитное медицинское учреждение Клиническая больница "Феофания" возвело первые свои корпуса на территории, которая полностью включила в себя давнюю Новую Пасеку, остатки прекрасных монастырских садов. 24.04.1964 года началось строительство больницы. В соответствии с приказом Министра здравоохранения УССР от 16.02.1965 г. больница заработала. 17 февраля 1965 г. в терапевтическое отделение поступила первая больная. Тогда на 135 коек функционировало 7 лечебных отделений. Терапевтического профиля: терапевтическое, неврологическое, детское, отделение диагностических боксов, отделение постоянного климата. Хирургического профиля: хирургическое, гинекологическое. Работало 34 врача, 116 медсестер, 70 санитарок. Помогали работе больницы 113 инженеров, техников, рабочих. С 1965 года была создана библиотека медицинской и художественной литературы. По состоянию на 1 июля 2004 года в больнице на 550 коек работало: три корпуса, 38 отделений, 38 заведующих отделениями, 38 старших медсестер, 155 врачей, 491 медсестра, 355 младших медсестер, технического персонала - 300 человек. Всего - свыше 1500 работающих сотрудников. Больница гордится своим орденоносным коллективом: 10 "Заслуженных врачей Украины", 1 "Заслуженный врач России", 3 "Заслуженных работника здравоохранения Украины", 1 "Заслуженный работник культуры", 27 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук. На протяжении полувека дружный трудолюбивый коллектив оказывает высококвалифицированную специализированную медицинскую помощь прикрепленным пациентам.
По преданию, на территории Новой Пасеки находилась небольшая Пантелеймоновская молельня, возле которой струился маленький родник. Сейчас на территории больницы построена и 27 августа 2003 года освящена для больных и медперсонала небольшая молельня-часовенка в честь Целителя Пантелеймона, в которую всегда заглядывают те, кому назначена операция, чтобы успокоиться, пообщаться в тиши с Богом, попросить Его защиты и поддержки. Православный Святой Великомученик Пантелеймон чествуется как покровитель воинов и как целитель (христианское имя Пантелеймон переводится как "всемилостивый"). К Святому верующие обращаются с молитвой об умилостивлении "небесного целителя душ и тел наших".


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Аллея от главного входа. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Аллея от главного входа. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Аллея от главного входа. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Алея від головного входу.


Клиническая больница «Феофания».
Аллея от главного входа.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Деякі куточки території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Некоторые уголки территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2005 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2005 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Деякі куточки території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Некоторые уголки территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Деякі куточки території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Некоторые уголки территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Лечебный корпус № 3. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Лечебный корпус № 1. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Лікувальні корпуси № 3 (ліворуч) та № 1 (праворуч).


Клиническая больница «Феофания».
Лечебные корпуса № 3 (слева) и № 1 (справа).


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Панорама (~120°) одного из уголков территории больницы. Фото вересня 2005 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Панорама (~120°) одного з куточків території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Панорама (~120°) одного из уголков территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Въезд на территорию больницы возле лечебного корпуса № 2. Фото травня 2017 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
В'їзд на територію лікарні біля лікувального корпусу № 2.


Клиническая больница «Феофания».
Въезд на территорию больницы возле лечебного корпуса № 2.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Лечебный корпус № 2. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Лечебный корпус № 2. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Лечебный корпус № 2. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Лікувальний корпус № 2.


Клиническая больница «Феофания».
Лечебный корпус № 2.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Панорама (~180°) одного из уголков территории больницы. Фото травня 2017 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Панорама (~180°) одного з куточків території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Панорама (~180°) одного из уголков территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Панорама (~150°) одного из уголков территории больницы. Фото квітня 2017 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Панорама (~150°) одного з куточків території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Панорама (~150°) одного из уголков территории больницы.


Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Фото Киева. Клиническая больница «Феофания». Один из уголков территории больницы. Фото вересня 2011 року.
Клінічна лікарня «Феофанія».
Деякі куточки території лікарні.


Клиническая больница «Феофания».
Некоторые уголки территории больницы.


Поруч із Клінічною лікарнею «Феофанія» розташований Національний музей народної архітектури та побуту України. Неподалік, по інший бік вулиці Академіка Заболотного розташовані Свято-Пантелеймонівський монастир та парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Феофанія».

Рядом с Клинической больницей «Феофания» расположен Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.. Неподалеку, по по другую сторону улицы Академика Заболотного расположены Свято-Пантелеймоновский монастырь и парк-памятка садово-паркового искусства «Феофания».Першоджерела:
# “Київ. Енциклопедичний довідник”, Головна редакція УРЕ, Київ-1981.
# “Киев. Энциклопедический справочник”, Главная редакция УСЭ, Киев-1985.
# Інформаційні таблиці відповідних об'єктів.
# Вікіпедія.
Пропоную мої інші тематичні колекції про Київ:

Усі права застережено. © 2003-2018 Сергій Клименко
Rambler's Top100